Knihy
E-knihy

Závesné tabule - PUBLICOM

Zrušiť
Titulov: 25

Vypredané

Závesná tabuľa „Príslovkové určenie“ patrí k sérii Skladba jednoduchej vety. Obsahuje súhrn učiva o rozvíjajúcom vetnom člene – príslovkovom určení, preberanom na základných školách...

12,47 €

12,47 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Závesná tabuľa „Podmet“ patrí k sérii Skladba jednoduchej vety. Obsahuje súhrn učiva o základnom vetnom člene - podmete, preberanom na základných školách...

12,47 €

12,47 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Závesná tabuľa Periodická sústava chemických prvkov je určená pre žiakov druhého stupňa základných škôl a osemročných gymnázií ako učebná pomôcka pri výučbe na hodinách chémie...

114,14 €

114,14 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Závesná tabuľa znázorňuje všeobecnozemepisnú mapu Slovenskej republiky a patrí do série geografických máp, ktoré vám ponúkame vytlačené na...

107,00 €

107,00 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Závesná tabuľa „Prívlastok“ patrí k sérii Skladba jednoduchej vety. Obsahuje súhrn učiva o rozvíjajúcom vetnom člene – prívlastku, preberanom na základných školách...

12,47 €

12,47 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Závesná tabuľa Spodobovanie je určená žiakom 3. – 5. ročníka ZŠ na vyučovanie slovenského jazyka. Vysvetľuje, ako sa hlásky prispôsobujú vo výslovnosti, rozdeľuje hlásky podľa...

99,75 €

99,75 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Závesná tabuľa „Prívlastok“ patrí k sérii Skladba jednoduchej vety. Obsahuje súhrn učiva o rozvíjajúcom vetnom člene – prívlastku, preberanom na základných školách...

12,47 €

12,47 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Závesná PVC tabuľa Skladba jednoduchej vety je vytvorená pre žiakov 2. stupňa základných škôl. Člení sa na tri časti. V prvej časti oboznamuje žiakov s rozvíjaním jednoduchej vety...

99,86 €

99,86 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Závesná PVC tabuľa Názvoslovie oxidov pomáha učiteľovi pri vysvetľovaní a žiakom pri osvojovaní si učiva názvoslovie oxidov...

114,14 €

114,14 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Závesná PVC tabuľa Názvoslovie halogenidov pomáha učiteľovi pri vysvetľovaní a žiakom pri osvojovaní sa učiva názvoslovie halogenidov...

114,14 €

114,14 €

Vypredané

Pridať do

Vedeli ste, že...?

vás radi privítame v 11 kníhkupectvách po celom Slovensku?

Vypredané

Závesná tabuľa Slovenská republika patrí do série geografických máp, ktoré sú spracované na vysokokvalitnom PVC materiáli odolnom proti poškodeniu...

99,86 €

99,86 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Závesná tabuľa „Európska únia“ je vytvorená pre žiakov 2. stupňa základných škôl. Poskytuje najzákladnejšie údaje týkajúce sa Európskej únie – dôvody vzniku, organizácie, ktoré predchádzali jej vzniku, symboly EU, jednotlivé...

99,75 €

99,75 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Závesná tabuľa „Slovenská republika – medzníky, ústava, štátna moc“ je určená nielen žiakom druhého stupňa základných škôl na hodinách občianskej výchovy, ale jej obsah tvorí základ všeobecného vzdelania a národného...

99,75 €

99,75 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Závesné tabule „Skladba jednoduchej vety“ sú sériou 8 tabúľ vytvorených pre žiakov 2. stupňa základných škôl k vyučovaniu slovenského jazyka...

8,43 €

8,43 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Táto tabuľa nadväzuje obsahom i grafickou podobou na výrobok „Slovné druhy I.“ (Ohybné slovné druhy). Je určená na hodiny slovenského jazyka na druhom stupni základných škôl a vo viacročných gymnáziách....

99,86 €

99,86 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Tabuľa „Slovenská republika - štátne symboly a sviatky“ je určená žiakom prvého stupňa základných škôl. Kvalitnou grafickou úpravou pútavo znázorňuje štátne symboly Slovenskej republiky (štátna vlajka, štátny znak...

99,75 €

99,75 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Táto závesná tabuľa oboznamuje žiakov s detskými právami. Tieto sú spracované ako zhrnutia z dvoch najdôležitejších dokumentov týkajúcich sa detských práv – z Deklarácie práv dieťaťa (prijatá OSN v roku 1959) a z...

99,75 €

99,75 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Závesná tabuľa „Sklady“ patrí k sérii Skladba jednoduchej vety. Obsahuje základné učivo o prisudzovacom, určovacom a priraďovacom sklade, ich označovanie a určovanie...

12,47 €

12,47 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Závesná tabuľa „Prísudok“ patrí k sérii Skladba jednoduchej vety. Obsahuje súhrn učiva o základnom vetnom člene - prísudku, preberanom na základných školách...

12,47 €

12,47 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Závesná PVC tabuľa Hláska a rozlišovacie znamienka charakterizuje hlásku a zobrazuje delenie hlások pomocou tabuľky na samohlásky, spoluhlásky a dvojhlásky...

99,86 €

99,86 €

Vypredané

Pridať do

„Čítal mi a ja som sa doňho zaľúbila tak, ako keď človek zaspáva. Pomaly, pomaličky a potom zrazu úplne.“

Na vine sú hviezdy - John Green