Naše kníhkupectvá sú zatvorené :(
Stále sme tu však pre vás na webe. Viac info
Knihy
E-knihy
Zrušiť
Titulov: 14

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Ďalšia publikácia z obľúbenej edície nášho vydavateľstve je venovaná rozhodovacej činnosti vo veciach záväzkových vzťahov v obchodnom práve. Publikácia obsahuje najvýznamnejšie rozhodnutia...

5,73 €

5,73 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do 14 dní

Ďalšia publikácia z obľúbenej edície nášho vydavateľstva je venovaná rozhodovacej činnosti súdov týkajúcej sa obchodných spoločností a družstva, pričom vychádza z aplikačnej praxe najmä Najvyššieho súdu SR, ale aj Najvyššieho súdu ČR...

-5%
5,43 €

5,43 €

Zľava 5%

Posielame do 14 dní

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť sú na Slovensku najrozšírenejšími právnymi formami právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť. Nielen pre štatutárne orgány, ale aj pre samotných akcionárov a spoločníkov je dôležité...

10,90 €

10,90 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do troch dní

Vyhláška č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch; vyhláška č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách...

8,25 €

8,25 €

Posielame do troch dní

Pridať do

Posielame do troch dní

Publikácia ponúka hlboký zárez do problematiky všetkými typmi obchodných spoločností, a to osobnými obchodnými spoločnosťami, akými sú verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť s kapitálovými obchodnými spoločnosťami...

-3%
31,99 €

31,99 €

Zľava 3%

Posielame do troch dní

Pridať do

Judikatúra vo veciach Obchodného zákonníka

od 23,09 €

-30 %
23,09 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

-5 %
31,45 €

Posielame do troch dní

-30 %
23,09 €
-5 %
31,45 €

Posielame do troch dní

Publikácia „Zákon o organizovaní verejných športových podujatí – Komentár“ je spoločným dielom autorského kolektívu. JUDr. Peter Strapáč, PhD., a JUDr. Štefan Tomáš prinášajú komplexný a vyčerpávajúci výklad k jednotlivým z

9,90 €

9,90 €

Posielame do troch dní

Pridať do

Posielame do troch dní

Komentár k zákonu č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach ponúka komplexný výklad k jednotlivým zákonným...

-3%
9,63 €

9,63 €

Zľava 3%

Posielame do troch dní

Pridať do

Posielame do 13 dní

Publikácia poukazuje na dôležitosť predstavenstva akciovej spoločnosti ako samostatného, nezávislého, prevažne kolektívneho a rozhodovacieho orgánu v organizačnej štruktúre akciovej spoločnosti. Problematika predstavenstva akciovej spoločnosti patrí....

13,90 €

13,90 €

Posielame do 13 dní

Pridať do

Živnostenské právo

Peter Strapáč • Wolters Kluwer, 2015

Vypredané

Ústrednou témou predkladanej učebnice „Živnostenské podnikanie“ je podnikanie ako činnosť založená na dobrovoľnom a slobodnom rozhodovaní, pričom rieši otázky, či začať, resp. kedy skončiť podnikať, či podnikať sám alebo s inými osobami...

12,50 €

12,50 €

Vypredané

Pridať do

Vedeli ste, že...?

4 z 5 knižiek do druhého dňa odovzdávame doručovateľom na cestu k vám?

Vypredané

Rozvoj bytového hospodárstva, bytovej výstavby súvisí s vlastníctvom bytov a s tým je spojené uspokojovanie jednej zo základných sociálnych ľudských potrieb – bývanie. Základným predpisom regulujúcim práve otázku vlastníctva bytov a nebytových...

14,45 €

14,45 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Nájomná zmluva a zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí podľa Občianskeho zákonníka, zákon o krátkodobom nájme bytu, zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov – komentár...

35,10 €

35,10 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Publikácia predstavuje zbierku rozhodnutí najvyšších súdnych autorít vo veciach zmeniek. Cieľom predkladanej zbierky judikátov je napomôcť právnej praxi pri riešení...

3,90 €

3,90 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Predkladaná publikácia má ambíciu obsiahnuť aktuálnu problematiku znaleckej činnosti zameranú nielen na predpisy priamo súvisiace so znaleckou činnosťou, ale aj na procesné a hmotnoprávne ustanovenia vzťahujúce sa na výkon znaleckej činnosti...

30,00 €

30,00 €

Vypredané

Pridať do

„Krásny verš je ako slák kĺzajúci po našich ozvučných strunách. Básnik v nás nerozospieva svoje myšlienky, ale naše.“

Anatole France