Reminiscencie - Dominik Dán, Slovart, 2023
Milan Hodža - štátnik a politik - Miroslav Pekník a kolektív, VEDA, 2002
Milan Hodža - štátnik a politik

Organizátori a účastníci vedeckej konferencie na tému Milan Hodža - štátnik a politik si uvedomovali, že ide o výnimočnú postavu slovenských dejín...

 • Knihapevná väzba
  11,64 €
  -3 %
  Do 15 dní
 • Čítanávýborný stav
  8,11 €
  -30 %
  Na sklade

Cesta Slovenska k vzniku samostatného štátu v roku 1993 - Miroslav Pekník, kolektív autorov, VEDA, 2022
Cesta Slovenska k vzniku samostatného štátu v roku 1993

Publikácia predstavuje ďalší vedecký výstup z dlhodobého systematického výskumu, ktorý sa realizuje na pôde Ústavu politických vied SAV...

 • Knihapevná väzba
  16,19 €
  -5 %
  Na sklade

Republika Česko-Slovensko - Miroslav Pekník, kolektív autorov, VEDA, 2022
Republika Česko-Slovensko

Kniha Republika Česko-Slovensko je ďalšou publikáciou zo série odborných a vedeckých prác, ktoré vznikli na pôde Ústavu politických vied SAV v uplynulých rokoch...

 • Knihapevná väzba
  25,00 €
  Na sklade

Osobnosti slovenskej politiky: Oslobodenie Slovenska a Trianon - Vladimír Goněc, Miroslav Pekník a kolektív, VEDA, 2022
Osobnosti slovenskej politiky: Oslobodenie Slovenska a Trianon

Predložená monografia je ďalšou zo série odborných a vedeckých prác, ktoré vznikli na pôde Ústavu politických vied SAV v súvislosti s témou Osobnosti slovenskej politiky. Autorský kolektív je zložený z popredných a...

 • Knihapevná väzba
  17,00 €
  Na sklade

Martinská deklarácia - Marián Hronský, Miroslav Pekník, Encyklopedický ústav SAV, Veda, 2008
Martinská deklarácia

Predkladaná monografia prednostne skúma a sleduje predvojnový i vojnový vývoj domácej slovenskej politiky na jej ceste k vzniku Česko-Slovenska, ktorý vyvrcholil 30. októbra 1918 prijatím Deklarácie slovenského...

 • Knihapevná väzba
  12,00 €
  Do šiestich dní
 • Čítanávýborný stav
  8,40 €
  -30 %
  Na sklade

Dr. Vavro Šrobár: politik, publicista a národnoosvetový pracovník - Miroslav Pekník a kol., VEDA, 2012
Dr. Vavro Šrobár: politik, publicista a národnoosvetový pracovník

Kolektívna monografia jednej z výskumných línií pracovníkov Ústavu politických vied SAV „Osobnosti slovenskej politiky“. Publikácia zhodnocuje dlhoročnú politickú, publicistickú a osvetovú činnosť Vavra šrobára (1867 – 1950) – politika, lekára...

 • Knihapevná väzba
  16,00 €
  Na sklade

Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989 (I. a II. časť) - Miroslav Pekník a kolektív, VEDA, Ústav politických vied SAV, 2016
Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989 (I. a II. časť)

Toto dielo patrí k prvým rozsiahlejším prácam, v ktorých sa pokúsili autori z rôznych vedných disciplín - politológie, sociológie, filozofie, histórie, ale aj ďalších - nanovo...

 • Knihapevná väzba
  18,50 €
  Na sklade

Milan Hodža ako aktér medzinárodných vzťahov - Vladimír Goněc, Miroslav Pekník a kolektív, VEDA, 2016
Milan Hodža ako aktér medzinárodných vzťahov

Predkladaná knižná publikácia sa osobitne zameriava na otázku pôsobenia Milana Hodžu ako aktéra medzinárodných vzťahov. Táto oblasť jeho politického myslenia...

 • Knihapevná väzba
  15,65 €
  -2 %
  Do 15 dní

Slovenské národné rady a cesta k parlamentarizmu - Miroslav Pekník a kol., VEDA, Ústav politických vied SAV, 2008
Slovenské národné rady a cesta k parlamentarizmu

Súbor prác popredných slovenských historikov mapuje počiatky a vývoj slovenského parlamentarizmu. Od zvýšeného politického úsilia Slovákov v rokoch meruôsmych, ktoré prinieslo vznik prvej SNR, sleduje vývoj ďalších národných rád až po súčasnosť...

 • Knihapevná väzba
  14,75 €
  Na sklade

Dr. Ivan Dérer: Politik, právnik a publicista - Miroslav Pekník, VEDA, 2011
Dr. Ivan Dérer: Politik, právnik a publicista

Historici, politológovia, filozofi aj právnici sa zhodujúna tom, že je žiadúce vidieť Ivana Dérera - jeho politické názory aj právnické a publicistické dielo - ako súčasť politického a právnického myslenia, ktoré hľadalo pre Slovensko nové cesty vývoja..

 • Knihapevná väzba
  14,70 €
  -2 %
  Na sklade
 • Čítanávýborný stav
  10,50 €
  -30 %
  Na sklade

Vedeli ste, že...?

vá radi privítame v 17 kníhkupectvách po celom Slovensku?

Verejná mienka a politika - Miroslav Pekník, VEDA, 2008
Verejná mienka a politika

V názoroch respodentov sa odráža jestvovanie pluralitných, vedeckých i laických pohľadov a hodnotení kľúčových udalostí, procesov a osobností, čo bude aj naďalej...

 • Knihapevná väzba
  6,14 €
  Do 15 dní

Dr. Anton Štefánek: politik, žurnalista a vedecký pracovník - Miroslav Pekník a kolektív autorov, VEDA, 2020
Dr. Anton Štefánek: politik, žurnalista a vedecký pracovník

Kniha o Dr. Antonovi Štefánkovi je najnovším výsledkom dlhoročnej koncepčnej práce Ústavu politických vied SAV v oblasti výskumu slovenského politického myslenia 19. a 20. storočia. Ten sa primárne zameriava na komplexné...

 • Knihapevná väzba
  15,00 €
  Do 15 dní

Dr. Pavel Blaho – politik a národnoosvetový pracovník - Miroslav Pekník a kolektív, VEDA, 2023
Dr. Pavel Blaho – politik a národnoosvetový pracovník

Kniha o Dr. Pavlovi Blahovi venuje pozornosť doposiaľ dosť opomínanému slovenskému dejateľovi prelomu 19. a 20. storočia, jeho politickej a národnoosvetovej činnosti. Dr. Pavel Blaho bol lekár, ktorému...

 • Knihapevná väzba
  17,15 €
  -5 %
  Do 15 dní

Alexander Dubček and Politics with a Human Face - Ivan Laluha, Miroslav Pekník, VEDA, 2020
Alexander Dubček and Politics with a Human Face 
EN

Alexander Dubček one of those key figures modern Slovak history that historians and the general public alike keep returning to, both because of his role the tumultuous events 1968 and because, to some extent, he has become symbol the struggle for democra

 • Knihapevná väzba
  15,00 €
  Na sklade

Milan Hodža - Statesman and Politician - Miroslav Pekník, VEDA, 2007
Milan Hodža - Statesman and Politician 
EN

Zborník štúdií o našom poprednom štátnikovi, politikovi, hospodárovi a novinárovi, prvom slovenskom predsedovi vlády ČSR v medzivojnovom období (1935 – 1938) a autorovi...

 • Knihapevná väzba
  12,34 €
  -5 %
  Do 15 dní

Ferdinand Juriga - Miroslav Pekník a kolektív, VEDA, Ústav politických vied SAV, 2009
Ferdinand Juriga

Monotematický zborník príspevkov venovaný Ferdinandovi Jurigovi, poprednému predstaviteľovi slovenského katolicizmu a spoluzakladateľovi Slovenskej ľudovej strany, je výsledkom činnosti tímu vedeckých pracovníkov – historikov, filozofov a...

 • Knihapevná väzba
  Vypredané


Slovak National Councils and the Road to Parliamentarism - Miroslav Pekník, VEDA, 2009
Slovak National Councils and the Road to Parliamentarism 
EN

The past two centuries, nineteenth and twentieth, were marked by heightened intensity of Slovak political life, especially by significant efforts of the Slovaks to achieve national and political unification...

 • Knihapevná väzba
  17,06 €
  -5 %
  Do 15 dní


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Je len jedna vec prázdnejšia ako život bez lásky - život bez bolesti.“

Spasiteľ - Jo Nesbo, 2012
Spasiteľ
Jo Nesbo