popis
 
121.
Matematika + ukážkové testy na novú maturitu
Teória, riešené a neriešené príklady, výsledky. Ukážkové testy s výsledkami. (viac o titule)
Naša cena: 7,22 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
122.
Tajomstvá sveta (Pracovný zošit pre 2. ročník základných škôl)
Mária Nogová, Eva Ivanová  ·  Raabe (2012)
Tento pracovný zošit Tajomstvá sveta je určený pre žiakov 2. ročníka základných škôl. Jeho obsahom sú krátke pútavé vtipné a zaujímavé príbehy a na ne... (viac o titule)
Naša cena: 7,41 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
123.
Prázdninová škola 3. ročník
Petr Šulc, Jana Hirková  ·  Pierot (2015)
Cvičebnice sú ideálnym pomocníkom pri opakovaní látky ZŠ počas prázdnin. Deti tak pri pravidelnom precvičovaní nestratia vedomosti a schopnosť sústrediť sa, ktoré prácne nadobudli za uplynulý školský rok... (viac o titule)
Naša cena: 3,33 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
124.
Fyzika
Fyzika  
Ivan Teplička  ·  Enigma (2015)
Nové prepracované vydanie knihy FYZIKA - pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na VŠ. Komu je kniha určená? Stredoškolským študentom môže pomôcť rozšírením poznatkov zo štandardných učebníc, ktorých obsah nestačí na prípravu na maturitnú skúšku... (viac o titule)
Naša cena: 6,65 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
125.
Obchodný zákonník - Veľký komentár
Mojmír Mamojka a kolektív  ·  Eurokódex (2016)
NA SKLADE  
Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Jedinečná publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona z autorského pera kolektívu renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych a vysokoškolských... (viac o titule)
Naša cena: 99,75 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
126.
Obchodný zákonník - Veľký komentár
Mojmír Mamojka  ·  Eurokódex (2016)
Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Jedinečná publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona z autorského pera kolektívu renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych (viac o titule)
Naša cena: 66,70 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 3 dní
127.
Pomocník z literatúry 8 pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ
Jarmila Krajčovičová  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2016)
Plnofarebný pracovný zošit presne korešponduje s obsahom schválenej učebnice Literárna výchova pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ. Ponúka množstvo... (viac o titule)
Naša cena: 4,65 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
128.
Správne právo hmotné
Branislav Cepek a kolektív  ·  Wolters Kluwer (2017)
NOVINKA  
Učebnica Správne právo hmotné – osobitná časť od nového autorského kolektívu má za cieľ vyplniť medzery na trhu so študijnou literatúrou. Autorský kolektív pri spracovaní publikácie... (viac o titule)
Naša cena: 26,13 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
129.
Nemčina
Viktor Štourač  ·  Enigma (2004)
Výborná pomôcka pre tých, ktorí sa chystajú na maturity, prijímacie pohovory na vysoké školy... (viac o titule)
Naša cena: 1,50 € zvyčajne posielame do 7 dní
130.
Matematika pre stredoškolákov 1 (zbierka úloh)
Soňa Holéczyová  ·  Aktuell (2007)
Prvý diel novej, zostavením jedinečnej zbierky úloh, príkladov a cvičení zo stredoškolskej matematiky pre študentov i učiteľov obsahuje: * Vzorové riešenia príkladov; * Cvičenia na riešenie rozmanitej úrovne i náročnosti;... (viac o titule)
Naša cena: 9,42 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 3 dní
131.
Slovenský jazyk pre 2. ročník základných škôl (Učebnica)
Zuzana Hirschnerová  ·  Aitec spol. s.r.o. (2011)
Nová platná učebnica od Zuzany Hirschnerovej a kolektívu je spracovaná moderným spôsobom a v plnej miere rešpektuje požiadavky ŠVP – ISCED 1... (viac o titule)
Naša cena: 6,27 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
132.
Penológia
Vladimír Čečot a kolektív  ·  Vysoká škola Danubius (2009)
Učebný text prináša poznatky o väzenstve, charakterizuje rôzne druhy výkonu trestu, predstavuje orgány zabezpečujúce výkon trestov a ochranných... (viac o titule)
Naša cena: 1,70 € zvyčajne posielame do 3 dní
133.
Diktáty a pravopisné cvičenia pre 3. ročník základných škôl
Anna Holovačová  ·  Príroda (2016)
Cvičebnica ponúka žiakom 3. ročníka základnej školy možnosť precvičiť a upevniť si učivo z gramatiky slovenského jazyka. Okrem množstva diktátov a rôznych pravopisných cvičení v nej nájdu aj veľa tvorivých a... (viac o titule)
Naša cena: 3,71 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
134.
Get Talking!
Alena Kuzmová  ·  Edika (2016)
Učebnica je určená pre stredne pokročilých študentov, pre jazykové kurzy aj samoukov. Jej cieľom je rozvíjať schopnosť a chuť komunikovať v anglickom jazyku a odstrániť zábrany pri hovorení. Titul zahŕňa rad slovných obratov a fráz zameraných... (viac o titule)
Naša cena: 16,14 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 3 dní
135.
Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Tamara Paceková  ·  Wolters Kluwer (2017)
Cieľom BOZP je vytvárať systém pravidiel a požiadaviek, ktoré chránia zamestnancov a ďalšie osoby pred negatívnymi vplyvmi v pracovnom procese a upravovať... (viac o titule)
Naša cena: 21,57 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
136.
Taliančina pre deti
Michal Hlušík  ·  Kniha-Spoločník (2000)
Taliančina pre deti je kniha určená pre úplných začiatočníkov, deti od 10 do 14 rokov. (viac o titule)
Naša cena: 9,41 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 3 dní
137.
Štandardy v ošetrovateľstve
Mária Záčeková, Ľubica Kontrová, Viera Hulková a kolektív  ·  Osveta (2005)
Kniha je určená študentom bakalárskeho a magisterského štúdia, sestrám, pôrodným asistentkám, zdravotníckym asistentom a ďalším pracovníkom v zdravotníctve... (viac o titule)
Naša cena: 6,94 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 3 dní
138.
Spisovná slovenčina v 20. storočí
Ján Kačala  ·  VEDA (2001)
Popredný slovenský jazykovedec prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc. v predslove publikácie Spisovná slovenčina v 20. storočí upozorňuje, že „dvadsiate storočie vo vývine spisovnej slovenčiny si zasluhuje odbornú jazykovednú pozornosť už tým, že je to storočie... (viac o titule)
Naša cena: 5,53 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
139.
Angličtina pre lekárov a pracovníkov v zdravotníctve + MP3 CD
Jonathan Gresty, Božena Džuganová  ·  Eastone Books (2014)
Jedinečná učebnica, určená lekárom, študentom medicíny, zdravotným sestrám či iným pracovníkom v zdravotníctve, ktorých to ťahá za prácou za hranice. Je vhodná pre všetkých, ktorí angličtinu už na základnej úrovni ovládajú a pri ďalšom zlepšovaní sa... (viac o titule)
Naša cena: 14,24 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
140.
Počítajme hravo 1
Eva Dienerová  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2014)
Obsahuje príklady na sčítanie, odčítanie, rovnice, nerovnice a slovné úlohy. Úlohy, ktoré zaujmú svojou hravosťou, môžu deti riešiť v škole i doma. Táto zaujímavá knižka uľahčí prvákom aj ich rodičom prvé oboznámenie sa s matematikou... (viac o titule)
Naša cena: 5,84 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
Prevratné myšlienky ku mne vždy prišli v knihách. (Bell Hooks)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 387 099,97 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička