Knihy
E-knihy
Zrušiť
Titulov: 79

Manažment

Miroslav Majtán a kolektív • Sprint dva, 2016

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pojem manažment v súčasnosti, nie je iba módnou záležitosťou, ale pôsobí ako vecne ucelený a reálny faktor metódy v riadiacom systéme v kľúčovej podnikateľskej metóde, stratégie i úspechu. Autori v predkladanej vysokoškolskej publikácii poukazujú na...

14,20 €

14,20 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do šiestich dní

Nová učebnica slovenského pracovného práva je určená pre študentov právnických fakúlt na území Slovenskej republiky. Odborná erudícia členov autorského kolektívu učebnice poskytuje záruku kvality a vytvára súčasne základný predpoklad kvalitnej výučby...

-5%
33,36 €

33,36 €

Zľava 5%

Posielame do šiestich dní

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

V predloženej vysokoškolskej učebnici Podnik a podnikanie je vyjadrené úsilie vysokoškolských pedagógov opísať a vysvetliť oblasti podnikania a podniku ako jeho...

15,70 €

15,70 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do 11 dní

Strategický manažment je moderná a rýchlo sa rozvíjajúca disciplína, ktorá vznikla ako praktická reakcia na nové vlastnosti podnikateľského prostredia v podmienkach...

15,50 €

15,50 €

Posielame do 11 dní

Pridať do

Mikroekonómia

Alexandra Veselková • Sprint dva, 2017

Na sklade, posielame ihneď

Predkladaná knižná publikácia predstavuje piate rozšírené vydanie vysokoškolskej učebnice, ktorá je určená predovšetkým študentom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale aj širšej verejnosti zaujímajúcej...

14,30 €

14,30 €

Na sklade, posielame ihneď

Pridať do

Logistika

Andrej Dupaľ • Sprint dva, 2019

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Logistika sa v súčasnosti stáva významným kvalitatívnym, tiež kvantitatívnym faktorom rozvoja nielen v oblasti makro, ale aj mikroekonomiky. Je predovšetkým nástrojom na dosahovanie pozitívnych zmien a efektívnosti v...

15,70 €

15,70 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Od posledného (ôsmeho) vydania učebnice v januári 2013 sa udialo viacero významných legislatívnych zmien. Majú intenzívny dopad na problematiku prezentovanú v učebnici. Osobitnú zmienku si zasluhujú novely Zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve a naň...

15,40 €

15,40 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do šiestich dní

Cieľom predkladanej publikácie je: - vysvetliť význam marketingového plánu a marketingovej stratégie pre efektívny podnikový manažment, - vymedziť...

16,10 €

16,10 €

Posielame do šiestich dní

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vysokoškolská učebnica je vyústením poznatkov viacročného pôsobenia uvedených autorov v manažérskej, informačnej, vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti...

-2%
16,60 €

16,60 €

Zľava 2%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Autori tejto vysokoškolskej učebnice sú toho názoru, že je opodstatnené a potrebné analyzovať vplyv faktorov ovplyvňujúcich aplikáciu poznatkov príslušných okruhov financií podnikov. Napriek mnohorakosti a jedinečnosti prístupov...

14,52 €

14,52 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do 11 dní

Publikácia si kladie za cieľ prezentovať logicko-historický ako i komparatívno-dynamický prístup k analýze efektívnosti (alokačno-produkčnej ako i národohospodárskej) trhových...

12,10 €

12,10 €

Posielame do 11 dní

Pridať do

Posielame do 11 dní

Pracovné právo Európskej únie podstatným spôsobom ovplyvňuje obsah a ďalší rozvoj pracovného práva členských krajín Európskej únie. Právo Európskej únie sa národných systémov členských štátov EÚ viac dotýka po prijatí...

-3%
29,94 €

29,94 €

Zľava 3%

Posielame do 11 dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Publikácia obsahuje všetky podstatné súvislosti stratégie odbytu – (predaja), v podmienkach trhovej ekonomiky. Analyzuje kľúčové vzťahy oblasti trhu, sleduje...

12,90 €

12,90 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do 11 dní

Slovenské vrcholové riadiace orgány sa usilujú o dosiahnutie ekonomických parametrov vytýčených Európskou komisiou pre Slovensko. V snahe o ich rešpektovanie nastali výrazné ekonomické zmeny v nazeraní na úlohy podnikov a dosahované výsle

14,30 €

14,30 €

Posielame do 11 dní

Pridať do

Európska únia

Ľudmila Lipková • Sprint dva, 2011

Posielame do piatich dní

Vo svojej postate predkladanú vysokoškolskú učebnicu možno charakterizovať za dominantný vyčerpávajúci dokument, ktorý ponúka možnosť zoznámiť...

16,50 €

16,50 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Slovník znalostnej ekonomiky

Rudolf Sivák a kolektív • Sprint dva, 2011

Posielame do 11 dní

Výkladový slovník znalostnej ekonomiky obsahuje aj anglické a nemecké ekvivalenty ekonomických pojmov používané v zahraničnej literatúre...

21,00 €

21,00 €

Posielame do 11 dní

Pridať do

Posielame do 11 dní

Cieľom publikácie je podať prehľad o podstate organizovania, organizačnom dizajne a jednotlivých druhoch organizačných štruktúr v podnikoch, ich výhodách...

14,00 €

14,00 €

Posielame do 11 dní

Pridať do

Posielame do 11 dní

Skúmanie trhu vo výskumných agentúrach, práve tak ako vo výrobných alebo obchodných organizáciách reaguje na tieto výzvy v celosvetovom merítku. Dochádza k...

15,70 €

15,70 €

Posielame do 11 dní

Pridať do

Posielame do 11 dní

Spotrebiteľ je jednotlivec, ktorý kupuje výrobky a služby na svoju vlastnú spotrebu, na použitie v rodine, pre člena rodiny, prípadne ako dar pre inú osobu...

15,90 €

15,90 €

Posielame do 11 dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Autorka v predkladanom zborníku zhŕňa výsledky vedeckej konferencie a riešenia projektu. Uvádza, že všeobecný tlak zo strany zamestnávateľov...

10,87 €

10,87 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

„Začiatok je vždy iný a prostriedok je vždy zložitý. No koniec je vždy jednoduchý a rovnaký. Na konci vždy niekto príde, niekto odíde, niekto zomrie a niekto zostane.“

Štyri hostiny - Meir Shalev
Štyri hostiny
Meir Shalev