Helga Tužinská

1

Moje srdcovky

Moje odznaky

Moje aktivity

1
Helga Tužinská

Helga Tužinská prečítala knihu

17.01.2022 11:13

1
Helga Tužinská

Helga Tužinská prečítala knihu

17.01.2022 11:12

1
Helga Tužinská

Helga Tužinská prečítala knihu

17.01.2022 11:05

1
Helga Tužinská

Helga Tužinská prečítala knihu

17.01.2022 11:04

1
Helga Tužinská

Helga Tužinská prečítala knihu

17.01.2022 11:02

1
Helga Tužinská

Helga Tužinská prečítala knihu

17.01.2022 11:01

1
1

Helga Tužinská napísala recenziu

13.04.2021 07:46

Čepiec je súborom pocitov, skúseností, osobných reflexií, ktoré Katarína Kucbelová zozbierala počas dvoch rokov, kedy navštevovala horehronskú obec Šumiac. Ako sa dá z textu vyrozumieť, šitie čepca bolo len zámienkou ako sa priblížiť k miestnej vyšívačke Iľke, a prostredníctvom nej k miestnemu geniu loci.
Je priam dojímavé sledovať, ako sa vyvíjal vzťah autorky k Iľke. Od počiatočnej otvorenej kritike k postupnému chápaniu, obdivu. Iľka sa stáva autorkinou druhou starou mamou a ich vzťah prekračuje rámec knihy.
Katarína Kucbelová sa nebojí pomenúvať veci pravými menami (spolužitie majority s Rómami) a má odvahu odkrývať vlastnú minulosť, a práve tieto atribúty pridávajú jej knihe na dôveryhodnosti.

Čítať viac

Čepiec - Katarína Kucbelová, 2019
Čepiec
  • Katarína Kucbelová
3,8
12,95 €

1
Helga Tužinská

Helga Tužinská prečítala knihu

25.03.2021 09:37

1
1

Helga Tužinská napísala recenziu

25.03.2021 09:35

Výber poviedok Boženy Němcovej so spoločnou témou úteku dievčaťa/ženy pred dobovými konvenciami. Literárny jazyk autorky je sám o sebe pokladom a môcť čítať jej prózu v pôvodine je pohladením pre dušu:)

Čítať viac

1
1

Helga Tužinská napísala recenziu

22.03.2021 14:09

Tento príspevok prezrádza dôležité momenty deja, preto je skrytý, aby sme Vám nepokazili pôžitok z čítania.

Bez známok pátosu napísaná kniha o masovom úteku z Haliče, snáď najzaostalejšej časti rakúsko-uhorskej monarchie, ktorá je podložená zozbieranými faktami i rozprávaním potomkov vtedajších emigrantov. Pre mňa sú najväčším posolstvom tejto knihy pasáže o manipulácii nevzdelaných a zaostalých obyvateľov odľahlých dedín a miest, náchylných veriť najabsurdnejším klamstvám, ale i časti, v ktorých sú opísané osudy jedincov, ktorí nanaleteli a zobrali osud do vlastných rúk.

"Pri predaji lodných lístkov si agentúry pomáhajú takzvanými "telegrafmi". Obyčajný plechový budík obsluhuje Abraham Landerer, komplicmi nazývaný "lodný riaditeľ". "Riaditeľ" natiahne budík a nechá ho zvoniť, čím akože vytvára "telegrafné spojenie"do Hamburgu alebo až do Ameriky. Potom sa opýta, či sa na palube lode ešte nájde voľné miesto. Vzápätí budík znova natiahne, aby mohol prijať odpoveď.
Za také "telegrami" cálujú vysťahovalci štyri až šesť guldenov. S pomocou budíka sa Landerer opýta, či sa v Amerike pre toho či onoho emigranta nájde aj pozemok či pôda. Nakoniec sa budíko zavolá "americkému cisárovi", ktorého sa prefíkaný agent spýta, či bude taký láskavý a príjme do svojej ríše nového poddaného."

Čítať viac

„Humor je najkorenistejšou prísadou na hostine života.“

Anna v Redmonde - Lucy Maud Montgomery, 2016
Anna v Redmonde
Lucy Maud Montgomery