Rétorika

 • Thetis, 2009
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Dielom Rétorika završuje Aristoteles skúmanie spoločenských javov, politického systému, vzťahov vytvárajúcich sa v obci, štáte. Väzby v obci, štáte sa prejavujú navonok medzi jednotlivcami individuálnym konaním...

18,08 €

18,08 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Aténska ústava

od 8,45 €

13,00 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
-35 %
8,45 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
13,00 €

Poetika

 • Thetis, 2009
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Aristoteles sa v diele Poetika podujal preskúmať matériu umenia a jeho spoločenský význam. Vo svojom bádaní čitateľovi podáva ucelený obraz o možnostiach ktoré človeku poskytuje umenie, jeho jednotlivé zložky...

13,96 €

13,96 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Starovekí filozofi sa vo svojich bádaniach často zaoberali problematikou súvisiacou so skúmaním sveta, s existenciou Zeme a iných vesmírnych telies, rozmýšľali, ako vznikol svet, čo bolo a je príčinou pôvodu a fungovania vesmíru...

-12%
15,99 €

15,99 €

Zľava 12%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Posielame do piatich dní

Nejuniverzálnější duch antiky Aristotelés vynikal kromě originality myšlení i nesmírnou tvůrčí potencí. Za svůj život napsal nesčíslné množství odborných i vzdělávacích spisů a pojednání, z nichž se dochovala pouze část...

11,93 €

11,93 €

Posielame do piatich dní

Politika

 • Kalligram, 2006
Vypredané

Základné dielo filozofickej a politologickej svetovej literatúry, významná pomôcka pre študentov dejín filozofie, filozofie a politológie, zasvätenie do klasických predstáv o spôsoboch a filozofii politiky...

-5%
8,50 €

8,50 €

Zľava 5%
Vypredané

Etika Nikomachova

 • Kalligram, 2011
Vypredané

Etická spravodlivosť patrí podľa Aristotela do oblasti dobrého a správneho konania, ktoré človeka vedie k jeho cieľu, plnému životu ako forme šťastia. Spravodlivosť teda nie je formou rozumovej cnosti ako schopnosti správneho teoretického poznania...

8,50 €

8,50 €

Vypredané
Vypredané

Spis přináší Aristotelovo učení o principech neboli počátcích výkladu přírody a podrobný rozbor pojmů náhody, nutnosti, samovolnosti a příčiny. Systematický rozbor procesu-pohybu, vztah omezeného a neomezeného, analýzy prostoru (místa) a času náleží...

14,56 €

14,56 €

Vypredané
Vypredané

Jeden ze základních textů řecké filosofie. Co je vlastně skutečné? Jednotlivé nebo obecné? Platón tvrdil, že skutečnost přísluší pouze obecným idejím a jednotlivosti jsou jen nedokonalé z nich odvozené napodobeniny. Podle Aristotela, který s Platónem...

17,16 €

17,16 €

Vypredané
Vypredané

Etika Níkomachova je klasickým dílem filosofické etiky. Poprvé systematicky probírá otázku ctnostného jednání, uměřenosti a nezdrženlivosti, spravedlnosti, úmyslnosti a dobrovolnosti, slasti a blaženosti. Kniha je proto základním pramenem pro filosofy...

-5%
12,75 €

12,75 €

Zľava 5%
Vypredané

Vedeli ste, že...?

vaše Anjelské drobné pomohli rodinám v ťažkých chvíľach sumou takmer 1 000 000€?

Politika

 • Kalligram, 2009
Vypredané

Základné dielo filozofickej a politologickej svetovej literatúry, významná pomôcka pre študentov dejín filozofie, filozofie a politológie, zasvätenie do klasických predstáv o spôsoboch a filozofii politiky...

9,00 €

9,00 €

Vypredané

Metafyzika A

 • OIKOYMENH, 2015
Vypredané

Metafyzika A je úvodní knihou souboru Aristotelových spisů věnovaných otázkám první filosofie. Aristotelés zde definuje filosofii jako vědu o prvních počátcích a příčinách. Na pozadí své vlastní nauky o příčinách podává přehled názorů svých předchůdců...

5,55 €

5,55 €

Vypredané

Magna Moralia

 • Rezek, 2010
Vypredané

Aristotelova Velká etika (Magna Moralia) v upraveném překladu Antonína Kříže. Její velikost týká se rozsahu pojednávaných témat; dva oddíly o eutychii a kalokagathii nemají paralelu v Aristotelově Etice Níkomachově.

9,10 €

9,10 €

Vypredané

„Ale práve ten slabý musí­ vedieť byť silný a odí­sť, keď ten silný je prí­liš slabý na to, aby mohol tomu silnému ublí­žiť.“