Nezmeškajte 5-eurovú poukážku ako darček k nákupu! Viac info Nezmeškajte 5€ poukážku k nákupu! Viac info
Knihy
E-knihy
Zrušiť
Titulov: 74

Posielame do 8 dní

Znáte brněnské sochy? Víte, že Brno se podpoře sochařského umění věnuje nejvíce ze všech českých měst? Knížka Sochařské Brno 1989-2019 přináší jako odborný průvodce český i anglický výklad o sochách ze čtyř hlavních...

-3%
14,98 €

14,98 €

Zľava 3%

Posielame do 8 dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Kniha v první části obsahuje příspěvky českých a zahraničních konstitucionalistů a dalších odborníků, které pojednávají o roli ústavního soudnictví, věnují se rozličným otázkám ústavního práva a detailně reflektují...

-5%
26,83 €

26,83 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Cílem knihy je nabídnout komplexní komparativní analýzu vývoje, současné podoby a hlavních charakteristik stranických systémů v deseti zemích středovýchodní Evropy (Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko...

-5%
9,72 €

9,72 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Jubilejní publikace Ústavu slavistiky k 100. výročí založení Masarykovy univerzity představuje přehledný průřez dějinami pracoviště od jeho založení v roce...

-5%
6,72 €

6,72 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Kniha obsahuje kompletní souhrn informací o raněstředověkém pohřebišti Olomouc-Nemilany. Jednotlivé kapitoly postupně obeznamují čtenáře s historií archeologického výzkumu a s nálezovými kontexty jednotlivých hrobů...

-5%
12,54 €

12,54 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Hic sunt homines

Radek Štěpánek • Muni Press, 2018

Posielame do piatich dní

Pátá básnická sbírka Radka Štěpánka představuje nejen literárnímu světu zcela nový zajímavý typ lyriky, kterou můžeme obecně nazvat jako environmentální. Už samotný název sbírky Hic sunt homines - doslova zde žijí lidé...

-5%
8,74 €

8,74 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Jedním z faktorů ovlivňujících kvalitu vzdělávání je nedostatek učitelů, k němuž přispívá i tzv. drop-out, tedy odchody kvalifikovaných učitelů ze školy či ze školství...

-5%
26,79 €

26,79 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Setkávání s Bořivojem Srbou sestává z deseti rozhovorů s předním českým teatrologem, historikem, dramaturgem a pedagogem Bořivojem Srbou. Tyto rozhovory odvysílal v roce 2000 Český rozhlas Brno pod názvem Divadlo, můj osud...

-5%
4,48 €

4,48 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

České dějiny raného novověku jsou rozděleny do dvou období: od nástupu Habsburků po bitvu na Bílé hoře a pobělohorské období až zhruba do poloviny 18. století. Publikace mapuje první fázi raně novověké éry...

-5%
7,08 €

7,08 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do šiestich dní

Přehledová monografie je zaměřena na psychologická specifika mimořádně rozumově nadaných žáků, jejichž schopnosti jsou často skryty v důsledku existence souběžné specifické vývojové poruchy učení, dyslexie...

-5%
7,98 €

7,98 €

Zľava 5%

Posielame do šiestich dní

Pridať do

Posielame do 11 dní

Učební text pojednává o vývoji a významu pojmu antropomotorika, dále předkládá vysvětlení základních pojmů této vědní disciplíny a seznamuje studenty s její strukturou. Velká pozornost je zde věnována problematice klasifikace...

-5%
4,93 €

4,93 €

Zľava 5%

Posielame do 11 dní

Pridať do

Posielame do 11 dní

Publikace je věnována aktuální situaci vztahů školy a rodiny v poměrech českých škol. Jsou zde prezentována zjištění vycházející z tříletého výzkumného projektu...

-5%
10,30 €

10,30 €

Zľava 5%

Posielame do 11 dní

Pridať do

Posielame do šiestich dní

Monografie se obrací k doposud opomíjenému fenoménu dějin husitských válek – dohodám o příměří mezi válečnými stranami. Zaměřuje se na jižní Moravu, kde se zachoval zajímavý korpus těchto dohod z let 1427–1433...

-5%
12,54 €

12,54 €

Zľava 5%

Posielame do šiestich dní

Pridať do

Posielame do šiestich dní

Kniha se vztahuje k oblasti didaktiky dějepisu a zabývá se vzdělávacími možnostmi autorských programů tematické kooperativní výuky, což představuje propojení práce s historickými texty (narativními a ikonickými) a aktivizačních...

-4%
19,91 €

19,91 €

Zľava 4%

Posielame do šiestich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Monografie představuje první komplexní pojednání o sporu mezi Řádem německých rytířů v Prusích a Polsko-litevskou unií na kostnickém koncilu (1414–1418), který je analyzován ze tří navzájem se prolínajících hledisek, diplomacie...

-5%
16,12 €

16,12 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do šiestich dní

Monografie se věnuje zkoumání češtiny Bedřicha Smetany (1824–1884). Tento významný hudební skladatel žil v období, které je v pracích o vývoji češtiny označováno jako obrozenské a poobrozenské, tedy v době, pro niž je z jazykového...

-5%
15,68 €

15,68 €

Zľava 5%

Posielame do šiestich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Masarykova univerzita představuje z hlediska bádání nad dějinami vysokého školství a vyššího vzdělání ve 20. století velmi zajímavý případ. Její historický příběh je dlouhým řetězem snah o akceptaci práva na existenci...

-5%
27,19 €

27,19 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do šiestich dní

Kniha je věnována významné sběratelce a badatelce v oblasti lidového tance Zdence Jelínkové (1920–2005). Práce není jen publikací o životě a díle této výrazné osobnosti, ale také o fenoménu lidového tance...

-5%
13,44 €

13,44 €

Zľava 5%

Posielame do šiestich dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Sto let germanistiky v Brně, to je sto let zápasu o profil oboru jazykové oblasti, která je nám historicky i geograficky z filologických disciplín nejbližší...

-5%
4,48 €

4,48 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

Posielame do 11 dní

Evropské neonacistické hnutí se ze své ideologické podstaty staví negativně vůči globalizaci a mezinárodní migraci. Přesto samo těchto fenoménů využívá k sjednocování se na evropské a celosvětové úrovni ve snaze vytvořit jednotné...

23,03 €

23,03 €

Posielame do 11 dní

Pridať do

„Začiatok je vždy iný a prostriedok je vždy zložitý. No koniec je vždy jednoduchý a rovnaký. Na konci vždy niekto príde, niekto odíde, niekto zomrie a niekto zostane.“

Štyri hostiny - Meir Shalev
Štyri hostiny
Meir Shalev