Učebnice pre vysoké školy

Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti

Fyziológia človeka pre nelekárske študijné programy

od 8,13 €

Kniha 2017
-10 %
8,13 €
Na sklade, posielame ihneď
Kniha 2010
Vypredané
-10 %
8,13 €
Vypredané

Ekonómia (Praktikum)

 • Wolters Kluwer, 2022
Posielame do dvoch dní

Cieľom autorov publikácie ,,Ekonómia – praktikum“ je podnietiť študentov kurzov ekonómie k systematickej príprave na semináre, samostatne vypracúvať ekonomické úlohy a uvažovať nad rôznymi možnosťami riešenia ekonomických problémov...

16,50 €

16,50 €

Posielame do dvoch dní

Ekonómia

 • Wolters Kluwer, 2022
Posielame do dvoch dní

Publikácia poskytuje pohľad na fungovanie trhového mechanizmu, ako aj prehľad kľúčových mikroekonomických a makroekonomických prístupov, ktoré čitateľovi pomôžu pochopiť fungovanie trhových ekonomík na úrovni firiem a...

38,50 €

38,50 €

Posielame do dvoch dní
Kniha 2018
-15 %
9,38 €
Na sklade, posielame ihneď
Kniha 2011
Vypredané
-15 %
9,38 €
Vypredané
Na sklade, posielame ihneď

Predkladaná publikácia predstavuje výber najvýznamnejších ideových iniciatív. Zámerom zostaviteľov je oboznámiť študentov práva s dedičstvom politickej, právnej a sociálnej filozofie a zároveň poukázať na konfrontáciu rôznych stanovísk a na rozličné...

15,90 €

15,90 €

Na sklade, posielame ihneď
Na sklade, posielame ihneď

Učebnica politickej, právnej a sociálnej filozofie, ktorá predstavuje teoretické riešenia politicko-právnych a právno-filozofických problémov v jednotlivých etapách vývoja politického a právneho myslenia i spoločenských zmien, ktoré boli...

18,20 €

18,20 €

Na sklade, posielame ihneď
Na sklade, posielame ihneď

Vysokoškolská učebnica Občianske právo hmotné nadväzuje na jej predchádzajúce vydanie z roku 2014, ktoré je podstatne prepracované a doplnené. Predstavuje aktualizované komplexné dielo, v ktorom je na základe vedecky podloženého systémového prístupu....

79,00 €

79,00 €

Na sklade, posielame ihneď

Anatomie 1

od 61,59 €

Kniha 2011
-5 %
66,29 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
E-kniha 2011
PDF
61,59 €
Ihneď na stiahnutie
Kniha 2002
Vypredané
-5 %
66,29 €
61,59 €
Vypredané

Podnik a podnikanie

od 4,10 €

Kniha 2021
17,40 €
Na sklade, posielame ihneď
Kniha 2016
-5 %
14,30 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Kniha 2018
16,40 €
Posielame do šiestich dní
Kniha 2014
Vypredané
17,40 €
-5 %
14,30 €
16,40 €
Vypredané
Na sklade, posielame ihneď

Prvá slovenská učebnica latinskej lekárskej terminológie. Terminologia medica latina striktne rešpektuje najnovšiu anatomickú terminológiu (Terminologia Anatomica), ako aj Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (ICD-10).

11,00 €

11,00 €

Na sklade, posielame ihneď

Vedeli ste, že...?

vaše Anjelské drobné pomohli rodinám v ťažkých chvíľach sumou takmer 1 000 000€?

Podnikové hospodárstvo

od 3,10 €

Kniha brožovaná väzba, 2020
14,70 €
Na sklade, posielame ihneď
Kniha brožovaná väzba, 2016
13,10 €
Posielame do šiestich dní
Kniha brožovaná väzba, 2015
Vypredané
Kniha brožovaná väzba, 2014
Vypredané
Kniha brožovaná väzba, 2018
Vypredané
Kniha brožovaná väzba, 2014
Vypredané
Kniha pevná väzba, 2018
Vypredané
14,70 €
13,10 €
Vypredané
Vypredané
Vypredané
Vypredané
Vypredané
Posielame do piatich dní

Vysokoškolská učebnica je vyústením poznatkov viacročného pôsobenia uvedených autorov v manažérskej, informačnej, vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti...

-5%
16,20 €

16,20 €

Zľava 5%
Posielame do piatich dní

Latinský jazyk

 • Osveta, 2011
Na sklade, posielame ihneď

Žiadny zdravotnícky pracovník sa nezaobíde bez znalostí základov latinského jazyka, ktorý sa spoločne s gréčtinou podieľal na tvorbe lekárskeho názvoslovia. Zvládnutie slovnej zásoby, pochopenie základných gramatických štruktúr priaznivo ovplyvní...

10,00 €

10,00 €

Na sklade, posielame ihneď
Na sklade, posielame ihneď

Táto príručka je určená najmä študentom, ktorí sa pripravujú na maturitu z občianskej náuky alebo na prijímacie pohovory na vysoké školy so spoločenskovedným zameraním. Prehľadne a zrozumiteľne spracúva základné informácie z filozofie...

12,90 €

12,90 €

Na sklade, posielame ihneď

Vademecum sociálnej práce

 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017
Na sklade, posielame ihneď

Cieľom predloženej monografie je poskytnúť odbornej verejnosti, no najmä študentskej obci unikátne dielo, v ktorom by bolo encyklopedickým spôsobom utriedené dosiahnuté poznanie v oblasti...

24,00 €

24,00 €

Na sklade, posielame ihneď

Všeobecná a anorganická chémia

od 15,40 €

22,00 €
Na sklade, posielame ihneď
-30 %
15,40 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
22,00 €
-30 %
15,40 €
Na sklade, posielame ihneď

V této publikaci jsou shromážděny vzorové testové otázky z biologie, fyziky a chemie, které mohou sloužit uchazečům o studium na lékařských, případně i jiných fakultách k procvičování látky při přípravě na přijímací...

15,50 €

15,50 €

Na sklade, posielame ihneď
Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Vzorové otázky k přijímacím zkouškám na Lékařskou fakultu UP v Olomouci...

1,53 €

1,53 €

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Komunikácia v ošetrovateľstve

od 7,57 €

Kniha 2020
9,00 €
Na sklade, posielame ihneď
Kniha 2009
Vypredané
Kniha 2008
Vypredané
9,00 €
Vypredané
Vypredané

Anatomie 3

od 59,60 €

Kniha brožovaná väzba, 2016
77,96 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
E-kniha 2016
PDF
69,03 €
Ihneď na stiahnutie
Kniha pevná väzba, 2004
Vypredané
77,96 €
69,03 €
Vypredané

„Smrť nečaká, kým si na ňu nájdeš čas. A keď zostarneš a obzrieš sa spčť, zistíš, že nečaká ani život.“

Bavilo ma žiť - Abby Fabiaschi
Bavilo ma žiť
Abby Fabiaschi