Knihy
E-knihy

Vydavateľstvo Expol Pedagogika

Zrušiť
Titulov: 252
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 252
Zoradiť podľa:

Posielame do dvoch dní

Medzinárodne oceňovaná učebnica ekonómie reflektujúca aktuálne potreby rozvíjania ekonomického myslenia, určená pre žiakov stredných škôl...

-3%
14,50 €

14,50 €

Zľava 3%

Posielame do dvoch dní

Posielame do týždňa

Učebný materiál pre deti s autizmom tvorí podklad k vytváraniu konkrétnych úloh osobitne pre každého žiaka s prihliadnutím na jeho aktuálnu vývinovú úroveň. Učebný materiál pozostáva z...

-10%
38,81 €

38,81 €

Zľava 10%

Posielame do týždňa

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Učebnica je v súlade s cieľmi a vzdelávacím štandardom iŠVP koncipovaná s dôrazom na rozvoj prírodovednej gramotnosti. Obsahuje dva farebne odlíšené tematické celky Zloženie látok a Významné...

-5%
13,34 €

13,34 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

V tematickom celku Vnútorná stavba stavovcov sa žiak zoznamuje s osobitosťami vnútornej stavby skupín stavovcov, ich prispôsobením sa prostrediu a spôsobu života. Tematický celok Človek a jeho telo je zameraný na vnútornú stavbu a funkciu organizmu...

15,85 €

15,85 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do troch dní

V učebnici sú v súlade s iŠVP spracované tematické celky Látky a ich vlastnosti a Premeny látok. Je koncipovaná tak, aby podporovala rozvoj prírodovednej a čitateľskej gramotnosti žiakov.

14,00 €

14,00 €

Posielame do troch dní

Biológia pre 5. ročník základnej školy

Mária Uhereková a kolektív • Expol Pedagogika, 2014

Posielame do týždňa

Učebnica biológie pre gymnáziá nadväzuje na doterajšie vedomosti žiakov z problematiky stavby a organizácie tela živočíchov, životné prejavy a základy dedičnosti a premenlivosti...

-4%
15,40 €

15,40 €

Zľava 4%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Vedomosti žiaka sa rozšíria o poznatky o zložení látok a o chemických prvkoch a ich zlúčeninách...

-4%
13,50 €

13,50 €

Zľava 4%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Cieľom učebnice je naučiť žiakov technických učebných odborov čítať strojnícke a elektrotechnické výkresy, rozumieť údajom na nich uvedených, používať normalizované spôsoby označovania súčiastok a komponentov...

-2%
15,65 €

15,65 €

Zľava 2%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Vedomosti žiaka sa rozšíria o poznatky o zložení látok a o chemických prvkoch a ich zlúčeninách...

-4%
13,50 €

13,50 €

Zľava 4%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Učebnica je spracovaná v dvoch celkoch - mechanika a strojárska technológia, podľa platných učebných osnov.

-4%
16,40 €

16,40 €

Zľava 4%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Učebnica technológie je venovaná technológii prípravy jedál z rýb, z plodov mora, z hydiny a zo zveriny, jedál studenej kuchyne, jedál na objednávku...

-4%
22,05 €

22,05 €

Zľava 4%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Učebnica dejepisu pre 8. ročník po obsahovej a formálnej stránke nadväzuje na učebnicu dejepisu pre 7. ročník. Žiaci sa oboznamujú s historickými udalosťami 20. storočia od...

-2%
15,65 €

15,65 €

Zľava 2%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Prvá z radu učebníc dejepisu pre špeciálnu základnú školu nadväzuje svojím obsahom na učebnice vlastivedy. Prostredníctvom krátkych textov a množstva ilustrácií...

-2%
15,65 €

15,65 €

Zľava 2%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 7. ročník komplexný celok. Prostredníctvom kreatívnych úloh si žiaci upevňujú vedomosti o minulosti od zámorských...

4,97 €

4,97 €

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Pracovné zošity z fyziky spolu s učebnicami prispievajú k postupnému získavaniu kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na rozvoj kompetencií v prírodovednej oblasti...

4,97 €

4,97 €

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Učebnica je určená pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú na špeciálnej základnej škole podľa variantu B. Žiaci si upevnia svoje vedomosti z čítania hlások, slabík a slov, učia sa čítať...

-4%
13,50 €

13,50 €

Zľava 4%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Učebnica je určená pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú na špeciálnej základnej škole podľa variantu B. Pomocou obrázkov a príbehov si žiaci rozvíjajú svoje komunikačné zručnosti...

-4%
13,50 €

13,50 €

Zľava 4%

Posielame do týždňa

Fyzika pre 6. ročník základnej školy

Viera Lapitková a kolektív • Expol Pedagogika, 2015

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Učebnica je rozdelená na dva tematické celky Skúmanie vlastností kvapalín, plynov, tuhých látok a telies a Správanie telies v kvapalinách a plynoch. Prostredníctvom návodov na...

16,00 €

16,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do týždňa

Učebnica Stroje a zariadenia pre prvý ročník učebného odboru Mäsiar...

-4%
15,40 €

15,40 €

Zľava 4%

Posielame do týždňa

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Učebnica vysvetľuje základy priebehu a zákonitosti jednoduchých chemických reakcií. Okrem základného učiva s množstvom námetov na žiacke a učiteľské experimenty, doplnené o...

-5%
13,34 €

13,34 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo


„Ak knihu nemôžeme s potešením čítať znovu a znovu, potom ju netreba čítať vôbec.“

Voltaire