Všetky temné miesta - John Boyne, Slovart, 2023
Poradca č. 1-2/2024 - Zákon o sociálnom poistení s komentárom - Lukáš Fudák, Poradca s.r.o., 2023
Poradca č. 1-2/2024 - Zákon o sociálnom poistení s komentárom

Príležitostný systém oddlženia, tzv. generálny pardon, priniesla jedna z noviel zákona o sociálnom poistení v roku 2023. Ide o mimoriadne legislatívne riešenie odpustenia povinnosti zaplatiť penále, čo znamená, že Sociálna poisťovňa nepredpíše...

 • Knihabrožovaná väzba
  15,56 €
  -6 %
  Do týždňa

Poradca č. 5/2021 - Zaistenie majetku a správa zaisteného majetku, Poradca s.r.o., 2020
Poradca č. 5/2021 - Zaistenie majetku a správa zaisteného majetku

Do právneho poriadku SR bol zavedený nový zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku. Pri zaistení majetku ide o dočasné obmedzenie práva nakladať so zaisteným majetkom. Nejde teda o konečné rozhodnutie vo význame...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,80 €
  Do 24 hodín

Poradca 6-7/2021 ZDP s komentárom - Kolektív autorov, Poradca s.r.o., 2021
Poradca 6-7/2021 ZDP s komentárom
 • Autorský kolektív

Od januára 2021 nadobúda účinnosť rozsiahla novela zákona o dani z príjmov. Zaviedli sa ďalšie opatrenia v rámci boja s daňovými únikmi, aby fyzické osoby nevyvážali svoje príjmy do daňových rajov...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,60 €
  Na sklade
 • Čítanámierne opotrebovaná
  5,76 €
  -40 %
  Na sklade

Poradca 6-7/2020 - ZDP s komentárom, Poradca s.r.o., 2019
Poradca 6-7/2020 - ZDP s komentárom

Publikácia Vám prináša zmeny v znení ZDP po novele od 1. 1. 2020. Zákony sú publikované v úplnom znení s komentárom renomovaných autorov...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,60 €
  Do štyroch dní

Poradca 6-7/2018, Poradca s.r.o., 2018
Poradca 6-7/2018

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o dani z príjmov po novele s komentárom, Daň Fo - daň PO, Vyberanie dane, platenie dane...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,62 €
  -5 %
  Do štyroch dní

Poradca č. 1-2/2021 - Zákon o verejnom obstarávaní s komentárom, Poradca s.r.o., 2020
Poradca č. 1-2/2021 - Zákon o verejnom obstarávaní s komentárom

Verejné obstarávanie sú pravidlá a postupy podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,60 €
  Do štyroch dní
 • Čítanávýborný stav
  6,72 €
  -30 %
  Na sklade

Poradca 3/2021 – Živnostenský zákon, Poradca s.r.o., 2020
Poradca 3/2021 – Živnostenský zákon

Cieľom ostatnej novely živnostenského zákona, ktorú Vám prinášame s komentárom je všestranná podpora podnikateľského sektoru pomocou opatrení napomáhajúcich oživeniu ekonomiky v čase nasledujúcom po útlme spôsobenom pandémiou...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,80 €
  Do týždňa

Poradca 11-12/2019 - Obchodný zákonník s komentárom, Poradca s.r.o., 2019
Poradca 11-12/2019 - Obchodný zákonník s komentárom

Vydavateľstvo Poradca vydáva komentár k Obchodnému zákon aj so všetkými zmenami, ktoré platia od roku 2019. Nakoľko už dlhšiu dobu nebol publikovaný komentár k Obchodnému zákonníku, ktorý je jedným z prameňov obchodného práva v Slovenskej republike...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,60 €
  Do štyroch dní
 • Čítanámierne opotrebovaná
  5,76 €
  -40 %
  Na sklade

Poradca 10/2018, Poradca s.r.o., 2018
Poradca 10/2018

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Ochrana osobných údajov - nový zákon s komentárom, Obecné zriadenie, Náhradné výživné, Miestne dane...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,52 €
  Do štyroch dní
 • Čítanámierne opotrebovaná
  2,71 €
  -40 %
  Na sklade

Poradca 9/2021 - Daňový poriadok s komentárom

Prináša Vám Daňový poriadok po novelách s komentárom v úplnom znení Od 1. 1. 2021 Finančné riaditeľstvo SR bude zverejňovať aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných ...

 • 4,80 €
  Ihneď na stiahnutie
 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Vedeli ste, že...?

Martinus vám prináša najlepšie knižné príbehy už od roku 1990?

Poradca 8/2021 - DPH s komentárom

Parlament začiatkom novembra schválil vládny návrh zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ktorý upravuje zákon o dani z pridanej hodnoty od 1.1.2021, resp. od 1.7.2021 pri niektorých novelizovaných ustanoveniach ...

 • 4,80 €
  Ihneď na stiahnutie
 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Poradca 2/2019 – Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní s komentárom, Poradca s.r.o., 2018
Poradca 2/2019 – Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní s komentárom

Od 1. januára 2018 platí novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorá má pre podnikateľa – zamestnávateľa miernejší dopad v rámci sankcii, ak došlo k oneskorenému ohláseniu vzniku pracovného pomeru zamestnanca...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,57 €
  -5 %
  Do štyroch dní

Poradca č. 1 / 2023 - Zákon o hroziacom úpadku podnikateľa, Poradca s.r.o., 2022
Poradca č. 1 / 2023 - Zákon o hroziacom úpadku podnikateľa

iešenie hroziaceho úpadku prostredníctvom preventívneho konania sa v súlade s novým zákonom umožňuje len v prípade dlžníka, ktorý je právnickou osobou, a z preventívnej reštrukturalizácie sú vylúčené subjekty, ktorých riešenie úpadku nie je možné...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,50 €
  Na sklade
 • Čítanávýborný stav
  5,95 €
  -30 %
  Na sklade

Poradca 1/2019 - Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení s komentárom, Poradca s.r.o., 2018
Poradca 1/2019 - Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení s komentárom

Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení s komentárom – úplné znenie po novele, ktorá nadobúda účinnosť 1. 9. 2018, 1. 1. 2019 a 1. 1. 2020; •Kataster nehnuteľností – zmeny zákona; Daň z poistenie – nový zákon; Špeciálne daňové konania...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,57 €
  -5 %
  Do štyroch dní

Poradca č. 13 - Zákon o službách zamestnanosti s komentárom, Poradca s.r.o., 2023
Poradca č. 13 - Zákon o službách zamestnanosti s komentárom

Za kľúčový cieľ novely zákona o službách zamestnanosti sa považuje rozpracovanie úloh pre oblasť zamestnanosti a tvorby pracovných miest. Budú sa presadzovať opatrenia na udržanie zamestnanosti a tvorbu nových pracovných miest...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,10 €
  -5 %
  Na sklade

Poradca 12-13/2020 – Trestný zákon s komentárom - Zuzana Šaninová, Poradca s.r.o., 2020
Poradca 12-13/2020 – Trestný zákon s komentárom

Nakoľko od posledného publikovania prešiel Trestný zákon niekoľkými zmenami, rozhodli sme sa pripraviť nové znenie komentára k hlavnému prameňu trestného práva. Cieľom ostatnej novely bolo doplniť do Trestného zákona...

 • Čítanámierne opotrebovaná
  8,16 €
  -15 %
  Na sklade
 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané
 • 9,60 €
  Ihneď na stiahnutie
Ďalšie formáty

Poradca 13/2021 - Zaručená elektronická fakturácia (nový zákon s komentárom), Poradca s.r.o., 2021
Poradca 13/2021 - Zaručená elektronická fakturácia (nový zákon s komentárom)

Nový zákon o zaručenej elektronickej fakturácii, ktorý Vám prinášame aj s komentárom má za cieľ zosúladiť proces elektronickej fakturácie verejných zákaziek na úroveň požadovanú Európskou úniou...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,80 €
  Do štyroch dní

Poradca 5/2020 - Služby zamestnanosti - úplné znenie zákona po novelách s komentárom (Uchádzač o zamestnanie, Zamestnávanie), Poradca s.r.o., 2019
Poradca 5/2020 - Služby zamestnanosti - úplné znenie zákona po novelách s komentárom (Uchádzač o zamestnanie, Zamestnávanie)

Témou publikácie je Zákon o službách zamestnanosti s komentárom po ostatných novelách. Keďže počas roka 2019 sa zákon o zamestnanosti opätovne menil niekoľko krát. K akým zmenám dochádza a ako zmeny ovplyvňujú zamestnávateľov...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,80 €
  Do štyroch dní

Poradca 6-7/2021 ZDP s komentárom
 • Autorský kolektív

Od januára 2021 nadobúda účinnosť rozsiahla novela zákona o dani z príjmov. Zaviedli sa ďalšie opatrenia v rámci boja s daňovými únikmi, aby fyzické osoby nevyvážali svoje príjmy do daňových rajov. Zámerom týchto zmien je ...

 • 9,60 €
  Ihneď na stiahnutie

Poradca 3/2019 - Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov – úplné znenie s komentárom
 • Autorský kolektív

Dňa 1. 11. 2018 nadobúda účinnosť ostatná novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá je dôležitá nielen pre samotných vlastníkov, ale i pre správcov bytových domov...

 • 4,80 €
  Ihneď na stiahnutie


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Musí existovať vedecký odôvodnená súvislosť medzi pôvabom človeka a jeho nezmyselným správaním. “

Krásny omyl - Vi Keeland, 2019
Krásny omyl
Vi Keeland