popis
 
121.
Správne právo procesné
Marián Vrabko a kolektív  ·  Heuréka (2018)
NA SKLADE  
V čase od vydania učebnice Správneho práva procesného, osobitnej časti, boli niektoré právne predpisy v oblasti správneho práva procesného novelizované a boli prijaté nové... (viac o titule)
Naša cena: 20,90 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 24 hodín
122.
Matematika 7
Peter Bero, Zuzana Berová  ·  LiberaTerra (2015)
Učebnice a pracovné zošity systematicky a dlhodobo pripravujú žiakov na Testovanie 5 a Testovanie 9. Sú vhodné aj pre nižšie ročníky osemročných gymnázií. (viac o titule)
Naša cena: 4,32 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 10 dní
123.
Zábavné diktáty a pravopisné cvičenia (pre 1. stupeň základných škôl)
Anna Holovačová  ·  Ikar (2016)
Úlohy vo forme diktátov, doplňovačiek, pravopisných cvičení sú zoradené podľa zásady postupnosti a náročnosti. Ďalším kritériom je zábavné učenie, preto na konci jednotlivých častí si žiaci môžu vyriešiť rozmanité zábavné a tvorivé úlohy... (viac o titule)
Naša cena: 4,28 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 4 dní
124.
Nácvičné úlohy z matematiky pre 1. ročník základných škôl
Eva Dienerová  ·  Mladé letá (2017)
Nácvičné úlohy sú zamerané na dôkladné precvičenie prebratého učiva, na aplikáciu matematických poznatkov v praxi a na zautomatizovanie počtových úkonov. Publikácia je vhodným doplnkom pracovného zošita Počítajme hravo 1... (viac o titule)
Naša cena: 3,33 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
125.
Literatúra
Publicom
NA SKLADE  
Stručný prehľad literatúry: poézia, próza, náučná literatúra a literatúra faktu (vedecko-populárna), dráma, literárne druhy a žánre, štylistika, metrika, kompozícia... (viac o titule)
Naša cena: 1,29 € posielame do 24 hodín
126.
Matematika 6
Peter Bero, Zuzana Berová  ·  LiberaTerra (2015)
Učebnice a pracovné zošity systematicky a dlhodobo pripravujú žiakov na Testovanie 5 a Testovanie 9. Sú vhodné aj pre nižšie ročníky osemročných gymnázií. (viac o titule)
Naša cena: 4,32 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 10 dní
127.
Občianska náuka pre stredné školy 1. časť (zošit pre učiteľa)
Štefan Bojnák  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2017)
Zošit pre učiteľa obsahuje vypracované poznámky a riešenia úloh, vysvetlenie zámeru úloh a upozornenia, ktoré situácie na hodine možno očakávať. Úlohy nemusia mať jednoznačné riešenie a často bývajú... (viac o titule)
Naša cena: 11,21 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
128.
Správne právo hmotné
Marian Vrabko  ·  Wolters Kluwer (2017)
Učebnica Správne právo hmotné – osobitná časť, 3. prepracované vydanie, od autorského kolektívu Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ponúka prehľadné hodnotenie tej časti správneho práva, ktorú reprezentujú jednotlivé odvetvia a sféry... (viac o titule)
Naša cena: 20,95 € zvyčajne posielame do 8 dní
129.
Zbierka textov a úloh z literatúry pre stredné školy I
Milada Caltíková, Alena Polakovičová, Ľubica Štarková, Ľubomír Lábaj  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2012)
Zbierka textov a úloh z literatúry pre stredné školy 1 je doplnkovým pracovným zošitom k učebnici Literatúra pre stredné školy 1. Obsahuje texty a úlohy k nim, ktoré rozširujú a dopĺňajú učivo učebnice... (viac o titule)
Naša cena: 4,85 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
130.
Ruština - konverzácia
Lingea (2015)
Táto príručka vám umožní pohotovo sa dorozumieť v bežných aj v núdzových situáciách na cestách a pri komunikácii s cudzincami, a to aj vtedy, ak ste v jazyku úplný začiatočník. (viac o titule)
Naša cena: 6,56 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
131.
Podnikové financie
Elena Fetisovová  ·  Wolters Kluwer (2016)
NA SKLADE  
Zbierka príkladov nadväzujúca na vysokoškolskú učebnicu K. Vlachynský a kol.: Podnikové financie spracúva problematiku aplikačným spôsobom. Každá kapitola má teoretické... (viac o titule)
Naša cena: 7,05 €  (teda ušetríte 35%) posielame do 24 hodín
132.
Matematika 3 pre prvý stupeň základných škôl (pracovný zošit, 2. časť)
Miroslav Belic, Janka Striežovská  ·  Aitec spol. s.r.o. (2017)
NA SKLADE  
Pracovný zošit (2. časť) zo súboru Matematika 3 obsahujúceho dva pracovné zošity a učebnicu. (viac o titule)
Naša cena: 4,70 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 24 hodín
133.
Občianska náuka pre stredné školy 2. časť (zošit pre učiteľa)
Štefan Bojnák  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2017)
Zošit pre učiteľa obsahuje vypracované poznámky a riešenia úloh, vysvetlenie zámeru úloh a upozornenia, ktoré situácie na hodine možno očakávať. Úlohy nemusia mať jednoznačné riešenie a často bývajú... (viac o titule)
Naša cena: 8,64 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
134.
Nová maturita zo slovenského jazyka a literatúry
Karel Dvořák  ·  Aktuell (2009)
Príprava na maturitu zo slovenského jazyka a literatúry. 70 modelových maturitných zadaní; 70 pomocných úloh a ukážok; 10 modelových riešení;... (viac o titule)
Naša cena: 12,30 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 4 dní
135.
Mimočítankové čítanie pre 2. ročník základných škôl
Dana Kovárová, Alena Kurtulíková  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2016)
Pracovný zošit, ktorý možno využiť na hodinách čítania, vyhovuje súčasným trendom vo vyučovaní slovenského jazyka (komunikatívno-zážitkový model), potrebám... (viac o titule)
Naša cena: 2,76 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
136.
Systematika cievnatých rastlín
Pavol Mártonfi  ·  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2013)
Učebnica poskytuje základné informácie o evolúcii a systéme cievnatých rastlín. Vo všeobecnej časti sa venuje histórii rastlinnej systematiky, ako aj fylogenetickým a molekulárnym prístupom v systematike... (viac o titule)
Naša cena: 10,57 € dodanie titulu môže trvať aj viac ako 3 týždne
137.
Diskrétna matematika pre informatikov
Vladimír Palko  ·  OZ Hlbiny (2017)
Učebnica diskrétnej matematiky vznikla z prednášok autora Vladimíra Palka študentom aplikovanej informatiky. Oboznamuje študentov so základnými matematickými princípmi i algoritmami, ktoré sú užitočné pri tvorbe softvéru... (viac o titule)
Naša cena: 11,40 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 4 dní
138.
Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ
Zuzana Hirschnerová  ·  Aitec spol. s.r.o. (2013)
NA SKLADE  
Titul Písanie a slohové cvičenia 2 s podnázvom Píšeme o povolaniach od autorky platných učebníc slovenského jazyka pre 1. stupeň základných škôl Zuzany Hirschnerovej... (viac o titule)
Naša cena: 2,80 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 24 hodín
139.
Čítanka pre 4. ročník základných škôl (Pracovný zošit)
Zuzana Hirschnerová  ·  Aitec spol. s.r.o. (2013)
Moderný pracovný zošit svojím zameraním a štruktúrou plne nadväzuje na učebnicu Čítanka pre 4. ročník základných škôl a zároveň dopĺňa sériu pracovných zošitov... (viac o titule)
Naša cena: 4,95 € posielame do 8 dní
140.
Emin zápisník
Júlia Kopásková  ·  Aitec spol. s.r.o. (2012)
Titul je vzhľadom na poradie preberaných písmen koncipovaný ako pracovný zošit ku konkrétnemu šlabikáru, v ktorom sa preberajú najprv všetky... (viac o titule)
Naša cena: 3,66 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
Spisovateľ je slávny až vtedy, keď ho viac citujú, než čítajú. (W. H. Faulkner)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinuse darovali už 448 408,77 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička