popis
 
121.
Nová maturita - Nemecký jazyk - interná časť
Helena Hanuljaková, Ilonka Horová, Ivica Lenčová  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2008)
Publikácia má pomôcť študentom pri príprave na novú maturitnú skúšku z nemeckého jazyka v súlade s požiadavkami Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy. Je určená študentom i učiteľom nemeckého jazyka... (viac o titule)
Naša cena: 6,24 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 4 dní
122.
Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 2. ročníka základných škôl
Terézia Lampartová  ·  Ikar (2017)
Čitateľská gramotnosť nie je len jednoduchá schopnosť plynulo a rýchlo čítať, je to spôsobilosť porozumieť písanému textu a využívať ho na ďalšie vzdelávanie aj vlastné ciele. Tento pracovný zošit napomôže preklenúť priepasť... (viac o titule)
Naša cena: 4,40 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 3 dní
123.
Latinský jazyk
Jan Kábrt  ·  Osveta (2011)
Žiadny zdravotnícky pracovník sa nezaobíde bez znalostí základov latinského jazyka, ktorý sa spoločne s gréčtinou podieľal na tvorbe lekárskeho názvoslovia. Zvládnutie slovnej zásoby, pochopenie základných gramatických štruktúr priaznivo ovplyvní... (viac o titule)
Naša cena: 8,00 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 7 dní
124.
Riadenie ľudských zdrojov
Publikácia je štruktúrovaná do trinástich kapitol, ktoré sa venujú príslušným funkciám riadenia ľudských zdrojov a sú doplnené o časti zaoberajúce sa najnovšími trendmi a aktuálnymi... (viac o titule)
Naša cena: 15,92 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 3 dní
125.
Nový Slovenský jazyk 1 pre stredné školy
Milada Caltíková a kolektív  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2017)
Nový Slovenský jazyk pre stredné školy 1 je osvedčená učebnicová sada kolektívu autorov pod vedením Milady Caltíkovej prešla rozsiahlou inováciou: (viac o titule)
Naša cena: 5,40 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 7 dní
126.
Testy – testMONITOR – Slovenský jazyk a literatúra
Kolektív autorov  ·  Didaktis (2008)
Publikácia Testy – testMONITOR – Slovenský jazyk a literatúra je zbierkou úloh pre žiakov základných škôl na preverenie jazykových a literárnych vedomostí... (viac o titule)
Naša cena: 6,31 €  (teda ušetríte 20%) posielame do 7 dní
127.
Komunikácia v ošetrovateľstve
Jarmila Kristová  ·  Osveta (2009)
Naša cena: 6,38 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 7 dní
128.
Pomocník z literatúry 6 (zošit pre učiteľa)
Jarmila Krajčovičová  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2017)
Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom z literatúry z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana prinášajú učiteľovi pohodlie pri práci s pracovnými... (viac o titule)
Naša cena: 3,84 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 7 dní
129.
Môj zošit Montessori
Svojtka&Co. (2017)
NA SKLADE  
Aktivity inšpirované metódou Montessori umožnia deťom spoznávať vlastnými silami okolitý svet. Deti od 3 rokov sa pripravia na písanie, čítanie i počítanie. (viac o titule)
Naša cena: 11,92 €  (teda ušetríte 20%) posielame ihneď
130.
Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 5. ročník
Naděžda Rusňáková  ·  Pierot (2015)
Publikácie sú vhodné nielen na domácu prípravu žiakov na hodiny slovenského jazyka a matematiky, ale i pre učiteľov základných škôl ako doplnkový materiál, napr. na hodiny suplovania alebo krátke písomky... (viac o titule)
Naša cena: 2,40 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 7 dní
131.
Päťminútovky z matematiky pre 3. ročník základných škôl
Adela Jureníková  ·  Ikar (2016)
NA SKLADE  
Tretí pracovný zošit v rade päťminútoviek určených žiakom 1. stupňa ZŠ je zameraný na opakovanie učiva 2. ročníka, násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20, na sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore... (viac o titule)
Naša cena: 2,90 €  (teda ušetríte 20%) posielame ihneď
132.
Čítanka pre 3. ročník základných škôl (Pracovný zošit)
Zuzana Hirschnerová  ·  Aitec spol. s.r.o. (2013)
NA SKLADE  
Pracovný zošit od autorov novej Čítanky pre 3. ročník ZŠ zaručuje nadväznosť v precvičovanom učive na novú platnú učebnicu. Pracovný zošit obsahuje úlohy... (viac o titule)
Naša cena: 3,96 €  (teda ušetríte 20%) posielame ihneď
133.
Príprava na testovanie 9 - Matematika
Taktik (2016)
Publikácia je určená na systematickú prípravu na Testovanie 9. Publikácia žiakom ponúka zhrnutie a upevnenie vedomostí získaných počas celého štúdia na základnej škole. Kvalitnú prípravu na Testovanie 9 podporuje grafické spracovanie a formulácia úloh... (viac o titule)
Naša cena: 5,60 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 3 dní
134.
Slovenský jazyk pre 2. ročník základných škôl (Pracovný zošit)
Zuzana Hirschnerová  ·  Aitec spol. s.r.o. (2013)
NA SKLADE  
Pracovný zošit korešpondujúci s platnou učebnicou na vyučovanie materinského jazyka Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ od kolektívu autorov pod vedením... (viac o titule)
Naša cena: 4,24 €  (teda ušetríte 20%) posielame ihneď
135.
Testy z matematiky na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá
Učiteľmi osemročných gymnázií profesionálne zostavená zbierka testov z matematiky, ktoré sú relevantnou prípravou žiakov pri príprave na prijímacie skúšky na osemročné... (viac o titule)
Naša cena: 9,36 €  (teda ušetríte 20%) posielame do 7 dní
136.
Krížom krážom - Slovenčina A2
Renáta Kamenárová a kolektív  ·  Studia Academica Slovaca (2012)
NA SKLADE  
Knihy Krížom-krážom predstavujú atraktívnu cestu ako zvládnuť najbežnejšie komunikačné situácie. Na to slúži bohato ilustrovaný didakticky stvárnený obsah, ktorý umožňuje nácvik jednotlivých rečových zručnosti v súlade s požiadavkami... (viac o titule)
Naša cena: 22,41 €  (teda ušetríte 10%) posielame ihneď
137.
Slovenský jazyk pre 4. ročník základných skôl (Pracovný zošit)
Zuzana Hirschnerová, Rút Adame  ·  Aitec spol. s.r.o. (2013)
NA SKLADE  
Cieľom pracovného zošita je doplniť didaktický materiál učebnice dostatočným množstvom úloh zameraných predovšetkým na precvičenie poznatkov a ich... (viac o titule)
Naša cena: 4,24 €  (teda ušetríte 20%) posielame ihneď
138.
Zmaturuj zo slovenského jazyka
Ján Tarábek, Ján Papuga  ·  Didaktis (2015)
Publikácia jedinečným spôsobom podáva učivo a vzájomné súvislosti medzi témami. Obsahuje učivo slovenského jazyka 1. – 4. ročníka gymnázií, stredných škôl a 5. – 8. ročníka gymnázií s osemročným štúdiom ... (viac o titule)
Naša cena: 10,36 €  (teda ušetríte 20%) posielame do 7 dní
139.
Testy zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá
Učiteľmi osemročných gymnázií profesionálne zostavená zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sú relevantnou prípravou žiakov pri príprave na prijímacie... (viac o titule)
Naša cena: 9,36 €  (teda ušetríte 20%) posielame do 7 dní
140.
Diktáty a pravopisné cvičenia pre 5. ročník základných škôl
Terézia Lampartová  ·  Ikar (2016)
Cvičebnica je určená všetkým piatakom, ktorí si chcú precvičiť, zopakovať a upevniť učivo zo slovenského jazyka. Ponúka im množstvo diktátov, zábavných cvičení, doplňovačiek a zaujímavých úloh, ktoré im pomôžu zábavnou formou zvládnuť pravopis... (viac o titule)
Naša cena: 3,60 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 7 dní
Niet krajších rozprávok než tie, ktoré napíše sám život. (Hans Christian Andersen)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinuse darovali už 404 801,55 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička