Zákony 2016/I

od 4,20 €

-40 %
4,20 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Vypredané
Vypredané

Zákony 2016/III

Poradca s.r.o., 2016 • 3. diel série
Vypredané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zdravotné poistenie, sociálne poistenie, zákonník práce, zákon o sociálnych službách...

7,00 €

7,00 €

Vypredané

Zákony 2016/IV

Poradca s.r.o., 2016 • 4. diel série
Vypredané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o bytových a nebytových priestoroch, zákon o územnom plánovaní, stavebný zákon...

5,00 €

5,00 €

Vypredané

Zákony 2016/IIa

Poradca s.r.o., 2016 • 2. diel série
Vypredané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: obchodný zákonník, občiansky zákonník, konkurz a reštrukturalizácia, verejné obstarávanie, živnostenský zákon, autorský zákon, rozhodcovské konanie, ochrana spotrebiteľa...

6,00 €

6,00 €

Vypredané

Zákony 2016/IIb

Poradca s.r.o., 2016 • 2. diel série
Vypredané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Exekučný poriadok, trestný zákon, trestný poriadok, zákon o policajnom zbore, civilný sporový poriadok, civilný mimosporový poriadok, správny súdny poriadok, správny poriadok...

6,00 €

6,00 €

Vypredané

Zákony 2016/VI

Poradca s.r.o., 2016 • 6. diel série
Vypredané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o životnom prostredí, zákon o ovzduší, vodný zákon, zákon o lesoch, zákon o odpadoch...

5,00 €

5,00 €

Vypredané

Zákony 2016/V

Poradca s.r.o., 2016 • 5. diel série
Vypredané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Rozpočtové pravidlá, verejný záujem, zákon o štátnej službe, školský zákon, samosprávne kraje...

5,00 €

5,00 €

Vypredané

„Klamali ťa. Diabol nie je kniežaťom hmoty, diabol je arogancia ducha, viera bez úsmevu, pravda, ktorú nikdy neprepadnú pochybnosti. “

Meno ruže - Umberto Eco
Meno ruže
Umberto Eco