Ohromný svet - Ed Yong, Tatran, 2023

Vhodný do vody beletria pre deti

„Schopnosť prijať zložitosť druhých je meradlom vyspelosti a nevyhnutnou podmienkou na utváranie autentických, zmysluplných vzťahov.“