Zľavnené so šitou väzbou zo série Pomocník z matematiky pre 8. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„V živote nejde o to ako prežiť búrku, ale ako tancovať v daždi.“

Rychle a nespoutaně - Kristy Bromberg
Rychle a nespoutaně
Kristy Bromberg