Juraj Dragašek

8

Moje srdcovky

Moje odznaky

2022
2021
2020
2019
Zobraziť viac

Moje čitateľské kolekcie

Moje aktivity

8

Juraj Dragašek napísal recenziu

25.08.2021 19:50

Scheidelova publikácia je vyslovene odborná. To znamená, že v nej možno nájsť množstvo informácií, týkajúcich sa ekonomickej nerovnosti, nielen z odboru histórie, ale i sociológie, antropológie či archeológie. Ďalším znakom odbornosti je autorova opatrnosť pri formulovaní záverov. Napriek nesmiernemu počtu nahromadených dát si Scheidel uvedomuje komplexnosť a náročnosť zvolenej témy a hlavné tézy knihy sú dôkladne a precízne zdôvodnené. Citáty z dobových archívnych prameňov dokresľujú hlavnú ideu textu, ktorou je historické poučenie, že významné zníženie nerovnosti je možné len za cenu veľkého utrpenia, bolesti a triumfu smrti. To nás privádza k ďalším úvahám. Je nerovnosť niečo prirodzené? Zdá sa, že áno. Každý z nás má iné potreby či záujmy a tieto sa prirodzene prejavujú aj v rozličnom vzťahu k ekonomickým okolnostiam. Samozrejme, hovoríme tu o nerovnosti, ktorá je akceptovateľná tými, ktorých sa týka. Vzhľadom na to, je teda možno snaha o čo najväčšiu ekonomickú rovnosť dokonca nežiaduca. Pri pohľade na svet a jeho dejiny – a učia nás to i veľkí literáti ako Balzac – je zrejmé, že spravodlivosť nie je cnosť, ktorá by vo svete vládla. To určite nie je výzva na rezignáciu. No namiesto utopických snáh o dokonalú spoločnosť možno postačí vlastná aktivita na zlepšovaní nášho okolitého sveta.

Čítať viac

8

Juraj Dragašek napísal recenziu

07.08.2021 20:42

Tento príspevok prezrádza dôležité momenty deja, preto je skrytý, aby sme Vám nepokazili pôžitok z čítania.

Kniha významnej francúzskej politologičky je voči islamu pomerne drsná. Za problém považuje nekritický postoj moslimov ku Koránu a Mohamedovi, ale i uzavretosť samotného islamu, ktorá umožňuje jeho neustály konzervatívny výklad. Problematické je podľa autorky i schvaľovanie násilia, prítomné v samotnom jadre islamu, ktoré nie je, tak ako v kresťanstve, doplnené a nahradené prikázaniami lásky. Autorka upozorňuje i na často naivný pohľad nemoslimov na islam, ktorý sa snaží odlíšiť islam ako náboženstvo, od islamizmu ako politického a ideologického hnutia. V islame je však náboženstvo nutne prepojené s politikou. Tento pohľad podporujú i niektorí moslimskí intelektuáli, ktorí však podľa autorky už do istej miery zdieľajú liberálne hodnoty západnej spoločnosti. Tento fakt podľa Laurentovej len potvrdzuje skutočnosť, že učenie islamu je nezlučiteľné s liberálnymi hodnotami, ktoré napriek všetkej problematickosti pochádzajú z kresťanského učenia o slobode človeka. Autorka popisuje absenciu prirodzených práv v islame, ako i náboženskú neznášanlivosť moslimov. S moslimami je však potrebné naučiť sa žiť v mieri. Ponúka Laurentová teda nejaké riešenie? Zaujímavým sa zdá návrh, aby asimilácia moslimov v západných krajinách prebiehala na základe toho, že sú občanmi štátu a nie na základe ich náboženskej príslušnosti, vďaka ktorej by im mali byť priznané špeciálne práva. V podstate ide o odmietnutie islamu, ale nie moslimov. Autorka prísne odsudzuje teokratickú nenávisť voči moslimom. Netreba si zakrývať oči pred neprijateľnosťou islamu, ale je potrebné byť otvorený voči moslimov. Autorka nakoniec sama priznáva, že najmä činy Islamského štátu podnietili kritickú diskusiu i v samotnom islame. Laurentovej prístup k moslimom je tak príkrejší ako napríklad postoj Habermasa či Derridu, ktorí sa dokázali zhodnúť na univerzálnom koncepte pohostinnosti, ktorý by mohol byť motívom, na ktorom by prebiehal medzináboženský kontakt. Laurentová považuje tento koncept, kvôli špecifikám islamu, za nedostatočný. Kniha je výborným sprievodcom i súčasným islamom a na jeho základe je možné si urobiť obraz o problémoch a situácii arabského sveta.

Čítať viac

8

Juraj Dragašek napísal recenziu

01.08.2021 10:04

Klasické dielo, ktoré je ale prekvapivo jednoduché na čítanie a predstavuje hodnotnú oddychovú literatúru. City hlavného hrdinu sú vyjadrené veľmi autenticky a mnohé z nich budú čitateľovi známe a pochopiteľné. Goethe ich spolu s intímnejšími scénami opisuje intenzívne, ale bez toho, aby boli zbytočne explicitné. Zaujímavé sú i dejové odbočky, ktoré zdôrazňujú rozpoloženie Werthera a zároveň prispievajú k definovaniu osobitostí danej doby, čo je tiež jedným z cieľov autora. Záver diela je pomerne dramatický a vyvoláva napätie. Kniha je vhodná i pre čitateľov súčasnej literatúry, keďže ponúka porovnanie rôznych spracovaní veľmi častej témy literatúry vôbec.

Čítať viac

8

Juraj Dragašek napísal recenziu

29.06.2021 15:38

Herzog, román o potulnom intelektuálovi židovského pôvodu, vás zavedie do Ameriky 60. rokov 20. storočia. Teda skôr do vnútorného sveta hrdinu tohto románu. Z hľadiska deja sa toho v knihe až toľko nestane. Autor striedavo opisuje (mo)mentálny stav Mosesa Herzoga a zároveň dáva nahliadnuť do osobnej histórie hrdinu. Moses je uznávaný spisovateľ a akademik, poznačený krízou stredného veku, ktorý vedie nie príliš úspešný osobný život. Zaujímavou črtou knihy sú fiktívne listy, ktoré Moses píše akoby mimovoľne, aj v priebehu iných činností. Listy sú venované rôznym verejne známym osobám, alebo osobám z Herzogovho života. Tieto prúdy myšlienok, ktoré hrdina produkuje, sa bežne interpretujú ako príznak psychózy, ktorou mal trpieť. Rozhodne sú však dôkazom bohatého vnútorného života, a ich pestrosť a prenikavosť stoja v kontraste s ťažkopádnosťou Mosesa v reálnom živote. Moses Herzog je absolventom sociológie a antropológie, avšak idey v jeho listoch presahujú spoločensko-vedný obsah a potešia každého humanitne orientovaného čitateľa.
Román Herzog sa nečíta ľahko a je potrebné sa adaptovať na daný spôsob písania. Dejové línie, ktoré sa v knihe objavujú, majú skôr epizódny charakter a pomáhajú nahliadnuť do sveta hlavného hrdinu.

Čítať viac

Juraj Dragašek

Juraj Dragašek získal odznak Máte čitateľský profil

28.06.2021 19:21

Váš čitateľský profil je na svete! Odteraz sa môžete každému pochváliť, aký úžasný(á) čitateľ(ka) ste!

Juraj Dragašek

Juraj Dragašek získal odznak Šťastných 7

17.06.2021 07:55

Tento rok sa vaša knižnica rozrástla už aspoň o 7 kníh... Tešíme sa spolu s tými, ktorí ich budú čítať :-)

Juraj Dragašek

Juraj Dragašek získal odznak Šťastných 7

24.12.2020 20:49

Tento rok sa vaša knižnica rozrástla už aspoň o 7 kníh... Tešíme sa spolu s tými, ktorí ich budú čítať :-)

Juraj Dragašek

Juraj Dragašek získal odznak Verný zákazník

05.03.2020 16:44

Bolo nám cťou vás obslúžiť už 30 krát. Vaša domáca knižnica musí byť skutočne výstavná!

Juraj Dragašek

Juraj Dragašek získal odznak Šťastných 7

01.12.2019 19:30

Tento rok sa vaša knižnica rozrástla už aspoň o 7 kníh... Tešíme sa spolu s tými, ktorí ich budú čítať :-)

Juraj Dragašek

Juraj Dragašek získal odznak Plány do budúcnosti

31.10.2009 19:41

Wishlist plný kníh je znakom cieľavedomého knihomoľa! Alebo pomaly píšucich autorov (pozdravujeme Georgea R.R. Martina) :-)

„Lenže som až prineskoro pochopila, ktorým smerom sa bolo treba uberať: smerom k túžbam. Človek by čakal, že ľudí zachraňujú celkom iné veci: povinnosť, čestnosť, dobrota srdca, zmysel pre spravodlivosť. Nie. To, čo zachraňuje, sú túžby. Sú jedinou skutočnou vecou. Ak ich máš, zachrániš sa. “

Oceán more - Alessandro Baricco
Oceán more
Alessandro Baricco