Trestné právo hmotné I - Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora
Trestné právo hmotné I
Všeobecná časť

Predkladaná učebnica je reakciou na početné zmeny, ktoré priniesla legislatíva od nadobudnutia účinnosti Trestného zákona. Zmeny Trestného zákona sa významným spôsobom dotkli mnohých trestnoprávnych inštitútov...

 • Knihapevná väzba
  32,70 €
  Na sklade
  Stíhame do Vianoc

Praktikum z trestného práva hmotného - Jozef Záhora
Praktikum z trestného práva hmotného

Druhé doplnené a aktualizované vydanieUčebné texty „Praktikum z trestného práva hmotného“ majú za cieľ naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom v praxi...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,01 €
  Na sklade
  Stíhame do Vianoc
 • Čítanávýborný stav
  4,01 €
  -20 %
  Na sklade
  Stíhame do Vianoc

Trestné právo procesné I - Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora
Trestné právo procesné I
Všeobecná časť

Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom...

 • Knihapevná väzba
  32,70 €
  Na sklade
  Stíhame do Vianoc

Trestné právo hmotné II. - Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora
Trestné právo hmotné II.
Osobitná časť

Učebnica Trestné právo hmotné - osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestného práva hmotného - všeobecnú časť. Základnou úlohou osobitnej časti Trestného zákona je...

 • Knihapevná väzba
  36,30 €
  Do šiestich dní
  Stíhame do Vianoc
 • Čítanávýborný stav
  29,04 €
  -20 %
  Na sklade
  Stíhame do Vianoc

Trestné právo procesné II - Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora
Trestné právo procesné II
Priebeh trestného konania

Druhé, doplnené a prepracované vydanie učebníc nadväzuje na prvé vydanie, ktoré vyšlo v roku 2017. Za ostatné obdobie došlo k viacerým novelizáciám Trestného zákona a Trestného poriadku...

 • Knihapevná väzba
  32,70 €
  Na sklade
  Stíhame do Vianoc

Trestné právo hmotné I. - Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora
Trestné právo hmotné I.
Všeobecná časť

Predkladaná učebnica je reakciou na početné zmeny, ktoré priniesla legislatíva od nadobudnutia účinnosti Trestného zákona v roku 2006. Zmeny Trestného zákona sa významným...

 • Knihapevná väzba
  34,90 €
  Do šiestich dní
  Stíhame do Vianoc
 • Čítanávýborný stav
  27,92 €
  -20 %
  Na sklade
  Stíhame do Vianoc

Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky - Jozef Záhora, Barbora Tallová
Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky

Hodnotená monografia vzhľadom na svoje kvantitatívne a kvalitatívne parametre, najmä vzhľadom na množstvo nových poznatkov, ktoré prináša, ako aj na spôsob, ako ich predkladá, má charakter vedeckej monografie. Odborná verejnosť, najmä...

 • Knihapevná väzba
  27,73 €
  Na sklade
  Stíhame do Vianoc

Zákon o obetiach trestných činov - Jozef Záhora
Zákon o obetiach trestných činov

Komentár k zákonu o obetiach trestných činov je v podmienkach Slovenskej republiky prvým komentárom k spomínanému zákonu. Autor, profesor trestného práva s mnohoročnými praktickými a teoretickými skúsenosťami a člen pracovnej skupiny Ministerstva...

 • Knihapevná väzba
  18,65 €
  Do šiestich dní
  Stíhame do Vianoc

Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku - Jozef Záhora, Jana Bálešová
Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku
Komentár

Národná rada SR po niekoľkoročnom legislatívnom procese schválila zákon č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku. Zaisťovanie majetku v zmysle tohto zákona sa realizuje dvoma spôsobmi...

 • Knihabrožovaná väzba
  21,80 €
  Na sklade
  Stíhame do Vianoc

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb - Jozef Záhora, Ivan Šimovček
Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
Komentár

Trestná zodpovednosť právnických osôb je v podmienkach kontinentálneho právneho systému témou, ktorá je v tomto systéme „cudzím prvkom“ a odbornou verejnosťou vnímaná rozpačito a nejednotne. Druhé vydanie komentára k zákonu o trestnej zodpovednosti...

 • Knihapevná väzba
  26,60 €
  Do šiestich dní
  Stíhame do Vianoc

Vedeli ste, že...?

4 z 5 knižiek do druhého dňa odovzdávame doručovateľom na cestu k vám?

Zákon o ochrane svedka - Jozef Záhora
Zákon o ochrane svedka
Komentár

Podanie svedeckej výpovede môže pre svedka znamenať aj možné ohrozenie svedka, resp. jeho blízkych osôb, predovšetkým pri dokazovaní organizovanej kriminality. Z toho dôvodu môžu byť svedkovia vystavení fyzickému násiliu či psychickému nátlaku...

 • Knihapevná väzba
  8,05 €
  Do šiestich dní
  Stíhame do Vianoc

Zákon o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach - Jozef Záhora
Zákon o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach
Komentár

Aktívna ochrana obetí trestných činov predstavuje pre Európsku úniu a jej členské štáty jednu z hlavných priorít. Obete trestnej činnosti sa z rôznych dôvodov, minimálne preto, aby unikli pred trestnou činnosťou, niekedy presťahujú z jedného do druhého...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,10 €
  Do šiestich dní
  Stíhame do Vianoc

Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii - Jozef Záhora
Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii

Európska integrácia sa nezaobíde bez úzkej spolupráce príslušných orgánov činných v trestnom konaní. V záujme vzájomného uznávania trestných rozsudkov medzi členskými štátmi sa na zasadaní Rady Európskej únie v Cardiffe...

 • Knihapevná väzba
  12,70 €
  Do šiestich dní
  Stíhame do Vianoc

Zákon o európskom vyšetrovacom príkaze v trerstných veciach - Ivan Šimovček, Jozef Záhora
Zákon o európskom vyšetrovacom príkaze v trerstných veciach

Európska integrácia sa nezaobíde bez úzkej spolupráce príslušných orgánov činných v trestnom konaní. Aj keď zakladajúce zmluvy neobsahovali žiadne ustanovenia týkajúce sa justičnej spolupráce medzi členskými štátmi, následne boli prijímané viaceré dokumen

 • Knihabrožovaná väzba
  13,90 €
  Do šiestich dní
  Stíhame do Vianoc

Repetitórium rekodifikovaného trestného práva - Jaroslav Ivor, Jozef Záhora
Repetitórium rekodifikovaného trestného práva

Repetitórium rekodifikovaného trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho rekodifikácii. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty...

 • Knihabrožovaná väzba
  13,30 €
  Vypredané
 • Čítanávýborný stav
  10,64 €
  -20 %
  Na sklade
  Stíhame do Vianoc

Repetitórium trestného práva - Jaroslav Ivor, Jozef Záhora
Repetitórium trestného práva
4. vydanie

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty „Základy trestného práva“, ktoré vyšli v niekoľkých zmenených...

 • Knihabrožovaná väzba
  14,10 €
  Vypredané

Domáce násilie - nová prax a nová legislatíva v Európe - J. Záhora
Domáce násilie - nová prax a nová legislatíva v Európe

V dňoch 15. a 16. októbra 2007 sa na pôde Bratislavskej vysokej školy práva konala medzinárodná konferencia k problematike domáceho násilia...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,71 €
  Vypredané

Trestné právo hmotné v otázkach a odpovediach - Jaroslav Ivor, Jozef Záhora
Trestné právo hmotné v otázkach a odpovediach

Publikácia Trestné právo hmotné v otázkach a odpovediach poskytuje prehľad o základných otázkach trestného práva...

 • 12,38 €
  Vypredané

Základy práva - Jozef Záhora a kol.
Základy práva

Pri každodennej činnosti sa človek stretáva s množstvom právnych problémov. Právo dnes zasahuje skoro do všetkých oblastí nášho života. Zorientovať sa v „spleti“ právnych predpisov...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,00 €
  Vypredané
 • Čítanámierne opotrebovaná
  4,55 €
  -35 %
  Na sklade
  Stíhame do Vianoc

Počítačová kriminalita v európskych súvislostiach - Libor Klimek, Jozef Záhora, Květoň Holcr
Počítačová kriminalita v európskych súvislostiach

Počítačová kriminalita je najrýchlejšie sa rozvíjajúca forma trestnej činnosti. V celosvetovom meradle je počet obetí počítačovej kriminality viac ako milión ľudí denne. Ide o výnosnejší druh...

 • Knihapevná väzba
  13,00 €
  Vypredané


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Váš smiech je naozaj ako nádherná dúha po búrke, povedal doktor Goel, a keď sa na ňu usmial, na lícach jej okamžite rozkvitli červené ruže.“

Dieťa vojny - Renita D´Silva
Dieťa vojny
Renita D´Silva