Uhádneš, komu patria Tajomné knižnice?   Súťažiť
English Tea Shop: Objavte s nami organické čaje
Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Použité filtre
Zrušiť filtre
Základy účtovníctva - Jana Kajanová, Darina Saxunová, Wolters Kluwer, 2022
Základy účtovníctva

Publikácia Základy účtovníctva vysvetľuje základnú terminológiu podvojného účtovníctva, existujúce vzťahy, princípy a logické súvislosti, ktoré objasňujú úlohu a postavenie účtovníctva v informačnom systéme podniku z hľadiska...

 • Knihabrožovaná väzba
  13,60 €
  Na sklade

Nemovité věci v podnikání - Jiří Vychopeň, Wolters Kluwer, 2023
Novinka
Nemovité věci v podnikání 
CZ

Nové vydání této publikace je opět určeno zejména fyzickým a právnickým osobám, které při svém podnikání využívají nebo zamýšlejí využívat vlastní (případně i cizí) nemovité věci, anebo...

 • Knihabrožovaná väzba
  24,68 €
  Do štyroch dní

Účtovníctvo - Zuzana Juhászová, Katarína Máziková, Renáta Pakšiová, Oľga Kadlečíková, Wolters Kluwer, 2022
Účtovníctvo

Vysokoškolská učebnica Účtovníctvo sa komplexne a aktuálne venuje problematike účtovníctva. Vo svojich dvanástich kapitolách vychádza z najnovších teoretických poznatkov účtovníctva a z aktuálnej národnej (slovenskej) a nadnárodnej...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,60 €
  Do 16 dní

Hlavný kontrolór - Ingrid Konečná Veverková, Wolters Kluwer, 2023
Hlavný kontrolór

Monografia „Hlavný kontrolór. Otázky a odpovede" predstavuje praktickú a užitočnú pomôckou na zvládnutie náročnej funkcie hlavného kontrolóra územnej samosprávy...

 • Knihabrožovaná väzba
  18,90 €
  Na sklade

Finančné a cenové rozhodovanie v obchode - Milan Oreský, Róbert Rehák, Wolters Kluwer, 2023
Finančné a cenové rozhodovanie v obchode

Autorský kolektív učebnice „Finančné a cenové rozhodovanie v obchode" sústreďuje pozornosť na podstatné problémy finančného rozhodovania s vplyvom na ekonomické, obchodné a cenové rozhodnutia podniku, najmä...

 • Knihabrožovaná väzba
  21,99 €
  -3 %
  Na sklade

Podnikové hospodárstvo - Helena Majdúchová a kolektív, Wolters Kluwer, 2020
 
Podnikové hospodárstvo - Helena Majdúchová a kolektív, Wolters Kluwer, 2016
Podnikové hospodárstvo

Publikácia sa v siedmich kapitolách venuje výkladu základných teoretických poznatkov o podstate a fungovaní podniku, a to tak, aby čitateľ získal komplexný pohľad na podnik...

 • Knihapevná väzba
  25,10 €
  Na sklade
 • Čítanávýborný stav
  20,08 €
  -20 %
  Na sklade

Manažment - Nadežda Jankelová a kolektív autorov, Wolters Kluwer, 2022
Manažment

Učebnica Manažment prináša čitateľom najnovšie poznatky zo súčasného manažmentu spôsobom, ktorý je obsahovo hodnotný, no tiež prehľadný a zaujímavý. Akceptuje členenie manažmentu na jednotlivé sekvenčné funkcie...

 • Knihabrožovaná väzba
  27,30 €
  Na sklade

Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia - Anna Böhmerová, Mária Stanislavová, Wolters Kluwer, 2022
Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia

Zámerom tvorcov príručky je na základe praktických skúseností z priebehu výberových konaní na funkciu riaditeľa školy či školského zariadenia spracovať odporúčania pre tvorbu...

 • Knihabrožovaná väzba
  12,20 €
  Na sklade

Procesný manažment - Zuzana Papulová, Ján Papula, Andrea Gážová, Wolters Kluwer, 2022
Procesný manažment

Publikácia prináša ucelený pohľad na teóriu procesného manažmentu a súčasne poskytuje konkrétne pohľady a odporúčania pre aplikáciu teoretických prístupov v manažérskej praxi. Ponúka najnovšie poznatky o podnikových procesoch, metód

 • Knihabrožovaná väzba
  16,50 €
  Na sklade

Súčasné trendy podnikateľskej etiky - Anna Remišová, Wolters Kluwer, 2015
Súčasné trendy podnikateľskej etiky

Podnikateľská etika nadobúda v dnešnom svete oveľa väčší význam, ako tomu bolo v minulosti. Pochopenie jej podstaty či významu dlhodobého rozvoja však stále nie je jednoduché. Problémy často vytvára používanie základných termínov a pojmov...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,80 €
  Na sklade

Vedeli ste, že...?

vaše Anjelské drobné pomohli rodinám v ťažkých chvíľach sumou viac ako 1 000 000 €?

Štatistické metódy pre ekonómov - Erik Šoltés, Wolters Kluwer, 2018
Štatistické metódy pre ekonómov

Zbierka príkladov nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Štatistické metódy pre ekonómov, ktorá vyšla vo vydavateľstve Wolters Kluwer (pôvodne Iura Edition) v roku 2009. Pri zostavovaní zbierky príkladov vychádzali autori z predpokladu, že študent pochopí...

 • Knihabrožovaná väzba
  14,60 €
  Na sklade

Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve - Matej Drotár, Wolters Kluwer, 2022
Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Komentár k zákonu o štátnej správe v školstve a školskej samospráve poskytuje komplexný výklad zákona č. 596/2003 Z. z., ktorý upravuje pôsobnosť a úlohy orgánov štátnej správy v školstve, obcí, samosprávnych krajov a orgánov školskej samosprávy...

 • Knihabrožovaná väzba
  17,50 €
  Na sklade

Komplexné manažérstvo kvality - Iveta Paulová, Wolters Kluwer, 2018
Komplexné manažérstvo kvality

Tretie, doplnené a prepracované vydanie Odborná publikácia je prehľadom systémov manažérstva kvality až po komplexné manažérstvo kvality (TQM), kde autorka zároveň zachytila aj najnovšie trendy v metodike a filozofii TQM. Podrobne je vysvetlená história..

 • Knihabrožovaná väzba
  13,00 €
  Do piatich dní
 • Čítanávýborný stav
  9,10 €
  -30 %
  Na sklade

Manažment portfólia v kolektívnom invest - Božena Chovancová, Peter Árendáš, Wolters Kluwer, 2019
Manažment portfólia v kolektívnom invest

Centrom pozornosti publikácie Manažment portfólia v kolektívnom investovaní je nielen charakteristikafinančnej teórie, ale aj nahliadnutie do hospodárskej praxe. Autorský kolektív preto na začiatku publikácieopisuje historický vývoj a súčasný stav kolektí

 • Knihabrožovaná väzba
  9,25 €
  Na sklade

Judikatúra súdneho dvora EÚ za rok 2018 vo veciach dane z pridanej hodnoty - Zuzana Šidlová, Elvíra Ungerová, Wolters Kluwer, 2019
 
Judikatúra Súdneho dvora EÚ - Zuzana Šidlová, Elvíra Ungerová, Wolters Kluwer, 2017
Judikatúra súdneho dvora EÚ za rok 2018 vo veciach dane z pridanej hodnoty

Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2018 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ predstavuje v poradí už siedmu publikáciu, ktorá sa venuje rozsudkom Súdneho dvora EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty. Prináša 44 nových rozsudkov, ktoré sú...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,37 €
  Na sklade

Základy personálneho manažmentu - Zdenka Matulová Juríková, Wolters Kluwer, 2022
Základy personálneho manažmentu

Publikácia „Základy personálneho manažmentu“ prezentuje postup pri posudzovaní kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na výkon pracovnej činnosti na základných školách a na stredných školách...

 • Knihabrožovaná väzba
  12,80 €
  Na sklade

Medzinárodné ekonomické vzťahy v 21. storočí - Paulína Stachová, Janka Kottulová, Lucia Paškrtová, Wolters Kluwer, 2019
Medzinárodné ekonomické vzťahy v 21. storočí

Kolektív autorov prináša študentom vysokých škôl zaujímavú učebnicu Medzinárodné ekonomické vzťahy v 21. storočí, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu vo vývoji celosvetového hospodárstva. Autorky v knihe rozoberajú veľa oblastí počnúc medzinárodným obchodom...

 • Knihabrožovaná väzba
  18,60 €
  Na sklade

Krízový manažment podniku - Vladimír Gozora, Wolters Kluwer, 2017
Krízový manažment podniku

Predložená učebnica zovšeobecňuje poznatky a skúsenosti z krízového manažmentu v Slovenskej republike i v zahraničí. Poskytuje komplexný a ucelený obraz o podnikoch a ich manažmente, o predmete a funkciách krízového manažmentu a riešení nerovnovážnych...

 • Knihapevná väzba
  16,70 €
  Do piatich dní
 • Čítanávýborný stav
  13,36 €
  -20 %
  Na sklade

Daň z pridanej hodnoty - Marián Drozd, Wolters Kluwer, 2020
Daň z pridanej hodnoty

Publikácia "Daň z pridanej hodnoty. Otázky a odpovede" zachytáva 227 odborných stanovísk autora na otázky súvisiace s uplatňovaním zákona o dani z pridanej hodnoty...

 • Knihabrožovaná väzba
  18,20 €
  Do piatich dní

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach - Peter Ikrényi, Matúš Ľahký, Roman Prekop, Wolters Kluwer, 2017
Zákon o regulácii v sieťových odvetviach

Regulácia v sieťových odvetviach je súbor detailných, často pomerne technických noriem, ktorý tzv. ex ante spôsobom upravuje fungovanie podnikateľskej činnosti a pravidiel na trhu v určitom hospodárskom odvetví závislom od významnej infraštruktúry...

 • Knihapevná väzba
  29,70 €
  Do piatich dní


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Keď som nemal čo stratiť, dostalo sa mi všetkého. Keď som prestal byť tým, kým som bol, našiel som sám seba. Keď som spoznal poníženie, a napriek tomu som kráčal ďalej, pochopil som, že si môžem slobodne vybrať osud.“

Záhir
Paulo Coelho