Sľub cisárovnej Sisi - Michaela Ella Hajduková, Motýľ, 2023
Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Pracovné právo pre školy a školské zariadenia - Matej Drotár, Wolters Kluwer, 2023
Novinka
Pracovné právo pre školy a školské zariadenia

Cieľom publikácie Pracovné právo pre školy a školské zariadenia je podať čitateľovi výklad problematiky týkajúcej sa uplatňovania pracovnoprávnych vzťahov v školách a školských zariadeniach...

 • Knihabrožovaná väzba
  18,50 €
  Do šiestich dní

Aplikace pravidel hospodářské soutěže a státní podpory ve sportu - Jiří Janák, Wolters Kluwer, 2023
Novinka
Aplikace pravidel hospodářské soutěže a státní podpory ve sportu 
CZ

Publikace představuje ucelený popis působení práva hospodářské soutěže a státních podpor ve sportu. Zabývá se jednak specifičností sportu jako takového, jednak specifičností aplikace pravidel hospodářské soutěže...

 • Knihabrožovaná väzba
  23,27 €
  Do piatich dní

Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia - Anna Böhmerová, Mária Stanislavová, Wolters Kluwer, 2022
Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia

Zámerom tvorcov príručky je na základe praktických skúseností z priebehu výberových konaní na funkciu riaditeľa školy či školského zariadenia spracovať odporúčania pre tvorbu...

 • Knihabrožovaná väzba
  12,20 €
  Na sklade

Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy - Mária Stanislavová, Wolters Kluwer, 2022
 
Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy - Mária Stanislavová, Wolters Kluwer, 2015
Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy

Piate aktualizované vydanie úspešnej publikácie prezentuje legislatívne zázemie, ako aj praktické skúsenosti v oblasti konštituovania a činnosti rady školy ako poradného orgánu v školách. Zohľadňuje najnovšie úpravy príslušnej...

 • Knihabrožovaná väzba
  11,30 €
  Na sklade

Anglicko-slovenský právny slovník - Juraj Kunák, Wolters Kluwer, 2018
Anglicko-slovenský právny slovník

Moderne koncipovaný anglicko - slovenský právny slovník je určený predovšetkým odborným a vedúcim pracovníkom právnických...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,54 €
  Do šiestich dní

Základy ekonómie - Eva Muchová, Ľubomír Darmo, Peter Leško, Wolters Kluwer, 2021
Základy ekonómie

Ako sa spotrebiteľ rozhoduje o tom, koľko zo svojho príjmu spotrebuje a koľko usporí? Ako firma stanovuje ceny a množstvo svojich produktov? Ako vláda ovplyvňuje ekonomický vývoj krajiny...

 • Knihabrožovaná väzba
  21,50 €
  Do 15 dní

Inovácie v edukácii - Erich Petlák, Wolters Kluwer, 2020
Inovácie v edukácii

Prudký rozvoj vedy a techniky si vyžaduje dokonalejšie a všestrannejšie pripravených ľudí, čo zákonite vyvoláva zvýšené požiadavky na zefektívnenie edukácie na školách. Ako premietnuť nové poznatky do obsahu vzdelávania, zvýšiť kv

 • Knihabrožovaná väzba
  15,90 €
  Na sklade

Repetitórium trestného práva - Jaroslav Ivor, Jozef Záhora, Wolters Kluwer, 2021
 
Repetitórium trestného práva - Jaroslav Ivor, Jozef Záhora, Wolters Kluwer, 2018
Repetitórium trestného práva

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce vydania nadviazali na netradičný spôsob spracovania textu...

 • Knihabrožovaná väzba
  14,50 €
  Na sklade
 • Čítanámierne opotrebovaná
  8,70 €
  -40 %
  Na sklade

Príručka pre skupinovú prácu - Vladimír Labáth, Ján Smik, Štefan Matula, Wolters Kluwer, 2022
Príručka pre skupinovú prácu

Na základe dlhoročných skúseností s výcvikovou, tréningovou a lektorskou prácou s rozmanitými profesionálmi sa autori pri písaní tejto publikácie zamerali na prácu so skupinami rôznych vekových kategórií. Autori vytvorili...

 • Knihabrožovaná väzba
  28,60 €
  Do šiestich dní

Didaktika - Ivan Turek, Wolters Kluwer, 2014
Didaktika

Publikácia je zameraná na hlavné prvky systému didaktiky: ciele výučby; osobnosť žiaka; osobnosť učiteľa; didaktické zásady; učivo, kurikulum, štandardy; metódy, organizačné formy i materiálne prostriedky výučby; skúšanie a hodnotenie žiakov...

 • Knihapevná väzba
  29,60 €
  Na sklade

Vedeli ste, že...?

vaše Anjelské drobné pomohli rodinám v ťažkých chvíľach sumou viac ako 1 000 000 Eur?

Sprievodca miestnou samosprávou - Ladislav Briestenský, Wolters Kluwer, 2022
 
Sprievodca miestnou samosprávou - Ladislav Briestenský, Wolters Kluwer, 2018
Sprievodca miestnou samosprávou

Nebýva zvykom, aby bola odborná téma spracovaná spôsobom zrozumiteľným širokému okruhu čitateľov. Len zriedka sa objaví publikácia, ktorá toto pravidlo popiera a spôsobom svojho spracovania vnesie do odbornej problematiky punc originality...

 • Knihabrožovaná väzba
  15,60 €
  Na sklade

Investigatívna psychológia - Ondrej Kubík, Wolters Kluwer, 2023
Investigatívna psychológia

Tretie doplnené a prepracované vydanie interdisciplinárnej odbornej monografie „Investigatívna psychológia“ v sebe funkčným spôsobom prepája teoretickú a praktickú rovinu poznatkov psychológie, trestného práva a kriminalistiky...

 • Knihabrožovaná väzba
  35,50 €
  Na sklade

Motivácia v edukačnom procese - Erich Petlák, Wolters Kluwer, 2019
Motivácia v edukačnom procese

Motivácia je súborom pohnútok, ktoré vyvolávajú aktivitu organizmu a určujú jej zameranie. Je to vnútorná hnacia sila, ktorá ženie k uspokojeniu nenaplnených potrieb. Hovorí sa, že dobrá motivácia je zárukou úspechu a vo vzťahu k edukácii...

 • Knihabrožovaná väzba
  10,90 €
  Do 15 dní

Zákon o obecnom zriadení - Jozef Tekeli, Marian Hoffmann, Lukáš Tomaš, Wolters Kluwer, 2021
Zákon o obecnom zriadení

Komentár poskytuje dokonalý výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo väzbe na najdôležitejšie súvisiace právne predpisy. Ide o najkomplexnejšie dielo pojednávajúce o...

 • Knihapevná väzba
  71,50 €
  Na sklade

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže - Mária T. Patakyová, Wolters Kluwer, 2022
Zákon o ochrane hospodárskej súťaže

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže, rekodifikovaný v roku 2021, predstavuje významný právny predpis pre všetkých podnikateľov pôsobiacich na území Slovenska, ako aj pre orgány verejnej správy...

 • Knihapevná väzba
  38,39 €
  -2 %
  Na sklade

Zákon o štátnej službe - Juraj Fíba, Zuzana Gálisová, Wolters Kluwer, 2023
Zákon o štátnej službe

Skúsený autorský kolektív ponúka odborný výklad k zákonu č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý dosiaľ na slovenskom trhu chýbal...

 • Knihapevná väzba
  86,00 €
  Do šiestich dní

Ústavné právo - Marián Giba, Wolters Kluwer, 2019
Ústavné právo

Ústavné právo sa v porovnaní s inými právnymi odvetviami vyznačuje väčšou rigidnosťou a nižšou frekvenciou zmien, zároveň však všade vo svete podlieha dynamike vývoja. Jeho impulzmi sú nielen ústavné zmeny schválené legislatívnou...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,40 €
  Na sklade

Trh práce v ekonomických súvislostiach - Paulína Mihaľová a kolektív, Wolters Kluwer, 2022
Trh práce v ekonomických súvislostiach

Trh práce sa v pomerne dlhom období života týka každého z nás. Porozumieť tomu, ako súvisí fakt, že chodíme do práce, s vývojom celej ekonomiky, je pre každého nesporne užitočné...

 • Knihabrožovaná väzba
  14,80 €
  Na sklade

Diagnostika pripravenosti dieťaťa na školské vzdelávanie - Jana Kmeťová, Wolters Kluwer, 2019
Diagnostika pripravenosti dieťaťa na školské vzdelávanie

Publikácia „Diagnostika pripravenosti dieťaťa na školské vzdelávanie“ s podtitulom „Z materskej školy do základnej školy“ objasňuje legislatívny rámec problematiky povinnej školskej dochádzky. Autorka PaedDr. Jana Kmeťová sa zamerala na kontinuitu...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,80 €
  Na sklade

Trestné právo hmotné I - Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora, Wolters Kluwer, 2021
Trestné právo hmotné I

Predkladaná učebnica je reakciou na početné zmeny, ktoré priniesla legislatíva od nadobudnutia účinnosti Trestného zákona. Zmeny Trestného zákona sa významným spôsobom dotkli mnohých trestnoprávnych inštitútov...

 • Knihapevná väzba
  32,70 €
  Na sklade


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Ale ja nie som len zbierka symptómov. Nehoda mizerných rodičov a ešte miernejších chemických spojení. Nie som problém. Nie som diagnóza. Nie som choroba. Nie som niečo, čo sa dá zachrániť. Som človek.“