popis Vedeli ste, že...? U nás nakupujete naozaj bezpečne. Celý objednávkový proces je chránený šifrovaním.
 
61.
Čo má vedieť druhák z matematiky
Adela Jureníková  ·  Ikar (2016)
V poradí druhý pracovný zošit v sérii opäť ponúka žiakom úlohy so správnymi výsledkami, pri riešení ktorých využijú aj vyfarbovanie obrázkov.V poslednej kapitole zošita sa nachádzajú záverečné úlohy z celoročného učiva... (viac o titule)
Naša cena: 3,33 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
Do Vianoc: ASI NIE
62.
Chystáme sa do prímy
Terézia Lampartová  ·  Ikar (2016)
Táto výborne spracovaná príručka obsahuje dva najčastejšie používané typy testov z gramatiky, slohu a literatúry, ktoré zodpovedajú aktuálnym učebným osnovám. Pri prvom type vyhľadajú žiaci správne riešenia úloh a napíšu odpovede, pri druhom dostanú... (viac o titule)
Naša cena: 5,23 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
Do Vianoc: ASI NIE
63.
Nové testy zo slovenského jazyka a literatúry
Renáta Somorová  ·  Príroda (2013)
Publikácia pre žiakov 9. ročníka základných škôl a gymnázií s 8-ročným štúdiom obsahuje 20 testovacích blokov zostavených z textov a úloh s otvorenými i uzatvorenými... (viac o titule)
Naša cena: 5,23 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
Do Vianoc: ASI NIE
64.
Anglicky 15 minút denne
Jane Wightwick  ·  Slovart (2007)
NA SKLADE  (839)
S touto príručkou vám bude stačiť len 15 minút denne, aby ste v cudzom jazyku s prehľadom zvládli bežné situácie. (viac o titule)
Naša cena: 9,92 € posielame do 2 dní
Do Vianoc: ÁNO
65.
Základy manažmentu
Mikuláš Sedlák  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Autor analyzuje vznik a vývoj hlavných koncepcií západného manažmentu, ktoré sú východiskom ich uplatňovania na Slovensku. Proces manažmentu chápe ako komplexný, viacdimenzionálny systém... (viac o titule)
Naša cena: 8,67 € posielame do 4 dní
Do Vianoc: ASI NIE
66.
Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 1. ročník základných škôl
Eva Dienerová  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2017)
NA SKLADE  
Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 1. ročník ZŠ sú výborným pomocníkom pri osvojovaní si základných pravopisných zručností, ale rozvíjajú aj pozornosť, bystrosť, fantáziu a obohacujú slovnú zásobu žiaka. Diktáty sú zamerané na písanie... (viac o titule)
Naša cena: 2,10 € posielame do 2 dní
Do Vianoc: ÁNO
67.
Zmaturuj z matematiky
Pavel Čermák, Petra Červinková  ·  Didaktis (2004)
Učebnica je určená pre prípravu na maturitu a na prijímacie skúšky na vysoké školy a obsahuje celé stredoškolské učivo, napr. logiku, geometriu, kombinatoriku, všetky typy rovníc a nerovníc, problematiku výrazov a funkcií atd. (viac o titule)
Naša cena: 9,21 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 11 dní
Do Vianoc: ASI NIE
68.
ABC First words - Prvé slová
Matys (2011)
Písmenká ožijú, keď otvoríte okienka na niektorých stranách. Za nimi sa skrývajú nové slová, ktoré pomôžu rozvinúť predstavivosť vašich detí a vzbudia ich záujem o anglický jazyk... (viac o titule)
Naša cena: 2,85 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 4 dní
Do Vianoc: ASI NIE
69.
Maturita z biológie (+ testy)
Ján Križan, Mária Križanová  ·  Ikar (2016)
Publikácia ponúka maturantom prehľadne spracované stredoškolské učivo z biológie. Niektoré kapitoly v prijateľnej a prospešnej miere presahujú rozsah gymnaziálneho štandardu z tohto predmetu, pretože kniha je určená študentom s hlbším záujmom... (viac o titule)
Naša cena: 11,31 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
Do Vianoc: ASI NIE
70.
Diktáty zo slovenčiny pre 7. a 8. ročník ZŠ
Ottovo nakladateľstvo (2009)
Publikácia je určená pre žiakov 7., 8. ročníka základnej školy na precvičenie a utvrdenie pravopisu a gramatických zručností... (viac o titule)
Naša cena: 3,32 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 4 dní
Do Vianoc: ASI NIE
71.
Hravé čítanie s porozumením
Eva Kollerová  ·  Foni book (2014)
V pracovnom zošite nájdete veľa zaujímavých rozprávok, príbehov a textov.... (viac o titule)
Naša cena: 3,33 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 4 dní
Do Vianoc: ASI NIE
72.
Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry
Pracovný zošit Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry obsahuje typ a charakter úloh, ktoré zohľadňujú požadovanú úroveň získaných teoretických vedomostí a zručností v práci s... (viac o titule)
Naša cena: 5,42 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 5 dní
Do Vianoc: ASI NIE
73.
Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 2. ročník základných škôl
Eva Dienerová  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2014)
Publikácia obsahuje veľa pravopisných cvičení formou doplňovačiek, prešmyčiek a hádaniek, ktorým žiak porozumie, pretože sú primerane náročné a presne sformulované. Obsah učiva v plnej miere súhlasí s učebnicou slovenského jazyka pre 2. ročník... (viac o titule)
Naša cena: 3,14 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
Do Vianoc: ASI NIE
74.
Klinická psychológia
Anton Heretik jr., Anton Heretik sr.  ·  Psychoprof (2016)
Po 10 rokoch vychádza dôkladne prepracované a rozšírené vydanie vysokoškolskej učebnice. Kolektív 20 slovenských klinických psychológov podáva erudovaný prehľad o súčasnom stave výskumu a klinickej praxe tejto oblasti aplikovanej psychológie... (viac o titule)
Naša cena: 69,00 € posielame do 5 dní
Do Vianoc: ASI NIE
75.
Praktická medicína
Beáta Špániková, Stanislav Špánik a kolektív  ·  Solen (2016)
Všeobecné lekárstvo má špecifické postavenie a úlohu v systéme starostlivosti o zdravie. Lekári poskytujú starostlivosť bez výberu klientom rôznych kategórií, bez rozdielu veku, pohlavia, sociálnej či etnickej príslušnosti. Sprevádzajú svojich klientov... (viac o titule)
Naša cena: 33,25 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 3 dní
Do Vianoc: ÁNO
76.
Učíme sa písať!
Slovart (2016)
NA SKLADE  
Interaktívna tabuľa, ktorej stránky sa dajú otáčať ako na stojane, je dobrou pomôckou pre každé dieťa. Naši najmenší sa s ňou ľahko naučia rozoznávať a písať... (viac o titule)
Naša cena: 5,65 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 2 dní
Do Vianoc: ÁNO
77.
Šlabikár pre prvý ročník základných škôl (1. časť)
Kamila Štefeková, Romana Culková  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2017)
Šlabikár a čítanka sú víťazom konkurzu Ministerstva školstva SR v roku 2006. Šlabikár, ktorý pozostáva z dvoch častí, pokrýva prácu v prípravnom a šlabikárovom... (viac o titule)
Naša cena: 5,23 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 11 dní
Do Vianoc: ASI NIE
78.
Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 4. ročník základných škôl
Eva Dienerová  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2017)
NA SKLADE  
Diktáty sú zamerané na opakovanie učiva z 3. ročníka, na vybrané slová, tvorenie slov predponami spodobovanie, priamu reč ale aj na ohybné (podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá) a neohybné slovné druhy... (viac o titule)
Naša cena: 2,10 € posielame do 2 dní
Do Vianoc: ÁNO
79.
Nemčina pre deti
Angelika Horňáková  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá
Pre deti predškolského veku, prvákov i druhákov je určená táto učebnica. Má naučiť deti hravou formou základy nemeckého jazyka počúvaním, opakovaním, kombinovaním slov s pohybom, gestikuláciou, pesničkami, riekankami, hrami atď. ... (viac o titule)
Naša cena: 4,73 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
Do Vianoc: ASI NIE
80.
Prvé počty
Mária Tašková  ·  Maquita (2016)
NA SKLADE  
Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Matematika a práca s informáciami... (viac o titule)
Naša cena: 1,29 € posielame do 2 dní
Do Vianoc: ÁNO
Svet je kniha, a tí, ktorí necestujú, stále čítajú iba jednu stranu. (Saint Augustine)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinuse darovali už 434 939,62 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička