Uhádneš, komu patria Tajomné knižnice?   Súťažiť
Tiene Swanfordského opátstva - Julie Klassen, i527.net, 2023
Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Použité filtre
Zrušiť filtre
Základy účtovníctva - Jana Kajanová, Darina Saxunová, Wolters Kluwer, 2022
Základy účtovníctva

Publikácia Základy účtovníctva vysvetľuje základnú terminológiu podvojného účtovníctva, existujúce vzťahy, princípy a logické súvislosti, ktoré objasňujú úlohu a postavenie účtovníctva v informačnom systéme podniku z hľadiska...

 • Knihabrožovaná väzba
  13,60 €
  Na sklade

Ústavné právo - Marián Giba, Wolters Kluwer, 2019
Ústavné právo

Ústavné právo sa v porovnaní s inými právnymi odvetviami vyznačuje väčšou rigidnosťou a nižšou frekvenciou zmien, zároveň však všade vo svete podlieha dynamike vývoja. Jeho impulzmi sú nielen ústavné zmeny schválené legislatívnou...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,40 €
  Na sklade

Občanské soudní řízení Soudcovský komentář Kniha II. - Jaromír Jirsa, Wolters Kluwer, 2023
Novinka
Občanské soudní řízení Soudcovský komentář Kniha II. 
CZ

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 4., aktualizovaném a doplněném vydání...

 • Knihapevná väzba
  117,27 €
  Do piatich dní

Nemovité věci v podnikání - Jiří Vychopeň, Wolters Kluwer, 2023
Novinka
Nemovité věci v podnikání 
CZ

Nové vydání této publikace je opět určeno zejména fyzickým a právnickým osobám, které při svém podnikání využívají nebo zamýšlejí využívat vlastní (případně i cizí) nemovité věci, anebo...

 • Knihabrožovaná väzba
  24,68 €
  Do piatich dní

Repetitórium trestného práva - Jaroslav Ivor, Jozef Záhora, Wolters Kluwer, 2021
 
Repetitórium trestného práva - Jaroslav Ivor, Jozef Záhora, Wolters Kluwer, 2018
Repetitórium trestného práva

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce vydania nadviazali na netradičný spôsob spracovania textu...

 • Knihabrožovaná väzba
  14,50 €
  Do 15 dní

Katalog podpůrných opatření - Specifické poruchy učení a chování - Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková, Wolters Kluwer, 2023
Novinka
Katalog podpůrných opatření - Specifické poruchy učení a chování 
CZ

Žáků se specifickými poruchami učení a chování je v populaci (na ZŠ i SŠ) poměrně velké množství a je důležité jim věnovat zvýšenou pozornost a pracovat s nimi tak, aby...

 • Knihabrožovaná väzba
  27,50 €
  Do piatich dní

Príručka pre skupinovú prácu - Vladimír Labáth, Ján Smik, Štefan Matula, Wolters Kluwer, 2022
Príručka pre skupinovú prácu

Na základe dlhoročných skúseností s výcvikovou, tréningovou a lektorskou prácou s rozmanitými profesionálmi sa autori pri písaní tejto publikácie zamerali na prácu so skupinami rôznych vekových kategórií. Autori vytvorili...

 • Knihabrožovaná väzba
  28,60 €
  Na sklade

Správne právo hmotné - Marian Vrabko, Wolters Kluwer, 2017
Správne právo hmotné

Učebnica Správne právo hmotné – osobitná časť, 3. prepracované vydanie, od autorského kolektívu Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ponúka prehľadné hodnotenie tej časti správneho práva, ktorú reprezentujú jednotlivé odvetvia a sféry...

 • Knihapevná väzba
  23,10 €
  Na sklade

Didaktika - Ivan Turek, Wolters Kluwer, 2014
Didaktika

Publikácia je zameraná na hlavné prvky systému didaktiky: ciele výučby; osobnosť žiaka; osobnosť učiteľa; didaktické zásady; učivo, kurikulum, štandardy; metódy, organizačné formy i materiálne prostriedky výučby; skúšanie a hodnotenie žiakov...

 • Knihapevná väzba
  29,60 €
  Na sklade

Medzinárodné právo verejné - Ján Klučka, Wolters Kluwer, 2023
Medzinárodné právo verejné

Štvrté,prepracované a doplnené vydanie učebnice Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť) predstavuje text, ktorý by mal v prevažnejmiere slúžiť na výučbu na právnických fakultách v Slovenskej republike...

 • Knihapevná väzba
  27,50 €
  Na sklade

Vedeli ste, že...?

Martinus vám prináša najlepšie knižné príbehy už od roku 1990?

Diagnostika pripravenosti dieťaťa na školské vzdelávanie - Jana Kmeťová, Wolters Kluwer, 2019
Diagnostika pripravenosti dieťaťa na školské vzdelávanie

Publikácia „Diagnostika pripravenosti dieťaťa na školské vzdelávanie“ s podtitulom „Z materskej školy do základnej školy“ objasňuje legislatívny rámec problematiky povinnej školskej dochádzky. Autorka PaedDr. Jana Kmeťová sa zamerala na kontinuitu...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,80 €
  Do šiestich dní

Praktikum z trestného práva hmotného - Jozef Záhora, Wolters Kluwer, 2017
Praktikum z trestného práva hmotného

Druhé doplnené a aktualizované vydanieUčebné texty „Praktikum z trestného práva hmotného“ majú za cieľ naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom v praxi...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,01 €
  Do šiestich dní

Trestný zákon - Tomáš Strémy, Lucia Kurilovská, Wolters Kluwer, 2022
Trestný zákon

Komentár k Trestnému zákonu, I. zväzok, od kolektívu renomovaných autorov ponúka záujemcom hĺbkovú, právnu analýzu všeobecnej časti tohto dôležitého právneho predpisu. Autorský kolektív sa v komentári venuje aj aktuálnym...

 • Knihapevná väzba
  68,00 €
  Na sklade

Manažment - Nadežda Jankelová a kolektív autorov, Wolters Kluwer, 2022
Manažment

Učebnica Manažment prináša čitateľom najnovšie poznatky zo súčasného manažmentu spôsobom, ktorý je obsahovo hodnotný, no tiež prehľadný a zaujímavý. Akceptuje členenie manažmentu na jednotlivé sekvenčné funkcie...

 • Knihabrožovaná väzba
  27,30 €
  Na sklade

Účtovníctvo - Zuzana Juhászová, Katarína Máziková, Renáta Pakšiová, Oľga Kadlečíková, Wolters Kluwer, 2022
Účtovníctvo

Vysokoškolská učebnica Účtovníctvo sa komplexne a aktuálne venuje problematike účtovníctva. Vo svojich dvanástich kapitolách vychádza z najnovších teoretických poznatkov účtovníctva a z aktuálnej národnej (slovenskej) a nadnárodnej...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,60 €
  Do 15 dní

Trestný zákon - Tomáš Strémy, Lucia Kurilovská, Wolters Kluwer, 2022
Trestný zákon

Komentár k Trestnému zákonu, II. zväzok, od kolektívu renomovaných autorov ponúka záujemcom, po predchádzajúcom vydaní všeobecnej časti Trestného zákona v rámci I. zväzku, hĺbkovú, právnu analýzu ustanovení osobitnej časti...

 • Knihapevná väzba
  137,50 €
  Na sklade

Živnostenský zákon - Matej Horvat, Wolters Kluwer, 2019
Živnostenský zákon

Podnikanie ako jeden zo základných predpokladov existencie trhového hospodárstva sa môže uskutočňovať rôznymi formami. V podmienkach Slovenskej republiky predstavuje najrozšírenejšiu formu podnikateľskej činnosti živnostenské podnikanie, ktoré sa riadi...

 • Knihapevná väzba
  21,25 €
  Na sklade

Kritické myslenie pohľadom učiteľov - Nina Bodoríková, Gabriela Petrová, Anna Tirpáková, Wolters Kluwer, 2023
Kritické myslenie pohľadom učiteľov

Autorky publikácie ,,Kritické myslenie pohľadom učiteľov" sa zameriavajú nielen na identifikáciu kľúčových stratégií rozvoja kritického myslenia žiakov v edukačnom procese a na ich teoretickú charakteristiku, ale...

 • Knihabrožovaná väzba
  18,70 €
  Na sklade

Dokumenty k štúdiu medzinárodného práva verejného - Peter Vršanský, Jozef Valuch, Daniel Bednár, Wolters Kluwer, 2018
Dokumenty k štúdiu medzinárodného práva verejného

Publikácia obsahuje viaceré dôležité medzinárodné zmluvy vzťahujúce sa na problematiku medzinárodného práva verejného. Má dve časti, pričom jej obsah pokrýva základné a dôležité okruhy problémov, ktoré sú predmetom úpravy medzinárodného práva verejného...

 • Knihabrožovaná väzba
  14,80 €
  Do šiestich dní
 • Čítanávýborný stav
  10,36 €
  -30 %
  Na sklade

Povinné predprimárne vzdelávanie - Oľga Pivarníková, Lucia Pivarníková, Wolters Kluwer, 2022
Povinné predprimárne vzdelávanie

Materská škola v sústave škôl plní dôležitý článok v procese výchovy a vzdelávania detí. Osobitnú pozornosť si zaslúži povinné predprimárne vzdelávanie pre deti, ktoré dosiahli päť rokov do konca augusta, ktorý...

 • Knihapevná väzba
  12,00 €
  Na sklade


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Bláznovstvo je neschopnosť vyjadriť svoje myšlienky. Ako keby si bola v nejakej cudzieho krajine. - Všetko vidíš, chápeš, čo sa deje okolo teba, ale nevieš sa vyjadriť. A nikto ti nemôže pomôcť, lebo nerozumieš jazyku, ktorým tam hovoria. “