Najpredávanejšie so šitou väzbou zo série Pomocník z matematiky pre 8. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„Rekl jsem již, že metafory jsou nebezpečné. Láska začína metaforou. Jinak rečeno: láska začína ve chvíli, kdy se žena vepíše svým prvním slovem do naší poetické pameti.“