Všeobecné obchodné podmienky

Práva a povinnosti počas nakupovania na Martinus.sk

Najdôležitejšie informácie v skratke

Nemáte radi dlhé dokumenty plné právnických výrazov? Ani my. Tu sú najdôležitejšie body našich všeobecných obchodných podmienok v skratke:

 1. Pohodlný nákup pre každého: Na Martinuse nakúpite pohodlne, stačí si u nás vytvoriť konto, vybrať zo stoviek tisíc titulov a objednávku dokončiť. Zaplatiť môžete až desiatkou rôznych spôsobov od dobierky po platbu cez internet banking vašej banky. Rovnako široká je aj ponuka spôsobov doručenia. Poplatky za poštovné nájdete tu.
 2. Vždy viete, čo sa deje - pri každom titule vidíte jeho cenu, koľko bude trvať jeho dodanie, o presnom čase doručenia informujeme podrobne aj po dokončení objednávky. Navyše, náš zákaznícky servis je jeden z najlepšie hodnotených v krajine a je každý deň pripravený poradiť, pomôcť a ak je treba, aj vás potešiť :)
 3. Záručná doba trvá 24 mesiacov: Niečo nevyšlo ako malo? Nestáva sa nám to často. Ale keď k tomu príde - urobíme všetko pre to, aby sme chybu napravili - okrem štandardnej 24-mesačnej záručnej doby na nový tovar sa snažíme vychádzať v ústrety vždy a každému. Informácie o tom, ako tovar reklamovať, alebo ako odstúpiť od zmluvy nájdete tu.

Celé znenie podmienok (pre právnikov a ľudí, ktorí radi čítajú:)

Ak radi čítate knihy, ponúkame vám najširšiu ponuku na trhu. Ak právne podmienky, prídete si na svoje v nasledujúcich riadkoch:)

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Martinus, s.r.o., so sídlom Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 45 503 249, DIČ: 2023008911, IČ DPH: SK2023008911, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 52711/L (ďalej len “Martinus”) a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzavretej kúpnej zmluvy. Korešpondenčná adresa spoločnosti je: Martinus, s.r.o., Československej armády 5800/3, 036 01 Martin, zodpovednou osobou je Michal Meško. Na základe potrieb definovaných všeobecnými obchodnými podmienkami sú špecifikované základné pojmy: Predávajúcim je spoločnosť Martinus, s.r.o, ktorá prevádzkuje internetový obchod. Jeho predmetom je predaj tovaru prostredníctvom internetového kníhkupectva a je umiestnený na internetovej stránke www.martinus.sk. Kupujúcim je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim.

Zaregistrovanie zákazníka

V prípade, že sa rozhodnete zaregistrovať (vytvoriť si heslo do svojho účtu) a ste osoba staršia ako 16 rokov, získate:

 • nakupovanie so zľavami
 • informácie o stave vybavovania vašich objednávok
 • prehľad všetkých doteraz kúpených titulov
 • možnosť zúčastňovať sa súťaží organizovaných kníhkupectvom
 • pravidelné informácie o novinkách a akciách
 • možnosť využívať personalizované služby.

Zákazníkom nášho internetového kníhkupectva môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na internetovej stránke www.martinus.sk. Zákazníkom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „oprávnená osoba“). Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

Objednávanie tovaru a uzavretie zmluvy

Pre objednanie tovaru kliknite myšou na obrázok košíka s príslušným nápisom a titul bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Objednávka sa robí potvrdením funkcie označenej “Záväzne objednať” s informáciou, že objednávka vyžaduje platbu za tovar. Bez zbytočného odkladu po spracovaní Vašej objednávky vám na vami zadanú emailovú adresu zašleme potvrdenie o prijatí objednávky (akceptácia objednávky), ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak je predmetom objednávky e-kniha. V prípade, že máte u nás vytvorené konto, vaša objednávka bude zároveň archivovaná v sekcii Môj Martinus, do ktorej budete mať prístup len Vy po prihlásení. Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

Okrem objednania tovaru z nášho internetového kníhkupectva si môže zákazník zarezervovať tovar v našom kamennom kníhkupectve Martinus alebo v spriatelenom kníhkupectve aj bez registrácie, a to formou rezervačného formuláru. Tovar, ktorý možno zarezervovať, musí byť označený ako dostupný vo vybranom kníhkupectve, pričom Martinus je oprávnený túto rezerváciu zrušiť po uplynutí 48 hod od potvrdenia rezervácie zákazníkovi. V prípade nedostupnosti tovaru je Martinus oprávnený stornovať rezerváciu, o čom je zákazník bezodkladne informovaný.

Ceny

Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané ako konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky (zvyčajne 10% pri knihách, 20% pri eknihách, audioknihách a pri ostatných produktoch - presnú sadzbu nájdete vždy na faktúre), nezahŕňa však cenu dodania tovaru. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho internetového obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné, pokiaľ nie je uvedené inak.

Pre zákazníkov nášho internetového kníhkupectva platia kúpne ceny, ktoré sa môžu v niektorých prípadoch líšiť od ceny, ktorá je pri titule uvedená ako „Bežná cena" - je to maloobchodná odporúčaná cena, ktorú zvyčajne odporúča výrobca alebo za ktorú zvyčajne titul predávajú ostatné obchody.

Pri rezervácii tovaru v našich kamenných kníhkupectvách alebo v spriatelenom kníhkupectve platia rovnaké ceny ako je cena tohto tovaru v kamennom kníhkupectve.

Recyklačný poplatok

V zmysle zákonných ustanovení § 34 ods. 1 písm. d) a § 37 ods. 1 písm. a) a ods. 3 Zákona o odpadoch vyplýva povinnosť uvádzať pri predaji elektrozariadenia recyklačný poplatok, ak bol uvedený výrobcom elektrozariadení pri uvedení elektrozariadenia na trh, Recyklačný poplatok je uvedený na jeho obale alebo etikete alebo na daňovom či obdobnom doklade o predaji. V prípade, že elektrozariadenia pochádzajú od výrobcu, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov, všetky zákonné povinnosti prechádzajú na Martinus.

Dodacie lehoty

Dodacia lehota je uvedená pri každom titule osobitne a znamená, do koľkých pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy zvyčajne daný titul odosielame (odovzdávame balík prepravcovi/doručovateľovi). Jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 24 hodín do 21 pracovných dní u slovenských a českých titulov. Ak je uvedené, že máme tovar na sklade, znamená to, že ho máme na centrálnom sklade v počte minimálne 1 kus a vieme vám ho vyexpedovať najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky. V prípade objednávky viac ako 1 ks tovaru, pri ktorom máme uvedené, že je na sklade, negarantujeme okamžitú dostupnosť všetkých objednaných kusov. V prípade starších alebo ťažšie dostupných titulov sa môže táto doba predĺžiť, o čom vás budeme informovať hneď, ako budeme mať bližšie informácie k dostupnosti daného titulu (v niektorých prípadoch to môže byť až krátko po uplynutí pôvodne udávanej dodacej lehoty). Pri inojazyčných, najmä anglických tituloch môže byť dodacia lehota dlhšia (termín oznamujeme zákazníkovi individuálne - podľa údajov poskytnutých dovozcom, s ktorým spolupracujeme).

Ako predávajúci sme povinní splniť Vašu objednávku a doručiť vám tovar v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky. Ak objednaný tovar alebo časť tovarov z objednávky nie je možné dodať vo vyššie uvedenej lehote, budeme vás o tejto situácii informovať v čo možno najkratšom čase a oznámime vám predpokladaný termín dodania tovaru alebo navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet.

Chcete vedieť, ako vyzerá cesta každej objednávky?

Zákazník vyjadrí súhlas s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak nie je možné dodať všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne. O tejto situácii upovedomíme zákazníka v čo možno najkratšom čase a oznámime mu predpokladaný termín dodania tovaru alebo mu navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet.

V ponuke máme takisto tituly, pri ktorých je dostupnosť ťažšia alebo neistá (zvyčajne je pri nich uvedené, že dodanie môže trvať aj viac ako 3 týždne) - v takých prípadoch sa môže stať, že titul nakoniec nebudeme vedieť dodať, aj keď je možné si ho objednať. Ak si objednáte titul, ktorý vydavateľ vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja a neinformoval nás, okamžite vás budeme informovať (telefonicky, e-mailom), stornujeme objednávku a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené bez zbytočného odkladu najneskôr však do 14 dní rovnakým spôsobom, aký ste použili pri svojej platbe, pokiaľ sa spolu nedohodneme na inom spôsobe vrátenia bez toho, aby Vám boli účtované ďalšie poplatky.

V prípade titulov, ktoré ešte neboli vydané (predpredaje), sú všetky uvádzané termíny iba orientačné a nezáväzné - objednaný titul vám pošleme okamžite ako nám ho vydavateľ dodá na sklad.

Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň.

Miesto a spôsob dodania tovaru

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke. Tovar posielame Slovenskou poštou formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky, prípadne kuriérom za mierny príplatok. K dodacej lehote treba preto pripočítať bežne 1-3 pracovné dni, ktoré trvá doručenie titulu k vám Slovenskou poštou, prípadne 1 pracovný deň pre doručenie kuriérskou službou. Pretože sme zároveň klasickým kníhkupectvom, tovar si po vytvorení internetovej objednávky môžete vyzdvihnúť aj priamo v jednej z našich predajní pri zachovaní ceny z internetového kníhkupectva. Okrem toho si môžete internetovú objednávku vyzdvihnúť aj v jednom z našich spriatelených kníhkupectiev.

O tom, že Vaša objednávka bola odovzdaná prepravcovi alebo je pripravená na osobný odber v našom kníhkupectve, či našom spriatelenom kníhkupectve vás budeme informovať e-mailom aj SMS správou (ak ste nám poskytli svoje telefónne číslo). Ak vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maile resp. SMS správe, kontaktujte, prosím, svoju dodávaciu poštu aj nás. Bližšie informácie o vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia vám po preverení následne poskytneme e-mailom. Pokiaľ máte u nás zriadené používateľské konto, môžete si aktuálny stav vybavovania Vašej objednávky si môžete kedykoľvek pozrieť aj v sekcii Môj Martinus.

Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru zákazník písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list, obdrží zákazník emailom (pokiaľ si nepraje inak).

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú nesprávne zadanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

Pri prevzatí zásielky je zákazník oprávnený skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.

Spôsob platby

 • dobierka
 • elektronické bankovníctvo (TatraPay, CardPay, SporoPay, VÚB Platby, Poštová banka, Platby ONLINE)
 • platba zálohovou faktúrou (iba firmy a organizácie)
 • platba na faktúru (iba pre školy a štátne inštitúcie)
 • hotovosť, platba kartou či poukážkami darčekových spoločností priamo v kníhkupectve . Bližšie informácie vám radi poskytneme priamo v predajni.

Faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list (ak ste si nepriali inak), vám bude doručená emailom. Ak doklad chýba, prosíme informuje nás čo najskôr telefonicky alebo na e-mailovú adresu info@martinus.sk.

Poštovné a iné poplatky

K uvedeným cenám tovaru pripočítavame nasledovné poštovné podľa spôsobu a adresy dodania. Kompletné podmienky poštovného si môžete pozrieť tu.

 • elektronickým bankovníctvom: 2,99 € (do hodnoty tovaru 59,00 € ,), od hodnoty tovaru viac ako 59,00 € , poštovné neúčtujeme
 • dobierkou a prevodným príkazom: 3,99 € (do hodnoty tovaru 59,00 € ), od hodnoty tovaru viac ako 59,00 € poštovné neúčtujeme
 • pri objednávke na osobný odber v hodnote menšej ako 19,00 € účtujeme manipulačný poplatok 1,29€

Iné poplatky ani balné neúčtujeme. Výnimkou je darčekové balenie na želanie zákazníka, ktorého cenu sa dozviete pri vytváraní objednávky (štandardne 2,49 € /kus). Uvedené poplatky platia pre odoslanie balíkov v rámci Slovenska. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe vášho želania vám môže byť účtované poštovné za každú zásielku samostatne. Pozrite si podrobné podmienky poštovného.

Anjelske drobné

Pri objednávke na www.martinus.sk môžete pred jej potvrdením zvážiť, či nechcete celkovú sumu Vašej objednávky zaokrúhliť a celým týmto rozdielom prispieť na konto Dobrého anjela. Ak sa tak rozhodnete, tento rozdiel, ktorý nazývame "Anjelske drobné", pošleme v plnej výške na konto Dobrého anjela. Anjelske drobné zvyčajne posielame na účet Dobrého anjela v jednej sume raz mesačne a ich stav si môžete pozrieť kedykoľvek v martinusáckom anjelskom konte na www.dobryanjel.sk (Anjelske osobné číslo: 11006420, heslo: martinus). Na Vašej faktúre budú Anjelske drobné uvedené ako samostatná položka. Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade, ak ste Vašu objednávku zaplatili vopred alebo už prebrali a zaplatili (či už pri osobnom odbere alebo na dobierku) a objednávku sa následne rozhodnete vrátiť so žiadosťou o vrátenie peňazí, sumu Anjelskych drobných štandardne nevraciame, pretože je už prevedená do Dobrého anjela.

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru a tovaru z bazáru 12 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak. Pri potravinovom sortimente je dátum spotreby (dátum minimálnej trvanlivosti) vyznačený na obale, dodávaný tovar má minimálnu dobu spotreby 2 mesiace. V prípade kratšej doby spotreby kontaktujeme zákazníka e-mailom alebo telefonicky a tovar expedujeme až po jeho súhlase.

Martinus zodpovedá zákazníkovi za:

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky
 • odoslanie tovaru bez vád (s výnimkou použitého tovaru a tovaru z bazáru)
 • dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii
 • zaslanie daňového dokladu (faktúra) emailom, ak si zákazník neprial inak.

Martinus nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • obsahovú náplň knihy, DVD a podobných produktov, oficiálne vydaných vydavateľom

Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás, prosím, kontaktujte (kontakty) a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze vám vrátime bez zbytočného odkladu najneskôr však do 14 dní rovnakým spôsobom aký ste použili pri svojej platbe, pokiaľ sa spolu nedohodneme na inom spôsobe vrátenia bez toho aby Vám boli účtované ďalšie poplatky. V prípade platby kartou (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí z platieb kartou.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy na tovar, ak vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie sme schopní dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by nám spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené bez zbytočného odkladu najneskôr však do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

Reklamovanie tovaru a odstúpenie od zmluvy

Bližšie informácie a presné podmienky nájdete v časti Reklamačný poriadok a odstúpenie od zmluvy.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na reklamacie@martinus.sk. Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s internetovým obchodom Martinus, s.r.o., so sídlom Gorkého 4, 036 01 Martin je Slovenská obchodná inšpekcia Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Ako spotrebiteľ môžete na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo kliknutím na túto internetovú stránku.

Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti Ochrana súkromia a osobných údajov.

Elektronické knihy

Pri nákupe elektronických kníh sa tieto podmienky rozširujú aj o Licenčnú dohodu a podmienky používania e-kníh.

Osobitný zľavový poriadok

Ak ste si u nás objednali tovar a vytvorili Martinus konto, vzniká Vám automatický nárok na zľavu z ďalšieho nákupu, a to v týchto prípadoch:

 • zľava vo výške 3 € z ďalšieho nákupu vo výške najmenej 19 € k vašim meninám
 • zľava vo výške 2 € z ďalšieho nákupu vo výške najmenej 15€ k vašim narodeninám (ak ste nám dátum narodenia neposkytli, pošleme vám zľavovú poukážku vždy v dátume výročia vášho prvého nákupu)
 • zľava vo výške 5 € z nákupu vo výške najmenej 20 € v prípade, ak uskutočníte nákup v hodnote nad 100 € a menej ako 250 €
 • zľava vo výške 10 € z nákupu vo výške najmenej 25 € v prípade, ak uskutočníte nákup v hodnote nad 250 € a menej ako 1000 €

Zľavu si môžete uplatniť na základe zľavovej poukážky Martinus, ktorú vám v týchto prípadoch vždy pošleme na e-mail. V prípade, ak si zľavové poukážky neželáte dostávať, môžete sa z ich zasielania odhlásiť cez funkciu „Aké e-maily chcem dostávať“ v sekcií „Môj účet“ alebo zrušiť tým, že v doručenom e-maile kliknete na možnosť „Odhlásiť sa“, vaše rozhodnutie budeme rešpektovať.

Podmienky použitia darčekovej poukážky Martinus

 • Darčekovú poukážku je možné jednorazovo použiť na nákup tovaru v internetovom kníhkupectve Martinus (http://www.martinus.sk) a v našich kamenných kníhkupectvách (ak to informácia na poukážke umožňuje) do dátumu uvedeného ako platnosť poukážky (Platí do).
 • Kód uvedený na poukážke je potrebné zadať pri vytváraní objednávky do sekcie „Darčeková poukážka/Zľavy" do kolónky "Zadajte číslo poukážky"
 • Hodnota poukážky je uvedená na každej poukážke ako suma vrátane DPH
 • Ak je celková suma vyššia ako hodnota poukážky, zákazník doplatí iba zvyšok sumy
 • Ak je celková suma nižšia ako hodnota poukážky, zvyšok hodnoty bez náhrady prepadáva (poukážku je možné použiť iba v jednej objednávke)
 • Ak nie je uvedené inak, darčekovú poukážku je možné použiť iba na kúpu tovaru, nevzťahuje sa na služby, poštovné a iné poplatky
 • V jednej objednávke je možné použiť maximálne jednu poukážku
 • Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť
 • V prípade vrátenia tovaru uhradeného darčekovou poukážkou, je suma tohto tovaru vrátená prostredníctvom novej poukážky v hodnote vráteného tovaru
 • Darčeková poukážka môže byť použitá na nákup knižného a neknižného sortimentu z ponuky Martinusu s výnimkou nákupu ďalších darčekových poukážok

Podmienky použitia zľavovej poukážky Martinus

 • Zľavovú poukážku je možné jednorazovo použiť na nákup tovaru v internetovom kníhkupectve Martinus (http://www.martinus.sk) a v kamenných kníhkupectvách Martinus do dátumu uvedeného ako platnosť poukážky (Platí do).
 • Kód uvedený na poukážke je potrebné zadať pri vytváraní objednávky do sekcie „Darčeková poukážka/Zľavy" do kolónky "Zadajte číslo poukážky"
 • Hodnota zľavovej poukážky je uvedená na každej poukážke ako suma vrátane DPH
 • Poukážka funguje ako zľava z celkovej sumy objednaného tovaru s DPH
 • Minimálna suma objednávaného tovaru pre použitie poukážky je uvedená na poukážke ako hodnota nákupu od xx € (ak nie je uvedené inak; do tejto sumy sa nezapočítava poštovné)
 • Ak je celková suma vyššia ako hodnota zľavovej poukážky, zákazník doplatí iba zvyšok sumy
 • Ak je celková suma nižšia ako hodnota poukážky, poukážku nie je možné použiť (poukážku je možné použiť iba v jednej objednávke)
 • Ak nie je uvedené inak, darčekovú poukážku je možné použiť iba na kúpu tovaru, nevzťahuje sa na služby, poštovné a iné poplatky
 • V jednej objednávke je možné použiť maximálne jednu poukážku
 • Zľavovú poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť
 • V prípade vrátenia tovaru uhradeného zľavovou poukážkou, je suma tohto tovaru vrátená prostredníctvom novej zľavovej poukážky v hodnote vráteného tovaru

Zľavovú poukážku a darčekovú poukážku nie je možné kombinovať pri jednom nákupe.

Podmienky využívania ISIC/ITIC/EURO26 zľavy

 • ISIC/ITIC/EURO 26 zľavu je možné uplatniť v našich kamenných kníhkupectvách, kde platí zľava vo výške 10% v kníhkupectvách alebo na webe www.martinus.sk vo výške 2% na vybrané tituly
 • Zľava sa v kamenných prevádzkach vzťahuje na tlačené knihy a audioknihy
 • Na e-shope zľava platí na tlačené knihy, audioknihy a aj e-knihy
 • Zľava v kamenných predajniach sa nevzťahuje na malý okruh vybraných titulov – jedná sa najmä o odborné tituly z oblasti práva a medicíny. Pred nákupom takýchto titulov sa ohľadne zľavy informuj pri pokladni
 • Minimálna suma objednávaného tovaru pre použitie poukážky je uvedená na poukážke ako hodnota nákupu od xx € (ak nie je uvedené inak; do tejto sumy sa nezapočítava poštovné)
 • V prípade nákupu cez eshop sa zľava 2% na vybrané tituly uplatní dodatočne k aktuálnej internetovej zľave
 • Platnosť preukazu sa na eshope kontroluje elektronicky v košíku v časti Spôsob platby - Využiť darčekovú poukážku alebo zľavu, pričom je potrebné prihlásiť sa do systému pod svojím menom a heslom a uviesť číslo svojho platného preukazu

Kolekcie

Niektoré tituly môžete u nás kúpiť v kolekciách, ktorých cena je zvyčajne výhodnejšia, ako keby ste jednotlivé tituly kupovali samostatne. Kolekcie sú zložené z dvoch alebo viacerých titulov. Všetky tituly z kolekcie vám budú dodané spolu po jej skompletovaní.

Vo Vašom profile na Martinus.sk tieto tituly budú uvedené jednotlivo a rovnako budú uvedené aj na Vašej faktúre. Tituly, ktoré sú súčasťou kolekcie, sú na faktúre označené "KL:" a nie je možné ich jednotlivo zrušiť z objednávky, rozdeliť objednávku, vrátiť alebo uplatniť na ne dodatočnú zľavu.

Newsletter a e-maily od nás

Pri registrácii resp. vytvorení objednávky si môžete vybrať, či chcete od nás dostávať pravidelné informácie o novinkách na knižnom trhu (priemerne raz týždenne). Možnosť zasielať newsletter si viete zvoliť aj individuálne na stránke zadaním svojej e-mailovej adresy, prípadne kliknutím na odkaz v rámci e-mailu, ktorý sme vám odoslali. Samozrejme, zo zasielania newsletterov sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Na Vašu e-mailovú adresu vás budeme informovať aj o vybavovaní Vašej objednávky, dostupnosti a nedostupnosti titulov a taktiež Vám budeme zasielať zľavovú poukážku, v prípadoch, keď Vám v súlade s týmito obchodnými podmienkami vznikol nárok na zľavu. Všetkým zaregistrovaným zákazníkom môžeme nepravidelne (maximálne niekoľkokrát ročne) posielať dôležité informácie, ktoré súvisia s prevádzkou nášho internetového obchodu a využívaním používateľského konta. Ak vás e-maily od nás obťažujú, napíšte nám, prosím, e-mail na info@martinus.sk. alebo na osobne-udaje@martinus.sk

Na akékoľvek ďalšie otázky, nejasnosti a pripomienky vám radi odpovieme.

Výkup kníh

V prípade, že sa rozhodnete nám predať knihu, ktorú ste už prečítali, môžete tak urobiť tu. Podmienkou výkupu je zaregistrovanie zákazníka na internetovej stránke www.martinus.sk. Zákazník si vytvorí online nezáväznú výkupnú objednávku. Pri ukončení výkupnej objednávky dostáva zákazník e-mail, v ktorom je informovaný o čísle výkupnej objednávky (šesťmiestny kód). Martinus má výlučné právo rozhodnúť o tom, ktoré knihy budú od zákazníka vykúpené. Výkup každej knihy je posudzovaný individuálne a cena sa priebežne aktualizuje.

Pri konkrétnom titule, ktorý Martinus vykupuje, sa zobrazia dve ceny. Cena pre knihu: „Čítaná, výborný stav“ a cena pre knihu: „Čítaná, mierne opotrebovaná“. Zákazník v rámci výkupnej objednávky rozhoduje o kvalite vykupovanej knihy. Pre ilustráciu uvádzame príklady, fotografie kníh, ktoré sú definované ako mierne opotrebované TU. Martinus si vyhradzuje právo na základe kontroly kvality zadefinovať vykupovanú knihu inak, ako ju určil zákazník vo výkupnej objednávke. Zákazník odoslaním svojej výkupnej objednávky vyjadruje súhlas s predajom kníh vo výkupnej objednávke za cenu, ktorú určí Martinus po kontrole kvality.

Knihy, ktoré systém potvrdí, že odkúpi a sú predmetom výkupnej objednávky, je možné poslať poštou alebo prostredníctvom Packety (Zásielkovňa) na adresu: Československej armády 3, 03601 Martin alebo odovzdať v ktoromkoľvek z našich kníhkupectiev. Poštovné za doručenie vykupovaných kníh hradí zákazník. Balík, v ktorom zákazník posiela vykupované knihy, musí obsahovať údaje o odosielateľovi, číslo výkupnej objednávky (šesťmiestny kód) a označenie „Knihovrátok“.

V prípade, že zákazník vytvorí výkupnú objednávku a do 30 dní od vytvorenia výkupnej objednávky nie sú vykupované knihy z výkupnej objednávky doručené na adresu Československej armády 3, 03601 Martin alebo odovzdané v ktoromkoľvek z našich kníhkupectiev, Martinus si vyhradzuje právo výkupnú objednávku zrušiť, o čom informuje zákazníka e-mailom.

V prípade zaslania vykupovaných kníh poštou alebo prostredníctvom Packety (Zásielkovňa) príde zákazníkovi e-mail o prijatí výkupnej objednávky v momente spracovania výkupnej objednávky na adrese doručenia. Pri odovzdaní kníh v kníhkupectve zákazník dostane e-mail o prijatí kníh, ktoré sú predmetom výkupnej objednávky, v momente prijatia výkupnej objednávky v kníhkupectve. Vykupované knihy, ktoré zákazník odovzdá v jednom z našich kníhkupectiev, musia byť zreteľne označené číslom výkupnej objednávky (šesťmiestny kód).

Martinus si vyhradzuje právo na kontrolu kvality vykupovaných kníh do lehoty 3 týždne od prijatia vykupovaných kníh v kníhkupectve, resp. od prijatia vykupovaných kníh na adrese: Československej armády 3, 03601 Martin.

Zákazník bude po posúdení kvality vykupovaných kníh informovaný e-mailom o celkovej konečnej cene výkupnej objednávky. Konečná cena výkupnej objednávky bude zákazníkovi zaslaná formou darčekovej poukážky. Všeobecné obchodné podmienky k darčekovým poukážkam nájdete TU.

Martinus si vyhradzuje právo odmietnuť celý výkup alebo vybrané knihy z výkupu. V prípade, že Martinus odmietne jednu alebo viacero kníh z výkupnej objednávky vykúpiť, informuje o tom zákazníka e-mailom. Zákazník má právo v lehote do 14 dní od doručenia e-mailu o odmietnutí výkupu požiadať Martinus o zaslanie odmietnutých kníh späť na adresu zákazníka alebo doručenie kníh do niektorého z našich kníhkupectiev. V prípade, že zákazník nepožiada o vrátanie odmietnutých kníh v uvedenej lehote, knihy prijme Martinus od zákazníka bezodplatne a ocení ich reálnou hodnotou.

V prípade, že súčasťou balíka, ktorý je doručený Martinusu, sú knihy, ktoré nie sú predmetom uvedenej výkupnej objednávky, stávajú sa tieto knihy majetkom Martinusu bezodplatne a bez potreby ďalšieho súhlasu zákazníka.

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Martinus a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Spoločnosť Martinus si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.martinus.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 12.06.2023.

Prajeme vám príjemné nakupovanie v našom kníhkupectve!

Používanie materiálov zo stránky

© 2000- 2024 Martinus, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od Martinus, s.r.o. zakázané.

„Život pozostáva z malých rozhodnutí, ktoré robíme, z jednotlivých momentov, ktoré majú moc všetko zmeniť.“

Kniha stratených mien - Kristin Harmel, 2021
Kniha stratených mien
Kristin Harmel