Zuza Fialova

7

Páči sa vám tento profil a chceli by ste mať podobný?

Založiť si profil
Práve čítam
Obľúbené literárne žánre
Obľúbení autori

Páči sa vám tento profil a chceli by ste mať podobný?

Založiť si profil
Práve čítam
Obľúbené literárne žánre
Obľúbení autori
Zobraziť viac

Moje srdcovky

Moje odznaky

Verný zákazník
Magický návrat
Knihy roka 2021
2021
Študent mágie
Šťastných 7
2023
Šťastných 7
2022
Šťastných 7
2021
Šťastných 7
2020
Šťastných 7
2019
Šťastných 7
2018
Šťastných 7
2017
Šťastných 7
2016
Šťastných 7
2015
Plány do budúcnosti
Máte čitateľský profil
Zobraziť viac

Moje aktivity

7
7

Zuzana Fialova napísala recenziu

02.08.2021 10:03

Kniha na leto, ktorá sa nedá čítať rýchlo. Ak chcete začať praktizovať #slowlife, tak je to ideálny sprievodca. Po každej kapitole môžete vyjsť do záhrady či do blízkeho lesíka a pozorovať, čo sa tam vlastne deje. Predpovedať počasie pomocou sedmokrásky či smeru oblakov, pozorovať správanie lastovičky, počítať buriny či cudzokrajné rastliny udomácnené na našich poliach. Skontrolovať krtka či pôdne živočíchy, experimentovať s rôznymi štýlmi (ne)polievania...

Ale hlavne napínať všetky zmysly a pozerať, ňuchať, počúvať (dať si dole slúchadlá s podcastom o prírode), ochutnávať, a oťapkávať :)

Wohlleben nás nevychováva, len na začiatku kratúčko zasadí svoju knihu do kontextu ako rastlinku do zeme:
"Náš odklon od prírody je zjavný predovšetkým počas suchých a horúcich liet. Zatiaľ čo poľnohospodári a lesníci naliehavo túžia po daždi, značná časť mestskej populácie si želá, aby počasie vydržalo. Dôsledkov sucha si nie sme vedomí a veľakrát o nich vôbec nemáme tušenia. Vzhľadom na poškodenie životného prostredia a zmeny klímy je pritom nesmierne dôležité, aby sme rozoznali signály, ktoré príroda vysiela." Sme oddelení od prírody a nerozumieme jej, lebo sme prestali veriť, že jej potrebujeme rozumieť. Klimatická zmena v niektorých z nás buduje pokoru a opätovnú snahu počúvať, cítiť, čítať. Má to aj iné výhody:

"Nežiadam tu návrat ku koreňom, ani od nikoho nechcem, aby sa zriekol moderného životného štýlu, na to sa aj mne samému príliš zapáčil. ide mi skôr o to, aby sme všetci znovu aktivovali svoju citlivosť, svoje pozorovacie schopnosti, ktoré sú skryté pod moderným povrchom. Využitie týchto kapacít totiž prináša vzrušujúce a upokojujúce zážitky, ktoré na nás čakajú hneď za naším prahom v záhrade. Svet bude zrazu akosi väčší, keď ho začneme vnímať v celej jeho rozmanitosti."

Východisko z klimatickej krízy netreba hľadať len v sebabičovaní a bojovnom naratíve. Pokojné premýšľanie nás vie posunúť k novým hodnotám a náhľadom na svet, ktoré nikdy nevzniknú ako výsledok boja. Preto je tá kniha viac než len spôsob príjemného trávenia času v záhrade či v prírode. Učí nás citlivosti, pokoju a premýšľaniu.

Čítať viac

7
Zuza Fialova

Zuzana Fialova prečítala knihu

02.08.2021 10:01

7
Zuza Fialova

Zuzana Fialova prečítala knihu

02.08.2021 09:35

7
7

Zuzana Fialova napísala recenziu

26.03.2021 21:04

„Ak dokážeš zmerať to, o čom hovoríš, a vyjadriť to v číslach, znamená to, že o tom niečo skutočne vieš.“ Tento citát lorda Kelvina z r. 1883 použila svetoznáma biologička Hope Jahren ako motto svojho ´Príbehu viac´. The Story of More je svieža a jedinečná kniha s podtitulom Ako sme sa dostali až ku klimatickej zmene a kam ísť ďalej. So ženským citom pre príbeh autorka naozaj počíta. Zrátava globálny nárast počtu ľudí, ton vyprodukovanej pšenice, množstva hospodárskych zvierat, pesticídov v pôde, teploty vzduchu , plochy pôdy premenenej na púšť, teploty oceánov, ton vylovených morských živočíchov, odlesnených plôch, vyrobených automobilov, leteckých pasažierov, kWh spotrebovanej elektriny, ton emisií a skleníkových plynov v atmosfére. Jej „príbeh viac“ dokazuje obrovský nárast vplyvu ľudskej činnosti na planétu za posledných 50 rokov. (za referenčný rok si vybrala r. 1969 – rok svojho narodenia).
Tu je len zopár vybraných faktov: „ Ľudská populácia sa zdvojnásobila; detská úmrtnosť sa znížila na polovicu; priemerná očakávaná dĺžka nášho života sa predĺžila o 12 rokov; 47 miest narástlo na viac ako 10 mil. obyvateľov; produkcia obilnín sa strojnásobila; počet ročne zabitých ošípaných sa strojnásobil, zabitých kurčiat sa zvýšil šesťnásobne, počet zabitého dobytka sa zvýšil o polovicu. Množstvo človekom denne vyprodukovaného odpadu sa zvýšilo dvojnásobne. Množstvo vyhodených požívateľných potravín dosiahlo objem, ktorý by stačil na výživu všetkých podvýživených ľudí sveta. Pätina vyprodukovaných poľnohospodárskych plodín sa premieňa na biopalivá. 20 percent svetovej populácie spotrebuje polovicu elektrickej energie sveta...“
Napriek zdaniu, Jahren nie je technokratka. K svojim číslam a vedeckým faktom, ktoré mimochodom vyvracajú aj množstvo mýtov (napr. tie o preľudnení planéty), pridáva množstvo osobných zážitkov a pozorovaní z vlastného okolia v porovnaní so životom v nedávnej minulosti. Skúste sa napríklad (ak máte aspoň 40 rokov) zamyslieť nad tým, koľko áut jazdilo v mestách, keď ste boli malí, ako ste chodili do školy, koľkokrát do týždňa ste sa sprchovali, koľko hračiek vám rodičia kúpili, ako ste cestovali, čo ste jedávali na raňajky a koľko času ste trávili vonku.
Jej výpočty ale (zdanlivo) prekvapivo vedú k podobným záverom, ako hlásajú vedci humanitných smerov, ľudia zaoberajúci sa etikou, šťastím, kvalitou života. Príbeh viac sa musí zmeniť na príbeh menej... Žiadne technológie nedokážu vyrobiť toľko energie z obnoviteľných zdrojov, ktorá by dokázala uspokojiť všetky naše nezmyselné chúťky, ktorým dnes holdujeme. Príbeh menej... znamená menej spotreby, ale aj menej sebectva, pohodlnosti duševnej i fyzickej.
„Je zbytočné predstierať, že šetrenie zdrojov nie je v priamom rozpore s priemyselnými odvetviami, ktoré pomohli napísať náš Príbeh viac, a že zvyšovanie spotreby za posledných päťdesiat rokov nebolo úzko spojené s hľadaním väčšieho zisku, väčšieho príjmu, väčšieho bohatstva. Je čas sa rozhliadnuť a položiť si otázku, či je toto spojenie skutočne jediným spôsobom budovania civilizácie, pretože predpoklad, že áno, môže predstavovať najväčšiu zo všetkých hrozieb.“
S knihou by sa dalo polemizovať v mnohých smeroch. Kríza, ktorej čelíme, prináša množstvo otázok, a nervozitu pre tých, čo hľadajú rýchle a jednoduché odpovede.

Čítať viac

7
7

Zuzana Fialova napísala recenziu

12.02.2021 20:54

Desať lekcií pre post-pandemický svet je kniha, ktorá sa snaží zahorúca reflektovať, čo sa zmení v globálnom svete po pandémii. Zakhariove lekcie však mnohých jeho prívržencov sklamú. Možnože je to tým, že kniha vznikla ešte počas roku 2020 a teda na reflexiu nebol ešte priestor, lebo stále sme vo víre zmien, ktoré pandémia neprestala prinášať. A možnože je dôvodom zarputilé trvanie autora na axiómach liberálneho globálneho sveta, kde rast a dominancia trhu je jediným meradlom kvality štátov, individuálne práva zas meradlom kvality spoločností.
Vízia to nie je nijak strhujúca, lebo Zakharia v podstate predpovedá, že všetko pôjde po starom. Svet sa bude naďalej zrýchľovať, digitalizácia sveta bude pokračovať a oberať ľudí o prácu, priepasť medzi bohatými a chudobnými sa bude zväčšovať (tu autor vychádza najmä z amerických reálií), ľudia sa napriek pandémiám budú aj naďalej masovo sťahovať do miest, globalizácia sa bude globalizovať a Čína sa stane novým superhráčom. Nedá sa ubrániť myšlienke, že na „lekcie“ je to trošku málo a že asi potrebujeme dlhší čas na reflexiu všetkého, čo sa deje okolo nás. Aj opomínanie témy klimatickej zmeny je pozoruhodné a dáva nám informáciu, že zrejme nie pre všetkých je tá téma tak aktuálna, ako pre nás, Európanov, nehovoriac o ľuďoch z ohrozenejších častí sveta.
Len útržkovite, v záveroch jednotlivých kapitol, sa autor priznáva, že zmeny asi budú väčšie, než dokážeme v tejto chvíli predvídať, napríklad spochybnenie trhu ako meradla kvality a úspechu, či viery v rozum, ktorým si často len zdôvodňujeme svoje emócie. Ale aj javy ako „nárast politickej moci starostov“, alebo väčšia jednota štátov EÚ po brexite a skúsenosti so zvládaním pandémie, sú len okrajovo naznačené, zatiaľ nerozvinuté. Na úplnom konci však čitateľ nájde to, čo očakáva - jemný závan optimizmu:
„Pomyslite si len na zmeny, ktoré sme prijali v našich životoch ako odpoveď na pandémiu. Súhlasili sme s tým, že sa izolujeme jeden od druhého na dlhý čas. Pracujeme, zúčastňujeme sa stretnutí, a vedieme hlboko súkromné rozhovory rozprávajúc do našich laptopov. Absolvujeme online kurzy a návštevy u lekárov a terapeutov cez teledoktora. V priebehu mesiaca, firmy zmenili politiky, ktorých prehodnotenie by im za normálnych okolností trvalo roky. Zo dňa na deň mestá zmenili triedy na pešie zóny a chodníky na kaviarne. Menia sa postoje k ľuďom, predtým často prehliadaným či ignorovaným, čo dokazuje novo zaužívaný výraz ´pracovníci kritickej infraštruktúry´. A vlády otvorili svoje pokladnice voľakedy nepredstaviteľným spôsobom, čo nás môže viesť k väčšej vôli investovať do budúcnosti.“
Veľa prezrádza aj jedna z posledných viet: „Rozumieme nedostatkom (sveta) aj spôsobom, ako ich riešiť. Problémom nie je prísť k riešeniam – zostáva ním nájsť politickú vôľu na ich implementáciu.“ Tu sa tiež dá s autorom polemizovať. Nie, ešte stále nerozumieme nedostatkom sveta a mnoho riešení, ktoré sa ponúkali, neboli dobré bez ohľadu na politickú vôľu. Práve pandémia nás zrejme dovedie k prehodnoteniu diagnostiky problémov sveta a tiež ponúkaných riešení. Zmeny budú oveľa hlbšie, pán Zahkaria, a preto sa tešíme na vašu ďalšiu knihu.

Čítať viac

7
Zuza Fialova

Zuzana Fialova získala odznak Magický návrat

07.02.2021 10:25

Harry Potter je starší o 18 rokov, kým sme my, jeho verní fanúšikovia, zostarli o 8. Nech Vám tento odznak pomáha trpezlivo čakať na jeho ďalšie príbehy! :-)

Magický návrat
7
Zuza Fialova

Zuzana Fialova získala odznak Študent mágie

07.02.2021 10:25

Vyzerá to tak, že vlastníte celú sériu Harry Potter! Vaša knižnica sa tým pádom zmenila na prechod do magického sveta, také domáce nástupište 9 a 3/4 :-)

Študent mágie
7
7

Zuzana Fialova napísala recenziu

11.01.2021 21:30

Na to, aby sme vedeli riešiť problémy a čeliť nezvyčajným výzvam, musíme sa najskôr upokojiť. Jedným zo spôsobov môže byť vypnúť aspoň na chvíľu všetky „divajsy“ a ponoriť sa do šušťania krásnej ilustrovanej hrubej papierovej knihy. Knižka (aj) pre deti, Ďaleká cesta za domovom je ideálna na pokojné premýšľanie nielen o prírode, ale aj o krízach, vedení ľudí a hodnotách v spoločnosti. Na rozdiel od netflixového miniseriálu (Watership Down) nakrúteného akože na jej námet, toto rozhodne nie je akčná rozprávka o prežití. Jej nádhera spočíva v schopnosti pozrieť sa na život králičími očami. Keď putujeme so skupinkou králičích odvážlivcov hľadajúcich si nový domov krásnou Hampshirskou prírodou, vidíme naozaj len po najbližší živý plot, cítime strach z prúdu potôčika, ktorý človek bez povšimnutia prekročí, zostaneme hypnotizovaní svetlami auta – toho strašného hrmotajúceho tvora, a chce sa nám utiecť pri zvukoch pušky. Príbeh má pútavý dej o hľadaní šťastia, ale medzitým nám čas pomaly plynie hryzkaním trávy, rozoznávaním tisícov pachov a ochutnávaním desiatok lúčnych kvetov. Učíme sa vnímať deň a noc podľa pohybu slnka a prežívame nepriazeň počasia cez králičiu kožu. Hoci autor upozorňuje, že nejde o žiadnu analógiu a teda nemáme v králikoch hľadať seba (fakt, že my ľudia máme tendenciu brať prírodu len ako svoje zrkadlo), vnímavého človeka zamrazia niektoré úvahy králikov nad ľudským správaním. „Všetko zlo pochádza od ľudí. Ostatní elil (naši nepriatelia) robia len to, čo musia. Žijú na zemi a potrebujú jesť. Ľudia sa však neuspokoja dovtedy, kým nezničia celú zem a nevyhubia všetky zvieratá.“ Pre nás dospelých je to aj kniha o líderstve, kde proti sebe stoja dva typy vodcu. Zúrivý obrovský silný a vzťahovačný tyran vyžadujúci absolútnu poslušnosť, nasadzujúci život a idúci príkladom v boji proti všetkým a na druhej strane hĺbavý, nenápadný, fyzickou silou nevynikajúci, ale bystrý a vnímavý „vrchný králik“, ktorý dokáže zapojiť do akcie všetkých členov tímu podľa ich najlepších schopností, dá si poradiť, ale v ťažkej chvíli zodpovednosť berie na seba. Čo myslíte, kto zvíťazí?

Čítať viac

7
Zuza Fialova

Zuzana Fialova získala odznak Šťastných 7

10.12.2020 07:56

Tento rok sa vaša knižnica rozrástla už aspoň o 7 kníh... Tešíme sa spolu s tými, ktorí ich budú čítať :-)

Šťastných 7
7
Zuza Fialova

Zuzana Fialova prečítala knihu

24.10.2020 19:58

„Ak budeš neustále poukazovať na svoje nedostatky, všetky tvoje dokonalosti zostanú nepovšimnuté.“

Všetky tvoje prednosti - Colleen Hoover, 2019
Všetky tvoje prednosti
Colleen Hoover