Vydavateľstvo Poradca s.r.o.

Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Novinka

Posielame do piatich dní

Kniha obsahuje zrozumiteľný výklad platnej slovenskej legislatívy aktualizovaný k 1. 3. 2021, ktorý je doplnený desiatkami praktických príkladov, vzormi dokumentov a formulárov s ukážkami ich správneho vyplnenia...

14,50 €

14,50 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Ústava Slovenskej republiky (od 1.1.2021) - Štátne symboly, Listina základných práv a slobôd

od 1,07 €

Kniha 2021
Na sklade
3,00 €

Na sklade, posielame ihneď

Kniha 2019
Na sklade
2,79 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha 2015

Vypredané

Kniha 2017

Vypredané

Kniha 2013

Vypredané

Kniha 2016

Vypredané

Kniha 2019

Vypredané

Kniha 2019

Vypredané

Kniha 2016

Vypredané

Kniha 2014

Vypredané

Kniha
Na sklade
3,00 €
Kniha
Na sklade
2,79 €

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov – ZÁKONY. Publikácia Zákony II časť C obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti trestného práva, exekúcii...

-5%
6,67 €

6,67 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zmeny v Civilnom sporovom, Civilnom mimosporovom a Správnom súdnom poriadku doplnené o komentáre, judikáty a príklady z praxe...

-2%
18,68 €

18,68 €

Zľava 2%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Účtovné súvzťažnosti 2020

od 5,00 €

Kniha 2020
-3 %
18,99 €

Posielame do piatich dní

Kniha 2019
16,50 €

Posielame do piatich dní

Kniha 2017

Vypredané

-3 %
18,99 €
16,50 €

Vypredané

Na sklade, posielame ihneď

Publikácia obsahuje úplné znenia daňových, účtovných a mzdových zákonov po ostatných novelách k 1. 1. 2021. Obsahuje predovšetkým témy DPH, ZDP, ZP, účtovníctvo (postupy účtovania v sústave podvojného účtovníctva)...

-10%
8,58 €

8,58 €

Zľava 10%

Na sklade, posielame ihneď

Pridať do

Na sklade, posielame ihneď

Daňové priznania FO,PO, rozpočtových a príspevkových organizáciách a ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020, Vám odpovie aj na viaceré otázky týkajúce sa daňového priznania, typu daňového priznania...

-5%
8,10 €

8,10 €

Zľava 5%

Na sklade, posielame ihneď

Pridať do

Na sklade, posielame ihneď

Vydavateľstvo PORADCA Vám prináša titul Účtovná závierka pre podnikateľov v JÚ a PÚ za rok 2020. Keďže povinnosť zostaviť účtovnú závierku, má každá účtovná jednotka, ktorá vedie účtovníctvo...

5,90 €

5,90 €

Na sklade, posielame ihneď

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje prehľad odvodov poistného pre základné kategórie poistencov od 1. 1. 2021, povinnosti zamestnávateľa, vzory. Od 1. 1. 2021 sa opäť upravujú sumy poistného plateného do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne...

5,50 €

5,50 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, posielame ihneď

Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov – ZÁKONY. Publikácia Zákony II časť B obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti občianskeho práva, právne predpisy...

7,00 €

7,00 €

Na sklade, posielame ihneď

Pridať do

Vedeli ste, že...?

4 z 5 knižiek do druhého dňa odovzdávame doručovateľom na cestu k vám?

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Občiansky zákonník – úplné znenie zákona s komentárom a judikatúrou - Nariadenie k Občianskemu zákonníku – úplné znenie - Ochrana spotrebiteľa – úplné znenie zákona po novelách - Vzory zmlúv – občianske záväzkové právo...

-4%
18,78 €

18,78 €

Zľava 4%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Titul obsahuje úplné znenie zákonov po novelách k 1. 1. 2021. Určený je pracovníkom školstva, pedagogickým pracovníkom, starostom a pracovníkom samosprávy. Nový ročník je na žiadosť čitateľskej verejnosti doplnený o Zákon č. 131/2002 o vysokých školách..

-5%
6,67 €

6,67 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Úplné znenie po novelách k 1.1.2021 obsahuje zákony a súvisiace predpisy z oblasti daní a správy daní a poplatkov. Všetky zmeny sú prehľadne zvýraznené tučným písmom...

7,00 €

7,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, posielame ihneď

Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov – ZÁKONY. Publikácia Zákony II časť A obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti obchodného, živnostenského, správneho a autorského práva...

7,00 €

7,00 €

Na sklade, posielame ihneď

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Parlament začiatkom novembra schválil vládny návrh zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ktorý upravuje zákon o dani z pridanej hodnoty od 1.1.2021, resp. od 1.7.2021 pri niektorých novelizovaných ustanoveniach s odloženou účinnosťou...

4,80 €

4,80 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov – ZÁKONY. Publikácia Zákony III časť C obsahuje právne predpisy týkajúce sa sociálnych vecí a príspevkov, sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany...

7,00 €

7,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Trestné právo - po novelách 2021

  • Kolektív autorov

od 3,91 €

Kniha 2019
Na sklade
-5 %
3,91 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha 2021
7,00 €

Posielame do piatich dní

Kniha 2020
4,50 €

Posielame do piatich dní

Kniha 2020

Vypredané

Kniha
Na sklade
-5 %
3,91 €
7,00 €
4,50 €

Vypredané

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Od 1. 1. 2021 Finančné riaditeľstvo SR bude zverejňovať aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných pre daň z príjmov na svojom webovom sídle...

4,80 €

4,80 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, posielame ihneď

Prichádzame s publikáciou, ktorá obsahuje 400 najpoužívanejších vzorov, žalôb a podaní z oblasti pracovnoprávnych vzťahov, trestného a správneho práva, obchodného, občianskeho a rodinného práva, exekúcii a súdnych sporov. Publikácia je výsledkom našej...

16,90 €

16,90 €

Na sklade, posielame ihneď

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia so zapracovanými novelami pre rok 2020 Vám prináša všetko, čo potrebujete pre účtovanie v JÚ, vrátane peňažného denníku, účtovnej závierky a spôsobu akým sa vedú a zostavujú...

9,50 €

9,50 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

„Táňa všetkému rozumela a nebála sa mlčať.“

Džin - Martin M. Šimečka
Džin
Martin M. Šimečka