Kukučie vajce - Camilla Läckberg, Slovart, 2023
Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Použité filtre
Zrušiť filtre
Úlohy z chémie 1 - pre gymnáziá - Jarmila Kmeťová, Marek Skoršepa, Peter Silný, Ivana Pichaničová, Expol Pedagogika, 2020
Úlohy z chémie 1 - pre gymnáziá

Zbierka úloh bola vytvorená pre žiakov gymnázií ako nástroj na fixáciu vedomostí a kontrolu ich osvojenia. Obsahuje súbor 1234 učebných úloh s rôznou náročnosťou a zložitosťou zo všeobecnej a systematickej anorganickej chémie....

 • Knihabrožovaná väzba
  13,95 €
  -7 %
  Na sklade

Kritické myslenie pre 8.- 9.ročník ZŠ a osemročné gymnáziá - Jakub Kobela, Expol Pedagogika, 2023
Kritické myslenie pre 8.- 9.ročník ZŠ a osemročné gymnáziá

Pracovný zošit plný cvičení a úloh zameraných na tréning zručností, ktoré tvoria predpoklady pre schopnosť kriticky myslieť, najmä čítanie s porozumením a vyhodnocovanie dôležitých myšlienok, komunikovať vlastné myšlienky presvedčivo...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,58 €
  -5 %
  Do 11 dní

Biológia pre 5. ročník ZŠ - Kolektív autorov, Expol Pedagogika, 2008
Biológia pre 5. ročník ZŠ
 • Autorský kolektív

Učebnica je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmov v ich prirodzenom prostredí - les, voda, lúka, pole. Pozornosť je venovaná nielen poznatkom o stavbe tela organizmov, ale aj ich základným životným prejavom, vzájomným vzťahom...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,53 €
  -7 %
  Na sklade

Úlohy z chémie 2 - pre gymnáziá - Jarmila Kmeťová, Marek Skoršepa, Peter Silný, Ivana Pichaničová, Expol Pedagogika, 2020
Úlohy z chémie 2 - pre gymnáziá

Zbierka úloh bola vytvorená pre žiakov gymnázií ako nástroj na fixáciu vedomostí a kontrolu ich osvojenia. Obsahuje súbor 762 učebných úloh z organickej chémie a biochémie s rôznou náročnosťou a zložitosťou...

 • Knihabrožovaná väzba
  13,95 €
  -7 %
  Na sklade

Etická výchova 2 - Pre 2. ročník základných škôl - Eva Farkašová, Expol Pedagogika, 2020
Etická výchova 2 - Pre 2. ročník základných škôl

Pracovný zošit Etická výchova pre 2. ročník základných škôl obsahuje komplexný súbor aktivít v súlade s iŠVP pre druhý ročník ZŠ...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,58 €
  -7 %
  Na sklade

Vzťahová a sexuálna výchova 2 - Zuzana Bendíková, Radka Mikšík, Expol Pedagogika, 2022
Vzťahová a sexuálna výchova 2

Vzťahová a sexuálna výchova je dôležitým prvkom moderného vzdelávania. Mladí ľudia, a dokonca už aj deti, sú dnes obklopení množstvom informácií o sexualite a sexuálnom správaní z rôznych zdrojov; nie však vždy vedia správne vyhodnotiť ich obsah...

 • Knihabrožovaná väzba
  10,23 €
  -7 %
  Na sklade

Chémia pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Jarmila Kmeťová, Peter Silný, Miroslav Medveď, Mária Vydrová, Expol Pedagogika, 2010
Chémia pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Učebnica obsahuje informácie zo všeobecnej chémie. Poznatky uvedené v jednotlivých kapitolách umožnia žiakom porozumieť vzťahom medzi zložením a štruktúrou, vlastnosťami a použitím látok, ako aj zákonitostiam priebehu chemických...

 • Knihabrožovaná väzba
  26,04 €
  -7 %
  Na sklade

Etická výchova 3 - pre 3. ročník základných škôl - Eva Farkašová, Eva Mozolová, Expol Pedagogika, 2021
Etická výchova 3 - pre 3. ročník základných škôl

Pracovný zošit je spracovaný moderne a pútavo, reflektuje vekové osobitosti žiakov tretieho ročníka a súčasné trendy v grafickej a obrazovej rovine...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,51 €
  -7 %
  Na sklade

Etická výchova 1 - pre 1. ročník základných škôl - Eva Farkašová, Expol Pedagogika, 2020
Etická výchova 1 - pre 1. ročník základných škôl

Pracovný zošit Etická výchova 1 pre 1. ročník základných škôl obsahuje komplexný súbor aktivít v súlade s iŠVP pre prvý ročník ZŠ ako zaujímavý a účelný doplnok pre každého prváka na hodiny Etickej výchovy...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,58 €
  -7 %
  Na sklade

Vlastiveda pre 4. ročník špeciálnych základných škôl - Silvia Škultétyová, Jana Rohovská, Expol Pedagogika, 2023
 
Vlastiveda pre 4. ročník špeciálnych základných škôl - Silvia Škultétyová, Jana Rohovská, Expol Pedagogika, 2015
Vlastiveda pre 4. ročník špeciálnych základných škôl

Pracovný zošit Vlastiveda pre 4. ročník špeciálnych základných škôl je organickým doplnkom učebnice. Je spracovaný v čiernobielej verzii, pričom obsahuje množstvo obrázkov na vyfarbovanie...

 • 9,53 €
  -5 %
  Na sklade

Vedeli ste, že...?

Martinus vám prináša najlepšie knižné príbehy už od roku 1990?

Biológia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Kolektív autorov, Expol Pedagogika, 2019
Biológia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
 • Autorský kolektív
 • Knihabrožovaná väzba
  19,53 €
  -7 %
  Na sklade
 • Čítanávýborný stav
  14,70 €
  -30 %
  Na sklade

Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (učebnica) - Helena Vicenová, Expol Pedagogika, 2018
Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (učebnica)

Učebnica je v súlade s cieľmi a vzdelávacím štandardom iŠVP koncipovaná s dôrazom na rozvoj prírodovednej gramotnosti. Obsahuje dva farebne odlíšené tematické celky Zloženie látok a Významné...

 • Knihabrožovaná väzba
  13,02 €
  -7 %
  Na sklade

Etická výchova pre 5. - 9. ročník ZŠ - Jitka Derková, Štefánia Ferková, Expol Pedagogika, 2020
Etická výchova pre 5. - 9. ročník ZŠ

Etický výchova pre 5. - 9. ročník ZŠ a 1. - 4. ročník GOŠ je netradične spracovaný pracovný zošit, ktorý obsahuje výber systematicky usporiadaných aktivít...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,37 €
  -7 %
  Na sklade

Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (cvičebnica) - Helena Vicenová, Expol Pedagogika, 2018
Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (cvičebnica)

Inovovaná cvičebnica je spracovaná v súlade s iŠVP. Cvičebnica obsahovo a spracovaním nadväzuje na inovovanú učebnicu chémie pre 8. ročník ZŠ a 3. roč. GOŠ. Okrem tematických celkov...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,58 €
  -7 %
  Na sklade

Alternatívne poľnohospodárstvo - Oľga Bogová, Expol Pedagogika, 2023
Alternatívne poľnohospodárstvo

Učebnica pre študijný odbor agropodnikanie. Učebnica umožňuje žiakom získať základné informácie o princípoch alternatívneho (ekologického) poľnohospodárstva a možnostiach jeho využívania najmä v chránených pestovateľských oblastiach jednotlivých...

 • Knihabrožovaná väzba
  25,73 €
  -5 %
  Na sklade

Chémia - Jarmila Kmeťová, Marek Skoršepa, Peter Mäčko, Expol Pedagogika, 2012
Chémia

Učebnica je obsahovo rozdelená na dve časti. Prvá časť je venovaná štruktúre a vlastnostiam anorganických látok, druhá časť štruktúre a vlastnostiam organických látok. Poznatky uvedené v jednotlivých kapitolách umožnia žiakom...

 • Knihabrožovaná väzba
  26,04 €
  -7 %
  Na sklade

BIOLÓGIA pre 6. ročník ZŠ a 1. roč. gymnázia s osemročným štúdiom - Mária Uhereková, Expol Pedagogika, 2020
BIOLÓGIA pre 6. ročník ZŠ a 1. roč. gymnázia s osemročným štúdiom

Učebnica nadväzuje svojim obsahom na učivo 5. ročníka tematickým celkom Život s človekom a v ľudských sídlach s poznávaním vonkajších znakov organizmov. Ostatné tematické celky sú obsahovo zamerané na vnútornú stavbu bunky....

 • Knihabrožovaná väzba
  19,53 €
  -7 %
  Na sklade

Základy elektrotechniky I. - Miroslav Tuma, Eva Šteliarová, Tomáš Hajach, Expol Pedagogika, 2022
Základy elektrotechniky I.

Učebnica približuje význam a úlohu elektrotechniky, ako aj jej historický vývoj. Zaoberá sa základmi elektrotechniky podľa tematických celkov: základné pojmy, elektrotechnické pole, jednosmerný prúd, riešenie obvodov jednosmerného prúdu...

 • Knihabrožovaná väzba
  26,04 €
  -7 %
  Do 14 dní
 • Čítanávýborný stav
  22,40 €
  -20 %
  Na sklade

Fyzika pre 6. ročník základnej školy - Viera Lapitková a kolektív, Expol Pedagogika, 2019
Fyzika pre 6. ročník základnej školy

Učebnica Vám neponúka hotové pravdy, ktoré vedci objavili a dokázali, ale bude vás viesť pomocou pokusov, úloh a otázok k objavovaniu a vysvetľovaniu javov, k zisteniu skutočností či k dokázaniu určitých tvrdení...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,53 €
  -7 %
  Na sklade

Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (cvičebnica) - Helena Vicenová, Expol Pedagogika, 2017
Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (cvičebnica)

Cvičebnica obsahuje množstvo cvičení a úloh, na konci každej témy sa nachádzajú získané základné poznatky a testové úlohy. Okrem aktivít poskytuje tiež priestor na poznámky, na záznamy z pozorovania a skúmania, na riešenia úloh z učebnice....

 • Knihabrožovaná väzba
  5,58 €
  -7 %
  Na sklade


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„...nenávisť voči sebe je presne to isté ako hrubý egoizmus a napokon vyvoláva tú istú strašnú osamotenosť a zúfalstvo.“

Stepný vlk - Hermann Hesse, 2016
Stepný vlk
Hermann Hesse