Knihy
E-knihy

Prehľad judikatúry

Zrušiť
Titulov: 39

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Ďalšia publikácia z obľúbenej edície nášho vydavateľstve je venovaná rozhodovacej činnosti vo veciach záväzkových vzťahov v obchodnom práve. Publikácia obsahuje najvýznamnejšie rozhodnutia...

5,73 €

5,73 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia „Judikatúra vo veciach daňového práva“ je novinkou z edície výberu judikatúry vydavateľstva IURA Edition, spol. s r. o. Obsahuje konkrétne príklady zo súdnej praxe...

9,90 €

9,90 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do piatich dní

Ďalšia publikácia z obľúbenej edície nášho vydavateľstva je venovaná rozhodovacej činnosti súdov týkajúcej sa obchodných spoločností a družstva, pričom vychádza z aplikačnej praxe najmä Najvyššieho súdu SR, ale aj Najvyššieho súdu ČR...

-5%
5,43 €

5,43 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon bol od nadobudnutia jeho účinnosti už tridsaťštyrikrát novelizovaný. Napriek tomu, že sa v súčasnosti pripravuje nový stavebný zákon...

27,50 €

27,50 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia „Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám“ obsahuje súdne rozhodnutia, ktoré sudcovia Najvyššieho súdu SR vydali alebo použili ako interpretačné pomôcky pri súdnom prieskume zákonnosti rozhodnutí...

9,90 €

9,90 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Predpisy verejného obstarávania upravujú pri zohľadnení rozličných faktorov trhových síl konkrétne postupy, ako čo najracionálnejšie, najtransparentnejšie a najspravodlivejšie zabezpečovať potreby verejného sektora súkromnými silami...

4,35 €

4,35 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do piatich dní

Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2016 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ predstavuje v poradí už piatu publikáciu, ktorá sa venuje rozsudkom Súdneho dvora EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty. Prináša 28 nových rozsudkov uverejnených...

-3%
19,19 €

19,19 €

Zľava 3%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Publikácia je zameraná tak na hmotnoprávnu úpravu ochrany životného prostredia, ako aj na matériu procesnoprávnych rozhodnutí, ktorých právny základ vychádza z medzinárodného práva, resp. z práva únijného. Pod pojem životné prostredie zostavovateľ...

9,90 €

9,90 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Vydavateľstvo Wolters Kluwer Vám predstavuje tretiu ucelenú zbierku judikatúry nielen vo veciach exekučného konania, ale aj v statusových veciach súdnych exekútorov...

-3%
16,31 €

16,31 €

Zľava 3%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Keďže je právna úprava priestupkového práva roztrieštená, sú rozhodovacie procesy v tejto oblasti veľmi zložité nielen pre rozhodujúce správne orgány, ale aj pre účastníkov správneho konania...

-4%
23,59 €

23,59 €

Zľava 4%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Vedeli ste, že...?

vaše Anjelské drobné pomohli rodinám v ťažkých chvíľach sumou vyše 600 000€?

Posielame do 14 dní

Ďalší výber judikatúry z obľúbenej edície vydavateľstva Wolters Kluwer sa venuje problematike nemajetkovej (imateriálnej, morálnej) ujmy, ktorý patrí k novším právnym pojmom a v súčasnosti ho upravujú desiatky zákonov...

22,00 €

22,00 €

Posielame do 14 dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za roky 2011 – 2012 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ zrozumiteľným spôsobom približuje rozsudky Súdneho dvora EÚ v oblasti DPH vydané v rokoch 2011 a 2012,...

9,90 €

9,90 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2013 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ približuje rozsudky uverejnené v Zbierke rozhodnutí Súdneho dvora a Všeobecného súdu v roku 2013. Predstavuje v poradí druhú publikáciu...

-3%
9,63 €

9,63 €

Zľava 3%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Vydavateľstvo Wolters Kluwer predstavuje ďalšiu publikáciu z obľúbenej edície výberov judikatúry na tému trovy občianskeho súdneho konania. Výber obsahuje publikované aj nepublikované súdne rozhodnutia tak slovenských...

24,50 €

24,50 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2014 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ približuje rozsudky uverejnené v Zbierke rozhodnutí Súdneho dvora a Všeobecného súdu v roku 2014. Predstavuje v poradí tretiu publikáciu...

9,90 €

9,90 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2015 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ približuje rozsudky uverejnené v Zbierke rozhodnutí Súdneho dvora a Všeobecného súdu v roku 2015...

16,50 €

16,50 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Vydavateľstvo Wolters Kluwer Vám predstavuje druhú ucelenú zbierku judikatúry nielen vo veciach exekučného konania, ale aj v statusových veciach súdnych exekútorov. Zbierka judikatúry pozostáva z troch dielov a výberu niekoľkých stoviek relevantných...

-5%
22,87 €

22,87 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Vydavateľstvo Wolters Kluwer Vám predstavuje prvú ucelenú zbierku judikatúry nielen vo veciach exekučného konania, ale aj v statusových veciach súdnych exekútorov. Zbierka judikatúry pozostáva z troch dielov a výberu niekoľkých stoviek relevantných...

-5%
20,01 €

20,01 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov

od 5,50 €

Kniha 2013
-4 %
19,20 €

Posielame do piatich dní

Kniha 2010

Vypredané

-4 %
19,20 €

Vypredané

Vypredané

Ďalšia publikácia z obľúbenej edície judikatúr nášho vydavateľstva zhromažďuje najdôležitejšie rozhodnutia slovenských súdov týkajúce sa zaistenia osôb a vecí. Inštitúty slúžiace na zaistenie osôb a vecí sú nevyhnutne potrebné...

22,50 €

22,50 €

Vypredané

Pridať do

„Milý, píšem vám celkom nahá, lebo chcem byť jednoduchou a úprimnou“

Človek na ulici - Ivan Horváth
Človek na ulici
Ivan Horváth