Naše kníhkupectvá sú otvorené :-)
A v nich najlepšie knižné darčeky pre všetkých. Viac info
Xmas

Knižná séria Predpisy pre podnikateľskú sféru 2019

Zrušiť
Titulov: 16

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady...

2,50 €

2,50 €

Stíhame do Vianoc

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Novelizovaný Občiansky zákonník

od 4,40 €

-5 %
4,48 €

Posielame do 10 dní

Vypredané

-5 %
4,48 €

Vypredané

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákon č. 431/2002 Z.z. z 18. júna 2002 o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z.z., zákona č. 561/2004 Z.z., zákona č. 518/2005 Z.z., zákona č. 688/2006 Z.z., zákona č. 198/2007 Z.z., zákona č. 540/2007 Z.z., zákona č. 621/2007 Z.z., zákona...

-5%
2,86 €

2,86 €

Zľava 5%
Stíhame do Vianoc

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Novelizovaný Obchodný zákonník

od 6,90 €

8,30 €

Posielame do 10 dní

Vypredané

8,30 €

Vypredané

Posielame do 10 dní

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. z 1. septembra 1992 v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z.z., ústavného zákona č. 9/1999 Z.z., ústavného zákona č. 90/2001 Z.z., ústavného zákona č. 140/2004 Z.z., ústavného zákona...

-5%
2,29 €

2,29 €

Zľava 5%
Stíhame do Vianoc

Posielame do 10 dní

Pridať do

Posielame do 10 dní

Zákon č. 343/2015 Z.z. z 18. novembra 2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z., zákona č. 315/2016 Z.z., zákona č. 93/2017 Z.z., zákona č. 248/2017 Z.z., zákona č. 264/2017 Z.z., zákona...

6,30 €

6,30 €

Stíhame do Vianoc

Posielame do 10 dní

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákon č.301/2005 Z.z., Zákon č. 153/2001 Z.z. z 28. marca 2001 o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z.z., zákona č. 36/2005 Z.z., zákona č. 59/2009 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z.z., zákona č. 291/2009 Z.z., zákona...

-5%
2,95 €

2,95 €

Zľava 5%
Stíhame do Vianoc

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do 10 dní

Zákon č. 586/2003 Z.z. zo 4. decembra 2003 o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z.z., zákona č. 327/2005 Z.z., zákona...

2,00 €

2,00 €

Stíhame do Vianoc

Posielame do 10 dní

Pridať do

Posielame do 10 dní

Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. zo 6. mája 1992 o notároch a notárskej činnosti (notársky poriadok) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.232/1995 Z.z., zákona...

2,50 €

2,50 €

Stíhame do Vianoc

Posielame do 10 dní

Pridať do

Novelizovaný Zákon o DPH

od 4,67 €

-5 %
4,67 €

Posielame do 10 dní

Vypredané

-5 %
4,67 €

Vypredané

Vedeli ste, že...?

vás radi privítame v 11 kníhkupectvách po celom Slovensku?

Vypredané

Zákon č. 7/2005 Z.z. z 9. decembra 2004 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z.z., zákona č. 520/2005 Z.z., zákona č. 198/2007 Z.z., zákona č. 209/2007 Z.z., zákona č. 270/2008 Z.z., zákona...

4,40 €

4,40 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Zákon č. 8/2009 Z.z. z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z.z., zákona č. 188/2009 Z.z., zákona č. 199/2009 Z.z., zákona č. 144/2010 Z.z., zákona č. 119/2011 Z.z., zákona...

9,90 €

9,90 €

Vypredané

Pridať do

Novelizovaný Trestný zákon

od 5,30 €

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Zákon z 2. júla 2001 č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z.z., zákona č. 408/2002 Z.z., zákona č. 210/2003 Z.z., zákona č. 461/2003 Z.z., zákona č. 5/2004 Z.z., zákona č. 365/2004 Z.z., zákona č. 82/2005 Z.z., zákona...

4,40 €

4,40 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Zákon z 2. júla 2001 č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z.z., zákona č. 408/2002 Z.z., zákona č. 210/2003 Z.z., zákona č. 461/2003 Z.z., zákona č. 5/2004 Z.z., zákona č. 365/2004 Z.z., zákona č. 82/2005 Z.z., zákona...

-5%
4,19 €

4,19 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Zákon č. 301/2005 Z.z. z 24. mája 2005 Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 692/2006 Z.z., zákona č. 342/2007 Z.z., zákona č. 643/2007 Z.z., zákona č. 61/2008 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 498/2008 Z.z., zákona...

6,80 €

6,80 €

Vypredané

Pridať do

„Táňa všetkému rozumela a nebála sa mlčať.“

Džin - Martin M. Šimečka
Džin
Martin M. Šimečka