Knihy
E-knihy
Zrušiť
Titulov: 16

Repetitórium trestného práva

od 12,30 €

Kniha 2019
Na sklade
12,80 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha 2017
-2 %
14,22 €

Posielame do 16 dní

Kniha 2016

Vypredané

Kniha 2018

Vypredané

Kniha
Na sklade
12,80 €
-2 %
14,22 €

Vypredané

Vypredané

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Hodnotená monografia vzhľadom na svoje kvantitatívne a kvalitatívne parametre, najmä vzhľadom na množstvo nových poznatkov, ktoré prináša, ako aj na spôsob, ako ich predkladá, má charakter vedeckej monografie. Odborná verejnosť, najmä...

-3%
26,83 €

26,83 €

Zľava 3%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do piatich dní

Počítačová kriminalita je najrýchlejšie sa rozvíjajúca forma trestnej činnosti. V celosvetovom meradle je počet obetí počítačovej kriminality viac ako milión ľudí denne. Ide o výnosnejší druh...

11,80 €

11,80 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Učebnica Trestné právo hmotné - osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestného práva hmotného - všeobecnú časť. Základnou úlohou osobitnej časti Trestného zákona je...

32,99 €

32,99 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Predkladaná učebnica je reakciou na početné zmeny, ktoré priniesla legislatíva od nadobudnutia účinnosti Trestného zákona v roku 2006. Zmeny Trestného zákona sa významným...

31,63 €

31,63 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Komentár k zákonu o obetiach trestných činov je v podmienkach Slovenskej republiky prvým komentárom k spomínanému zákonu. Autor, profesor trestného práva s mnohoročnými praktickými a teoretickými skúsenosťami a člen pracovnej skupiny Ministerstva...

-2%
33,19 €

33,19 €

Zľava 2%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

od 15,35 €

Kniha 2016
-3 %
15,35 €

Posielame do piatich dní

Kniha 2019
-4 %
23,26 €

Posielame do piatich dní

-3 %
15,35 €
-4 %
23,26 €

Obrazové a zvukové záznamy v trestnom konaní

Jozef Záhora a and team of authors • Wolters Kluwer, 2018

Posielame do piatich dní

Odhaľovanie a dokazovanie závažnej trestnej činnosti v súčasných podmienkach nie je vždy možné efektívne realizovať prostredníctvom využitia klasických dôkazných prostriedkov, ktoré boli na tieto účely využívané v minulosti. Efektívne a účinné ...

20,90 €

20,90 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Aktívna ochrana obetí trestných činov predstavuje pre Európsku úniu a jej členské štáty jednu z hlavných priorít. Obete trestnej činnosti sa z rôznych dôvodov, minimálne preto, aby unikli pred trestnou činnosťou, niekedy presťahujú z jedného do druhého...

-5%
14,01 €

14,01 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Podanie svedeckej výpovede môže pre svedka znamenať aj možné ohrozenie svedka, resp. jeho blízkych osôb, predovšetkým pri dokazovaní organizovanej kriminality. Z toho dôvodu môžu byť svedkovia vystavení fyzickému násiliu či psychickému nátlaku...

-2%
14,31 €

14,31 €

Zľava 2%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Vedeli ste, že...?

Martinus vám prináša najlepšie knižné príbehy už od roku 1990?

Repetitórium rekodifikovaného trestného práva

od 9,00 €

Kniha Wolters Kluwer, 2015

Vypredané

Kniha Wolters Kluwer (Iura Edition), 2013

Vypredané

Kniha Wolters Kluwer (Iura Edition), 2012

Vypredané

Kniha Wolters Kluwer (Iura Edition), 2009

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Základy práva

Jozef Záhora a and team of authors • Eurokódex, 2013

Vypredané

Pri každodennej činnosti sa človek stretáva s množstvom právnych problémov. Právo dnes zasahuje skoro do všetkých oblastí nášho života. Zorientovať sa v „spleti“ právnych predpisov...

-5%
6,65 €

6,65 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Publikácia Trestné právo hmotné v otázkach a odpovediach poskytuje prehľad o základných otázkach trestného práva...

-5%
11,76 €

11,76 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Praktikum z trestného práva hmotného

Jozef Záhora a and team of authors

od 14,85 €

Kniha 2017

Vypredané

Kniha 2014

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom Európskej

27,50 €

27,50 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Predkladaná učebnica trestného práva procesného II. nadväzuje na učebnicu Trestné právo procesné I. Autori na základe mnohoročných teoretických a praktických skúseností predkladajú učebnice...

36,30 €

36,30 €

Vypredané

Pridať do

„Milý, píšem vám celkom nahá, lebo chcem byť jednoduchou a úprimnou“

Človek na ulici - Ivan Horváth
Človek na ulici
Ivan Horváth