Knihy
E-knihy

Vydavateľstvo Wolters Kluwer

Zrušiť
Titulov: 1166
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie

Repetitórium trestného práva

od 12,30 €

Kniha 2019
Na sklade
12,80 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha 2017
-3 %
14,02 €

Posielame do štyroch dní

Kniha 2018
Na sklade

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha 2016

Vypredané

Kniha 2019
Na sklade
12,80 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha 2017
-3 %
14,02 €

Posielame do štyroch dní

Kniha 2018
Na sklade

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha 2016

Vypredané

Na sklade, posielame ihneď

Nakupovanie prostredníctvom internetu je dlhodobo na vzostupe a možno predpokladať, že počet kupujúcich, ako aj predávajúcich bude naďalej rásť. Do dnešného dňa sa však na slovenskom knižnom trhu neobjavila kniha, ktorá by sa venovala špeciálne e-shopom..

19,80 €

19,80 €

Na sklade, posielame ihneď

Pridať do

Marketing - výklad pojmov

Kristína Viestová a kolektív • Wolters Kluwer, 2015

Posielame do štyroch dní

Slovenská terminológia marketingu je v súčasnosti natoľko heterogénna, že niektorí slovenskí jazykovedci neváhajú označiť ju za „esperanto“. Dielo autori spracovali na základe štúdia, vedeckej analýzy a komparácie poznatkov z domácich...

-5%
5,98 €

5,98 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní

Pridať do

Právomoc a rozhodné právo v obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom

od 2,64 €

Kniha 2017
9,83 €

Posielame do štyroch dní

Kniha 2014
2,64 €

Posielame do 8 dní

Kniha 2017
9,83 €

Posielame do štyroch dní

Kniha 2014
2,64 €

Posielame do 8 dní

Štatistické metódy pre ekonómov

od 12,90 €

Kniha brožovaná väzba, 2018
13,30 €

Posielame do štyroch dní

Kniha pevná väzba, 2015

Vypredané

Kniha brožovaná väzba, 2018
13,30 €

Posielame do štyroch dní

Kniha pevná väzba, 2015

Vypredané

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Ako správne komunikovať a dosiahnuť vytúžené komunikačné efekty? Odpoveď aj na tieto otázky prináša publikácia Komunikácia v manažmente od prof. PhDr. Miroslavy Szarkovej, CSc., renomovanej odborníčky na danú oblasť...

15,30 €

15,30 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Trestné činy poškodzujúce veriteľov sú najmä také trestné činy, ktorých skutkové podstaty súvisia s právnymi vzťahmi medzi veriteľmi a dlžníkmi, a spravidla sa týkajú podnikateľského prostredia. Spoločným znakom týchto trestných činov, ktoré sa niekedy...

21,95 €

21,95 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do štyroch dní

Odborná publikácia Účtovné súvzťažnosti: Najčastejšie problémy praxe predstavuje svojím rozsahom, komplexnosťou a aktuálnosťou jedinečnú a originálnu publikáciu. Autorky systematicky a veľmi podrobne vysvetľujú súvzťažné účtovanie a ďalšie súvislosti...

27,50 €

27,50 €

Posielame do štyroch dní

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon bol od nadobudnutia jeho účinnosti už tridsaťštyrikrát novelizovaný. Napriek tomu, že sa v súčasnosti pripravuje nový stavebný zákon...

27,44 €

27,44 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do štyroch dní

Porušovanie zákonov na pracovisku, šikanovanie, preťažovanie zamestnancov predstavujú len strohý výpočet problémov, ktoré môžu prerásť do vážnych a dlhotrvajúcich konfliktov medzi subjektmi pracovnoprávnych vzťahov. Je zamestnanec naozaj zraniteľnejším...

14,50 €

14,50 €

Posielame do štyroch dní

Pridať do

Vedeli ste, že...?

vaše Anjelské drobné pomohli rodinám v ťažkých chvíľach sumou vyše 600 000€?

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vo všeobecnosti je súkromné právo založené na princípoch rovnosti a autonómie účastníkov právnych vzťahov. Jedným z inštitútov, ktoré umožňujú nastoliť vo vzťahoch súkromného práva skutočnú a nielen hypotetickú rovnováhu, je zodpovednosť za vady...

-5%
5,11 €

5,11 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Cieľom prvého dielu učebnej pomôcky Repetitórium z občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi je sprostredkovať základy občianskeho práva, konkrétne všeobecnú časť Občianskeho zákonníka, vecné práva a dedičské právo...

12,10 €

12,10 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do štyroch dní

Predkladané učebné texty sú určené najmä študentom právnických fakúlt. Ich cieľom je zrozumiteľnou formou oboznámiť študentov právnických fakúlt nielen so základnými poznatkami z vedného odboru správneho práva hmotného – všeobecnej časti, ale aj...

11,00 €

11,00 €

Posielame do štyroch dní

Pridať do

Posielame do štyroch dní

Veľké trestné procesy so sebou často nesú stigmu doby, v ktorej sa odohrávajú. Bývajú poznačené politickou a spoločenskou situáciou, ktorá predurčuje ich priebeh, ale nezriedka aj výsledok. O to viac to platí, ak je obžalovaným kontroverzný politik...

14,80 €

14,80 €

Posielame do štyroch dní

Pridať do

Ekonómia

Ján Lisý a kolektív • Wolters Kluwer, 2016

Posielame do štyroch dní

Autori sa v publikácii zaoberajú najdôležitejšími otázkami mikroekonómie, makroekonómie a medzinárodných ekonomických vzťahov. Ponúkajú vyváženú, nezaujatú prezentáciu...

29,93 €

29,93 €

Posielame do štyroch dní

Pridať do

Posielame do štyroch dní

Počítačová kriminalita je najrýchlejšie sa rozvíjajúca forma trestnej činnosti. V celosvetovom meradle je počet obetí počítačovej kriminality viac ako milión ľudí denne. Ide o výnosnejší druh...

11,80 €

11,80 €

Posielame do štyroch dní

Pridať do

Posielame do štyroch dní

Mimoriadna komplikovanosť pravidiel spoločného systému DPH, ich transpozícia do vnútroštátneho právneho poriadku, ako aj potreba ich správnej aplikácie sa stali impulzom pre vznik knižného diela, ktoré ustanovenia slovenského zákona o DPH sleduje...

25,26 €

25,26 €

Posielame do štyroch dní

Pridať do

Posielame do štyroch dní

Publikácia „Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám“ obsahuje súdne rozhodnutia, ktoré sudcovia Najvyššieho súdu SR vydali alebo použili ako interpretačné pomôcky pri súdnom prieskume zákonnosti rozhodnutí...

9,90 €

9,90 €

Posielame do štyroch dní

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Cieľom publikácie je nadviazať na témy, ktoré sú spracované v publikácii Mzdy profesionálne 2, poukázať na vybrané osobitné situácie v mzdovom účtovníctve a ponúknuť návod na ich riešenie. Autorka sa v jednotlivých kapitolách podrobne venuje dohodám...

21,45 €

21,45 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do štyroch dní

Znalosť problematiky štátnej služby a právnej úpravy služobného pomeru príslušníkov Policajného zboru tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí osvojiť každý jednotlivec, uvažujúci nad pôsobením v štruktúrach Policajného zboru...

33,80 €

33,80 €

Posielame do štyroch dní

Pridať do

„Klasika – to sú knihy, ktoré ľudia vychvaľujú, ale nečítajú.“

Mark Twain