popis Vedeli ste, že...? Každý týždeň Vám posielame knižky, DVD a hry v hmotnosti priemerného slona.
 

1.
YES! Angličtina - nová maturita - základná úroveň + DVD + CD (B1)
Andrea Billíková, Soňa Kondelová  ·  Enigma (2015)
NA SKLADE  TOP #5  
Angličtina – maturita – základná úroveň (B1) je určená študentom, ktorí sa rozhodli maturovať z anglického jazyka na úrovni B1. Zahrňuje prípravu na ústnu a písomnú časť maturitnej skúšky z angličtiny... (viac o titule)
Naša cena: 12,00 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 24 hodín
2.
YES! Angličtina - nová maturita - vyššia úroveň + 2CD + DVD (B2)
Andrea Billíková a kolektív  ·  Enigma (2015)
TOP #6  
Angličtina – maturita – vyššia úroveň (B2) Kniha 1 – odporúčame pre študentov gymnázií a stredných odborných škôl v 3. ročníku. V tejto cvičebnici nájdete:... (viac o titule)
Naša cena: 16,80 €  (teda ušetríte 20%) po vyjdení (predbežne 5.10.2017) zvyčajne posielame do 7 dní
3.
Pravopisné finty
Viera Spišáková  ·  Taktik (2016)
NA SKLADE  TOP #11  
Túto ojedinelú pomôcku ocení každý, kto bojuje so slovenským pravopisom. S jej pomocou zvládnete pravopis ľahko a bez drilovania nudných poučiek. (viac o titule)
Naša cena: 5,52 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 24 hodín
4.
Ošetrovateľské techniky
Anna Krišková a kolektív  ·  Osveta (2006)
TOP #28  
Učebnica je vodidlom pre študentov ošetrovateľstva, umožní im nadobudnúť vedomosti a spôsobilosti na ošetrovanie človeka... (viac o titule)
Naša cena: 20,00 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 7 dní
5.
Ekonómia
Ján Lisý a kolektív  ·  Wolters Kluwer (2016)
TOP #29  
Autori sa v publikácii zaoberajú najdôležitejšími otázkami mikroekonómie, makroekonómie a medzinárodných ekonomických vzťahov. Ponúkajú vyváženú, nezaujatú prezentáciu... (viac o titule)
Naša cena: 28,50 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 3 dní
6.
Literatúra I. pre stredné školy
Milada Caltíková, Alena Polakovičová, Ľubica Štarková, Ľubomír Lábaj  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2017)
TOP #38  
Nová učebnica literatúry je prvou zo série pripravovaných učebníc pre stredné školy. Kolektív autorov pod vedením A. Polakovičovej predstavuje novú koncepciu literatúry: odlišnú od... (viac o titule)
Naša cena: 8,40 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 7 dní
7.
Podnikové hospodárstvo
Helena Majdúchová a kolektív  ·  Wolters Kluwer (2016)
TOP #44  
Druhé, upravené vydanie. Kniha je rozdelená na 11 kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahujú vzorové riešenia príkladov z rôznych oblastí (založenie podniku, výpočet podielu na zisku, problematika... (viac o titule)
Naša cena: 9,52 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 3 dní
8.
Diktáty pre 2. triedu ZŠ
Pavol Krajňák  ·  Pierot (2013)
NA SKLADE  TOP #48  
Knižky z edície Diktáty sú navrhnuté tak, aby deťom pomohli prekonať ťažkostispojené so slovenským pravopisom. Viac než 200 diktátov je radených podľa preberaných osnov v jednotlivých triedach. Sú vhodným doplnkom ku všetkým používaným... (viac o titule)
Naša cena: 2,80 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 24 hodín
9.
Ošetrovateľstvo - teória
Dana Farkašová a kolektív  ·  Osveta (2009)
TOP #50  
Učebnica vyšla v spolupráci s Fakultou ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Je určená na výučbu teórie ošetrovateľstva pre študentov vysokoškolského štúdia. (viac o titule)
Naša cena: 7,20 €  (teda ušetríte 20%) po vyjdení (predbežne 5.10.2017) zvyčajne posielame do 7 dní
10.
Biofyzika, biochémia a rádiológia
Vít Šajter a kolektív  ·  Osveta (2006)
TOP #60  
Táto učebnica nadväzuje na predchádzajúce vydanie z roku 2002. Bola napísaná s cieľom stať sa pomôckou na pochopenie základných poznatkov z biofyziky, biochémie a rádiológie, ktoré využíva každý medicínsky odbor pri výklade funkcií organizmu... (viac o titule)
Naša cena: 7,70 €  (teda ušetríte 20%) po vyjdení (predbežne 29.9.2017) zvyčajne posielame do 7 dní
11.
Anatómia človeka pre nelekárske študijné programy
Yvetta Mellová a kolektív  ·  Osveta (2011)
TOP #61  
Terminológia, Osteológia, Artrológia,... (viac o titule)
Naša cena: 8,80 €  (teda ušetríte 20%) posielame do 3 dní
12.
Diktáty pre 3. triedu ZŠ
Jana Hirková  ·  Pierot (2013)
NA SKLADE  TOP #63  
Knižky z edície Diktáty sú navrhnuté tak, aby deťom pomohli prekonať ťažkostispojené so slovenským pravopisom. Viac než 200 diktátov je radených podľa preberaných osnov v jednotlivých triedach. Sú vhodným doplnkom ku všetkým používaným... (viac o titule)
Naša cena: 2,80 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 24 hodín
13.
Ekonómia praktikum - Ekonomická teória (I. a II.)
Daria Rozborilová a kolektív  ·  Wolters Kluwer (2015)
NA SKLADE  TOP #68  
Praktikum Ekonómia I. a II. je koncipované tak, aby študenti, ktorí s ním budú pracovať, mali možnosť postupne sa oboznamovať s problematikou, vnímať súvislosti a dokázať aj interpretovať nové poznatky, formulovať vlastné zadania a vyvodiť... (viac o titule)
Naša cena: 11,76 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 24 hodín
14.
YES! Anglická gramatika - Cvičebnica + testy (B2)
Andrea Billíková, Elena Ciprianová  ·  Enigma (2015)
NA SKLADE  TOP #75  
Praktická cvičebnica anglickej gramatiky maturitnej úrovne B2 je súčasťou série príručiek angličtiny pre maturantov YES!... (viac o titule)
Naša cena: 6,32 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 24 hodín
15.
Vybrané slová (Pracovný zošit pre 3. ročník)
Dana Kovárová, Alena Kurtulíková  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2016)
TOP #78  
Pracovný zošit Vybrané slová od autoriek PaedDr. Dany Kovárovej a Mgr. Aleny Kurtulíkovej prináša výborný spôsob, ako precvičiť dôležité učivo tretieho ročníka... (viac o titule)
Naša cena: 2,64 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 7 dní
16.
Podnikové hospodárstvo
Štefan Majtán  ·  Sprint dva (2014)
TOP #80  
V poradí už šieste, podstatne prepracované a rozšírené vydanie vysokoškolskej učebnice, v obsahovo vecne štruktúrovanom obsahu sa zameriava predovšetkým... (viac o titule)
Naša cena: 14,40 € zvyčajne posielame do 8 dní
17.
Diktáty pre 4. triedu ZŠ
Ľubica Kohániová  ·  Pierot (2013)
NA SKLADE  TOP #84  
Knižky z edície Diktáty sú navrhnuté tak, aby deťom pomohli prekonať ťažkostispojené so slovenským pravopisom. Viac než 200 diktátov je radených podľa preberaných osnov v jednotlivých triedach. Sú vhodným doplnkom ku všetkým používaným... (viac o titule)
Naša cena: 2,80 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 24 hodín
18.
Fyziológia človeka pre nelekárske študijné odbory
Andrea Čalkovská  ·  Osveta (2010)
TOP #89  
Učebnica je určená najmä študentom vysokoškolského štúdia ošetrovateľstva a ďalších nelekárskych zdravotníckych študijných programov. Poskytuje základné poznatky potrebné na pochopenie fyziologických procesov v zdravom ľudskom organizme... PREDHOVOR F (viac o titule)
Naša cena: 7,20 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 7 dní
19.
Päťminútovky z matematiky pre 2. ročník
Petr Šulc  ·  Pierot (2015)
NA SKLADE  TOP #90  
Publikácie sú vhodné nielen na domácu prípravu žiakov na hodiny slovenského jazyka a matematiky, ale i pre učiteľov základných škôl ako doplnkový materiál, napr. na hodiny suplovania alebo krátke písomky... (viac o titule)
Naša cena: 2,40 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 24 hodín
20.
Účtovníctvo podnikateľských subjektov II
Miloš Sklenka a kolektív  ·  Wolters Kluwer (2016)
TOP #94  
Cieľom učebnice je v nadväznosti na základné znalosti z vybraných okruhov účtovníctva podnikateľov prehĺbiť poznatky, ktoré sú dôležité na pochopenie ucelenej problematiky účtovníctva ako... (viac o titule)
Naša cena: 12,72 €  (teda ušetríte 20%) posielame do 14 dní
Ak mám iba málo peňazí, kúpim si knihu. A ak mi zostane ešte niečo, kúpim si jedlo a oblečenie. (Erasmus)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinuse darovali už 404 930,81 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička