Zákony 2021 II/A - Obchodné právo a živnostenský zákon -
Zákony 2021 II/A - Obchodné právo a živnostenský zákon
6,53 €
Pri nákupe nad 49 € máte poštovné zadarmo

Zákony 2021 II/A - Obchodné právo a živnostenský zákon

Hospodárska súťaž, Podmienky predaja výrobkov, Ústava SR, Autorský zákon, Verejné obstarávanie

  Na sklade
  Vydavateľstvo
  Poradca s.r.o., 2021
  Séria
  Zákony 2021

  Ďalšie formáty

  Čítaná
  4,55 €

  Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov – ZÁKONY. Publikácia Zákony II časť A obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti obchodného, živnostenského, správneho a autorského práva...

  Čítaj viac

  Ďalšie formáty

  6,53 €

  Bežná cena Bežne 7,00 €

  Ušetríte 7 %

  Na sklade, posielame ihneď

  Odporúčané tituly a kolekcie

  6,53 €

  Viac o knihe

  Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov – ZÁKONY. Publikácia Zákony II časť A obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti obchodného, živnostenského, správneho a autorského práva a je tematicky rozdelená do piatich kapitol. Je určená podnikateľom fyzickým osobám - živnostníkom, právnickým osobám, študentom vysokých škôl a osobám, ktoré majú postavenie autora a výkonného umelca. Všetky zmeny k 1. 1. 2021 sú prehľadne zvýraznené tučným písmom

  Zákony II A obsahujú zákony a právne predpisy potrebné nielen pre podnikateľov podnikajúcich ako s.r.o. a a.s podľa Obchodného zákonníka. Publikácia obsahuje aj živnostenský zákon, podľa ktorého podnikajú podnikatelia fyzické osoby. Všetky právne predpisy sú uverejnené k právnemu stavu 1. 1. 2021.
  Medzi ďalšie právne predpisy patrí napríklad zákon o verejnom obstarávaní, ktorý upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.
  Autorský zákon upravujúci vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s vytvorením a použitím autorského diela alebo umeleckého výkonu, v súvislosti s výrobou a použitím zvukového záznamu, audiovizuálneho záznamu alebo vysielania a v súvislosti s vytvorením alebo zhotovením a použitím počítačového programu alebo databázy tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu audiovizuálneho záznamu, rozhlasového vysielateľa a televízneho vysielateľa, autora počítačového programu, autora databázy a zhotoviteľa databázy je zaradený tiež v uvedenej publikácii.
  V zákonoch je po novom uverejnená aj Ústava SR a antidiskriminačný zákon a niektoré právne predpisy z oblasti správneho práva.

  Ústava SR (1.kapitola)
  ZÁKON č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky
  ZÁKON č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon)

  Obchodné právo (2. kapitola)
  ZÁKON č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
  ZÁKON č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
  NARIADENIE vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka
  VYHLÁŠKA MS SR č. 193/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii
  ZÁKON č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  ZÁKON č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri
  ZÁKON č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
  VYHLÁŠKA Úradu pre verejné obstarávanie č. 132/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe certifikácie systémov na uskutočnenie elektronickej aukcie
  VYHLÁŠKA Úradu pre verejné obstarávanie č. 152/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu
  VYHLÁŠKA Úradu pre verejné obstarávanie č. 428/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov
  VYHLÁŠKA Úradu pre verejné obstarávanie č. 155/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu
  VYHLÁŠKA Úradu pre verejné obstarávanie č. 157/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty
  VYHLÁŠKA Úradu pre verejné obstarávanie č. 41/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní
  ZÁKON č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
  ZÁKON č. 18/1996 Z. z. o cenách
  VYHLÁŠKA MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách
  ZÁKON č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže
  ZÁKON č. 350/2016 Z. z. o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže
  ZÁKON č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami

  Živnostenský zákon (3. kapitola)
  ZÁKON č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
  ZÁKON č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

  Správne právo (4. kapitola)
  ZÁKON č. 147/2001 Z. z. o reklame
  ZÁKON č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
  ZÁKON č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
  ZÁKON č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich
  ZÁKON č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  VYHLÁŠKA MV SR č. 555/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  ZÁKON č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu
  VYHLÁŠKA UNMS SR č. 516/2003 Z. z. o technickom postupe pri znehodnocovaní, ničení a výrobe rezov strelnej zbrane a streliva a spôsobe ich označovania
  VYHLÁŠKA MZ SR č. 229/2011 Z. z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku
  ZÁKON č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru
  ZÁKON č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu
  ZÁKON č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii
  ZÁKON č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu
  ZÁKON č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
  VYHLÁŠKA MPSVaR SR č. 115/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
  ZÁKON č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve

  Autorské právo (5. kapitola)
  ZÁKON č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
  ZÁKON č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve
  Čítaj viac

  Všetky formáty tohto titulu

  Čítané kusy

  Čítaná, mierne opotrebovaná
  Na sklade
  -35 %
  4,55 €

  Na sklade, objednávajte však rýchlo

  Knihy

  Kniha
  Na sklade
  -7 %
  6,53 €

  Na sklade, posielame ihneď

  Ďalšie
  Našli ste v našom obsahu nejaké nepresnosti?
  Dajte nám o tom vedieť.

  Máte o knihe viac informácií ako je na tejto stránke alebo ste našli chybu? Budeme vám veľmi vďační, ak nám pomôžete s doplnením informácií na našich stránkach.

  Počet strán
  832
  Väzba
  brožovaná väzba
  Rozmer
  145×210 mm
  Hmotnosť
  609 g
  ISBN
  9788081621734
  Rok vydania
  2021
  Edícia
  Zákony
  Naše katalógové číslo
  841663
  Jazyk
  slovenský
  Séria
  Zákony 2021
  Vydavateľstvo
  Poradca s.r.o.

  Recenzie

  Ako sa vám páčila kniha?

  „Čítaj všetky knihy, ktoré sa ti dostanú do rúk, ak ich vieš správne posúdiť a ich obsah preskúmať.“

  Dionysius