Hlbina & Láska - Werkstatt Lab, 2023
Základy teórie štátu - Daniel Krošlák, Boris Balog, Žaneta Surmajová, Verlag Dashöfer, 2023
Základy teórie štátu

Tlačená publikácia – Základy teórie štátu - predstavuje nové spracovanie kľúčových poznatkov z oblasti fungovania štátu ako jednej z najdôležitejších spoločenských inštitúcií. Je určená nielen pre študentov práva, politológie, medzinárodných vzťahov,...

 • 31,90 €
  Do 22 dní

Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR - Ján Svák, Žaneta Surmajová, Boris Balog, Wolters Kluwer, 2017
Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR

Zákonná regulácia tvorby a prijímania právnych predpisov, osobitne zákonov, sa donedávna v Slovenskej republike zameriavala iba na rokovanie o návrhu zákona v parlamente a na...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,95 €
  Na sklade

Materiálne jadro ústavy - Boris Balog, Wolters Kluwer, 2022
Materiálne jadro ústavy

Materiálne jadro ústavy - Ústavný systém v pohybe...

 • Knihabrožovaná väzba
  15,95 €
  Na sklade

Amnestie a milosti v právnom poriadku Slovenskej republiky - Marcela Tittlová, Boris Balog, Martin Fakla, Wolters Kluwer, 2019
Amnestie a milosti v právnom poriadku Slovenskej republiky

Na amnestie a milosti je možné pozerať z rozličných pohľadov, a to tak odborných, ako aj laických. Predmetom záujmu autorov publikácie nie je politologický, sociologický alebo historický pohľad na amnestie a milosti, ale pohľad právny. Zameriavajú sa...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,40 €
  Na sklade

Zákon o regionálnej investičnej pomoci - Vojtech Ferencz, Boris Balog, Boris Škoda, Diana Jokmanová, Martina Stratená, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2019
Zákon o regionálnej investičnej pomoci

Nový zákon o regionálnej investičnej pomoci reaguje na meniace sa prostredie a stále nové vznikajúce trendy v oblasti podnikania. Vláda Slovenskej republiky preto priniesla úplne novú legislatívu obsahujúcu dôležité zmeny v systéme poskytovania...

 • Knihapevná väzba
  6,15 €
  Na sklade

Umenie tvoriť zákony - Boris Balog, Wolters Kluwer, 2019
Umenie tvoriť zákony

Tvorba práva je jednou zo špecifických foriem realizácie práva. Tá vyplýva z miery možnosti formálne presne, jednoducho a jednoznačne vyjadriť oprávnenia a povinnosti účastníkov právnych...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,85 €
  Do šiestich dní

Zákon o energetike - Boris Balog, Rastislav Hanulák, Marián Halák, Miroslav Dudlák, Juraj Paluš, Wolters Kluwer, 2018
Zákon o energetike

V súčasnosti nie je trhu s domácou odbornou literatúrou publikácia, ktorá by sa systematicky venovala energetickej legislatíve. Ambíciou predkladaného praktického komentára je túto medzeru zaplniť. Komentár je postavený na odbornom výklade inštitútov...

 • Knihapevná väzba
  21,30 €
  Na sklade

Zákon o pohrebníctve - Boris Balog, Zuzana Gálisová, Wolters Kluwer, 2020
Zákon o pohrebníctve

Pohrebníctvo ako zložitá, no zároveň mimoriadne citlivá oblasť potrebuje mať jasne vymedzené pravidlá. V podmienkach Slovenskej republiky upravuje práva a povinnosti zainteresovaných subjektov zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve...

 • Knihabrožovaná väzba
  12,00 €
  Na sklade

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - Boris Balog, Rastislav Kaššák, Wolters Kluwer, 2015
Zákon o geologických prácach (geologický zákon)

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) je legislatívnym základom právnej regulácie geologických prác na Slovensku. Hlavným účelom tejto regulácie je zakotviť všeobecne záväzné pravidlá, podľa ktorých budú vykonávať...

 • Knihabrožovaná väzba
  10,90 €
  Na sklade

Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby - Vojtech Ferencz, Ján Petrovič, Boris Balog, Juraj Novák, Marek Franczel, Wolters Kluwer, 2019
Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby

Využívanie energie z obnoviteľných zdrojov predstavuje ekologickejší a zároveň ekonomicky výhodnejší spôsob výroby energie, a preto jeho podiel na celkovej konečnej spotrebe energie má rásť. Legislatívnym nástrojom na podporu výroby elektrickej..

 • Knihapevná väzba
  7,80 €
  Do šiestich dní

Vedeli ste, že...?

4 z 5 knižiek do druhého dňa odovzdávame doručovateľom na cestu k vám?

Zákon o tepelnej energetike - Boris Balog, Rastislav Hanulák, Marek Franczel, Lenka Balog Ferenčáková, Wolters Kluwer, 2022
Zákon o tepelnej energetike

Na slovenskom trhu dosiaľ chýbalo dielo, ktoré by zrozumiteľným a praktickým spôsobom rozoberalo podmienky podnikania v tepelnej energetike. Snahou autorského kolektívu bolo túto medzeru vyplniť a priniesť detailný právny výklad k zákonu...

 • Knihapevná väzba
  19,80 €
  Do šiestich dní

Teória štátu a práva - Daniel Krošlák, Boris Balog, Žaneta Surmajová, Wolters Kluwer, 2020
Teória štátu a práva

Predložená učebnica predstavuje nové spracovanie kľúčových otázok z oblasti fungovania štátu a práva. Ich úspešné osvojenie umožní študentom práva lepšie zvládnuť a pochopiť matériu ďalších, najmä pozitívnoprávnych predmetov...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Základy teórie konštitucionalizmu - Boris Balog, Ján Svák, Ladislav Orosz, Eurokódex, 2012
Základy teórie konštitucionalizmu

Ústava ako celok predstavuje základný prameň ústavného práva a aj preto možno považovať teóriu konštitucionalizmu, resp. teóriu ústavy za integrálnu a pritom kľúčovú súčasť vedy ústavného práva. Základným predpokladom poznávania platnej ústavy toho...

 • Knihapevná väzba
  Vypredané

Materiálne jadro ústavy Slovenskej republiky - Boris Balog, Eurokódex, 2014
Materiálne jadro ústavy Slovenskej republiky

Vzhľadom na to, že k tejto problematike doteraz v čisto slovenských podmienkach nevyšla žiadna špeciálna publikácia (ťažisko je zatiaľ v časopiseckej a len čiastočne v učebnicovej podobe), zodpovedá tomu aj výber literatúry a musí sa zdôrazniť, že ide....

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Základy teórie konštitucionalizmu - Ladislav Orosz, Eurokódex, 2011
Základy teórie konštitucionalizmu

Ústava ako celok predstavuje základný prameň ústavného práva a aj preto možno považovať teóriu konštitucionalizmu, resp. teóriu ústavy za integrálnu a pritom kľúčovú súčasť vedy ústavného práva...

 • Knihapevná väzba
  Vypredané

Zákon o ochrane prírody a krajiny - B. Múčková, Boris Balog, J. Jenčo, M. Kiča, Wolters Kluwer, 2018
Zákon o ochrane prírody a krajiny

Cieľom publikácie je poskytnúť ucelený a podrobný výklad ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, doplnený judikátmi a ďalšími súvisiacimi informáciami, na rozpoznanie zámeru zákonodarcu pri tvorbe...

 • Knihapevná väzba
  Vypredané

Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie - Boris Balog, Wolters Kluwer, 2016
Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie

Starostlivosť o životné prostredie upravuje zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie. Pod starostlivosťou o ŽP zákon rozumie...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia - Boris Balog, Gabriela Bizoňová, Katarína Jankovičová, Wolters Kluwer, 2017
Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Prijatím Smernice Európskej únie 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách pre Slovenskú republiku vyplynula nielen povinnosť transponovať ju do svojho právneho poriadku, ale po desiatich...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na:

Neprečítate na:

 • Kindle
Ako čítať e-knihy zabezpečené cez Adobe DRM?

„Bola to tá tajomná vzrušujúca časť dňa, keď slnko zapadá a svetlo mení farbu z červenej na vyblednutú krvavú, neprestajne sa mení a temnie, akoby deň ešte žil, ale už umieral.“

Malý strom - Forrest Carter, 2016
Malý strom
Forrest Carter