Knihy
E-knihy
Zrušiť
Titulov: 9
Zúženie výberu
Radenie
Počet titulov: 9
Zoradiť podľa:

Posielame do piatich dní

Inštitút nájmu bytu už dlhodobejšie volal po vytvorení flexibilnejšej alternatívy chráneného nájmu bytu, ktorá by vychádzala zo špecifického charakteru krátkodobosti a potreby...

-5%
13,82 €

13,82 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii je dôležitým prvkom v systéme prístupu k spravodlivosti a mimosúdneho riešenia sporov. Napriek tomu, že mediácia ako alternatívny spôsob riešenia sporov má napomôcť eliminovať súčasné problémy...

5,88 €

5,88 €

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Zákon o dobrovoľných dražbách predstavuje v slovenskom právnom poriadku jednu z právnych úprav, ktorá popri Exekučnom poriadku implikuje najzásadnejšie zásahy do...

-5%
64,42 €

64,42 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Vydavateľstvo Wolters Kluwer Vám predstavuje druhú ucelenú zbierku judikatúry nielen vo veciach exekučného konania, ale aj v statusových veciach súdnych exekútorov. Zbierka judikatúry pozostáva z troch dielov a výberu niekoľkých stoviek relevantných...

-5%
22,87 €

22,87 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Vydavateľstvo Wolters Kluwer Vám predstavuje tretiu ucelenú zbierku judikatúry nielen vo veciach exekučného konania, ale aj v statusových veciach súdnych exekútorov...

-5%
16,11 €

16,11 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Vydavateľstvo Wolters Kluwer Vám predstavuje prvú ucelenú zbierku judikatúry nielen vo veciach exekučného konania, ale aj v statusových veciach súdnych exekútorov. Zbierka judikatúry pozostáva z troch dielov a výberu niekoľkých stoviek relevantných...

-5%
20,01 €

20,01 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Zákon o správcoch bytových domov schválený v roku 2015 predstavuje vstupnú bránu do kvalitatívne nového výkonu správy bytových domov. Prijatie zákona o správcoch bytových domov bolo v slovenskom právnom poriadku prelomové najmä vo vzťahu k zavedeniu...

-5%
27,26 €

27,26 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu v znení neskorších predpisov je transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/122/ES zo 14. januára 2009 o ochrane spotrebiteľov - pokiaľ ide o určité aspekty...

-5%
21,82 €

21,82 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Vypredané

Krátkodobý nájom bytu priniesol do aplikačnej praxe potenciál stať sa jedným z najpoužívanejších inštitútov prenechania veci do užívania, a to v dôsledku jeho jasného a pomerne jednoduchého koncipovania...

34,90 €

34,90 €

Vypredané


„Táňa všetkému rozumela a nebála sa mlčať.“

Džin - Martin M. Šimečka
Džin
Martin M. Šimečka