Knihy
E-knihy
Zrušiť
Titulov: 14
Zúženie výberu
Radenie
Počet titulov: 14
Zoradiť podľa:

Posielame do troch dní

Publikácia predstavuje zbierku rozhodnutí najvyšších súdnych autorít vo veciach zmeniek. Cieľom predkladanej zbierky judikátov je napomôcť právnej praxi pri riešení...

-5%
3,72 €

3,72 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Ďalšia publikácia z obľúbenej edície nášho vydavateľstva je venovaná rozhodovacej činnosti súdov týkajúcej sa obchodných spoločností a družstva, pričom vychádza z aplikačnej praxe najmä Najvyššieho súdu SR, ale aj Najvyššieho súdu ČR...

-5%
5,43 €

5,43 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Publikácia „Zákon o organizovaní verejných športových podujatí – Komentár“ je spoločným dielom autorského kolektívu. JUDr. Peter Strapáč, PhD., a JUDr. Štefan Tomáš prinášajú komplexný a vyčerpávajúci výklad k jednotlivým z

9,83 €

9,83 €

Posielame do troch dní

Posielame do týždňa

Predkladaná publikácia obsahuje najvýznamnejšie rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho súdu Českej republiky, Ústavného súdu Slovenskej ako aj Českej republiky, ako aj niekoľko vybraných rozhodnutí súdov nižšieho...

-6%
31,15 €

31,15 €

Zľava 6%

Posielame do týždňa

Posielame do troch dní

Publikácia ponúka hlboký zárez do problematiky všetkými typmi obchodných spoločností, a to osobnými obchodnými spoločnosťami, akými sú verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť s kapitálovými obchodnými spoločnosťami...

-4%
31,75 €

31,75 €

Zľava 4%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Komentár k zákonu č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach ponúka komplexný výklad k jednotlivým zákonným...

-3%
9,63 €

9,63 €

Zľava 3%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Ďalšia publikácia z obľúbenej edície nášho vydavateľstve je venovaná rozhodovacej činnosti vo veciach záväzkových vzťahov v obchodnom práve. Publikácia obsahuje najvýznamnejšie rozhodnutia...

5,73 €

5,73 €

Posielame do troch dní

Posielame do 8 dní

Rozvoj bytového hospodárstva, bytovej výstavby súvisí s vlastníctvom bytov a s tým je spojené uspokojovanie jednej zo základných sociálnych ľudských potrieb – bývanie. Základným predpisom regulujúcim práve otázku vlastníctva bytov a nebytových...

14,45 €

14,45 €

Posielame do 8 dní

Posielame do troch dní

Vyhláška č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch; vyhláška č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách...

8,24 €

8,24 €

Posielame do troch dní

Posielame do 8 dní

Spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť sú na Slovensku najrozšírenejšími právnymi formami právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť. Nielen pre štatutárne orgány, ale aj pre samotných akcionárov a spoločníkov je dôležité...

-3%
10,59 €

10,59 €

Zľava 3%

Posielame do 8 dní

Posielame do 10 dní

Publikácia poukazuje na dôležitosť predstavenstva akciovej spoločnosti ako samostatného, nezávislého, prevažne kolektívneho a rozhodovacieho orgánu v organizačnej štruktúre akciovej spoločnosti. Problematika predstavenstva akciovej spoločnosti patrí....

-5%
13,25 €

13,25 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Vypredané

Nájomná zmluva a zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí podľa Občianskeho zákonníka, zákon o krátkodobom nájme bytu, zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov – komentár...

35,10 €

35,10 €

Vypredané

Vypredané

Predkladaná publikácia má ambíciu obsiahnuť aktuálnu problematiku znaleckej činnosti zameranú nielen na predpisy priamo súvisiace so znaleckou činnosťou, ale aj na procesné a hmotnoprávne ustanovenia vzťahujúce sa na výkon znaleckej činnosti...

30,00 €

30,00 €

Vypredané

Živnostenské právo

Peter Strapáč • Wolters Kluwer, 2015

Vypredané

Ústrednou témou predkladanej učebnice „Živnostenské podnikanie“ je podnikanie ako činnosť založená na dobrovoľnom a slobodnom rozhodovaní, pričom rieši otázky, či začať, resp. kedy skončiť podnikať, či podnikať sám alebo s inými osobami...

12,50 €

12,50 €

Vypredané


„Nos starý kabát a kúp si novú knihu.“

Austin Phelps