Srdce s dúhovou vlajkou v pozadí Pestrý Martinus

V Martinuse veríme, že slušnosť a rešpekt sú základnými kameňmi rozvinutej spoločnosti, a preto sa k tomu snažíme prispieť budovaním rôznorodej a inkluzívnej firmy. Vďaka tomu vytvárame nielen zisk, ale hlavne hodnoty, za ktoré sa nemusíme hanbiť.

Nerobíme rozdiely

Koľko kníh, toľko príbehov. To isté platí aj na ľudí. V Martinuse si už dlhodobo uvedomujeme, aký rôznorodý je náš svet a hoci každý človek je iný, u nás ku každému pristupujeme rovnako, a to bez ohľadu na jeho či jej pohlavie, vek, etnicitu, národnosť, sexuálnu orientáciu, rod, náboženstvo či zdravotné znevýhodnenie.

Nebojíme sa inakosti

V Martinuse sa inakosti naozaj nebojíme. V rôznorodosti vidíme príležitosť, ktorá nás bez pochýb posunie ďalej - nielen biznisovo, ale hlavne osobnostne a spoločensky. Od našich kolegov, zákazníkov, autorov či knižných postáv vieme, že láska je cnostná a univerzálna, a nezáleží na tom, koho ľúbime alebo kým sme.

Za všetkým je rešpekt

Nerobiť rozdiely sa nedá bez vzájomného rešpektu. Nech už je človek akýkoľvek, určite nie je lepší či horší, než ten druhý. Pre ľudí v Martinuse je dôležitý vzájomný férový a profesionálny prístup, no nezabúdame ani na humor :-) Ani ten ale nesmie prekračovať hranice slušnosti a vzájomného rešpektu.

Diskriminácia u nás nemá miesto

Martinus sa vymedzuje voči agresii, nenávisti a diskriminácii v spoločnosti. Netolerujeme žiadne fyzické, psychické či sexuálne násilie, obťažovanie, zneužívanie, ponižovanie, znevýhodňovanie, šikanu či dehonestáciu kohokoľvek. Aktívne sa zaväzujeme k riešeniu prípadných problémov na pracovisku. Samozrejme, nezabúdame ani na prevenciu či vzdelávanie.

Vytvárame inkluzívne prostredie

Z Martinusu vytvárame miesto, kde majú všetci rovnakú šancu uplatniť sa, cítiť sa príjemne a bezpečne. S cieľom podporovať zdravé pracovné vzťahy organizujeme firemné spoločenské aktivity a stretávame sa naprieč celým Slovenskom a Českom. Rovnaké bezpečie a príjemné prostredie sa snažíme vytvoriť aj vo vzťahu k verejnosti - ako v našich kníhkaviarňach, tak aj v online priestore.

Rozvíjame v sebe to dobré

Našimi komunikačnými aktivitami sa usilujeme o zviditeľnenie rôznorodých príbehov a tém, ktoré rezonujú v spoločnosti. Veríme, že vďaka nim môžu v sebe ľudia prehlbovať svoju empatiu, vedomosti a porozumenie voči druhým.
Zároveň hľadáme spôsoby, ako šírenie neprávd, nenávisti či hoaxov vytláčať na okraj.

Počúvame sa

Dôležité firemné rozhodnutia nerobíme iba od stola či knižnice. V Martinuse majú všetci možnosť vyjadriť svoj názor a snažíme sa, aby neostal bez povšimnutia. Vďaka našej firemnej sociálnej sieti sa dokáže medzi sebou spojiť každý a každá v rámci firmy. Navrhujeme zmeny a slobodne o nich diskutujeme. Rovnako to je aj s Vami. Vaše slušné a konštruktívne pripomienky z kníhkaviarní, súkromných správ alebo sociálnych sietí nám nie sú ľahostajné.

Povieme to aj nahlas

Všetko by to bolo zbytočné, keby sme len sedeli s knihou v ruke a o ničom nerozprávali. Vzájomný rešpekt či ochota si zastať seba navzájom je vtkaná do martinusáckej DNA. Preto sa nehanbíme prezentovať naše hodnoty verejne, a to nielen vtedy, keď sa to hodí nám.

Pevne veríme, že sa s nimi dokážete stotožniť aj vy.


Otázky a odpovede

Prečo si súkromná spoločnosť vytvára takýto kódex?

Vedú nás k tomu tri hlavné dôvody – osobná rovina, spoločenská rovina a racionálna rovina.

V osobnej rovine sa Martinus skladá z množstva ľudí, ktorí cítia potrebu vyjadriť sa k zásadným etickým otázkam, aby tak pomohli zlepšovať svet okolo seba.

V spoločenskej rovine vnímame, že na postoj Martinusu v týchto témach sú zvedavé aj ostatné firmy a jednotlivci. Preto sme sa ho rozhodli sformulovať a zverejniť.

V racionálnej rovine sú súkromné spoločnosti často hnacou silou vo vnímaní otázok inklúzie a diverzity, pretože pracovné prostredie založené na korektných vzťahoch je efektívnejšie aj atraktívnejšie pre talenty. Aj preto sme napríklad súčasťou Firemnej výzvy.


Čo chcete takýmto kódexom dosiahnuť?

Chceme dať jednoznačne najavo, k akej spoločnosti chceme smerovať. Domnievame sa, že Slovensko ako krajina má v téme inklúzie a diverzity výzvy, na ktoré chceme upozorňovať, aby sme konštruktívnym spôsobom prispeli k ich vyriešeniu.

Zároveň chceme našim súčasným a budúcim kolegom pomôcť pochopiť, akým spôsobom chceme nastaviť naše vzájomné vzťahy a akú úroveň dôležitosti pripisujeme tejto téme.


Prečo hovoríte o diverzite a inklúzii, keď používate Dúhovú vlajku?

V našom kódexe hovoríme o inklúzii na základe rôznych parametrov ako vek, vierovyznanie, rasa, pohlavie, rodová identita, rodinný stav, národnosť, teda nie iba sexuálna orientácia. Nepodarilo sa nám zatiaľ nájsť výstižnejší symbol, ktorý by symbolizoval rozličné rozmery inklúzie, než práve Dúhová vlajka.

Zároveň bola pre nás zásadným impulzom posunúť sa v téme inklúzie ďalej tragická udalosť vraždy na Zámockej ulici v októbri roku 2022. Pevne veríme, že je to moment, ktorý už nebudeme musieť zažiť znovu a zdá sa nám vhodné pripomínať si to symbolom menšiny, ktorá bola týmto zločinom najviac zasiahnutá.


Proti komu je tento kódex zameraný?

Kódex nie je zameraný proti nikomu. Práve naopak, má za cieľ upevniť základy prostredia, ktoré sa snažíme budovať pre našich zákazníkov i pre seba navzájom. Chceme, aby Martinus bolo miesto, kde nás naše ľudské hodnoty spájajú ďaleko viac, než témy, ktoré nás odlišujú.


Prečo u vás nemáte vyriešené napríklad XY, keď chcete hovoriť o inklúzii a diverzite?

V Martinuse sme sa snažili vytvárať inkluzívne pracovné prostredie od samotného začiatku, hoci táto snaha nebola vždy cielená, či dokonca aktivistická. Ani teraz sa nepovažujeme za dokonalý vzor či aktivistov v popredí. Zároveň sme ale dospeli k názoru, že aktivity smerujúce k inklúzii by v dnešnej dobe mali byť pre firmu, ktorej nie je ľahostajný náš svet, základom – nie nadstavbou.

Uvedomujeme si, že sami v týchto témach nie sme dokonalí, či dokonca že pri čoraz komplexnejších otázkach ani nemusíme mať rovnakú predstavu, ako by táto hypotetická dokonalosť mala vyzerať. Zhodli sme sa však, že to nesmie byť na prekážku dosiahnutia tých cieľov, ktoré vidíme rovnako cez optiku vzájomnej úcty a rešpektu.


Kto napísal tento kódex a môžeme niečo z neho použiť?

Kódex napísali v marci roku 2023 kolegovia a kolegyne z Martinusu, pričom sa inšpirovali aj existujúcimi príkladmi zo Slovenska i zo zahraničia. Pri jeho tvorbe stáli ľudia z rozličných majorít a minorít a z rôznych pracovných pozícií, ktorí sa dobrovoľne prihlásili spomedzi všetkých Martinusákov.

Pokiaľ vás motivuje k vytvoreniu podobného materiálu s cieľom podporiť inklúziu vo vašom okolí, budeme radi, ak sa ním inšpirujete.