Učebnice a školské pomôcky so zľavou 15 %
Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Fontes Rerum Slovacarum I - Pavol Petruf, Trnavská univerzita, 2009
Fontes Rerum Slovacarum I

Periodická tlač patrí popri archívnych prameňoch, publikovaných edíciách dokumentov, pamätiach, spomienkach a rozličných správach dejinných aktérov k všeobecne uznávaným zdrojom relevantných informácií o minulosti...

 • Knihabrožovaná väzba
  14,50 €
  -3 %
  Do 16 dní

Kapitoly z dejín slovenského politického myslenia I. - Tomáš Jahelka, Trnavská univerzita, 2022
Kapitoly z dejín slovenského politického myslenia I.

Dejiny slovenského politického myslenia sú zaujímavou konfrontáciou rozdielnych koncepcií rozvoja národných špecifík a zabezpečenia kolektívnych a občianskych práv...

 • 14,00 €
  Na sklade

Náboženský synkretizmus v hnutí New Age - Eva Orbanová, Trnavská univerzita, 2010
Náboženský synkretizmus v hnutí New Age

Fenomén new age sa naďalej kryštalizuje ako globálne pôsobiaci ezoterický prúd, ktorý sprevádzal vstup do nového milénia...

 • Knihabrožovaná väzba
  10,00 €
  Na sklade

Akademické písanie - Anton Vydra, Trnavská univerzita, 2010
Akademické písanie

Ako sa píše akademický text? Mám napísať, čo si myslím, alebo čo si myslí niekto iný? Profesor odo mňa žiada, aby som analyzoval nejaký pojem. Čo mám vlastne urobiť? ...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,53 €
  -15 %
  Do šiestich dní
 • Čítanámierne opotrebovaná
  6,50 €
  -35 %
  Na sklade

Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2010, Trnavská univerzita, 2011
Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2010

V dňoch 26. - 27. októbra 2011 v rámci každoročnej vedeckej konferencie, organizovanej Katedrou dejín a teórie umenia Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity pod názvom Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach vyšiel zborník ...

 • 10,00 €
  Do šiestich dní

Teoretické aspekty jazykového a literárneho vzdelávania, Trnavská univerzita, 2012
Teoretické aspekty jazykového a literárneho vzdelávania

Vysokoškolská učebnica, ktorá sa orientuje na problematiku jazykového a literárneho vzdelávania. Usiluje sa predložiť teoreticky precízne zdôvodnený...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,00 €
  Do 25 dní

Vzdialenosť a blízkosť mystiky - Jana Trajtelová, Trnavská univerzita, 2011
Vzdialenosť a blízkosť mystiky

Každý človek podniká svoju vlastnú cestu, prediera sa vlastnými neopakovateľnými životnými skúsenosťami a tak píše svoj jedinečný príbeh, ktorým sa do veľkej miery sám stáva...

 • 9,70 €
  -3 %
  Do šiestich dní

Problematika svedomia v kontexte dialogického personalizmu - Katarína Mária Vadíková, Trnavská univerzita, 2011
Problematika svedomia v kontexte dialogického personalizmu

Problematika svedomia sa dotýka každého z nás – bez rozdielu rasy, vierovyznania, vzdelania, profesie, záujmov, túžob, či životného štýlu...

 • 10,00 €
  Do 16 dní

Dichotická stimulácia v kontexte neuropsychologického výskumu - Marián Špajdel, Trnavská univerzita, 2009
Dichotická stimulácia v kontexte neuropsychologického výskumu

Mgr. Marián Špajdel, PhD. vyštudoval odbor psychológia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Okrem pedagogickej práce na Katedre psychológie FF TU v súčasnosti pôsobí i v Laboratóriu kognitívnej neurovedy v Ústave normálnej ...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,00 €
  Do 16 dní

Osobnostné charakteristiky manažéra v kontexte sociálnej kompetencie - Mário Schwarz, Trnavská univerzita, 2012
Osobnostné charakteristiky manažéra v kontexte sociálnej kompetencie

Ako každá ľudská činnosť aj práca manažéra má sociálny charakter a význam. Už dávno sa preukázalo, že pre úspech organizácie je dôležitá nielen odborná, technická kvalita pracovníkov, ale aj ich schopnosť a ochota vstupovať a pozitívne pôsobiť v...

 • 9,00 €
  Do 16 dní

Vedeli ste, že...?

vaše Anjelské drobné pomohli rodinám v ťažkých chvíľach sumou viac ako 1 000 000 Eur?

Vzťahová väzba v kontexte vzťahu k prostrediu a k transcendentnu - Mária Podmajerská, Trnavská univerzita, 2015
Vzťahová väzba v kontexte vzťahu k prostrediu a k transcendentnu

Koncept vzťahovej väzby, ktorý pôvodne rozpracovali J. Bowlby a M. Ainsworthová, nie je v oblasti psychologického skúmania novou témou. V súčasnosti sa však otvára priestor pre jeho skúmanie v širšej perspektíve. V publikácii je načrtnutý pohľad z...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,82 €
  -15 %
  Do 25 dní

Predsudok vo fenomenológii každodennosti - Michal Zvarík, Trnavská univerzita, 2011
Predsudok vo fenomenológii každodennosti

Naša spoločnosť sa sama zvykne charakterizovať pomocou prívlastkov „tolerantná“, „kritická“, či „otvorená“...

 • 9,53 €
  -5 %
  Do šiestich dní

Európska poradná komisia a diplomacia USA v rokoch 1943 - 1945 - Marián Manák, Trnavská univerzita, 2011
Európska poradná komisia a diplomacia USA v rokoch 1943 - 1945

Konferencia ministrov zahraničných vecí Veľkej trojky, zasadajúca v októbri 1943 v Moskve, dospela okrem iného k dohode o potrebe vytvorenia mechanizmu, ktorý by zabezpečoval tesnejšiu spoluprácu medzi USA, ...

 • 13,34 €
  -5 %
  Do 16 dní

Masarykova filozofia na Slovensku. Reflexia v prácach vybraných autorov v období 1918 – 1948 - Tomáš Jahelka, Trnavská univerzita, 2015
Masarykova filozofia na Slovensku. Reflexia v prácach vybraných autorov v období 1918 – 1948

Masarykova filozofia nie je teoretická a akademická, netvorí systém a abstraktnú sústavu; je v prvom rade v tesnom spojení s praktickým životom. Obsahom jeho myslenia sú konkrétne problémy, ktoré prináša doba, aktuálna situácia a prežívané udalosti...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,62 €
  -5 %
  Do šiestich dní

Sambucus Supplementum II., Trnavská univerzita, 2010
Sambucus Supplementum II.

Belove Vedomosti o uhorských stoliciach nie sú prameňom len pre poznanie histórie jednotlivých regiónov, ale môžu poslúžiť ako historický prameň pre iné vedné oblasti...

 • Knihapevná väzba
  11,44 €
  -5 %
  Do 16 dní

Acta Philosophica Tyrnaviensia 16, Trnavská univerzita, 2009
Acta Philosophica Tyrnaviensia 16

Predkladaných sedmoro štúdií upriamuje pozornosť na skúmanie dejinných aspektov filozofie ako terapeutického prostriedku...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,00 €
  Na sklade

Acta Philosophica Tyrnaviensia 18 - Ján Letz, Ladislav Tkáčik, Trnavská univerzita, 2011
Acta Philosophica Tyrnaviensia 18 
CZ

Kolektívna monografia k sa zaoberá niektorými základnými otázky slobody...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,12 €
  -5 %
  Na sklade

Slovenská kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy - Ján Letz, Trnavská univerzita, 2010
Slovenská kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy

Autor popri bádaní v oblasti systematickej filozofie, zameranom na niektoré základné problémy metafyziky, gnozeológie, ontológie, antropológie, filozofie osoby a osobnosti, slobody a i., sa veľa rokov venuje kresťanskej filozofii 20. storočia...

 • Knihapevná väzba
  17,15 €
  -5 %
  Do 16 dní

Acta Philosophica Tyrnaviensia 17, Trnavská univerzita, 2010
Acta Philosophica Tyrnaviensia 17

Problém slobody možno do určitej miery objasniť iba tak, keď fenomén slobody uchopíme, porozumieme a skúmame celostne a keď ho analyzujeme z viacerých komplementárnych základných hľadísk...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,58 €
  -5 %
  Do šiestich dní

Štefan Čiba: Zrod Trnavy - Jozef Kordoš, Trnavská univerzita, 2011
Štefan Čiba: Zrod Trnavy

V roku 1706 vyšiel v univerzitnej tlačiarni (typis academicis) Trnavskej univerzity historický epos Tyrnavia nascens (Zrod Trnavy), v ktorom sa oslavuje vznik Trnavy...

 • 7,62 €
  -5 %
  Do 16 dní


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„When you are measuring life, you are not living it.“

The Time Keeper - Mitch Albom, 2013
The Time Keeper
Mitch Albom