Miroslav Mizantrop

11

Moje srdcovky

Moje odznaky

2021
2017
Zobraziť viac

Moje čitateľské kolekcie

Moje aktivity

11
11

Miroslav Duško napísal recenziu

26.11.2021 04:13

"Metro na iný spôsob" alebo "Nastupujúca apokalypsa z pohľadu ženy". Kniha je skvelá, to musím podotknúť ako prvé. Sledujeme tu osudy niekoľkých postáv, ktoré musia náhle čeliť tomu, čo ľudstvo sužuje už od konca druhej svetovej vojny. Tí, ktorí mali to šťastie, zaliezli do Glukhovskeho "Metra", tí ostatní sú vonku a niektorí z nich mieria k Vongozeru. Postavy v knihe sa skoro stále niekam presúvajú, takže sa nenudíte a celkovo je to napínavé a akčné čítanie. Otvorený koniec mi nevadí. Skôr naopak, máte možnosť premýšľať, čo sa s postavami udeje ďalej. Odporúčam.

Čítaj viac

11
11

Miroslav Duško napísal recenziu

25.11.2021 13:57

Tento príbeh je asi vrchol Glukhovského tvorby! Metro síce zaujalo atmosférou stiesnenosti, ale v porovnaní s týmto dielom pôsobí Metro iba ako Glukhovskeho rozjazd. Budúcnosť v tejto knihe je opísaná v jej nie príliš nereálnej podobe. Ľudstvo bude preľudnené, potrava bude nahradená syntetickou, bohatí sa izolujú od lúzy a nad tým všetkým bude visieť neustále riziko násilia. Dystopia v jej dokonale mrazivej a zdá sa, že aj v nevyhnutnej podobe. Glukhovsky nevytvoril iba post-apokalyptickú akčnú sci-fi s hlavným (anti)hrdinom. Nie, Glukhovsky vytvoril futuristicko-politologicko-filozofickú zmes, kde na pozadí hlavného deja môžeme v úzadí nájsť pálčivé problémy dneška, ktorá sa prepletajú od toho, ako zabezpečiť prežitie niekoľkých miliárd ľudí, cez to, ako týchto ľudí udržať pod kontrolou až po otázky ľudskej osamelosti a hľadania zmyslu života.

Čítaj viac

11
11

Miroslav Duško napísal recenziu

24.11.2021 15:04

Dmitry je späť, a s ním aj Arťom. Z klaustrofobických tunelov metra sa postupne dostávame do širších súvislostí a vyliezame na povrch. Pretože..., nie je to tak, ako sa to všetko zdá a ako sa to doteraz prezentovalo. Super nepredvídateľné a napriek tomu, že je to post-apo, je to neskutočne aktuálne. Otvorené zakončenie série hodnotím ako vynikajúcu voľbu.

Čítaj viac

11
11

Miroslav Duško napísal recenziu

23.11.2021 14:07

Hmmm, stáva sa. Stáva sa, že druhý diel sa niekedy nepodarí. Dmitrymu sa to nepodarilo tak pol-na-pol. Keby to čítam hneď po 2033-ke, možno by to vyznelo inak. Takto som to čítal s odstupom dlhšej doby a atmosféra, ktorú som mal z prvej knihy sa nedostavila. Príbeh však nie je zlý, len tomu skrátka niečo chýba. Alebo som nebol správne čitateľsky naladený.

Čítaj viac

11
11

Miroslav Duško napísal recenziu

22.11.2021 14:14

Áno, áno, áno! Konečne tu máme mrazivú post-apo knihu a dej nie je situovaný do žiadnej gýčovitej americkej lokality. Rusko sa na uväznenie v metre hodí dokonale. Dmitry Glukhovsky predstavil naozaj hutnú a vydarenú zápletku a atmosféru. Rôzne frakcie a zoskupenia tomu dodávajú nádych reality. A to, čo útočí zvonku,... no, prečítajte si. Odporúčam.

Čítaj viac

11
11

Miroslav Duško napísal recenziu

21.11.2021 08:23

No a čo, že je to román! Kruto realistické vykreslenie postupnej straty pamäti počas Alzheimerovej choroby. Surovosť tejto choroby vás dostane. Napísané výsostne perfektne. Odporúčam.

Čítaj viac

11
11

Miroslav Duško napísal recenziu

20.11.2021 06:04

Slovenské vydanie Roussauových samotárskych zážitkov na vidieku a počas jeho potuliek prírodou. Je zaujímavé porovnať Roussaua s Thoreauom. Boli si podobní v láske k prírode, no napriek tomu ju vedeli tak rozdielne vykresliť. Mám rád oboch a mám rád tieto Rousseuove denníky. Neváhajte a povzdychnite si spolu s Rousseauom nad tým, že nedokázal "ani v alpských jeskyních ... uniknout krutým rukám lidí". Už vtedy bolo totiž ťažké nájsť kľud v dokonale tichej prírode, nieto ešte dnes. Rozhodne odporúčam.

Čítaj viac

11
11

Miroslav Duško napísal recenziu

20.11.2021 06:01

"Rousseauove pamäti" alebo "Ponor do paranoidnej mysle geniálneho filozofa" - aj tak dáko by sa dalo nazvať týchto niekoľko esejí, ktoré dovedna tvoria Rousseauov postupný odchod z filozofickej scény. Máme tak možnosť čítať o jeho potulkách, o tom, ako sa postupne mení samotná príroda a začínajú ju zaplavovať členovia druhu homo sapiens, ale i o jeho introspektívnych a transcendentívnych zážitkoch. Kto má rád samotu, a rád o samote číta - povinnosť. Odporúčam.

Čítaj viac

11
11

Miroslav Duško napísal recenziu

19.11.2021 06:54

Rousseau nabúrava dovtedajší absolutistický majestát vládcu. Povedzme však úprimne, že v tom nebol sám. K teórii tzv. spoločenskej zmluvy sa okrem neho radí aj T. Hobbes či J. Locke. Rousseau nám tu systematicky predkladá svoje vízie a dokonca opisuje rôzne stupne a druhy spoločností, na základe geografického determinizmu. Odporúčam.

Čítaj viac

11
11

Miroslav Duško napísal recenziu

18.11.2021 08:12

Rousseau asi ako jediný z osvietenstva razil doslovne cestu proti prúdu. Príčiny nerovnosti medzi ľuďmi sú podľa Rousseaua spôsobené súkromným vlastníctvom. Nie, nie je to komunistický manifest, ešte nie. Roussuovo myslenie a následná veľká francúzska revolúcia však mali na vznik Marxových myšlienok dosť veľký dopad. Rousseau nám v tomto spise predkladá svoju víziu toho, ako sa postupne prešlo od takmer bezproblémového života tzv. šťastného divocha až k problémom spoločnosti a civilizovaného človeka. Autor tak nielen podáva základy svojej teórie spoločenskej zmluvy, ale Rousseaua môžme právom považovať za priekopníka etnológie, keď svoj spis dokladá mnohými pozorovaniami dovtedajších domorodých etník. Odporúčam.

Čítaj viac

„Keď ma obklopia pochmúrne myšlienky, nič mi nepomôže viac ako rýchlo utekať ku svojim knihám. Rýchlo ma pohltia a vyženú mračná z hlavy.“

Michel de Montaigne