popis Vedeli ste, že...? U nás nakupujete naozaj bezpečne. Celý objednávkový proces je chránený šifrovaním.
 
61.
Krížom krážom - Slovenčina A2
Renáta Kamenárová a kolektív  ·  Studia Academica Slovaca (2012)
NA SKLADE  
Knihy Krížom-krážom predstavujú atraktívnu cestu ako zvládnuť najbežnejšie komunikačné situácie. Na to slúži bohato ilustrovaný didakticky stvárnený obsah, ktorý umožňuje nácvik jednotlivých rečových zručnosti v súlade s požiadavkami... (viac o titule)
Naša cena: 24,37 € posielame do 3 dní
62.
Španielčina pre samoukov - Cvičebnica
Bohdan Ulašin  ·  Eastone Books (2017)
NA SKLADE  
Cvičebnica k Španielčine pre samoukov obsahuje jedinečný súbor nových cvičení na zopakovanie gramatiky či na precvičenie najbežnejších fráz a slovnej zásoby. Všetky cvičenia v tejto knihe sú zoradené podľa obsahovej... (viac o titule)
Naša cena: 9,96 € posielame do 3 dní
63.
Chystáme sa do prímy
Terézia Lampartová  ·  Ikar (2016)
NA SKLADE  
Táto výborne spracovaná príručka obsahuje dva najčastejšie používané typy testov z gramatiky, slohu a literatúry, ktoré zodpovedajú aktuálnym učebným osnovám. Pri prvom type vyhľadajú žiaci správne riešenia úloh a napíšu odpovede, pri druhom dostanú... (viac o titule)
Naša cena: 5,23 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 3 dní
64.
Diktáty pre 3. triedu ZŠ
Jana Hirková  ·  Pierot (2013)
Knižky z edície Diktáty sú navrhnuté tak, aby deťom pomohli prekonať ťažkostispojené so slovenským pravopisom. Viac než 200 diktátov je radených podľa preberaných osnov v jednotlivých triedach. Sú vhodným doplnkom ku všetkým používaným... (viac o titule)
Naša cena: 3,33 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
65.
Testovanie 9 z matematiky
Terézia Žigová, Pavol Kelecsényi  ·  Raabe (2017)
NA SKLADE  
Vyskúšajte si Testovanie 9 na nečisto! Pracovný zošit Testovanie 9 pre 9. ročník svojou koncepciou, formou a typom úloh pomáha žiakom osvojiť si zručnosti testovania, ktoré využijú na... (viac o titule)
Naša cena: 5,62 € posielame do 3 dní
66.
Prvá pastelka
Mária Tašková  ·  Maquita (2016)
NA SKLADE  
Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Jazyk a komunikácia. A to druhú časť výkonových a obsahových štandardov zameranú na Písanie reči, podoblasť Grafomotoriky... (viac o titule)
Naša cena: 1,29 € posielame do 3 dní
67.
Vybrané slová (Pracovný zošit pre 3. ročník)
Dana Kovárová, Alena Kurtulíková  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2016)
Pracovný zošit Vybrané slová od autoriek PaedDr. Dany Kovárovej a Mgr. Aleny Kurtulíkovej prináša výborný spôsob, ako precvičiť dôležité učivo tretieho ročníka... (viac o titule)
Naša cena: 3,14 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 9 dní
68.
Maturita z dejepisu (+ testy)
Zuzana Pravdová  ·  Ikar (2017)
NA SKLADE  (57)
Publikácia ponúka maturantom prehľad slovenských, európskych a svetových dejín, svojím obsahom a spracovaním zodpovedá súčasným maturitným požiadavkám. Okrem faktov si všíma aj súvislosti, najmä prepojenie slovenských dejín so svetovými.. (viac o titule)
Naša cena: 8,88 € posielame do 3 dní
69.
Prvé počty
Mária Tašková  ·  Maquita (2016)
NA SKLADE  
Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Matematika a práca s informáciami... (viac o titule)
Naša cena: 1,29 € posielame do 3 dní
70.
Účtovníctvo podnikateľských subjektov I
NA SKLADE  
Autorky sa venujú rôznym oblastiam účtovníctva, a to od účtovania peňažných prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné pri založení účtovnej jednotky, cez účtovanie jednotlivých foriem majetku, záväzkov, nákladov, výnosov, vlastného imania až po účtovanie... (viac o titule)
Naša cena: 12,26 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 3 dní
71.
Business English - Učebnica pre samoukov + MP3
Iva Dostálová, Stephen Douglas  ·  Eastone Books
Táto kniha je určená všetkým, ktorí sa pohybujú vo svete biznisu a nemajú čas na pravidelné špecializované jazykové kurzy. Hrdina knihy, ambiciózny mladík Neil, prevedie študenta – samouka rôznymi úskaliami angličtiny... (viac o titule)
Naša cena: 12,34 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
72.
Prednášky a texty z (nového) civilného procesu
Marek Števček a kolektív  ·  C. H. Beck SK (2017)
Predkladaná učebná pomôcka je prvou pomocou pri príprave na skúšky z kurzov civilného procesného práva v rámci univerzitného štúdia. Jeho koncepcia je jednoduchá – ide ťažiskovo o prepis prednášok vedúceho autorského kolektívu publikácie... (viac o titule)
Naša cena: 16,00 € zvyčajne posielame do 10 dní
73.
Nemčina pre deti
Angelika Horňáková  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá
Pre deti predškolského veku, prvákov i druhákov je určená táto učebnica. Má naučiť deti hravou formou základy nemeckého jazyka počúvaním, opakovaním, kombinovaním slov s pohybom, gestikuláciou, pesničkami, riekankami, hrami atď. ... (viac o titule)
Naša cena: 4,97 € posielame do 6 dní
74.
Komunitné ošetrovateľstvo
Alžbeta Hanzlíková a kolektív  ·  Osveta (2006)
Publikácia je určená predovšetkým študentom fakúlt ošetrovateľstva... (viac o titule)
Naša cena: 9,27 € posielame do 9 dní
75.
Moja pastelka
Mária Tašková  ·  Maquita (2015)
NA SKLADE  
Pracovný zošit je určený 4 - 5 ročným deťom na rozvíjanie grafomotorických zručností: - rozvíja jemnú motoriku - motivuje k písanej kultúre jazyka Dieťa precvičuje: - Pohyby zápästia - vertikálne línie, horizontálne línie, slučky - Dlane a prsty - horný a (viac o titule)
Naša cena: 1,29 € posielame do 3 dní
76.
Moje počty
Mária Tašková  ·  Maquita (2015)
NA SKLADE  
Pracovný zošit je určený 4 - 5 ročným deťom na rozvíjanie matematických predstáv: - rozvíja presné myslenie dieťaťa - učí dieťa chápať čísla a jednoduché operácie... (viac o titule)
Naša cena: 1,29 € posielame do 3 dní
77.
Ústavné právo Slovenskej republiky
Igor Palúš  ·  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2016)
Predložená učebnica Ústavného práva Slovenskej republiky je prvou učebnicou z rovnomenného študijného predmetu, ktorá vznikla na pôde Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach... (viac o titule)
Naša cena: 22,40 € dodanie titulu môže trvať aj viac ako 3 týždne
78.
Šlabikár pre 1. ročník základných škôl (2. časť)
Lýdia Virgovičová, Zuzana Virgovičová  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2016)
NA SKLADE  
Šlabikár pre 1. ročník – 2. časť je určený na nácvikové obdobie čítania v 1. ročníku ZŠ... (viac o titule)
Naša cena: 5,23 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 3 dní
79.
Kriminológia
Vladimír Čečot a kolektív  ·  Vysoká škola Danubius (2009)
NA SKLADE  
Učebný text sa zaoberá kriminológiou ako takou, opisuje základy a zameranie kriminologických výskumov, vplyv prostredia na zločinnosť, príčinnosti.... (viac o titule)
Naša cena: 1,70 € posielame do 3 dní
80.
Čítanka pre 1. ročník základných škôl
Lýdia Virgovičová, Zuzana Virgovičová  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2017)
NA SKLADE  
Inovovaná Čítanka pre 1. ročník ZŠ nadväzuje na Šlabikár pre 1. ročník 1. a 2. diel. Prináša vekuprimeraný, zaujímavý, didakticky premyslený výber textov... (viac o titule)
Naša cena: 5,23 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 3 dní
Kniha je ako zrkadlo. Ak sa doň díva osol, nebude sa v ňom odrážať apoštol. (Georg Christoph Lichtenberg)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinuse darovali už 453 042,30 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička