Naše kníhkupectvá sú otvorené :-)
A v nich najlepšie knižné darčeky pre všetkých. Viac info
Xmas

Vydavateľstvo Sprint dva

Zrušiť
Titulov: 74

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Nová učebnica slovenského pracovného práva je určená pre študentov právnických fakúlt na území Slovenskej republiky. Odborná erudícia členov autorského kolektívu učebnice poskytuje záruku kvality a vytvára súčasne základný predpoklad kvalitnej výučby...

-10%
31,61 €

31,61 €

Zľava 10%
Stíhame do Vianoc

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Cieľom predkladanej publikácie je: - vysvetliť význam marketingového plánu a marketingovej stratégie pre efektívny podnikový manažment, - vymedziť...

16,10 €

16,10 €

Stíhame do Vianoc

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do 13 dní

Od posledného (ôsmeho) vydania učebnice v januári 2013 sa udialo viacero významných legislatívnych zmien. Majú intenzívny dopad na problematiku prezentovanú v učebnici. Osobitnú zmienku si zasluhujú novely Zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve a naň...

20,00 €

20,00 €

Stíhame do Vianoc

Posielame do 13 dní

Pridať do

Informatika

od 16,00 €

Kniha 2019
Na sklade
17,00 €

Na sklade, posielame ihneď

Kniha 2015

Vypredané

Kniha
Na sklade
17,00 €

Vypredané

Manažment

 • Sprint dva, 2016

Na sklade, posielame ihneď

Pojem manažment v súčasnosti, nie je iba módnou záležitosťou, ale pôsobí ako vecne ucelený a reálny faktor metódy v riadiacom systéme v kľúčovej podnikateľskej metóde, stratégie i úspechu. Autori v predkladanej vysokoškolskej publikácii poukazujú na...

14,20 €

14,20 €

Stíhame do Vianoc

Na sklade, posielame ihneď

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Autori tejto vysokoškolskej učebnice sú toho názoru, že je opodstatnené a potrebné analyzovať vplyv faktorov ovplyvňujúcich aplikáciu poznatkov príslušných okruhov financií podnikov. Napriek mnohorakosti a jedinečnosti prístupov...

14,52 €

14,52 €

Stíhame do Vianoc

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Hospodárska politika

 • Sprint dva, 2013

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Autori vysokoškolskej učebnice v štruktúrovanom obsahu vychádzajú z hľadiska makroekonomickej teórie, sledujú cieľ programovo popisovať ekonomické...

16,20 €

16,20 €

Stíhame do Vianoc

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Logistika

 • Sprint dva, 2019

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Logistika sa v súčasnosti stáva významným kvalitatívnym, tiež kvantitatívnym faktorom rozvoja nielen v oblasti makro, ale aj mikroekonomiky. Je predovšetkým nástrojom na dosahovanie pozitívnych zmien a efektívnosti v...

15,70 €

15,70 €

Stíhame do Vianoc

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do 13 dní

Prvé tri kapitoly sa zaoberajú základom teórie užitočnosti, teórie rizika a teórie portfólia. Z hľadiska historického vývoja modelov merania rizík sú v štvrtej kapitole analyzované modely oceňovania kapitálových aktív. V rámci...

26,40 €

26,40 €

Stíhame do Vianoc

Posielame do 13 dní

Pridať do

Balenie tovaru

 • Sprint dva, 2010

Posielame do 13 dní

BONO – Bez obalu niet obchodu. Toto heslo sa stalo základnou premisou akýchkoľvek súčasných a budúcich úvah o úlohách a význame obalov a celej obalovej techniky...

13,00 €

13,00 €

Stíhame do Vianoc

Posielame do 13 dní

Pridať do

Vedeli ste, že...?

4 z 5 knižiek do druhého dňa odovzdávame doručovateľom na cestu k vám?

Manažment výroby

 • Sprint dva, 2019

Na sklade, posielame ihneď

Manažment výroby (Production Management) predstavuje významnú vednú disciplínu, ktorá sa vo svojom súhrne zaoberá nielen hlavnou (základnou) výrobou, ale aj predvýrobnými etapami a manažmentom obslužných procesov. Synergia týchto...

27,40 €

27,40 €

Stíhame do Vianoc

Na sklade, posielame ihneď

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Strategický manažment je moderná a rýchlo sa rozvíjajúca disciplína, ktorá vznikla ako praktická reakcia na nové vlastnosti podnikateľského prostredia v podmienkach...

-3%
18,51 €

18,51 €

Zľava 3%
Stíhame do Vianoc

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Európska únia

 • Sprint dva, 2011

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vo svojej postate predkladanú vysokoškolskú učebnicu možno charakterizovať za dominantný vyčerpávajúci dokument, ktorý ponúka možnosť zoznámiť...

16,50 €

16,50 €

Stíhame do Vianoc

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Spotrebiteľ je jednotlivec, ktorý kupuje výrobky a služby na svoju vlastnú spotrebu, na použitie v rodine, pre člena rodiny, prípadne ako dar pre inú osobu...

15,90 €

15,90 €

Stíhame do Vianoc

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Rozvoj medzinárodného obchodu je spojený s medzinárodným obchodným financovaním, v rámci ktorého má nezastupiteľné miesto dokumentárny

16,60 €

16,60 €

Stíhame do Vianoc

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje všetky podstatné súvislosti stratégie odbytu – (predaja), v podmienkach trhovej ekonomiky. Analyzuje kľúčové vzťahy oblasti trhu, sleduje...

12,90 €

12,90 €

Stíhame do Vianoc

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Skúmanie trhu vo výskumných agentúrach, práve tak ako vo výrobných alebo obchodných organizáciách reaguje na tieto výzvy v celosvetovom merítku. Dochádza k...

15,70 €

15,70 €

Stíhame do Vianoc

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do 13 dní

V súvislosti so skúmaním postavenia viery a náboženstva v pracovnoprávnych vzťahoch celkom zjavne vyplýva, že kvalitnejšia a precíznejšia právna interpretácia textov normatívnych aktov EÚ, ale aj prameňov Rady Európy, by znížila...

-2%
18,71 €

18,71 €

Zľava 2%
Stíhame do Vianoc

Posielame do 13 dní

Pridať do

Tovaroznalectvo

 • Sprint dva, 2018

Posielame do 13 dní

Užitočnosťproduktu je z pohľadu každého spotrebiteľa iná. Keďže sa na trhu nachádza množstvo rôznych produktov a množstvo spotrebiteľov s odlišnými požiadavkami, často nie je možné jednoznačne určiť, ktorý z produktov je....

14,80 €

14,80 €

Stíhame do Vianoc

Posielame do 13 dní

Pridať do

Posielame do 13 dní

Cieľom publikácie je podať prehľad o podstate organizovania, organizačnom dizajne a jednotlivých druhoch organizačných štruktúr v podnikoch, ich výhodách...

14,00 €

14,00 €

Stíhame do Vianoc

Posielame do 13 dní

Pridať do

„Čítaj, aby si žil.“

Gustave Flaubert