popis Vedeli ste, že...? U nás môžete nakupovať aj cez mobilné aplikácie a mobilný web.
 
121.
Teória hier
Marián Goga  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition)
NA SKLADE  
Teória hier je vedná disciplína, ktorá je súčasťou operačnej analýzy a jedným z odvetví aplikovanej matematiky. Značným prínosom bolo jej použitie v matematickej štatistike a lineárnom programovaní... (viac o titule)
Naša cena: 9,68 € zvyčajne posielame do 24 hodín
122.
Matematika 5
Peter Bero, Zuzana Berová  ·  LiberaTerra (2015)
NA SKLADE  
Učebné texty obsahujú množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme úlohy od najjednoduchších až po veľmi zložité, tak aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede. Je v nich veľmi veľa projektov... (viac o titule)
Naša cena: 4,32 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
123.
Násobilka na každú lavicu
Mária Števíková, Eva Macáková  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2017)
NA SKLADE  
Násobilka na každú lavicu tvorí neoddeliteľnú súčasť vyučovania matematiky na 1. stupni ZŠ. Učiteľovi i žiakovi dáva možnosť precvičiť najnáročnejšie učivo 4. ročníka (násobenie a delenie)... (viac o titule)
Naša cena: 3,71 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
124.
Slovník cudzích slov
Mária Piťová, Vojtech Piťo  ·  Mikula (2017)
Slovník cudzích slov je určený širokej verejnosti, používateľ v ňom nájde aktuálnu slovnú zásobu zo všetkých oblastí spoločenského života a rôznych vedných odborov. Slovník zahŕňa najbežnejšie slová. Je usporiadaný abecedne, ro (viac o titule)
Naša cena: 14,55 € posielame do 5 dní
125.
Pravopisné cvičenia k učebnici zo slovenského jazyka pre 3. ročník základných škôl
Eva Dienerová  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2018)
Publikácia Pravopisné cvičenia pre 3. ročník ZŠ ponúka množstvo gramatických cvičení. Táto príručka vo forme pracovného zošita obsahuje cvičenia zamerané na opakovanie z 2. ročníka, abecedu, precvičovanie spoluhlások... (viac o titule)
Naša cena: 3,33 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
126.
Písmenká - moji kamaráti (6 písaniek s predtlačou)
Lýdia Virgovičová, Zuzana Virgovičová  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2018)
NA SKLADE  
Vstup dieťaťa do školy je udalosťou, ktorá ho ovplyvní na celý život. Jej súčasťou je nácvik čítania a písania. Pre bezproblémové zvládnutie tejto základnej zručnosti zostavila autorka Šlabikára... (viac o titule)
Naša cena: 5,37 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
127.
Diktáty a pravopisné cvičenia pre 5. ročník základných škôl
Terézia Lampartová  ·  Ikar (2018)
NA SKLADE  
Cvičebnica je určená všetkým piatakom, ktorí si chcú precvičiť, zopakovať a upevniť učivo zo slovenského jazyka. Ponúka im množstvo diktátov, zábavných cvičení, doplňovačiek a zaujímavých úloh, ktoré im pomôžu zábavnou formou... (viac o titule)
Naša cena: 3,33 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
128.
Príprava do prímy - matematika - pracovný zošit
Orbis Pictus Istropolitana (2016)
NA SKLADE  
Nový pracovný zošit je zameraný na prípravu na prijímacie pohovory do prímy z predmetu slovenský jazyk a literatúra. Slúžiť môže aj ako doplnkový pracovný... (viac o titule)
Naša cena: 4,51 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
129.
Príprava do prímy - slovenský jazyk a literatúra - pracovný zošit
Orbis Pictus Istropolitana (2016)
NA SKLADE  
Nový pracovný zošit je zameraný na prípravu na prijímacie pohovory do prímy z predmetu slovenský jazyk a literatúra. Slúžiť môže aj ako doplnkový pracovný zošit pre piatakov... (viac o titule)
Naša cena: 4,51 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
130.
Testy zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá
NA SKLADE  
Učiteľmi osemročných gymnázií profesionálne zostavená zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sú relevantnou prípravou žiakov pri príprave na prijímacie... (viac o titule)
Naša cena: 7,41 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
131.
Príprava do prímy - slovenský jazyk a literatúra - riešenia
Orbis Pictus Istropolitana (2016)
NA SKLADE  
Riešenia a vysvetlenia riešení nájdete v tomto samostatnom titule, ktorý je určený nielen pre učiteľov, ale aj pre rodičov a starých rodičov, ktorí budú... (viac o titule)
Naša cena: 2,75 € zvyčajne posielame do 24 hodín
132.
Testy z matematiky na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá
NA SKLADE  
Učiteľmi osemročných gymnázií profesionálne zostavená zbierka testov z matematiky, ktoré sú relevantnou prípravou žiakov pri príprave na prijímacie skúšky na osemročné... (viac o titule)
Naša cena: 7,41 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
133.
Kuliferdo - na rozvoj školskej zrelosti pre deti v MŠ
Věra Gošová  ·  Raabe (2014)
NA SKLADE  
Súbor ôsmich pracovných zošitov, ktorý je zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní. Ide o praktickú učebnú pomôcku na rozvoj v oblastiach... (viac o titule)
Naša cena: 17,26 €  (teda ušetríte 17%) zvyčajne posielame do 24 hodín
134.
Šikovná ceruzka
Mária Tašková  ·  Maquita (2017)
NA SKLADE  
Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Jazyk a komunikácia. A to druhú časť výkonových a... (viac o titule)
Naša cena: 1,35 € zvyčajne posielame do 24 hodín
135.
Správne právo hmotné
Jozef Tekeli  ·  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2017)
NA SKLADE  
Predkladaná učebnica je základnou literatúrou pre vysokoškolské právnické vzdelávanie predmetu správne právo - osobitná časť. Obsiahnute matérie účebnice je... (viac o titule)
Naša cena: 17,11 €  (teda ušetríte 4%) zvyčajne posielame do 24 hodín
136.
Šikovné počty + Šikovná hlavička + Šikovná ceruzka + Šikovný jazýček
Mária Tašková  ·  Maquita (2017)
NA SKLADE  
Kolekcia štyroch pracovných zošitov pre 5 - 6 ročné deti z vydavateľstva Maquita... (viac o titule)
Naša cena: 4,99 €  (teda ušetríte 8%) zvyčajne posielame do 24 hodín
137.
Slovenský jazyk a testy na prijímacie skúšky na stredné školy
Renáta Somorová, Anna Kročitá  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2014)
NA SKLADE  
Chcete absolvovať Testovanie 9 a prijímacie skúšky na stredné školy bez stresu? Potrebujete si zopakovať a precvičiť učivo slovenského jazyka? Máte záujem overiť si vedomosti, ktoré ste doteraz získali, v testoch?... (viac o titule)
Naša cena: 6,58 € zvyčajne posielame do 24 hodín
138.
Maturita z občianskej náuky
Andrea Martinská Vavrová  ·  Ikar (2016)
Prehľadne a zrozumiteľne spracúva základné informácie z filozofie, psychológie a sociológie, práva, politológie a ekonómie. Súčasťou knihy sú aj kontrolné úlohy a ich správne riešenia, ktoré umožnia budúcim maturantom overiť si získané vedomosti... (viac o titule)
Naša cena: 9,41 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
139.
Themen 2 aktuell - Pracovný zošit
Max Hueber Verlag (2004)
NA SKLADE  
Upravené a doplnené vydanie... (viac o titule)
Naša cena: 12,26 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
140.
Základy práva
Alexandra Krsková, Darina Krátka  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2009)
NA SKLADE  
Základy práva a ochrana spotrebiteľa (8. upravené vydanie) pre stredné školy schválilo Ministerstvo školstva a zaradilo ju do zoznamu odporúčaných učebníc pre stredné školy... (viac o titule)
Naša cena: 4,20 € zvyčajne posielame do 24 hodín
Píše sa veľmi veľa kníh, ale iba veľmi málo s úprimným zámerom šíriť nimi dobro. (Rousseau)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinuse darovali už 469 333,24 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička