Repetitórium trestného práva - Jaroslav Ivor, Jozef Záhora, Wolters Kluwer, 2021
Repetitórium trestného práva

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce vydania nadviazali na netradičný spôsob spracovania textu...

 • Knihabrožovaná väzba
  14,50 €
  Do týždňa
 • Čítanávýborný stav
  11,60 €
  -20 %
  Na sklade

Trestné právo hmotné I - Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora, Wolters Kluwer, 2021
Trestné právo hmotné I

Predkladaná učebnica je reakciou na početné zmeny, ktoré priniesla legislatíva od nadobudnutia účinnosti Trestného zákona. Zmeny Trestného zákona sa významným spôsobom dotkli mnohých trestnoprávnych inštitútov...

 • Knihapevná väzba
  32,70 €
  Na sklade

Praktikum z trestného práva hmotného - Jozef Záhora, Wolters Kluwer, 2017
Praktikum z trestného práva hmotného

Druhé doplnené a aktualizované vydanieUčebné texty „Praktikum z trestného práva hmotného“ majú za cieľ naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom v praxi...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,01 €
  Do šiestich dní
 • Čítanávýborný stav
  10,40 €
  -30 %
  Na sklade

Zákon o obetiach trestných činov - Jozef Záhora, Wolters Kluwer, 2018
Zákon o obetiach trestných činov

Komentár k zákonu o obetiach trestných činov je v podmienkach Slovenskej republiky prvým komentárom k spomínanému zákonu. Autor, profesor trestného práva s mnohoročnými praktickými a teoretickými skúsenosťami a člen pracovnej skupiny Ministerstva...

 • Knihapevná väzba
  18,65 €
  Do šiestich dní

Trestné právo procesné II - Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora, Wolters Kluwer, 2021
Trestné právo procesné II

Druhé, doplnené a prepracované vydanie učebníc nadväzuje na prvé vydanie, ktoré vyšlo v roku 2017. Za ostatné obdobie došlo k viacerým novelizáciám Trestného zákona a Trestného poriadku...

 • Knihapevná väzba
  32,70 €
  Na sklade
 • Čítanámierne opotrebovaná
  19,62 €
  -40 %
  Na sklade

Trestné právo hmotné II - Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora, Wolters Kluwer, 2021
Trestné právo hmotné II

Učebnica Trestné právo hmotné II. - osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestného práva hmotného I. - všeobecnú časť...

 • Knihapevná väzba
  36,30 €
  Na sklade
 • Čítanámierne opotrebovaná
  21,78 €
  -40 %
  Na sklade

Trestné právo procesné I - Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora, Wolters Kluwer, 2021
Trestné právo procesné I

Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom...

 • Knihapevná väzba
  32,70 €
  Do šiestich dní

Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku - Jozef Záhora, Jana Bálešová, Wolters Kluwer, 2021
Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku

Národná rada SR po niekoľkoročnom legislatívnom procese schválila zákon č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku. Zaisťovanie majetku v zmysle tohto zákona sa realizuje dvoma spôsobmi...

 • Knihabrožovaná väzba
  21,80 €
  Na sklade

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb - Jozef Záhora, Ivan Šimovček, Wolters Kluwer, 2016
 
Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb - Jozef Záhora, Ivan Šimovček, Wolters Kluwer, 2019
Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Trestná zodpovednosť právnických osôb je v podmienkach kontinentálneho právneho systému témou, ktorá je v tomto systéme „cudzím prvkom“ a odbornou verejnosťou vnímaná...

 • Knihapevná väzba
  29,10 €
  Do šiestich dní

Zákon o ochrane svedka - Jozef Záhora, Wolters Kluwer, 2019
Zákon o ochrane svedka

Podanie svedeckej výpovede môže pre svedka znamenať aj možné ohrozenie svedka, resp. jeho blízkych osôb, predovšetkým pri dokazovaní organizovanej kriminality. Z toho dôvodu môžu byť svedkovia vystavení fyzickému násiliu či psychickému nátlaku...

 • Knihapevná väzba
  8,05 €
  Do šiestich dní
 • Čítanávýborný stav
  5,64 €
  -30 %
  Na sklade

Vedeli ste, že...?

4 z 5 knižiek do druhého dňa odovzdávame doručovateľom na cestu k vám?

Zákon o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach - Jozef Záhora, Wolters Kluwer, 2019
Zákon o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach

Aktívna ochrana obetí trestných činov predstavuje pre Európsku úniu a jej členské štáty jednu z hlavných priorít. Obete trestnej činnosti sa z rôznych dôvodov, minimálne preto, aby unikli pred trestnou činnosťou, niekedy presťahujú z jedného do druhého...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,10 €
  Do šiestich dní

Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii - Jozef Záhora, Wolters Kluwer, 2020
Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii

Európska integrácia sa nezaobíde bez úzkej spolupráce príslušných orgánov činných v trestnom konaní. V záujme vzájomného uznávania trestných rozsudkov medzi členskými štátmi sa na zasadaní Rady Európskej únie v Cardiffe...

 • Knihapevná väzba
  12,70 €
  Na sklade
 • Čítanávýborný stav
  10,16 €
  -20 %
  Na sklade

Zákon o európskom vyšetrovacom príkaze v trerstných veciach - Ivan Šimovček, Jozef Záhora, Wolters Kluwer, 2020
Zákon o európskom vyšetrovacom príkaze v trerstných veciach

Európska integrácia sa nezaobíde bez úzkej spolupráce príslušných orgánov činných v trestnom konaní. Aj keď zakladajúce zmluvy neobsahovali žiadne ustanovenia týkajúce sa justičnej spolupráce medzi členskými štátmi, následne boli prijímané viaceré dokumen

 • Knihabrožovaná väzba
  13,90 €
  Do šiestich dní
 • Čítanámierne opotrebovaná
  9,04 €
  -35 %
  Na sklade

Trestný poriadok - Jozef Záhora, Peter Polák, Ivan Šimovček, Wolters Kluwer, 2023
Trestný poriadok

Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví.Zatiaľ čo v minulosti bolo trestné právo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj...

 • Knihapevná väzba
  179,00 €
  Na sklade

Trestné právo hmotné II. - Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2017
Trestné právo hmotné II.

Učebnica Trestné právo hmotné - osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestného práva hmotného - všeobecnú časť. Základnou úlohou osobitnej časti Trestného zákona je...

 • Knihapevná väzba
  Vypredané

Repetitórium rekodifikovaného trestného práva - Jaroslav Ivor, Jozef Záhora, Wolters Kluwer, 2015
Repetitórium rekodifikovaného trestného práva

Repetitórium rekodifikovaného trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho rekodifikácii. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Počítačová kriminalita v európskych súvislostiach - Libor Klimek, Jozef Záhora, Květoň Holcr, Wolters Kluwer, 2016
Počítačová kriminalita v európskych súvislostiach

Počítačová kriminalita je najrýchlejšie sa rozvíjajúca forma trestnej činnosti. V celosvetovom meradle je počet obetí počítačovej kriminality viac ako milión ľudí denne. Ide o výnosnejší druh...

 • Knihapevná väzba
  Vypredané

Trestné právo hmotné v otázkach a odpovediach - Jaroslav Ivor, Jozef Záhora, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2009
Trestné právo hmotné v otázkach a odpovediach

Publikácia Trestné právo hmotné v otázkach a odpovediach poskytuje prehľad o základných otázkach trestného práva...


Základy práva - Jozef Záhora a kol., Eurokódex, 2013
Základy práva

Pri každodennej činnosti sa človek stretáva s množstvom právnych problémov. Právo dnes zasahuje skoro do všetkých oblastí nášho života. Zorientovať sa v „spleti“ právnych predpisov...

 • Čítanámierne opotrebovaná
  4,20 €
  -40 %
  Na sklade
 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Domáce násilie - nová prax a nová legislatíva v Európe - J. Záhora, Eurokódex, 2008
Domáce násilie - nová prax a nová legislatíva v Európe

V dňoch 15. a 16. októbra 2007 sa na pôde Bratislavskej vysokej školy práva konala medzinárodná konferencia k problematike domáceho násilia...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na:

Neprečítate na:

 • Kindle
Ako čítať e-knihy zabezpečené cez Adobe DRM?

„Rozdiel medzi románom so šťastným koncom a románom bez neho tkvie iba v tom, kedy autor prestane rozprávať príbeh. “