Vedeli ste, že...? Ponúkame vám najviac možností platby spomedzi všetkých internetových obchodov - až 14 spôsobov!

Knihy od: Jaroslav Ivor

Od autora Jaroslav Ivor máme v ponuke 17 titulov

1.
Jaroslav Ivor a Jozef Záhora  ·  Wolters Kluwer (2017)
NA SKLADE
Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na... (viac o knihe)
Naša cena: 13,98 € posielame ihneď
2.
Jaroslav Ivor, Peter Polák a Jozef Záhora  ·  Wolters Kluwer (2017)
Predkladaná učebnica trestného práva procesného II. nadväzuje na učebnicu Trestné právo procesné I. Autori na základe mnohoročných teoretických a praktických skúseností predkladajú učebnice... (viac o knihe)
Naša cena: 34,49 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 14 dní
3.
Jaroslav Ivor, Peter Polák a Jozef Záhora  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2016)
Predkladaná učebnica je reakciou na početné zmeny, ktoré priniesla legislatíva od nadobudnutia účinnosti Trestného zákona v roku 2006. Zmeny Trestného zákona sa významným... (viac o knihe)
Naša cena: 30,12 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 14 dní
4.
Jaroslav Ivor a kolektív  ·  Aleš Čeněk (2013)
Monografia pojednáva o možnostiach a úlohách trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, bezpečnostných vied a iných forenzných disciplín pri kontrole kriminality. Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc. výrazným spôsobom posunul hranice poznania v.... (viac o knihe)
Naša cena: 40,49 € zvyčajne posielame do 8 dní
5.
Jaroslav Ivor, Peter Polák a Jozef Záhora  ·  Wolters Kluwer (2017)
NA SKLADE
Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom Európskej (viac o knihe)
Naša cena: 25,69 €  (teda ušetríte 7%) posielame ihneď
6.
Jaroslav Ivor, Peter Polák a Jozef Záhora  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Učebnica Trestné právo hmotné - osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestného práva hmotného - všeobecnú časť. Základnou úlohou osobitnej časti Trestného zákona je... (viac o knihe)
Naša cena: 31,95 € posielame do 14 dní
7.
Jaroslav Ivor a kolektív  ·  Eurokódex (2013)
Autori monografie, ktorí pôsobia na Paneurópskej vysokej škole, na základe niekoľko-ročnej výskumnej práce spracovali monografiu, v rámci ktorej si ako hlavný cieľ stanovili analyzovať trestnoprávne ustanovenia práva Európskej únie, resp. Európskych (viac o knihe)
Naša cena: 34,20 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
8.
Jaroslav Ivor a Jozef Záhora  ·  Wolters Kluwer (2015)
Repetitórium rekodifikovaného trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho rekodifikácii. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty... (viac o knihe)
Naša cena: 12,10 € tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač
9.
Jaroslav Ivor  ·  Eurokódex (2012)
Autori pripravili publikáciu, ktorá umožňuje poznať základné procesné práva a povinnosti občana, ktorý sa dostane do rôznych procesných rolí v rámci trestného konania. V súčasnej slovenskej či českej odbornej literatúre podobnej publikácie niet. (viac o knihe)
Naša cena: 10,44 €  (teda ušetríte 5%) tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač
10.
Jaroslav Ivor  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition)
Publikácia obsahuje podrobný rozbor inštitútu zaistenia osoby, ktorý je upravený jednak v medzinárodných dokumentoch a jednak v našom Trestnom poriadku. (viac o knihe)
Naša cena: 6,31 €  (teda ušetríte 5%) tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač
11.
Jaroslav Ivor a Jozef Záhora  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2009)
Publikácia Trestné právo hmotné v otázkach a odpovediach poskytuje prehľad o základných otázkach trestného práva... (viac o knihe)
Naša cena: 11,76 €  (teda ušetríte 5%) tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač
12.
Jaroslav Ivor a kolektív  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2010)
Prvý zväzok (všeobecná časť) obsahuje ucelený systém poznatkov z trestného práva hmotného. Zohľadňuje zásadné zmeny v slovenskom trestnom práve, ktoré vznikli schválením rekodifikovaného Trestného zákona, najmä novú kategorizáciu trestných činov, ... (viac o knihe)
Naša cena: 35,15 €  (teda ušetríte 5%) tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač
13.
Jaroslav Ivor a kolektív  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2010)
Učebnica trestného práva procesného vypracovaná autorským kolektívom pod vedením prof. JUDr. Jaroslava Ivora, CSc., obsahuje ucelený systém poznatkov z trestného práva procesného... (viac o knihe)
Naša cena: 37,00 € tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač
14.
Jaroslav Ivor a Jozef Záhora  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Repetitórium rekodifikovaného trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho rekodifikácii... (viac o knihe)
Naša cena: 10,93 €  (teda ušetríte 5%) tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač
15.
Jaroslav Ivor a Jozef Záhora  ·  Wolters Kluwer (2016)
Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce... (viac o knihe)
Naša cena: 12,30 € tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač
16.
Jaroslav Ivor a Jozef Záhora  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2009)
Repetitórium rekodifikovaného trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho rekodifikácii. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty Základy trestného práva", ktoré (viac o knihe)
Naša cena: 9,00 € tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač
17.
Jaroslav Ivor a Jozef Záhora  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2013)
Repetitórium rekodifikovaného trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho rekodifikácii. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty... (viac o knihe)
Naša cena: 11,31 €  (teda ušetríte 5%) tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač

Zúženie výberu

Oddelenia
Kategórie
Autori
Formát
Jazyk
Na sklade v...
Farba obálky
Skvelá kniha: najprv ju zhltneme, potom si ju v pokoji prečítame a nakoniec si ju kúpime. (Ebner-eschenbachová)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinuse darovali už 398 511,94 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička