Knihy
E-knihy

Vydavateľstvo Wolters Kluwer

Zrušiť
Titulov: 942
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 942
Zoradiť podľa:
Novinka

Posielame do piatich dní

Odborná publikace se zabývá problematikou vedení daňové evidence podnikatelů – fyzických osob. Vymezuje základní pojmy a postupy při vedení daňové evidence fyzických osob (které nejsou účetními jednotkami dle zákona o účetnictví) dle...

-5%
7,57 €

7,57 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zámerom tvorcov príručky je na základe praktických skúseností z priebehu výberových konaní na funkciu riaditeľa školy či školského zariadenia spracovať odporúčania pre tvorbu...

-5%
7,34 €

7,34 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Druhé doplnené a aktualizované vydanieUčebné texty „Praktikum z trestného práva hmotného“ majú za cieľ naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom v praxi...

-5%
14,49 €

14,49 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 10 dní

Prekladaná učebnica „Aktuálne otázky teórie práva“ predstavuje primárne pomôcku pre študentov druhého semestra štúdia práva v bakalárskom stupni na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Autorský tím sa tak vzhľadom na adresáta učebnice...

-5%
13,82 €

13,82 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Ústavné právo

Daniel Krošlák a kolektív • Wolters Kluwer, 2016

Na sklade, posielame ihneď

Predkladaná publikácia venujúca sa ústavnému právu vznikla ako výsledok niekoľkoročnej snahy pomerne širokého kolektívu strednej a mladšej generácie odborníkov a odborníčok...

-5%
19,73 €

19,73 €

Zľava 5%

Na sklade, posielame ihneď

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Dvojjazyčný manuál Základy metódy projektového riadenia PRINCE2® je prvou oficiálnou anglicko-slovenskou učebnicou projektového manažmentu metodiky...

-5%
9,43 €

9,43 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Teória auditu

Ladislav Kareš • Wolters Kluwer, 2015

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Monografia sa venuje teoretickému pohľadu na audit a audítorskú profesiu. Zameriava sa na historický vývoj auditu, jeho inštitucionálne aspekty v kontexte jednotlivých etáp vývoja, pričom pozornosť venuje vývoju audítorskej profesie...

-5%
9,05 €

9,05 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, posielame ihneď

Druhé, aktualizované a rozšírené vydanie publikácie „Mzdy profesionálne“ nadväzuje na mimoriadne úspešné vydanie z roku 2014, ktoré sa oprávnene zaradilo medzi najpredávanejšie tituly vydavateľstva. Do dnešného dňa sa na slovenskom knižnom trhu...

-5%
32,78 €

32,78 €

Zľava 5%

Na sklade, posielame ihneď

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Autorky sa venujú rôznym oblastiam účtovníctva, a to od účtovania peňažných prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné pri založení účtovnej jednotky, cez účtovanie jednotlivých foriem majetku, záväzkov, nákladov, výnosov, vlastného imania až po účtovanie...

-5%
12,26 €

12,26 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Nakladanie s majetkom obce

Jozef Tekeli • Wolters Kluwer, 2018

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Aplikačné problémy obcí pri nakladaní s obecným majetkom sa stali impulzom pre zrod publikácie, ktorá by odborne, ale zároveň zrozumiteľne dokázala obciam objasniť, ako zákonne nakladať s obecným majetkom...

-5%
10,39 €

10,39 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Dejiny ekonomických teórií

Ján Lisý a kolektív • Wolters Kluwer, 2018

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Ekonomická veda, rovnako ako ostatné vedné disciplíny, má svoju históriu vývoja, ktorá siaha do dávnej minulosti. Význam jej skúmania neustále rastie, pretože v súčasnosti stojíme pred dôležitými otázkami ľudskej civilizácie...

-5%
14,20 €

14,20 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Cieľom prvého dielu učebnej pomôcky Repetitórium z občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi je sprostredkovať základy občianskeho práva, konkrétne všeobecnú časť Občianskeho zákonníka, vecné práva a dedičské právo...

-5%
11,53 €

11,53 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Prečítaním učebného textu Šlosárová, A. a kolektív: Účtovníctvo (Wolters Kluwer, 2016) získajú čitatelia teoretické poznatky, ktoré si overia, upevnia a rozšíria pomocou...

-5%
12,96 €

12,96 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Nakupovanie prostredníctvom internetu je dlhodobo na vzostupe a možno predpokladať, že počet kupujúcich, ako aj predávajúcich bude naďalej rásť. Do dnešného dňa sa však na slovenskom knižnom trhu neobjavila kniha, ktorá by sa venovala špeciálne e-shopom..

19,80 €

19,80 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do piatich dní

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na...

-5%
13,82 €

13,82 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zbierka príkladov nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Štatistické metódy pre ekonómov, ktorá vyšla vo vydavateľstve Wolters Kluwer (pôvodne Iura Edition) v roku 2009. Pri zostavovaní zbierky príkladov vychádzali autori z predpokladu, že študent pochopí...

-5%
12,67 €

12,67 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do piatich dní

Československo zrušilo šľachtické tituly už v roku 1918, jedným z úplne prvých (a dodnes stále platných) zákonov prijatých po vzniku štátu – zákonom č. 61/1918 Zb. z. a n. To však novej republike paradoxne nebránilo, aby...

-5%
14,77 €

14,77 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Autori v publikácii ponúkajú pohľad na teoretickú základňu vypracovania audítorskej dokumentácie a následne sa venujú zostaveniu konkrétnej audítorskej dokumentácie a požiadavkám na jej zostavenie v reálnej praxi, kde ako vzor použili menšiu...

-5%
4,19 €

4,19 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, posielame ihneď

Praktikum Podnikové hospodárstvo. Praktické príklady a kontrolné testy má charakter pracovného zošita. Je rozdelené na 11 kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahujú vzorové riešenia príkladov z rôznych oblastí (založenie podniku, výpočet podielu na zisku...

-5%
12,58 €

12,58 €

Zľava 5%

Na sklade, posielame ihneď

Posielame do piatich dní

Cieľom publikácie je systematicky a komplexne prezentovať poznatky o informačných technológiách v cestovnom ruchu z pohľadu ponuky aj dopytu. Publikácia zohľadňuje...

-5%
12,58 €

12,58 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní


„Knihu robí dobrou jej dobrý čitateľ.“

Ralph Waldo Emerson