popis Vitajte u nás! Prihláste sa alebo sa zaregistrujte a začnite nakupovať knihy rýchlejšie, pohodlnejšie a lacnejšie. Nakupujete u nás prvýkrát?
 
61.
Obchodné právo
Oľga Ovečková, Lucia Žitňanská a kolektív  ·  IURIS LIBRI (2013)
NA SKLADE  
Druhé vydanie učebnice Obchodné právo nadväzuje na prvé vydanie učebnice Základy obchodného práva 1 (Bratislava, Iura edition 2009) a Základy obchodného práva 2 (Bratislava, Iura edition 2010) s určitými zmenami. Predovšetkým ide o vydanie... (viac o titule)
Naša cena: 54,29 €  (teda ušetríte 11%) zvyčajne posielame do 24 hodín
62.
Aké i/y sa píše?
Lucia Gianitsová-Ološtiaková  ·  Fragment (2009)
NA SKLADE  (170)
Potrebujete sa zdokonaliť v pravopise? Nijaký problém! Vďaka tejto učebnici sa s ypsilonom skamarátite. Precvičte si písanie i/y vo vybraných i cudzích slovách či v skloňovaní prídavných mien... (viac o titule)
Naša cena: 3,11 €  (teda ušetríte 11%) zvyčajne posielame do 24 hodín
63.
Diktáty pre 1. a 2. ročník ZŠ
NA SKLADE  
Odborno-metodická príručka pre učiteľa je vhodným doplnkom na výučbu spisovného jazyka v oblasti pravopisu na 1. stupni základných škôl a pomáha učiteľovi podporovať... (viac o titule)
Naša cena: 6,23 €  (teda ušetríte 11%) zvyčajne posielame do 24 hodín
64.
Slovenský jazyk v kocke
Prehľadné spracovanie učiva slovenského jazyka na úrovni základných škôl pomôže jednoduchou formou nadobudnúť primárne vedomosti a získať pozitívny vzťah k tomuto predmetu... (viac o titule)
Naša cena: 5,29 €  (teda ušetríte 11%) zvyčajne posielame do 3 dní
65.
Matematika pre stredoškolákov 1 (zbierka úloh)
Soňa Holéczyová  ·  Aktuell (2007)
NA SKLADE  
Prvý diel novej, zostavením jedinečnej zbierky úloh, príkladov a cvičení zo stredoškolskej matematiky pre študentov i učiteľov obsahuje: * Vzorové riešenia príkladov; * Cvičenia na riešenie rozmanitej úrovne i náročnosti;... (viac o titule)
Naša cena: 8,83 €  (teda ušetríte 11%) zvyčajne posielame do 24 hodín
66.
Neposedné predškolské kurikulum
Branislav Pupala, Ondrej Kaščák  ·  Wolters Kluwer (2014)
Publikácia v sebe spája dve zásadné skúsenosti autorov z posledných rokov. Tou prvou sú návštevy mnohých krajín, v rámci ktorých poznávali tradície a podoby predškolského vzdelávania vo rôznych podmienkach... (viac o titule)
Naša cena: 3,38 €  (teda ušetríte 11%) zvyčajne posielame do 3 dní
67.
Násobilka
Ikar (2016)
Naša cena: 1,00 € zvyčajne posielame do 3 dní
68.
Ruský jazyk pre samoukov
NA SKLADE  
Naučte sa po rusky s úsmevom! CD s MP3 (viac o titule)
Naša cena: 8,89 €  (teda ušetríte 11%) zvyčajne posielame do 24 hodín
69.
Geografia
NA SKLADE  
Nové prepracované vydanie knihy GEOGRAFIA - pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na VŠ. Kniha je určená nielen študentom stredných škôl ako pomôcka pri príprave na maturity a prijímacie skúšky na vysoké školy, ale i tým, ktorí majú záujem... (viac o titule)
Naša cena: 6,23 €  (teda ušetríte 11%) zvyčajne posielame do 24 hodín
70.
Literatúra IV. pre stredné školy
Záverečná časť učebnice literatúry pre stredné školy kolektívu autoriek pod vedením Aleny Polakovičovej pokračuje v novom prístupe k vyučovaniu literatúry... (viac o titule)
Naša cena: 9,35 €  (teda ušetríte 11%) zvyčajne posielame do 7 dní
71.
Záložka – Vybrané slová
Petr Kupka  ·  Kupka (2017)
Záložka obsahuje celkom 80 vybraných slov po B, M, P, R, S, V a Z. Každé vybrané slovo je graficky znázornené... (viac o titule)
Naša cena: 0,60 € zvyčajne posielame do 7 dní
72.
Montessori - Aktivity pre deti
Svojtka&Co. (2016)
Táto knižka je plná rôznych aktivít pre deti od 4 do 7 rokov, inšpirovaných metódou Montessori. Formou hier sa v nej deti naučia lepšie porozumieť svetu okolo nás... (viac o titule)
Naša cena: 13,26 €  (teda ušetríte 11%) zvyčajne posielame do 3 dní
73.
Testovanie 5 - 5. ročník
Raabe (2015)
Koncepcia pracovného zošita Testovanie 5 z matematiky je navrhnutá tak, aby obsahovala úlohy zo všetkých štyroch nosných oblastí matematiky: algebry, geometrie... (viac o titule)
Naša cena: 5,21 €  (teda ušetríte 11%) zvyčajne posielame do 7 dní
74.
Latinský jazyk
Jan Kábrt  ·  Osveta (2011)
NA SKLADE  
Žiadny zdravotnícky pracovník sa nezaobíde bez znalostí základov latinského jazyka, ktorý sa spoločne s gréčtinou podieľal na tvorbe lekárskeho názvoslovia. Zvládnutie slovnej zásoby, pochopenie základných gramatických štruktúr priaznivo ovplyvní... (viac o titule)
Naša cena: 8,90 €  (teda ušetríte 11%) zvyčajne posielame do 24 hodín
75.
Všeobecná a anorganická chémia
Juraj Krätsmár-Šmogrovič a kolektív  ·  Osveta (2007)
NA SKLADE  
Vysokoškolská učebnica je v prvej časti zameraná na všeobecnú chémiu, a tvorí tak teoretický základ všetkých chemických disciplín zaradených do študijných programov farmácie. V druhej časti sa venuje systematickej anorganickej chémii... (viac o titule)
Naša cena: 19,58 €  (teda ušetríte 11%) zvyčajne posielame do 24 hodín
76.
Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 7. ročník základných škôl
Klára Kausitz  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2016)
Diktáty sú zamerané na podstatné mená (pomnožné a vlastné), prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky, predložky (vokalizácia), spojky, tvorenie slov, priamu reč a slová cudzieho pôvodu. Nácvičné diktáty pomáhajú... (viac o titule)
Naša cena: 2,30 € zvyčajne posielame do 7 dní
77.
Maturita z chémie
Viera Lisá  ·  Ikar (2016)
Študenti stredných škôl nájdu v publikácii prehľad stredoškolského učiva z chémie v témach: organická chémia, biochémia, všeobecná a anorganická chémia, chemický dej. Praktická orientácia v publikácii je podporená farebným zvýraznením a margináliami... (viac o titule)
Naša cena: 10,59 €  (teda ušetríte 11%) zvyčajne posielame do 3 dní
78.
Príprava na testovanie 5 - Slovenský jazyk a literatúra
Taktik (2015)
Publikácia je určená na systematickú prípravu na Testovanie 5 počas celého školského roka. Úspešnosť žiakov v Testovaní 5 vo veľkej miere závisí od ich schopnosti čítať s porozumením, vyhľadávať dôležité informácie či údaje v danom texte a... (viac o titule)
Naša cena: 6,23 €  (teda ušetríte 11%) zvyčajne posielame do 3 dní
79.
Seminár z matematiky - Matematika pre maturantov
Zbyněk Kubáček, Ján Žabka  ·  Mapa Slovakia (2017)
Publikácia renomovaných slovenských matematikov – pedagógov obsahuje veľké množstvo vysvetlených, riešených úloh ako ja ďalších úloh na precvičenie. Obsahuje aj úlohy vhodné ako príprava na slovenské a české vysoké školy... (viac o titule)
Naša cena: 16,47 €  (teda ušetríte 11%) zvyčajne posielame do 7 dní
80.
Diktáty zo slovenčiny pre 5. a 6. ročník ZŠ
Ottovo nakladateľstvo (2009)
Publikácia je určená pre žiakov 3., 4. ročníka základnej školy na precvičenie a utvrdenie pravopisu a gramatických zručností... (viac o titule)
Naša cena: 3,11 €  (teda ušetríte 11%) zvyčajne posielame do 3 dní
Hneď za veľkým básnikom je ten, kto mu dokáže porozumieť. (Henry Wadsworth Longfellow)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinuse darovali už 408 892,56 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička