Všeobecná didaktika

od 6,84 €

Kniha 2016
9,90 €
Na sklade, posielame ihneď
Kniha 2004
Vypredané
9,90 €
Vypredané

Inovácie v edukácii

 • Wolters Kluwer, 2020
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Prudký rozvoj vedy a techniky si vyžaduje dokonalejšie a všestrannejšie pripravených ľudí, čo zákonite vyvoláva zvýšené požiadavky na zefektívnenie edukácie na školách. Ako premietnuť nové poznatky do obsahu vzdelávania, zvýšiť kv

14,50 €

14,50 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, posielame ihneď

Klíma školy a klíma triedy sú významnou emocionálnou záležitosťou. Škola musí byť nielen miestom poskytujúcim žiakom nové vedomosti, ale aj miestom, v ktorom sa žiaci cítia bezpečne...

7,90 €

7,90 €

Na sklade, posielame ihneď
Posielame do 15 dní

Motivácia je súborom pohnútok, ktoré vyvolávajú aktivitu organizmu a určujú jej zameranie. Je to vnútorná hnacia sila, ktorá ženie k uspokojeniu nenaplnených potrieb. Hovorí sa, že dobrá motivácia je zárukou úspechu a vo vzťahu k edukácii...

9,90 €

9,90 €

Posielame do 15 dní
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Väčšina ľudí je denne vystavovaná stresovým situáciám, ale najčastejšou skupinou spájanou so stresom sú učitelia, denne podrobovaní psychickej, mentálnej a emocionálnej...

10,40 €

10,40 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, posielame ihneď

Interakcia vo vyučovaní. Už z názvu publikácie je zrejmé jej zameranie. Autori v nej z viacerých aspektov analyzujú významnú oblasť vyučovacieho procesu – interakciu...

6,90 €

6,90 €

Na sklade, posielame ihneď
Na sklade, posielame ihneď

Kniha nadväzuje na text, ktorý bol vydaný v roku 2003 pod názvom "Vyučovanie v otázkach a odpovediach." ( E. Petlák, J. Komora). Uplynulých desať rokov potvrdilo, že jeho obsah splnil svoje poslanie. Presvedčili o tom mnohé listy od čitateľov, ktorým...

7,90 €

7,90 €

Na sklade, posielame ihneď
11,90 €
Na sklade, posielame ihneď
-20 %
9,52 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
11,90 €
-20 %
9,52 €
Na sklade, posielame ihneď

Názov knihy, no najmä jej podnázov "mozgovokompatibilné učenie" akiste prekvapil mnohých, ktorí po nej siahli. Pod pojmom mozgovokompatibilné učenie sa rozumie istý komplexný prístup k vyučovaniu, ...

6,90 €

6,90 €

Na sklade, posielame ihneď
Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Publikácia sa zameriava na vzťahy medzi učiteľom a žiakmi vo výchovno-vzdelávacom procese, na úlohu učiteľa v humanizácií vyučovania, analyzuje činnosť vyučovacích metód, sebareflexiu práce učiteľa a pod.

11,90 €

11,90 €

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Vedeli ste, že...?

vaše Anjelské drobné pomohli rodinám v ťažkých chvíľach sumou vyše 600 000€?

Na sklade, posielame ihneď

Sústavne sa zvyšujúce nároky na vzdelanie jedincov vyvolané požiadavkami spoločnosti a veľmi dynamicky rozvíjajúcou sa vedou a technikou, nútia didaktiku jednak k prehodnocovaniu jej viacerých doterajších poznatkov, ale aj hľadať iné, nové prístupy,...

6,90 €

6,90 €

Na sklade, posielame ihneď
Na sklade, posielame ihneď

O tom, že 21. storočie bude storočím vzdelávania nás presviedča dianie okolo nás. V súvislosti s týmto konštatovaním a predpokladmi súčasne rezonujä aj mnohé ďalšie otázky a pohľady na edukáciu...

7,90 €

7,90 €

Na sklade, posielame ihneď
Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Naše školstvo prechádza od roku 1990 transformáciou, v tomto procese je významná pozornosť venovaná aj učiteľovi...

7,90 €

7,90 €

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

„Nakoniec som si spisovateľov rozdelil do dvoch kategórií: tých, ktorí vás nechajú prísť načas, a tých, ktorí spôsobujú meškanie.“

Klub nenapraviteľných optimistov - Jean-Michel Guenassia
Klub nenapraviteľných optimistov
Jean-Michel Guenassia