Knihy
E-knihy
2

Zuzana Valkova

Môj wishlist

Archeológia humanitných vied.

12,95 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Odkud se bere pocit podivnosti? Je podivnost vlastností světa, nebo se skrývá spíše v nás samých? Slovo „bizarní“ pochází z francouzského bizarre, které znamená „divný“, „zvláštní“, ale také „překvapivý“...

13,67 €
Zľava 3%

Na sklade, posielame ihneď

C.S. Lewis

Zamyšlení o etice a budoucnosti lidstva

C.S. Lewis

Zamyšlení o etice a budoucnosti lidstva

Kniha C.S. Lewise Zničení člověka není pouze pojednáním o veřejném vzdělávání, ale tématicky zasahuje do oblasti politické, náboženské, etické a filozofické. Jedná se o téměř prorocký a nesmírně podnětný text...

6,60 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Ben Dupré

50 myšlienok, ktoré by ste mali poznať

Ben Dupré

50 myšlienok, ktoré by ste mali poznať

V 50 zrozumiteľných a prehľadne písaných úvahách Ben Dupré predstavuje a vysvetľuje problémy poznania, vedomia, etiky, viery, spravodlivosti, jazyka, významu a estetiky, ktoré upútali pozornosť mysliteľov od obdobia starovekého Grécka až po súčasnosť...

12,30 €
Zľava 5%

Vypredané

Doteraz najrozsiahlejší dostupný slovenský výber z Musilovej esejistickej tvorby.

8,63 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Životopisy významných osobností sa už v staroveku stali obľúbenou matériou spisovateľov. Prostredníctvom nich mohli autori predkladať čitateľom množstvo zaujímavých informácií zo všetkých oblastí spoločenského života a dopĺňať ich vlastnými názormi...

14,24 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha Duch a realita sa venuje uplatneniu základnej myšlienky Berďajevovej filozofie o nadradenosti ducha nad hmotou a potrebe rozvíjať ho vo všetkých oblastiach každodenného života...

6,64 €

Posielame do 10 dní

4.8

Nové dielo moderného klasika slovenskej literatúry sa časovo rozprestiera od 50. rokov minulého storočia po súčasnosť, môžeme ho označiť za historický román...

11,00 €

Vypredané

Kniha Základy metafyziky mravov vznikla za vlády Fridricha II. (Pruského) roku 1785. Zmizla z kníhkupectiev tak rýchlo, že už o rok neskôr vyšlo druhé vydanie. Ide fakticky o prvý Kantov spis, v ktorom sa venuje problémom morálky a morálneho konania.

4,65 €

Na sklade, posielame ihneď

Aristoteles je škatuľkár- v dobrom. Vo všetkých jeho knihách má potrebu všetko zaradzovať do kategórií, presne- občas menej presne odlišovať... ale to mu nedávam za chybu. Je to predsa len antický filozof. Základom jeho etiky je cnosť a cestou k šťastiu je práve táto cnosť, ktorá sa získava učením, skúsenosťou a tiež návykom.
Zuzana Valkova
Autorka kolekcie
8,50 €

Posielame do piatich dní

Stál za kampaňou „My sme les“, ktorá vzrušila a zasiahla celú krajinu, a jeho filmy videli desaťtisíce divákov. Erik Baláž je vplyvný ochranársky aktivista i vnímavý filmár. O čom však premýšľa, keď sa sám túla divokou prírodou? Čomu venuje svoju...

9,99 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

V roku 2019 stále nevieme, čo tvorí 95 % vesmíru. Napriek tomu, že za posledných sto rokov sme urobili úžasné objavy, stále platí známe sokratovské Viem, že nič neviem. Branislav Sitár, jadrový fyzik, bývalý viceprezident Európskej organizácie pre...

9,99 €

Posielame do šiestich dní

Skutočným majstrom je totiž ten, koho múdrosť má svoje korene v skúsenosti biedy, vo vedomí tragédie. Takýto učiteľ naozaj poučí. Nie však vtedy, keď hlása poučky a núti ich memorovať, ale keď dáva otázky a čaká, až sám opýtaný nájde v sebe odpoveď. Skuto

9,25 €

Posielame do piatich dní

Dielo, na stránkach ktorého podal autor interpretáciu základných pojmov intuitivistickej noetiky a metafyziky

11,54 €
Zľava 3%

Posielame do šiestich dní

Filozofické texty preložené z nemeckého originálu...

19,52 €
Zľava 2%

Posielame do piatich dní

Francis Fukuyama

Túžba po dôstojnosti a politika hnevu

Francis Fukuyama

Túžba po dôstojnosti a politika hnevu

Pred piatimi rokmi Francis Fukuyama napísal, že americké inštitúcie upadajú, pretože ich stále viac ovládajú silné záujmové skupiny. O dva roky sa jeho predpoveď vyplnila, keď sa k moci dostali viacerí politickí outsideri, ktorých ekonomický...

12,60 €
Zľava 3%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Deridova Gramatológia je pre mňa úprimne nezrozumieteľná. Resp. nie je mi zrozumiteľná úplne. Problém jazyka je problém viac ako zložitý. Každopádne túto knihu hodnotím pozitívne, nakoľko som dostala širšie informácie k tomuto filozofovi a k jeho dielu, aj ku gramatológii.
Zuzana Valkova
Autorka kolekcie
3,13 €
Zľava 5%

Vypredané

Prvý slovenský preklad základného diela popredného španielskeho a európskeho mysliteľa prvých troch dekád 20. storočia prenikavo analyzuje "davového človeka," pod ktorým rozumel priemerného jednotlivca s konzumnými záujmami...

11,90 €

Posielame do 9 dní

Meditace o Quijotovi jsou torzem rozsáhlejšího edičního projektu, ve kterém Ortega zamýšlel podrobit zevrubnějšímu zkoumání příznačné projevy španělského života a kultury a pomocí jejich kritické interpretace vytěžit hodnoty...

4,29 €
Zľava 5%

Posielame do piatich dní

„Iba dobrý autor vie, ako zle píše.“

Leonid Nikolajevič Andrejev