Uhádneš, komu patria Tajomné knižnice?   Súťažiť
Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Použité filtre
Zrušiť filtre
Manažment - Miroslav Majtán a kolektív, Sprint dva, 2016
Manažment

Pojem manažment v súčasnosti, nie je iba módnou záležitosťou, ale pôsobí ako vecne ucelený a reálny faktor metódy v riadiacom systéme v kľúčovej podnikateľskej metóde, stratégie i úspechu. Autori v predkladanej vysokoškolskej publikácii poukazujú na...

 • Knihabrožovaná väzba
  14,20 €
  Na sklade
 • Čítanávýborný stav
  11,36 €
  -20 %
  Na sklade

Organizovanie - Elena Thomasová, Sprint dva, 2012
Organizovanie

Cieľom publikácie je podať prehľad o podstate organizovania, organizačnom dizajne a jednotlivých druhoch organizačných štruktúr v podnikoch, ich výhodách...

 • 14,00 €
  Na sklade

Spotrebiteľské správanie - Kornélia Richterová, Dagmar Klepochová, Janka Kopaničová, Štefan Žák, Sprint dva, 2015
Spotrebiteľské správanie

Spotrebiteľ je jednotlivec, ktorý kupuje výrobky a služby na svoju vlastnú spotrebu, na použitie v rodine, pre člena rodiny, prípadne ako dar pre inú osobu...

 • Knihabrožovaná väzba
  23,50 €
  Na sklade

Finančno-ekonomická analýza podniku - Karol Zalai, Sprint dva, 2016
Finančno-ekonomická analýza podniku

Od posledného (ôsmeho) vydania učebnice v januári 2013 sa udialo viacero významných legislatívnych zmien. Majú intenzívny dopad na problematiku prezentovanú v učebnici. Osobitnú zmienku si zasluhujú novely Zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve a naň...

 • Knihabrožovaná väzba
  39,79 €
  -3 %
  Na sklade
 • Čítanávýborný stav
  32,80 €
  -20 %
  Na sklade

Logistika - Andrej Dupaľ, Sprint dva, 2019
Logistika

Logistika sa v súčasnosti stáva významným kvalitatívnym, tiež kvantitatívnym faktorom rozvoja nielen v oblasti makro, ale aj mikroekonomiky. Je predovšetkým nástrojom na dosahovanie pozitívnych zmien a efektívnosti v...

 • Knihabrožovaná väzba
  25,00 €
  Na sklade

Podnik a podnikanie - Helena Majdúchová, Anna Neumannová, Sprint dva, 2014
Podnik a podnikanie

V predloženej vysokoškolskej učebnici Podnik a podnikanie je vyjadrené úsilie vysokoškolských pedagógov opísať a vysvetliť oblasti podnikania a podniku ako jeho...

 • Knihabrožovaná väzba
  21,60 €
  Na sklade
 • Čítanávýborný stav
  15,12 €
  -30 %
  Na sklade

Manažment výroby - Andrej Dupaľ, Sprint dva, 2019
Manažment výroby

Manažment výroby (Production Management) predstavuje významnú vednú disciplínu, ktorá sa vo svojom súhrne zaoberá nielen hlavnou (základnou) výrobou, ale aj predvýrobnými etapami a manažmentom obslužných procesov. Synergia týchto...

 • Knihabrožovaná väzba
  30,00 €
  Do 16 dní

Strategický marketing - Dagmar Lesáková, Sprint dva, 2014
Strategický marketing

Cieľom predkladanej publikácie je: - vysvetliť význam marketingového plánu a marketingovej stratégie pre efektívny podnikový manažment, - vymedziť...

 • Knihašitá väzba
  19,36 €
  -3 %
  Do 16 dní

Investovanie na finančných trhoch - Božena Chovancová, Sprint dva, 2021
Investovanie na finančných trhoch

Problematika finančných trhov má veľmi široký záber a hĺbku s veľkým množstvom teoretických i praktických problémov a ich riešení. Sme si vedomí toho, že táto publikácia, napriek svojmu širšiemu záberu, nemôže obsiahnuť všetky...

 • Knihapevná väzba
  33,19 €
  -2 %
  Na sklade

Marketing malého, stredného a rodinného podnikania - Ľubomíra Strážovská, Sprint dva, 2018
Marketing malého, stredného a rodinného podnikania

Malé a stredné podniky majú v slovenskej ekonomike nezastupiteľné miesto svojim podielom 60 - 80% z celkového počtu podnikov. Majú svoje osobitosti vývoja a pre svoj prínos si zaslúžia pozornosť čitateľov. Podobne sa možno vyjadriť...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,49 €
  Do 28 dní

Vedeli ste, že...?

Martinus vám prináša najlepšie knižné príbehy už od roku 1990?

Strategický manažment - Štefan Slávik, Sprint dva, 2013
Strategický manažment

Strategický manažment je moderná a rýchlo sa rozvíjajúca disciplína, ktorá vznikla ako praktická reakcia na nové vlastnosti podnikateľského prostredia v podmienkach...

 • 19,00 €
  Do 16 dní

Mikroekonómia - Alexandra Veselková, Sprint dva, 2017
Mikroekonómia

Predkladaná knižná publikácia predstavuje piate rozšírené vydanie vysokoškolskej učebnice, ktorá je určená predovšetkým študentom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale aj širšej verejnosti zaujímajúcej...

 • Knihabrožovaná väzba
  17,14 €
  -12 %
  Do 16 dní

Hospodárska politika - Ján Lukačik, Sprint dva, 2013
Hospodárska politika

Autori vysokoškolskej učebnice v štruktúrovanom obsahu vychádzajú z hľadiska makroekonomickej teórie, sledujú cieľ programovo popisovať ekonomické...

 • Knihabrožovaná väzba
  16,20 €
  Na sklade

Financie podnikateľskej sféry - Rudolf Sivák, Sprint dva, 2018
Financie podnikateľskej sféry

Autori tejto vysokoškolskej učebnice sú toho názoru, že je opodstatnené a potrebné analyzovať vplyv faktorov ovplyvňujúcich aplikáciu poznatkov príslušných okruhov financií podnikov. Napriek mnohorakosti a jedinečnosti prístupov...

 • Knihabrožovaná väzba
  20,30 €
  Do 16 dní

Medzinárodné obchodné financovanie - Eva Jančíková, Sprint dva, 2014
Medzinárodné obchodné financovanie

Rozvoj medzinárodného obchodu je spojený s medzinárodným obchodným financovaním, v rámci ktorého má nezastupiteľné miesto dokumentárny

 • Knihabrožovaná väzba
  16,60 €
  Do 16 dní

Európsky marketing - Viera Čihovská, Martin Čihovský, Sprint dva, 2011
Európsky marketing

Hlavným obsahom predloženej monografie je priblížiť formovanie a obsah európskeho marketingu ako koncepcie analýzy a štúdia heterogénneho...

 • Knihapevná väzba
  13,50 €
  Viac ako 30 dní

Vademékum podnikateľskej etiky - Anna Remišová, Sprint dva, 2017
Vademékum podnikateľskej etiky

Autorka predkladá druhé vydanie tejto úspešnej publikácie. Cieľom monografie je poskytnúť návod, postupy a odporúčania, ako implementovať podnikateľskú etiku do organizácie a učiniť z nej systematickú súčasť riadenia...

 • Knihapevná väzba
  15,32 €
  -2 %
  Do 28 dní

Monitorovanie zamestnancov a právo na súkromný život - Helena Barancová, Sprint dva, 2010
Monitorovanie zamestnancov a právo na súkromný život

Zborník z vedeckého seminára k problému monitorovania zamestnancov vo vzťahu ochrany súkromného života. Právo na súkromný život a jeho ochranu je základným...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch - Jakub Vojtko, Sprint dva, 2014
Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch

Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch je neželateľným javom, s ktorým sa spájajú viaceré negatívne dôsledky. V prvom rade sa zamestnancovi odníma možnosť plnohodnotne uplatňovať svoje ľudské práva, predovšetkým právo na prácu. Diskriminácia preto...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Makroekonomická analýza a prognóza - Pavol Vincúr, Sprint dva, 2000
Makroekonomická analýza a prognóza

Predkladaný učebný text predstavuje široko problémovo chápaný vstup do štúdia národnohospodárskych teórií, ktoré sa týkajú tak hraničných problémov...

 • Knihapevná väzba
  Vypredané


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Milý, píšem vám celkom nahá, lebo chcem byť jednoduchou a úprimnou“

Človek na ulici - Ivan Horváth, 2017
Človek na ulici
Ivan Horváth