Knihy
E-knihy

Moje srdcovky

Moje odznaky

Moje čitateľské kolekcie

Moje aktivity

4
4

Miroslav Igaz napísal recenziu

04.08.2020 10:27

1) Som historik, ale nie som odborník na 20. storočie, avšak môj častý kontakt so zahraničným prostredím a neustále otázky na históriu Slovenska v 20. storočí ma nútia si naštudovať a podávať fundovaný výklad o našich dejinách. Robím to rád, človek si predsa musí rozširovať obzory a o rodnej krajine by mal dokázať súvisle, vecne a kompetentne rozprávať, obzvlášť ak ide o problematiku slovenskej histórie v rokoch 1939 - 1945.
2) Wardova monografia stojí za prečítanie. Je napísaná odborne, odkazuje na pramene, sekundárnu literatúru, má všetky znaky vedeckej práce. Knihe sa dajú vytknú niektoré špecifické pohľady autora na problematiku politického katolicizmu a prvorepublikového parlamentného fungovania či konštrukcie rozprávania ohľadom Tisa. Je to americký spôsob naratívnej histórie. Napriek tomu, autor dáva čitateľovi pristor na tvorbu vlastného názoru a nevyhlasuje svoje tvrdenia za zjavené pravdy. K výhradám niektorých komentujäúcich ohľadom používania slov ako "hádam" "myslím si" a podobne odporúčam naštudovať si nejaké metodologické rozpravy o histórii a limitoch historického poznania, pretože história nie je tvrdá veda. Niektoré naše vedomosti sú založené na domnienkach, prevládajúcich teóriach a pohľadoch, pretože pramene a svedectvá bývajú nejednoznačné - preto vznikajú interpretačné ťažkosti, ale aj interpretačná pluralita. To však neznamená, že si fakty môžeme ľubovoľne interpretovať, čo sa účelovo v slovenskom prostredí (a najmä pri postave ako je Tiso) deje. Preto sa zdôrazňuje, že Ward zo svojej autorskej pozície nemá záujem o alibistický výklad dejín, o glorifikáciu či ospravedlnenie Tisa, hľadá svoj výklad v objektívnej miere, akej je sám schopný. A zvládol to podľa môjho skromného názoru veľmi obstojne. Ešte dodám, že Tiso bol vojnový zločinec, čo treba akcentovať a nepoužívať ako argument jeho absenciu na nejakom spojeneckom zozname (ktorých inak bolo viac a americkí vojaci ho na základe jedného takého zajali). Skutková podstata činov, ktorých sa dopustil, sa charakterizuje práve termínom vojnový zločin a neexistuje možnosť, ako ho na ich základe zbaviť zodpovednosti.
3) Názor na Tisa v historickej obci nikdy nebude jednotný. A ani by nemal byť. Historici z nášho okruhu (A. Hruboň, J. Drábik, J. Hlavinka, M. Szabó, I. Kamenec a iní, ktorí sa venujú vo svojom bádaní aj tejto téme) majú svoje názory a vlastné pohľady na túto problematiku, Ward zase svoje. Pokiaľ je možný dialóg medzi týmito koncepciami, ktorý sa drží "priavidiel hry" (rešpektuje základné metodologické a logické konzekvencie vyplývajúce z práce historika jako profesionála), tak je to obhacujúce. Interpretácií môže byť väčšie množstvo, práve na základe charakteru a povahy pramennej evidencie. Problém je, že zjednodušujúce výklady histórie, ktoré sa reprezentujú exilovými historikmi a ich epigónmi alebo verejne činnými osobami s politickými zámermi, sú populárnejšie, než výklady vedeckých pracovníkov, ktorí venujú neúmerný čas a roky vlastného vzdelávania a odbornej prípravy bádaniu a overovaniu faktov. Ešte stále žijeme v minulosti namiesto toho, aby sme vedeli o minulosti viesť kultitovanú debatu.
4) Tisov posmrtný život v očiach slovenskej verejnosti. Tento obrovský skazonosný mýtus dodnes prežíva a prežívať bude - nikdy sa nám ho úplne nepodarí poraziť. Dôležité však je, aby sme sa nenechali zviesť na modernej vlne tzv. alternatívnych výkladov, pretože čomu chcú byť alternatívou? Aká je alternatíva k vede a poznaniu? Sú to len reklamné slogany, ktoré nám neposktnú ani poučenie, ani do hĺbky nevysvetlia vzťah, pozadie, motivácie, súvislosti našej národnej histórie a neodhalia nám skryté zákutia slovenskej identity. Iba tým živia mýty, ktoré okolo Tisa vznikali už za jeho života a tesne po jeho smrti. Už prešlo vyše sedemdesiat rokov - Nemci sa vyrovnali s dedičstvom nacizmu, Taliani prehodnotili fašizmus, príde raz aj na komunistické režimy... sme moderný civilizovaný národ. A k tomu patrí aj schopnosť vedieť jasne, do detailu a s erudíciou pomenovať, vysvetliť a prehodnotiť osobnosti v našich dejinách. Historici nesúdia, súdy vynáša samotná história. A navyše: dejiny sa píšu vždy z nejakej pozície. Z pozície 21. storočia nemôžeme s človekom, ktorý bol v epicentre historických udalostí počas druhej svetovej vojny a nielen na ne prikyvovala, vôbec sympatizovať. A z pozície 20. storočia už jeho súčasníci s tým nesympatizovali. C'est la vie.

Čítaj viac

4
4

Miroslav Igaz napísal recenziu

14.07.2020 22:01

Je nutné podotknúť, že slovenská klasická filológia a lexikografia budú dlho splácať dlh voči odbornej i širokej verejnosti (ktovie, či sa to raz podarí), ktorý tu existoval, pretože reprezentatívny slovník latinského jazyka zatiaľ nemáme. Chápem, je zdĺhavé excerpovať pramene takého objemu a navyše doba už pokročila a vek tvorby slovníkov je nenávratne preč, napriek tomu si myslím, že sa tu ešte stále nachádza medzera, ktorú je nutné zaplniť. Alebo dobehnúť nedostižný vzor v podobe českého slovníka Novotného, Pražáka a kolektívu. Slovník M. Hlušíkovej je dôstojným vykročením vpred k tomuto cieľu, navyše je oveľa praktickejší ako Špaňárov ekvivalent. Kvitujem uvádzanie niektorých frazeologizmov a valencie slovies s vetnými členmi, hoci preklad je niekedy mierne úsmevný. Samozrejme, tento slovník nie je všeobsažný, ale ako základná príručka začínajúceho klasického filológa je vhodný. Študentom medicíny a teológie bude dostačovať určite, pri zložitejšej prekladateľskej činnosti však treba siahať po zahraničných pomôckach - uvidíme, dokedy :-)

Čítaj viac

4
Miroslav Igaz

Miroslav Igaz získal odznak Stopár

09.10.2018 20:53

Vlastníte všetkých päť dielov štvordielnej trilógie! Teda, ak nerátame ten šiesty diel... :-)

4
4

Miroslav Igaz napísal recenziu

09.05.2018 11:01

Habilitačná práca doc. Michala Habaja, PhD. prináša vcelku netradičnú tému do ponurých vôd slovenskej starovekej historickej spisby, snažiac sa postihnúť osobu neznámeho kráľa Kambýsa II., ktorý stojí zväšča v tieni svojho otca Kýra II. Veľkého a svojho príbuzného a nasledovníka Dareia I. Doc. Habaj nás zoznamuje s pramennou situáciou a jej limitmi, využijúc i tie fragmentárne dochované archeologické pramene vykresľuje Kambýsov život od útlej mladosti k nástupu na trón, jeho politiku a percepciu v staroveku, až kým nás neprivedie k invázii do Egypta a smrti kráľa, po ktorej vyvstala pálčivá otázka nástupníctva. Kniha je napriek svojej vedeckosti a erudovanosti čitateľná a zoznamuje slovenských záujemcov so zaujímavou kapitolou z dejín starovekej Perzskej ríše.

Čítaj viac

4
4

Miroslav Igaz napísal recenziu

30.03.2018 18:14

O literárnych kvalitách Roberta Harrisa niet pochýb - tretia časť románovej trilógie Impérium, mapujúcej život Marca Tullia Cicerona (odpustil som si charakteristiky, lebo ťažko si vybrať, čo ho zo širokého diapazónu rol, ktoré počas svojho života mal, viacej napĺňalo) a súčasne sonda do dožívajúcej Rímskej republiky je prudko čitateľná a dokáže strhnúť, súčasne poskytuje i nehistorikom "živú" antiku, najmä teda cez prizmu politiky a boja o moc.
Jednu hviezdičku som však ubral kvôli prekladu - niežeby Marián Gazdík nebol majster svojho remesla. Ale nemohol vychytať všetky muchy - týka sa to najmä terminorum technicorum. Tak napríklad úrad Marca Antonia v čase Caesarovej dictatury. V latinčine sa označuje ako magister equitum, čo Robert Harris v anglickom origináli správne (v intencii tohto jazyka) uviedol pomenovaním Master of Horse. V slovenčine to však nie je žiaden Pán koňa, ale veliteľ jazdy. Takisto v druhej časti prvého dielu (Impérium I.) je nadpis Prétorián, hoci Cicero vtedy dosiahol administratívnu funkciu praetora (pojmy praetor a prétorián naozaj nie sú to isté). Toľko teda moja mierne jazyková výhrada z pohľadu ľudí znalých latinských označení.
Inak mimoriadne hodnotná kniha, dokonca použiteľná i vo vyučovacom procese :)

Čítaj viac

4
Miroslav Igaz

Miroslav Igaz získal odznak Šťastných 7

22.11.2017 09:00

Tento rok sa vaša knižnica rozrástla už aspoň o 7 kníh... Tešíme sa spolu s tými, ktorí ich budú čítať :-)

4
Miroslav Igaz

Miroslav Igaz prečítal knihu

11.11.2017 12:16

4
Miroslav Igaz

Miroslav Igaz prečítal knihu

11.11.2017 12:09

4
Miroslav Igaz

Miroslav Igaz prečítal knihu

11.11.2017 12:08

4
Miroslav Igaz

Miroslav Igaz získal odznak Obyvateľ Stredozeme

11.11.2017 12:07

Elen síla lumenn' omentielvo, fanúšik Stredozeme! Celá séria Pána Prsteňov profesora Tolkiena vo vašej knižnici je základom každej dobrej fantasy zbierky.

„Milý, píšem vám celkom nahá, lebo chcem byť jednoduchou a úprimnou“

Človek na ulici - Ivan Horváth
Človek na ulici
Ivan Horváth