Posielame do 10 dní

Koncom šesťdesiatych rokov minulého storočia vyšiel vo viacerých vydaniach dokument výskumného tímu pod vedením akademika Radovana Richtu Civilizace na rozcestí. Kríza industrializmu s dôrazom na ťažký priemysel sa vtedy...

16,00 €

16,00 €

Posielame do 10 dní
Posielame do 10 dní

Alexander Dubček one of those key figures modern Slovak history that historians and the general public alike keep returning to, both because of his role the tumultuous events 1968 and because, to some extent, he has become symbol the struggle for democra

15,00 €

15,00 €

Posielame do 10 dní
Vypredané

Predkladaný zborník svojím obsahom rozširuje a prehlbuje doposiaľ získané poznatky. Prináša názory autorov, ktoré odrážajú rôznosť pohľadov na podmienky a limity doby, v ktorej A. Dubček pôsobil. Z publikovaných príspevkov vyplýva, že Dubčekovo...

12,00 €

12,00 €

Vypredané

„Spisovateľ je človek, pre ktorého je písanie zložitejšie ako pre iných ľudí.“

Thomas Mann