Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Použité filtre
Zrušiť filtre

Nová zbierka úloh z matematiky

od 8,50 €

Kniha 2021
8,50 €
Posielame do týždňa
Kniha 2015
Vypredané
8,50 €
Vypredané

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 2. ročník základných škôl

od 2,10 €

Kniha 2019
2,30 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Kniha 2015
Vypredané
Kniha 2016
Vypredané
2,30 €
Vypredané
Vypredané

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 1. ročník základných škôl

od 2,10 €

Kniha 2019
2,50 €
Posielame do týždňa
Kniha 2017
Vypredané
Kniha 2015
Vypredané
2,50 €
Vypredané
Vypredané

Pravopisné cvičenia pre 1. ročník ZŠ

od 4,95 €

Kniha 2019
4,95 €
Posielame do týždňa
Kniha 2016
Vypredané
4,95 €
Vypredané

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 4. ročník základných škôl

od 2,10 €

Kniha 2017
2,30 €
Posielame do týždňa
Kniha 2015
Vypredané
Kniha 2017
Vypredané
Kniha 2019
Vypredané
2,30 €
Vypredané
Vypredané
Vypredané

Ekonomika a ekonómia pre stredné školy

 • Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá
Dočasne vypredané,
opäť bude 19. 10. 2022

Praktická edukačná publikácia z ekonomiky a ekonómie nielen na bežné vyučovanie a písomky, ale aj na maturitnú skúšku či prijímacie skúšky na vysoké školy ekonomického zamerania...

12,90 €

12,90 €

Dočasne vypredané,
opäť bude 19. 10. 2022

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 3. ročník základných škôl

od 2,10 €

Kniha 2019
2,50 €
Na sklade, posielame ihneď
Kniha 2015
Vypredané
Kniha 2016
Vypredané
2,50 €
Vypredané
Vypredané

Španielčina 1, 2

od 12,11 €

Kniha 2016
12,40 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Kniha 2010
Vypredané
12,40 €
Vypredané

Občianska náuka - Príprava na maturity a prijímacie skúšky na vysoké školy

  • Kolektív autorov

od 9,11 €

Kniha 2013
9,60 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Kniha 2009
Vypredané
Kniha 2006
Vypredané
9,60 €
Vypredané
Vypredané

Biológia pre gymnáziá 2

Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2008
Posielame do týždňa

Učebnice biológie pre gymnáziá tvoria 8 častí. Ide o sériu učebníc zostavených podľa novokoncipovaných učebných osnov...

4,79 €

4,79 €

Posielame do týždňa

Vedeli ste, že...?

Martinus vám prináša najlepšie knižné príbehy už od roku 1990?

Príručná gramatika nemčiny

 • Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2006
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Príručná gramatika nemčiny je najúplnejšia a teoreticky fundovaná gramatika spisovnej nemčiny určená pre Slovákov. Jej autor prístupným a názorným spôsobom podáva výklad o gramatickej stavbe nemeckého jazyka...

9,93 €

9,93 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 7. ročník základných škôl

od 2,30 €

Kniha 2019
2,30 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Kniha 2016
Vypredané
2,30 €
Vypredané

Dejepis pre 3. ročník gymnázií a stredných škôl

 • Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá
Posielame do týždňa

Učebnica dejepisu je napísaná v súlade s platným iŠVP, jeho obsahovým a výkonovým štandardom. Zodpovedá časovej dotácii pre daný predmet. Obsahom sú svetové a národné dejiny 20. storočia, spracované chronologicky a synchrónne...

15,70 €

15,70 €

Posielame do týždňa

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 6. ročník základných škôl

od 2,30 €

Kniha 2022
2,70 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Kniha 2019
2,30 €
Na sklade, posielame ihneď
Kniha 2016
Vypredané
2,70 €
2,30 €
Vypredané

Cvičenia z anglického jazyka pre 5. ročník základnej školy

 • Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2013
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Cvičenia sú určené žiakom 5. ročníka ZŠ na zopakovanie učiva z anglického jazyka z I. stupňa. Sú vybrané a zostavené podľa požiadaviek ISCED1 a SERR pre cudzie jazyky, úroveň A1...

5,30 €

5,30 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Hudobná výchova pre 3. ročník základných škôl

 • Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá
Na sklade, posielame ihneď

Učebnica formálne aj obsahovo nadväzuje na Hudobnú výchovu pre 2. ročník ZŠ. Publikáciou nás opäť sprevádzajú veselí škriatkovia Mopkovia. Učebnica je výrazne zhustená o text, tvorivé úlohy a mnohé zaujímavosti. Je zároveň skvelou pomôcku pre učiteľa...

4,20 €

4,20 €

Na sklade, posielame ihneď
Posielame do týždňa

Učebnica je zameraná na učivo o neživej prírode a ekologických podmienkach života, v súvislosti s obsahom učiva o živej prírode v predchádzajúcich ročníkoch...

8,50 €

8,50 €

Posielame do týždňa

Dejepis pre 5. ročník základnej školy

 • Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá
Posielame do týždňa

Učebnica dejepisu je napísaná v súlade s platným iŠVP, jeho obsahovým a výkonovým štandardom. Zodpovedá časovej dotácii pre daný predmet. Štruktúra učiva je logická, text je prehľadný...

6,50 €

6,50 €

Posielame do týždňa
Na sklade, posielame ihneď

Nová učebnica Matematika pre 6. ročník základnej školy, 1. a 2. časť, vychádza z úspešnej série učebníc matematiky pre 2. stupeň ZŠ od autorského kolektívu pod vedením profesora Šedivého...

7,90 €

7,90 €

Na sklade, posielame ihneď

Matematika pre 6. ročník základnej školy a prvý ročník gymnázia s osemročným štúdiom

od 7,90 €

7,90 €
Na sklade, posielame ihneď
Vypredané
7,90 €
Vypredané

„Neopúšťať planétu Zem je ako byť stroskotancom na pustom ostrove a nepokúšať sa odtiaľ uniknúť.“