Kníhkupectvá zatvorené, ale web je otvorený :)
150.000 titulov v ponuke a bezpečné doručenie. Dávajte na seba pozor. Viac info
Knihy
E-knihy

Vydavateľstvo Scriptorium

Zrušiť
Titulov: 130
Radenie

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Předkládaná kniha je vědeckou edicí vzácně dochovaného účetního svazku Registrum omnium proventuum regalium, v němž byly pod dohledem pětikostelského biskupa a uherského královského...

17,84 €

17,84 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do 20 dní

Album resp. katalog písma provázený přepisy a fotografiemi ukázek, možno použít též jako paleografickou pomůcku...

-5%
3,81 €

3,81 €

Zľava 5%

Posielame do 20 dní

Pridať do

Posielame do 15 dní

Cílem této knihy je seznámit čtenáře s různými typy středolatinských textů, představit prameny z pozdně středověkých českých zemí a poskytnout pomoc při samostudiu latiny. Výbor obsahuje především texty obtížně přístupné...

-3%
13,01 €

13,01 €

Zľava 3%

Posielame do 15 dní

Pridať do

Posielame do 8 dní

Kniha přináší příspěvky z konference pořádané před 2 lety v Nymburce. Tematickou osu tvoří mnohotvárnost styčných ploch mezi Hrabalovou tvorbou a historií / historiografií. Badatelé se věnují spisovatelovu přístupu k různým historickým...

-5%
10,35 €

10,35 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Pridať do

Posielame do 20 dní

Deník zachycuje cestu z Niwnice (poblíž Zhořelce ve Slezsku) do Nizozemí a zpět, při níž Kryštof Václav z Nostic navštívil např. Berlín, Hamburk či Hannover. Popisuje velké množství měst, vesnic, staveb, ale i...

-5%
14,11 €

14,11 €

Zľava 5%

Posielame do 20 dní

Pridať do

Posielame do 20 dní

Med. Dr. Josef Merkl (1761 – 1833), lékař, nymburský purkmistr a regionální dějepisec zabývající se historií města Nymburka. Je autorem německy psaného rukopisného díla Dějiny královského města Nymburka (Geschichte der k. Stadt Nimburg)...

-5%
14,96 €

14,96 €

Zľava 5%

Posielame do 20 dní

Pridať do

Posielame do 20 dní

Libeř leží nedaleko jižních hranic Prahy, v údolí zlatonosného Zahořanského potoka. Osídlení oblasti sahá až k počátkům našeho letopočtu, velký význam měla stará stezka spojující rakouské země, jih Čech a Prahu....

-5%
8,78 €

8,78 €

Zľava 5%

Posielame do 20 dní

Pridať do

Posielame do 20 dní

Edice pramenů dokládajících svěcení duchovních církve podjednou v uvedeném období zahrnuje dvě části pramenů. První, registra zvaná Libri formatarum, obsahuje záznamy o svěceních při římské kurii. Doklady o svěceních českých...

-5%
9,85 €

9,85 €

Zľava 5%

Posielame do 20 dní

Pridať do

Posielame do 8 dní

Pražský sborník historický, založený v roce 1964 a navazující na vlastivědný sborník z let 1962 a 1963, vydává Archiv hl. města Prahy. Sborník vychází s roční periodicitou a přináší studie zaměřené na dějiny hlavního města...

-5%
18,23 €

18,23 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Pridať do

Posielame do 8 dní

Dějiny účetnictví nemají v české knižní produkci zvlášť hojné zastoupení, a i proto je kniha Pavly Slavíčkové Účetnictví mezi tradicí a racionalitou od středověku do počátku 18. století v jistém smyslu unikátní...

-5%
11,87 €

11,87 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Pridať do

Vedeli ste, že...?

vaše Anjelské drobné pomohli rodinám v ťažkých chvíľach sumou vyše 600 000€?

Posielame do 20 dní

Paralelní česko-německá kniha cestovních deníků mladého Karla Krameria (jednoho ze synů známého obrozenského nakladatele a novináře Václava Matěje Krameria), zachycuje jeho prázdninové cesty po Čechách...

-5%
17,13 €

17,13 €

Zľava 5%

Posielame do 20 dní

Pridať do

Posielame do 15 dní

Monografie se zabývá vývojem moderní územní samosprávy v českých zemích po revoluci roku 1848. První díl pokrývá období Rakouska (Předlitavska), meziválečného Československa a Protektorátu Čechy a Morava. Předmětem zájmu je jak obecný vývoj obecní...

-5%
16,12 €

16,12 €

Zľava 5%

Posielame do 15 dní

Pridať do

Posielame do 15 dní

Kniha se zabývá kolektivizací zemědělství v podhorské vsi Horská Kamenice (okres Jablonec nad Nisou). Mikrohistorickým přístupem je sledován postup kolektivizačního procesu v obci od roku 1949 do založení JZD v roce 1957, včetně...

-5%
17,34 €

17,34 €

Zľava 5%

Posielame do 15 dní

Pridať do

Posielame do 15 dní

Čtivý soubor tří životopisů významných bojovníků za nezávislost v období od konce 18. století do vyvrcholení latinskoamerických revolucí ve 20. letech 19. století. Jejich osudy se týkají různých prostorů (Brazílie, Mexiko, La...

-5%
12,81 €

12,81 €

Zľava 5%

Posielame do 15 dní

Pridať do

Posielame do 20 dní

Edice pěti raně novověkých spisů zabývajících se těhotenstvím a rozením dětí (16.-18. století). Doprovozeno vysvětlivkami, dvěma slovníčky a studií, jež analyzuje "genderování" těla v porodnických příručkách. Jde o čtvrtý...

-4%
21,25 €

21,25 €

Zľava 4%

Posielame do 20 dní

Pridať do

Posielame do 8 dní

Jádrem monografie je kritická edice dobového barokního životopisu sv. Jana Nepomuckého z pera jezuity Maxmiliána Wietrowského (1729), a to paralelně latinského originálu i dobového českého překladu. Edici doprovází rozsáhlá studie přinášejíci...

-4%
21,39 €

21,39 €

Zľava 4%

Posielame do 8 dní

Pridať do

Posielame do 8 dní

Edice několika převážně drobných spisů o ženství a genderových vztazích z období mezi koncem 17. a koncem 18. století. Doprovozeno vysvětlivkami, slovníčkem a dvěma studiemi editorek zabývajícími se problematikou proměn a kontinuity konstrukce genderu v č

-3%
14,90 €

14,90 €

Zľava 3%

Posielame do 8 dní

Pridať do

Posielame do 8 dní

Původní důkladná monografie, v níž autorka analyzuje tvorbu českých latinsky píšících humanistů jako formalizovaný diskursivní modus. Dále analyzuje humanistické literární pole v českých zemích a textové utváření učenecké...

-5%
18,81 €

18,81 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Pridať do

Posielame do 20 dní

Sborník příspěvků ze společenských a přírodních věd k problematice Šumavy a Pošumaví, který vydává s převážně dvouletou periodicitou Muzeum Šumavy Sušice; VIII. svazek vychází nově ve spolupráci Muzea Šumavy a...

-5%
17,52 €

17,52 €

Zľava 5%

Posielame do 20 dní

Pridať do

Posielame do 20 dní

Moderní česká edice cestopisných zápisků burgundského šlechtice Guilleberta de Lannoy (1386–1462), který procestoval prakticky celou Evropu a Blízký Východ. Doprovozeno rozsáhlým a čtivým úvodem do problematiky. Vydáno ve spolupráci...

-5%
14,02 €

14,02 €

Zľava 5%

Posielame do 20 dní

Pridať do

„Čítanie – cesta k umeniu.“

Poľské Príslovie