Ohromný svet - Ed Yong, Tatran, 2023

Knihy o občianskom práve

Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Občianske právo hmotné

Vysokoškolská učebnica Občianske právo hmotné nadväzuje na jej predchádzajúce vydanie z roku 2014, ktoré je podstatne prepracované a doplnené. Predstavuje aktualizované komplexné dielo, v ktorom je na základe vedecky podloženého systémového prístupu....

 • Knihapevná väzba
  71,34 €
  -10 %
  Na sklade

Občiansky zákonník

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s právnym stavom k 15. septembru 2021, so zvýraznenými zmenami poslednej...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,06 €
  -10 %
  Do 25 dní

Civilné právo procesné - Marek Števček, C. H. Beck SK, 2022
Civilné právo procesné

Predkladaná publikácia predstavuje prvý diel komplexnej učebnice slovenského civilného procesu. Učebnica tematicky pokrýva dve časti, a to úvod do civilného procesu a sporové konanie...

 • Knihapevná väzba
  49,00 €
  Na sklade
 • Čítanávýborný stav
  32,03 €
  -30 %
  Na sklade

Občianske právo hmotné - Peter Vojčík, Aleš Čeněk, 2021
Občianske právo hmotné

Občianske právo hmotné je základnou učebnou pomôckou nielen pre študentov právnických fakúlt, ale aj pre odborníkov v praxi, ako aj pre širšiu verejnosť, ktorá sa chce oboznámiť so základmi tohto odvetvia práva...

 • 51,74 €
  Do 15 dní

Repetitórium civilného procesného práva - Katarína Gešková, IURIS LIBRI, 2021
Repetitórium civilného procesného práva

Repetitórium civilného procesného práva predstavuje prvú študijnú pomôcku z civilného procesného práva po jeho rekodifikácii. S účinnosťou od 1. júla 2016 platia na území Slovenskej republiky tri nové procesné kódexy, a to Civilný sporový poriadok...

 • Knihabrožovaná väzba
  31,00 €
  Na sklade

Repetitórium občianskeho hmotného práva - Lenka Dufalová, Martin Križan, Veronika Skorková, IURIS LIBRI, 2021
Repetitórium občianskeho hmotného práva

Táto učebná pomôcka, ktorá nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu občianskeho práva hmotného, bola vypracovaná s cieľom uľahčiť všetkým študentom práva oboznamovanie sa s jeho jednotlivými inštitútmi a poskytnúť im rýchly prehľad o jednotlivých....

 • Knihabrožovaná väzba
  27,00 €
  Na sklade
 • Čítanámierne opotrebovaná
  16,15 €
  -15 %
  Na sklade

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám - Peter Ikrényi, Martin Bako, C. H. Beck SK, 2023
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Publikácia poskytuje komplexný a aktuálny výklad k problematike slobodného prístupu k informáciám, doplnený o rozsiahlu judikatúru domácich súdov. Nájde si uplatnenie u povinných...

 • Knihapevná väzba
  71,54 €
  -9 %
  Na sklade

Zákony 2023 II/B - Trestné právo, exekučný poriadok, správne právo, Poradca s.r.o., 2023
Zákony 2023 II/B - Trestné právo, exekučný poriadok, správne právo

Publikácia obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti trestného práva, exekúcii, správneho práva a riešenia súdnych sporov ako sú Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o registri trestov, Zákon o Policajnom zbore, Zákon o priestupkoch,...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,77 €
  -5 %
  Na sklade

Materiálne jadro ústavy - Boris Balog, Wolters Kluwer, 2022
Materiálne jadro ústavy

Materiálne jadro ústavy - Ústavný systém v pohybe...

 • Knihabrožovaná väzba
  15,95 €
  Na sklade

Repetitórium z občianskeho práva hmotného - Denisa Dulaková, Anton Dulak, Wolters Kluwer, 2018
Repetitórium z občianskeho práva hmotného

Cieľom druhého dielu učebnej pomôcky Repetitórium z občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi je sprostredkovať základy občianskeho záväzkového práva. Autori týmto spôsobom reagujú na opakované požiadavky študentov viesť odborné semináre...

 • Knihabrožovaná väzba
  13,70 €
  Do 15 dní

Vedeli ste, že...?

Martinus vám prináša najlepšie knižné príbehy už od roku 1990?

Civilný sporový poriadok - Marek Števček, Svetlana Ficová, C. H. Beck SK, 2022
Civilný sporový poriadok

Druhé vydanie veľkého komentára C. H. Beck k Civilnému sporovému poriadku prináša aktualizovaný a rozšírený výklad ustanovení tohto základného procesného kódexu. Komentár obsahuje prehľadne a podrobne spracovanú problematiku obsiahnutú v Civilnom...

 • Knihapevná väzba
  143,56 €
  -4 %
  Na sklade

Ochrana osobných údajov - Matúš Mesarčík, C. H. Beck, 2020
Ochrana osobných údajov

„Učebnica predstavuje komplexné spracovanie problematiky ochrany osobných údajov. Dielo je vhodné jednak pre študentov právnických fakúlt, ale aj pre odbornú verejnosť, a jednak aj pre širokú verejnosť...

 • Knihabrožovaná väzba
  27,00 €
  Na sklade

Strategie civilního procesu - Aleš Rozehnal, Aleš Čeněk, 2022
 
Strategie civilního procesu - Aleš Rozehnal, Aleš Čeněk, 2020
Strategie civilního procesu 
CZ

Publikace navazuje a rozšiřuje třetí vydání a vyplňuje jednu z mezer v právnické literatuře, kterou je rozbor praktických otázek civilního procesu. Představuje návod a vysoce kvalifikovanou příručku pro práci advokáta ze všech...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,57 €
  Na sklade

Pozemkové spoločenstvá po novele bez chýb, pokút a penále - Marta Boráková, Poradca s.r.o., 2021
Pozemkové spoločenstvá po novele bez chýb, pokút a penále

Vydavateľstvo Poradca Vám prináša titul Pozemkové spoločenstvá po novele bez chýb, pokút a penále. Spoločenstvom podľa zákona o pozemkových spoločenstvách je napríklad lesné a pasienkové spoločenstvo vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,90 €
  Na sklade
 • 7,90 €
  Ihneď na stiahnutie
 • Čítanávýborný stav
  6,32 €
  -20 %
  Na sklade
Ďalšie formáty

Zákon o rodine - Bronislava Pavelková, C. H. Beck SK, 2019
 
Zákon o rodine - Bronislava Pavelková, C. H. Beck, 2013
Zákon o rodine

Tretie, doplnené a aktualizované vydanie komentára k zákonu o rodine reaguje na legislatívne zmeny právnej úpravy prijaté od predchádzajúceho vydania komentára v roku 2013. Do komentára sú zapracované zmeny v procesných predpisoch a obsahuje už nové...

 • Knihapevná väzba
  69,00 €
  Na sklade

GDPR / Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov - Tatiana Valentová, Ján Golais, Martin Birnstein, Wolters Kluwer, 2018
GDPR / Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov

Prvý ucelený komentár na slovenskom trhu k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. všeobecnému nariadeniu o ochrane osobných údajov (GDPR), ktorý zrozumiteľnou a praktickou formou vysvetľuje všetky jeho pojmy a inštitúty...

 • Knihapevná väzba
  13,95 €
  Do štyroch dní
 • Čítanávýborný stav
  9,77 €
  -30 %
  Na sklade

Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení - Ondřej Pavelek, C. H. Beck, 2020
Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení 
CZ

Po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku došlo k zásadní změně soukromého práva. Tato zásadní změna se vztahuje také k novému pojetí náhrady nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení a způsobu určení jejich výše....

 • Knihabrožovaná väzba
  15,36 €
  -4 %
  Na sklade

Vzory zmlúv a podaní pre občanov - Otto Lúčanský, Milada Illášová, Nová Práca, 2018
Vzory zmlúv a podaní pre občanov

Publikácia autorov JUDr. Otto Lúčanský, JUDr. Milada Illášová: VZORY ZMLÚV A PODANÍ PRE OBČANOV - podľa Občianskeho zákonníka, Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Zákona o rodine obsahuje základné vzory zmlúv...

 • Knihabrožovaná väzba
  25,90 €
  Do dvoch dní

Důkazní břemeno v civilním řízení soudním - Petr Lavický, Leges, 2017
Důkazní břemeno v civilním řízení soudním 
CZ

Kniha podává komplexní rozbor důkazního břemena v civilním řízení soudním. Věnuje se všem podobám důkazního břemena, tedy objektivnímu a subjektivnímu nebo abstraktnímu a konkrétnímu...

 • Knihabrožovaná väzba
  22,05 €
  Do 25 dní

Antidiskriminačný zákon - Ondrej Matejka, Dagmara Friedmannová, Branislav Masár, Wolters Kluwer, 2017
Antidiskriminačný zákon

Komentár k antidiskriminačnému zákonu prináša čitateľovi možnosť bližšie sa oboznámiť s prierezovou právnou úpravou, ktorá v slovenskom právnom systéme upravuje humanitné princípy rovnakého zaobchádzania v súlade s právnou úpravou základných ľudských...

 • Knihabrožovaná väzba
  13,20 €
  Do štyroch dní


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Možno mu pomohlo, že dostal nové meno, mohol sa tváriť, že je úplne iný človek.“

My verzus vy - Fredrik Backman, 2018
My verzus vy
Fredrik Backman