Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Aktivizujúce metódy a formy v práci učiteľky materskej školy - Zlata Knapíková, Dušan Kostrub, Monika Miňová
Aktivizujúce metódy a formy v práci učiteľky materskej školy

Publikácia ponúka prehľad aktivizujúcich metód v práci učiteľov materských škôl. Ku všetkým metódam sú uvedené praktické ukážky...

 • Knihabrožovaná väzba
  2,29 €
  Na sklade

Zdravotné cvičenia s riekankou v materskej škole - Ružena Franková
Zdravotné cvičenia s riekankou v materskej škole

Publikácia Zdravotné cvičenia s riekankou je doplneným a rozšíreným vydaním publikácie, ktorá vyšla v roku 2001 od autorky Ruženy Frankovej. Táto publikácia obsahuje všetky zdravotné cvičenia podľa jednotlivých vekových kategórii, ...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,95 €
  Na sklade

Zdravotné cvičenia pre deti predškolského veku - Daniela Ondrejová
Zdravotné cvičenia pre deti predškolského veku

Publikácia je členená do 6 častí plynulo na seba nadväzujúcich. Prvé tri časti sú teoretickým a metodickým východiskom danej problematiky. Ďalšie tri časti sú už konkrétne rozpracované zdravotné cvičenia podľa jednotlivých vekových kategórií...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,50 €
  Na sklade

Predškolská pedagogika nielen pre učiteľov - Milena Lipnická
Predškolská pedagogika nielen pre učiteľov

Publikácia je určená všetkým, ktorí sa spolupodieľajú na výchove a vzdelávaní detí od narodenia po vstup do základnej školy. Ponúka syntézu a systematizácia...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,90 €
  Do 25 dní

Pedagogické diagnostikovanie v materskej škole - Monika Miňová
Pedagogické diagnostikovanie v materskej škole

Publikácia je zameraná na komplexné predstavenie pedagogického diagnostikovania v materskej škole. Čitateľ si v nej nájde informácie z teoretického hľadiska, napr. definície, delenia, charakteristiky obsahu diagnostikovania, ....

 • Knihabrožovaná väzba
  8,90 €
  Na sklade

Pedagogika voľného času - Erika Novotná
Pedagogika voľného času

Vysokoškolská učebnica patrí svojím zameraním do pedagogiky voľného času. Užšie sa zameriava na problematiku výchovy vo voľnom čase a výchovy mimo vyučovania. Autorka venuje pozornosť výchove ako takej, jej vymedzeniu, súčasným trendom, ...

 • Knihabrožovaná väzba
  11,58 €
  -3 %
  Na sklade

Pohybový program pre deti materských škôl - Monika Miňová
Pohybový program pre deti materských škôl

Publikácia je doplneným a rozšíreným vydaním knihy, ktorá vyšla v roku 2003. Je aktualizovaná o novú terminológiu, ktorá vychádza zo súčasného štátneho kurikula a je rozšírená a doplnená o ďalšie nové informácie. Pohybový program pre deti materských ...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,95 €
  Na sklade

Moja cesta - Artúr Benes
Moja cesta
Pešo do Santiaga de Compostela a na kraj sveta

“Ako aktívneho cestovateľa ma nemôže prekvapiť nič”, tvrdil som, kým som sa nevydal pešo na cestu do Compostely v 58 rokoch s nulovou kondíciou. Jediná cesta môjho života, ktorá sa nedala naplánovať, ani predvídať. Camino sa totiž nezdoláva, zdoláva sa...

 • Knihabrožovaná väzba
  14,90 €
  Na sklade
 • Čítanávýborný stav
  11,92 €
  -20 %
  Na sklade

Prosociálna výchova v materskej škole - Monika Miňová, Vlasta Gmitrová, Helena Mochnáčová
Prosociálna výchova v materskej škole

Kolektív autoriek metodickej príručky sa snažil podať učiteľkám materských škôl ucelený obraz o prosociálnej výchove, ktorá sa dostala do povedomia v roku 1999, keď vyšiel inovovaný Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,62 €
  Na sklade

Abeceda zdravia - Katarína Lukáčová a kol.
Abeceda zdravia

Publikácia obsahuje základné údaje o obezite, ktorá sťažuje život už aj mnohým deťom v predškolskom veku, zisťovanie správnosti držania tela a jeho nácviku. Autorky ďalej uvádzajú pohybové aktivity smerujúce k zdravému životnému štýlu, ...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,90 €
  Na sklade

Vedeli ste, že...?

vaše Anjelské drobné pomohli rodinám v ťažkých chvíľach sumou viac ako 1 000 000 €?

Tvorivé dieťa predškolského veku - Gabriela Šimová, Jarmila Dargová
Tvorivé dieťa predškolského veku

Predkladaná publikácia poskytuje priestor na rozvoj tvorivosti prostredníctvom hier a činností všetkých detí predškolského veku.

 • Knihabrožovaná väzba
  3,45 €
  -5 %
  Do týždňa

Rozvíjanie emocionality dieťaťa predškolského veku - Eva Semanová, Monika Miňová
Rozvíjanie emocionality dieťaťa predškolského veku
Kto som ja? Kto si ty?

Ako rozvíjať socio-emocionálnu oblasť u deti predškolského veku a ich kompetencie v tejto oblasti sa dozviete v tejto publikácii...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,28 €
  Na sklade

Biochémia - Marián Čurda
Biochémia
Vysokoškolská učebnica

Od posledného vydania našej učebnice prešli štyri roky. Počas tohto obdobia sa náš náklad rozobral. Kniha sa tešila veľkému úspechu študentov. Preto sa sme sa rozhodli vydať 3. doplnené a rozšírené vydanie, v ktorom sme prepracovali....

 • Knihapevná väzba
  43,90 €
  Do 15 dní

Deti v kultúre - kultúry detí - Ondrej Kaščák
Deti v kultúre - kultúry detí

Kniha prezentuje komplexný pohľad na deti a detstvo v súčasnej kultúre, na vývoj vnímania a situácie detí v rôznych typoch spoločenstiev a spoločností a poukazuje na sociálne zmeny, s ktorými ...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,50 €
  Na sklade

Počiatočné čítanie a písanie detí predškolského veku - Milena Lipnická
Počiatočné čítanie a písanie detí predškolského veku

Publikácia ponúka metodické rady a námety, ako podporovať rané prejavy a záujem detí v čítaní a písaní. Didakticko-metodická príručka pre učiteľky materských škôl, ale aj rodičov.

 • Knihabrožovaná väzba
  4,95 €
  Do týždňa

Environmentálna výchova v materskej škole - Monika Miňová
Environmentálna výchova v materskej škole

Problematika environmentálnej výchovy v teoretickej a praktickej rovine s konkrétnymi edukačnými postupmi...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,35 €
  Na sklade

Kapitoly z didaktiky - Janka Ferencová, Martina Kosturková
Kapitoly z didaktiky
Od učenia sa k vyučovaniu

Nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku v súčasnosti badať záujem o prepájanie poznatkov rôznych vied pri štúdiu učebného a vyučovacieho procesu. Podnetný je prístup neurovedy...

 • Knihapevná väzba
  13,90 €
  Do 11 dní

Kooperácia materskej školy s rôznymi inštitúciami - Monika Miňová
Kooperácia materskej školy s rôznymi inštitúciami

Cieľom učebného textu je poukázať na potrebu a význam kooperácie materskej školy s rodinou, materskej školy so základnou školou a kooperáciu materskej školy s ďalšími...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,90 €
  Na sklade

Od pedagogiky k didaktike materskej školy - Dušan Kostrub
Od pedagogiky k didaktike materskej školy

Najnovšie informácie a poznatky k problematike pedagogiky a didaktiky materskej školy.

 • Knihabrožovaná väzba
  4,28 €
  Na sklade

Implementácia konštruktivistických princípov - Kristína Žoldošová
Implementácia konštruktivistických princípov

Publikácia sa venuje problematike implementácie inovatívnych edukačných prvkov do prírodovedného vzdelávania v materských školách a na 1. stupni...

 • 11,20 €
  Na sklade


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„A ty máš krásne srdce, to je viac ako nejaké šaty. Šaty si kúpiš, no srdce nie.“

Ring smrti - Štefan Košlab
Ring smrti
Štefan Košlab