Moje srdcovky

Moje odznaky

Verný zákazník
Hráč knižnej šifry
Google Translate
Šťastných 7
2022
Šťastných 7
2021
Šťastných 7
2020
Šťastných 7
2017
Šťastných 7
2016
Šťastných 7
2015
Šťastných 7
2014
Plány do budúcnosti
Máte čitateľský profil
Zobraziť viac

Moje čitateľské kolekcie

Moje aktivity

8
Denis Bede

Denis Bede prečítal knihu

24.11.2023 17:45

8
Denis Bede

Denis Bede prečítal knihu

24.11.2023 17:45

8
Denis Bede

Denis Bede prečítal knihu

24.11.2023 17:45

8
8

Denis Bede napísal recenziu

03.11.2022 15:43

Osobne nerozumiem, prečo toto dielo nie je povinným čítaním a prečo nenahráda povrchné a veľmi orientačné učebnice histórie, pokiaľ ide o pôvod a vývoj ľudskej civilizácie na planéte Zem.
Je to obsiahle veľdielo ktoré do detailu zodpovedá na všetky možné otázky o našom pôvode - o tom čo ovplyvnilo evolúciu z opice na moderného Homo sapiens, o tom ako sme osídlili kontinenty, kde a prečo vznikali rozdiely, prečo niektoré skupiny boli úspešnejšie ako iné a mnoho ďalšieho.
Táto kniha mení pohľad človeka na vnímanie ľudskej rasy a je dôležitá pri formovaní každého jedinca, preto by ju mali čítať už školopovinné deti.

Čítať viac

8
8

Denis Bede napísal recenziu

03.11.2022 15:40

Kniha Pôvod je pútavým čítaním o tom ako sme dospeli do súčasného štádia rozvoja našej civilizácie ale z nevšedného pohľadu geologických a geografických vplyvov. Je skvelým doplnkom ku knihe Osudy ľudských spoločností (originál: Guns, germs and steel) od Jareda Diamonda, ktorý ide v mnohých aspektoch ešte hlbšie.
Kniha je napísaná pútavo, populárno-náučne a je takým dezertom po Diamondovom veľdiele. Odporúčam spolu ale aj samostatne ;)

Čítať viac

8
Denis Bede

Denis Bede získal odznak Šťastných 7

01.07.2022 04:29

Tento rok sa vaša knižnica rozrástla už aspoň o 7 kníh... Tešíme sa spolu s tými, ktorí ich budú čítať :-)

Šťastných 7
8
8

Denis Bede napísal recenziu

26.09.2021 17:20

Tony Juniper ako autor roky skúma dianie v svetových pralesoch a v tejto veľmi pútavej knihe upozorňuje na závratné tempo, akým tieto dôležité centrá biodiverzity strácame.
Kniha ponúka pohľad dovnútra fungovania dažďových pralesov ako komplexných ekosystémov a ich dôležitosť pre našu civilizáciu. V 3 kapitolách mapuje drancovanie pralesov na všetkých kontinentoch našej planéty a v závere preberá problémy súvisiace s deforestáciou.
Odporúčam pre každého, kto chce vedieť, čo sa naozaj deje vo svetových dažďových pralesoch a kam nás to môže doviesť...

Čítať viac

8
8

Denis Bede napísal recenziu

26.09.2021 17:14

Monbiot je jedným z tých, ktorý dlhodobo hlásajú upustenie od individualizmu a prehnanej rivality a návrat ku kolektívnemu zápasu o dobro všetkých prostredníctvom zmeny nášho správania k životnému prostrediu a zdrojom planéty.
Dielo ako také neprináša nové myšlienky, skôr iba nanovo formuje tento svetonázor. Zamrzí, že niektorým čitateľom sa môže zdať ako vyzývanie na návrat do socializmu, no nie je to celkom tak. Monbiot poukazuje na výsledky nových výskumov v oblasti ľudského altruizmu a snaží sa čitateľovi ukázať, že politika spolupatričnosti je tým správnym smerom, ktorý nám môže dopomôcť k znovuobjaveniu nášho zmyslu pre spoluprácu na dosahovaní spoločných cieľov so zameraním na ochranu prírodného prostredia v ktorom žijeme.
Odporúčam pre tých čitateľov, ktorý sa s týmto svetonázorom chcú blišie oboznámiť alebo chcú počuť predstavu iného z autorov píšucich v tejto oblasti, ako napr. Naomi Klein, alebo Graeme Maxton...

Čítať viac

8
Denis Bede

Denis Bede získal odznak Šťastných 7

02.09.2021 18:03

Tento rok sa vaša knižnica rozrástla už aspoň o 7 kníh... Tešíme sa spolu s tými, ktorí ich budú čítať :-)

Šťastných 7
8
Denis Bede

Denis Bede získal odznak Google Translate

19.02.2021 14:39

Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. Tak vás tam všetkých zdravíme a gratulujeme k 20 titulom v cudzom jazyku :-)

Google Translate

„Pravda nie je vždy krásna, ale aj napriek tomu po nej túžime.“

Príbehy na dobrú noc pre rebelky 2 - Elena Favilli, Francesca Cavallo, 2018
Príbehy na dobrú noc pre rebelky 2
Elena Favilli, Francesca Cavallo