Uhádneš, komu patria Tajomné knižnice?   Súťažiť
Max - André Hoogeboom, mamaš, 2023

Knihy o humanitných vedách od vydavateľstva Wolters Kluwer

Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Použité filtre
Zrušiť filtre
Ústavné právo - Marián Giba, Wolters Kluwer, 2019
Ústavné právo

Ústavné právo sa v porovnaní s inými právnymi odvetviami vyznačuje väčšou rigidnosťou a nižšou frekvenciou zmien, zároveň však všade vo svete podlieha dynamike vývoja. Jeho impulzmi sú nielen ústavné zmeny schválené legislatívnou...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,40 €
  Na sklade

Občanské soudní řízení Soudcovský komentář Kniha II. - Jaromír Jirsa, Wolters Kluwer, 2023
Novinka
Občanské soudní řízení Soudcovský komentář Kniha II. 
CZ

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 4., aktualizovaném a doplněném vydání...

 • Knihapevná väzba
  117,27 €
  Do troch dní

Katalog podpůrných opatření - Specifické poruchy učení a chování - Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková, Wolters Kluwer, 2023
Novinka
Katalog podpůrných opatření - Specifické poruchy učení a chování 
CZ

Žáků se specifickými poruchami učení a chování je v populaci (na ZŠ i SŠ) poměrně velké množství a je důležité jim věnovat zvýšenou pozornost a pracovat s nimi tak, aby...

 • Knihabrožovaná väzba
  27,50 €
  Do troch dní

Repetitórium trestného práva - Jaroslav Ivor, Jozef Záhora, Wolters Kluwer, 2021
 
Repetitórium trestného práva - Jaroslav Ivor, Jozef Záhora, Wolters Kluwer, 2018
Repetitórium trestného práva

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce vydania nadviazali na netradičný spôsob spracovania textu...

 • Knihabrožovaná väzba
  14,50 €
  Do 15 dní

Didaktika - Ivan Turek, Wolters Kluwer, 2014
Didaktika

Publikácia je zameraná na hlavné prvky systému didaktiky: ciele výučby; osobnosť žiaka; osobnosť učiteľa; didaktické zásady; učivo, kurikulum, štandardy; metódy, organizačné formy i materiálne prostriedky výučby; skúšanie a hodnotenie žiakov...

 • Knihapevná väzba
  29,60 €
  Na sklade

Medzinárodné právo verejné - Ján Klučka, Wolters Kluwer, 2023
Medzinárodné právo verejné

Štvrté,prepracované a doplnené vydanie učebnice Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť) predstavuje text, ktorý by mal v prevažnejmiere slúžiť na výučbu na právnických fakultách v Slovenskej republike...

 • Knihapevná väzba
  27,50 €
  Na sklade

Príručka pre skupinovú prácu - Vladimír Labáth, Ján Smik, Štefan Matula, Wolters Kluwer, 2022
Príručka pre skupinovú prácu

Na základe dlhoročných skúseností s výcvikovou, tréningovou a lektorskou prácou s rozmanitými profesionálmi sa autori pri písaní tejto publikácie zamerali na prácu so skupinami rôznych vekových kategórií. Autori vytvorili...

 • Knihabrožovaná väzba
  28,60 €
  Na sklade

Správne právo hmotné - Marian Vrabko, Wolters Kluwer, 2017
Správne právo hmotné

Učebnica Správne právo hmotné – osobitná časť, 3. prepracované vydanie, od autorského kolektívu Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ponúka prehľadné hodnotenie tej časti správneho práva, ktorú reprezentujú jednotlivé odvetvia a sféry...

 • Knihapevná väzba
  23,10 €
  Na sklade

Trestný zákon - Tomáš Strémy, Lucia Kurilovská, Wolters Kluwer, 2022
Trestný zákon

Komentár k Trestnému zákonu, I. zväzok, od kolektívu renomovaných autorov ponúka záujemcom hĺbkovú, právnu analýzu všeobecnej časti tohto dôležitého právneho predpisu. Autorský kolektív sa v komentári venuje aj aktuálnym...

 • Knihapevná väzba
  68,00 €
  Na sklade

Trestný zákon - Tomáš Strémy, Lucia Kurilovská, Wolters Kluwer, 2022
Trestný zákon

Komentár k Trestnému zákonu, II. zväzok, od kolektívu renomovaných autorov ponúka záujemcom, po predchádzajúcom vydaní všeobecnej časti Trestného zákona v rámci I. zväzku, hĺbkovú, právnu analýzu ustanovení osobitnej časti...

 • Knihapevná väzba
  137,50 €
  Na sklade

Vedeli ste, že...?

vaše Anjelské drobné pomohli rodinám v ťažkých chvíľach sumou viac ako 1 000 000 €?

Praktikum z trestného práva hmotného - Jozef Záhora, Wolters Kluwer, 2017
Praktikum z trestného práva hmotného

Druhé doplnené a aktualizované vydanieUčebné texty „Praktikum z trestného práva hmotného“ majú za cieľ naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom v praxi...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,01 €
  Do šiestich dní

Živnostenský zákon - Matej Horvat, Wolters Kluwer, 2019
Živnostenský zákon

Podnikanie ako jeden zo základných predpokladov existencie trhového hospodárstva sa môže uskutočňovať rôznymi formami. V podmienkach Slovenskej republiky predstavuje najrozšírenejšiu formu podnikateľskej činnosti živnostenské podnikanie, ktoré sa riadi...

 • Knihapevná väzba
  21,25 €
  Na sklade

Kritické myslenie pohľadom učiteľov - Nina Bodoríková, Gabriela Petrová, Anna Tirpáková, Wolters Kluwer, 2023
Kritické myslenie pohľadom učiteľov

Autorky publikácie ,,Kritické myslenie pohľadom učiteľov" sa zameriavajú nielen na identifikáciu kľúčových stratégií rozvoja kritického myslenia žiakov v edukačnom procese a na ich teoretickú charakteristiku, ale...

 • Knihabrožovaná väzba
  18,70 €
  Na sklade

Súčasné trendy podnikateľskej etiky - Anna Remišová, Wolters Kluwer, 2015
Súčasné trendy podnikateľskej etiky

Podnikateľská etika nadobúda v dnešnom svete oveľa väčší význam, ako tomu bolo v minulosti. Pochopenie jej podstaty či významu dlhodobého rozvoja však stále nie je jednoduché. Problémy často vytvára používanie základných termínov a pojmov...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,80 €
  Na sklade

Dokumenty k štúdiu medzinárodného práva verejného - Peter Vršanský, Jozef Valuch, Daniel Bednár, Wolters Kluwer, 2018
Dokumenty k štúdiu medzinárodného práva verejného

Publikácia obsahuje viaceré dôležité medzinárodné zmluvy vzťahujúce sa na problematiku medzinárodného práva verejného. Má dve časti, pričom jej obsah pokrýva základné a dôležité okruhy problémov, ktoré sú predmetom úpravy medzinárodného práva verejného...

 • Knihabrožovaná väzba
  14,80 €
  Do šiestich dní
 • Čítanávýborný stav
  10,36 €
  -30 %
  Na sklade

Povinné predprimárne vzdelávanie - Oľga Pivarníková, Lucia Pivarníková, Wolters Kluwer, 2022
Povinné predprimárne vzdelávanie

Materská škola v sústave škôl plní dôležitý článok v procese výchovy a vzdelávania detí. Osobitnú pozornosť si zaslúži povinné predprimárne vzdelávanie pre deti, ktoré dosiahli päť rokov do konca augusta, ktorý...

 • Knihapevná väzba
  12,00 €
  Na sklade

Základy ekonómie - Eva Muchová, Ľubomír Darmo, Peter Leško, Wolters Kluwer, 2021
Základy ekonómie

Ako sa spotrebiteľ rozhoduje o tom, koľko zo svojho príjmu spotrebuje a koľko usporí? Ako firma stanovuje ceny a množstvo svojich produktov? Ako vláda ovplyvňuje ekonomický vývoj krajiny...

 • Knihabrožovaná väzba
  21,50 €
  Na sklade

Colné právo - Maroš Prosman, Rastislav Vysocký, Wolters Kluwer, 2018
Colné právo

Publikácia Colné právo – Nový Colný kódex Únie je kľúčom k poznaniu colnej problematiky. Čitateľovi priblíži nielen históriu colníctva, ale ho bude sprevádzať aj jednotlivými colnými inštitútmi. Problematika colnej úpravy obsiahnutá v tejto publikácii...

 • Knihabrožovaná väzba
  12,75 €
  Na sklade

Praktikum z rímskeho práva - Veronika Kleňová, Wolters Kluwer, 2017
Praktikum z rímskeho práva

Zmyslom štúdia rímskeho práva nie je memorovanie absolútne platných pravidiel. Jeho štúdium má naopak viesť k nadobudnutiu intelektuálnych zručností, prostredníctvom ktorých...

 • Knihabrožovaná väzba
  13,20 €
  Na sklade

Diagnostika pripravenosti dieťaťa na školské vzdelávanie - Jana Kmeťová, Wolters Kluwer, 2019
Diagnostika pripravenosti dieťaťa na školské vzdelávanie

Publikácia „Diagnostika pripravenosti dieťaťa na školské vzdelávanie“ s podtitulom „Z materskej školy do základnej školy“ objasňuje legislatívny rámec problematiky povinnej školskej dochádzky. Autorka PaedDr. Jana Kmeťová sa zamerala na kontinuitu...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,80 €
  Na sklade


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Možno mu pomohlo, že dostal nové meno, mohol sa tváriť, že je úplne iný človek.“

My verzus vy - Fredrik Backman, 2018
My verzus vy
Fredrik Backman