Najlacnejšie so šitou väzbou zo série Pomocník z matematiky pre 8. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„Ľudia nazývajú čas krutým, ale čas je milosrdnejší ako oni. Ako sa skončí júnová noc pre zamilovaných, tak sa raz skončí i to, čo ľudia pomenovali "doživotný trest".“

Fajky - Iľja Erenburg
Fajky
Iľja Erenburg