6

Veronika Kollárová

Slovenčina potešením... :)

Slovenčina na každý deň - Sibyla Mislovičová a kolektív, Encyklopedický ústav SAV, Veda, 2020

Publikácia Slovenčina na každý deň od Sibyly Mislovičovej a kolektívu autoriek v zložení Denisa Dovičovičová, Silvia Duchková, Dana Guričanová, Katarína Kálmánová a Iveta Vančová z oddelenia jazykovej kultúry a ...

16,00 €
Posielame do šiestich dní
Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry E - 4. roč. - Milada Caltíková, Enigma, 2017

Rozbor diel slovenských a svetových autorov s ukážkami. Štruktúra: O autorovi, útvar, kompozícia, postavy, dej a ukážky, forma, použitá literatúra...

5,50 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry B - 2. roč. - Milada Caltíková, Enigma, 2017
4.9

Rozbor diel slovenských a svetových autorov s ukážkami. Štruktúra: O autorovi, útvar, kompozícia, postavy, dej a ukážky, forma, použitá literatúra...

5,50 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Úskalia a slasti jazyka - Pavel Branko, MilaniuM, 2015

Kritické reflexie Pavla Branka, nestora slovenskej filmovej kritiky a znalca slovenčiny, Úskalia a slasti jazyka bezprostredne nadväzuje na Úklady jazyka vydané roku 2014. Predstavuje oddychové aj zábavno-poučné čítanie pre milovníkov slovenčiny a...

Vypredané
Zbierka textov a úloh z literatúry pre stredné školy III - Alena Polakovičová, Milada Caltíková, Orbis Pictus Istropolitana, 2015

Zbierka textov a úloh z literatúry pre stredné školy 3 je neoddeliteľnou súčasťou učebnice Literatúra pre stredné školy 3. Obsahuje: - texty a úlohy k nim, ktoré rozširujú a precvičujú

7,10 €
Posielame do 10 dní
Úklady jazyka - Pavel Branko, Milanium a Slovenský filmový ústav, 2014

Pavel Branko, nestor slovenskej filmovej kritiky, sa v poslednom desaťročí intenzívne zaoberá aj úskaliami, či lepšie: úkladmi jazyka, nášho jazyka, ktorého používatelia v mnohých oblastiach kultúry i vedy čoraz väčšmi podliehajú vplyvu svetových jazykov,

Vypredané
Aktuálne otázky edukácie - Erich Petlák, IRIS, 2014

Aktuálne otázky edukácie

V otázkach a odpovediach

Kniha nadväzuje na text, ktorý bol vydaný v roku 2003 pod názvom "Vyučovanie v otázkach a odpovediach." ( E. Petlák, J. Komora). Uplynulých desať rokov potvrdilo, že jeho obsah splnil svoje poslanie. Presvedčili o tom mnohé listy od čitateľov, ktorým...

8,30 €
Zľava 7 %
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Kapitoly zo súčasnej edukácie - Erich Petlák a kolektív, IRIS, 2011

O tom, že 21. storočie bude storočím vzdelávania nás presviedča dianie okolo nás. V súvislosti s týmto konštatovaním a predpokladmi súčasne rezonujä aj mnohé ďalšie otázky a pohľady na edukáciu...

7,90 €
Dodanie môže trvať viac ako 30 dní
Stredoškolské písomné práce zo slovenského jazyka - Milada Caltíková, Alena Polakovičová, Ľubica Štarková, Enigma, 2012

Príručka Stredoškolské písomné práce zo slovenského jazyka vychádza z upravenej verzie obsahového štandardu Štátneho vzdelávacieho programu predmetu slovenský jazyk a literatúra pre stredné školy z júna 2010. Je určená predovšetkým učiteľom slovenského...

Vypredané
Pedagogicko-didaktická práca učiteľa - Erich Petlák, IRIS, 2007

Publikácia sa zameriava na vzťahy medzi učiteľom a žiakmi vo výchovno-vzdelávacom procese, na úlohu učiteľa v humanizácií vyučovania, analyzuje činnosť vyučovacích metód, sebareflexiu práce učiteľa a pod.

13,25 €
Zľava 5 %
Dodanie môže trvať viac ako 30 dní

„Päť minút. Toľko stačí na to, aby sa vám zrútil svet.“

Končí sa to nami - Colleen Hoover, 2022
Končí sa to nami
Colleen Hoover