Volanie krvi - Michala Ries, Slovenský spisovateľ, 2023
Poradca č. 13 - Zákon o službách zamestnanosti s komentárom, Poradca s.r.o., 2023
Poradca č. 13 - Zákon o službách zamestnanosti s komentárom

Za kľúčový cieľ novely zákona o službách zamestnanosti sa považuje rozpracovanie úloh pre oblasť zamestnanosti a tvorby pracovných miest. Budú sa presadzovať opatrenia na udržanie zamestnanosti a tvorbu nových pracovných miest...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,10 €
  -5 %
  Do 16 dní

Poradca č. 12 / 2023 - Zákon o zdravotnom poistení s komentárom, Poradca s.r.o., 2023
Poradca č. 12 / 2023 - Zákon o zdravotnom poistení s komentárom

Za zamestnanca vypočítava, vykazuje a platí preddavok na zdravotné poistenie jeho zamestnávateľ zo skutočne zarobeného príjmu v konkrétnom mesiaci. Od 1. januára 2023 sa pri platení preddavkov zamestnanca uplatňuje minimálny preddavok...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,10 €
  -5 %
  Do 16 dní

Poradca č. 11/2023 - Daňový poriadok (s komentárom), Poradca s.r.o., 2023
Poradca č. 11/2023 - Daňový poriadok (s komentárom)

V Daňovom poriadku sa zaviedla úprava registrácie z úradnej moci, vzhľadom na nedostatočnú kvalitu dát zdrojového registra tak, že od 1. 1. 2023 sa budú registrovať z úradnej moci daňové subjekty...

 • Knihabrožovaná väzba
  10,00 €
  Na sklade

Poradca 9-10/2023 - ZDP (s komentárom po novele) - Miroslava Brnová, Michaela Vidová, Peter Horniaček, Poradca s.r.o., 2023
Poradca 9-10/2023 - ZDP (s komentárom po novele)

Novelou zákona o dani z príjmov (ZDP) sa od 1. januára 2023 mení spôsob registrácie k dani z príjmov u vybraných typov daňovníkov. Správca dane bude registrovať daňovníkov na daň z príjmov z úradnej moci na základe údajov z registra právnických osôb...

 • Knihabrožovaná väzba
  14,77 €
  -5 %
  Na sklade

Poradca č. 8/2023 - Daň z pridanej hodnoty s komentárom - Naďa Vašková, Poradca s.r.o., 2023
Poradca č. 8/2023 - Daň z pridanej hodnoty s komentárom

Aké zmeny prináša zákon o DPH od roku 2023, sa dočítate v aktuálnej publikácii. Zákon o dani z pridanej hodnoty (DPH) po ostatnej novele je plne v súlade s legislatívou Európskej únie a zároveň sleduje aj zlepšenie platobnej disciplíny v obchodných...

 • Knihabrožovaná väzba
  10,00 €
  Na sklade

Poradca č. 6-7/ 2023 - Zákonník práce, Poradca s.r.o., 2022
Poradca č. 6-7/ 2023 - Zákonník práce

Zákonník práce po novele 2022 obsahuje úplné znenia zákona po novele, ktorej cieľom je zabezpečiť transparentné a predvídateľné pracovné podmienky pre pracovníkov (zamestnancov). V tomto kontexte zákonník práce zavádza tieto zmeny...

 • Knihabrožovaná väzba
  14,77 €
  -5 %
  Na sklade

Poradca č. 5 / 2023 - Nelegálne zamestnávanie, Inšpekcia práce, BOZP, Poradca s.r.o., 2022
Poradca č. 5 / 2023 - Nelegálne zamestnávanie, Inšpekcia práce, BOZP

Nelegálne zamestnávanie je zamestnávanie fyzickej osoby u zamestnávateľa, pričom medzi zamestnávateľom a pracujúcim nie je založený pracovnoprávny vzťah podľa Zákonníka práce alebo štátnozamestnanecký pomer podľa zákona o štátnej službe...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,10 €
  -5 %
  Do dvoch dní

Poradca č. 1 / 2023 - Zákon o hroziacom úpadku podnikateľa, Poradca s.r.o., 2022
Poradca č. 1 / 2023 - Zákon o hroziacom úpadku podnikateľa

iešenie hroziaceho úpadku prostredníctvom preventívneho konania sa v súlade s novým zákonom umožňuje len v prípade dlžníka, ktorý je právnickou osobou, a z preventívnej reštrukturalizácie sú vylúčené subjekty, ktorých riešenie úpadku nie je možné...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,50 €
  Na sklade

Poradca č. 2/2023, Poradca s.r.o., 2022
Poradca č. 2/2023

Cieľom novely zákona o miestnych daniach bolo umožniť mestám a obciam vyrubiť vyššiu daň z tzv. schátraných stavieb, ktoré sú neudržiavané, nezodpovedajú základným požiadavkám na stavby alebo sú stavbami závadnými, ohrozujúcimi život alebo zdravie osôb...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,30 €
  -2 %
  Na sklade


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Šľachetným skutkom by nemal stáť v ceste chladný rozum.“